Program

Møteleder begge dager: Marion Holte Hirst, Høgskolen i Lillehammer

 • Monday, 9 March, 2015
 •  
  10:30  -  11:45
  Registrering
  11:45  -  12:00
  Velkommen
  v/rektor Bente Ohnstad, Høgskolen i Lillehammer
  12:00  -  13:00
  Endringer i retten til nødvendig behandling med virkning fra 2015 - Enkelte kritiske kommentarer
  v/prof dr. juris Aslak Syse, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
  13:00  -  14:00
  Lunsj
  14:00  -  15:00
  Rettslig regulering av dokumentasjon og informasjonsbehandling
  v/førsteamanuensis Bente Ohnstad, Høgskolen i Lillehammer
  15:00  -  15:45
  Fra flere journaler til én – om pasientjournalloven og rettslige spørsmål
  v/doktorgradsstipendiat Anne Kjersti Befring, Universitetet i Oslo
  15:45  -  16:15
  Kaffepause
  16:15  -  17:00
  Dokumentasjon og journalhåndtering
  v/prof dr. juris Ørnulf Rasmussen, Universitet i Bergen/Høgskolen i Lillehammer
  19:00 
  Konferansemiddag - Radisson Blu Lillehammer Hotel
  Fee  Optional 
 • Tuesday, 10 March, 2015
 •  
  09:00  -  09:45
  NOU 2014: 12 Åpent og rettferdig – prioritering i helsetjenesten.
  Prioriteringskriterier og juridiske virkemidler for å understøtte prioritering v/førsteamanuensis Alice Kjellevold, Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger
  09:45  -  10:30
  Retten til fritt behandlingsvalg innen rus og psykiatri
  v/ avdelingsdirektør Anne Louise Valle, Helserettsavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet
  10:30  -  11:00
  Kaffepause
  11:00  -  11:45
  Personvern i helsesektoren
  v/juridisk seniorrådgiver Camilla Nervik, Datatilsynet
  11:45  -  12:30
  Plenumsdiskusjon over dagens temaer
  12:30  -  12:35
  Avslutning
  12:35  -  13:45
  Lunsj
  13:45  -  13:50
  Busstransport til Lillehammer togstasjon
Top