6. - 7. februar, Scandic St. Olavs Plass, Oslo

Andelen vanskeligstilte og bostedsløse øker, og eldrebølgen kommer.
Er vi rustet til å bosette alle?

Åpning: v/Bjørn Pedersen, strategidirektør, Husbanken

Aktuelle tema:
Bry deg før det brenner! 
JUS-spørretimen med Christine
Kommunal bolig – et midlertidig hjelpetiltak?
NYTT fra kommunenes «beste venn» Husbanken
Eldrebølgen kommer, og universell utforming koster!
Boliger i massivtre - Miljø-, tids- og kostnadseffektivt!
Forutsigbarhet i kommunal planlegging , har vi virkemidlene?
Private og ideelle aktører/forvaltere i samarbeid med kommunene
Husleieavtale og tjenesteavtale, et supplement eller en erstatning?
Slik opplever brann og redningsetaten de kommunale utleieboligene
Kommunal boligbygging, byggebransjen, og behovet for standardisering
Fra Ad hoc til kontroll med planmessig vedlikehold av kommunale boliger
Økonomisk støtte er en forutsetning for gjennomføring av kommunenes planer
Husleieregulering/husleieavtaler med handlingsrom for oppgradering og husleiereguleringer 


Mer om konferansen:
Er løsningene vi tilbyr gode nok, og har vi gode nok verktøy for å kartlegge hva som fungerer?
Har vi de riktige virkemidlene, og hvordan arbeide best sammen for å nå felles mål?
Denne konferansen belyser samspill og beste praksis innenfor kommunal boligforvaltning som grunnlag for best mulig måloppnåelse.
Gjennomgående god standard, og høyere vedlikeholdsnivå bidrar til å utjevne levekår og reduserer stigmatisering. Fra politisk hold er det også forventninger om grønn planlegging, innovative løsninger, og, og at vi skaper inkluderende og trygge bomiljø.
Hvordan kan boligprodusentene og kommunene i fellesskap se muligheter og møte utfordringer fremover?

Fortsatt noen ledige plasser.

Behov for overnatting? Se egen fane.

Arrangør:

NKFsignatur 

              Ikbygg

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top