Åpner konferansen: 
 O Kaldheim (2)
Administrerende direktør, Osmund Kaldheim, Husbanken

 

Hvor går grensen mellom registrering og overvåking?
Gode løsninger for de som trenger det mest
Hvordan kan vi samhandle kommune - BBL
Ny tilskuddsordning v/Husbanken
Bostedsløse i Norge - Hva skjer?

Boligmarkedet i endring
Bedre bygg - bedre liv
Drift og vedlikehold
Velferdsteknologi
Ny utvikling


Debatt:

Våger kommunene å drive boligpolitikk?
Er eldre vanskeligstilte, og er det et offentlig ansvar å planlegge for denne gruppen?

Miniutstilling:

              Ikbygg

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top