Konferansen er kansellert. Hvis du har noe spørsmål, kontakt konferanseansvarlig direkte.

30. januar, Sandefjord Motor Hotel

Bakgrunnen for Byggherreforskriften
Roller, plikter og ansvar i forhold til Byggherreforskriften
Gjennomgang av Byggherreforskriften

- Når og hvor kommer byggherreforskriften til anvendelse?
- Byggherres plikter, og det ansvar det innebærer
- Byggherres krav til risikovurdering
- Utpeking av koordinator og koordinators plikter (KP og KU sine plikter)
- Hva innebærer det å være koordinator?
- Hvilke krav er det til en god SHA-plan?

Kurset vektlegger byggherres ansvar, og tar for seg både den den praktiske og teoretiske delen av byggherreforskriftens intensjon og innehold.
Det blir også Workshop med rikelig tid og rom for diskusjoner/drøftinger rundt de sentrale spørsmålene i byggherreforskriften.

Foreleser har erfaring fra tilsyn overfor 27 kommuner og andre byggherremiljøer.


                                            Kommunene har ansvaret!


Registrering fra 08.30
Kursstart 09.00
Avslutning innen 15.30

 

 
 

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top