24. oktober, Scandic St. Olavs plass.

De nye reglene for offentlige anskaffelser: Hvordan påvirker de hverdagen i bygg, anlegg og eiendom?
Det grønne skiftet - Miljøkriterier
Hvordan gjennomføre forhandlinger
Norges største byggherre stiller krav
Hvordan redusere byggekostnadene?
NKF prosjektstøtte - Storbysamarbeid 
Avfallsfrie byggeplasser - mulig å oppnå?
ESPD-skjemaet - det du må vite om praktisk bruk
Oppfølging av sosialt ansvar i entreprisekontrakter
Seriøsitet: Nye krav i regelverket - kontroll og oppfølging i praksis
Samspill med suksess - Entreprenør og byggherre svarer sammen
Hvordan motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i offentlige anskaffelser?

En betydningsfull møteplass er etablert:
Fjorårets konferanse samlet langt over 100 prosjektledere, rådgivere og leverandører. Her blir det rift om plassene!

Møteleder: Kjetil Wold Henriksen, teknisk sjef, Teknisk drift og utbygging, Hamar kommune

Miniutstilling

Offentlige og private leverandører inviteres til å profilere sine produkter og tjenester
Mer informasjon oppe til venstre.

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top