Praktisk informasjon

Tid og sted
Den 9. Nasjonale Helserettskonferansen arrangeres 9. - 10. mars 2015 på Radisson Blu Lillehammer Hotel.
Hotellet ligger sentralt i Lillehammer, 600 meter fra gågaten og 900 meter fra Lillehammer togstasjon. Se veibeskrivelse her.

Overnatting
Arrangør har reservert hotellrom til konferansens deltakere på Radisson Blu Lillehammer Hotel. Registrering av overnattingsbehov skjer via konferansens påmeldingsskjema.

 
Ps. Ønsker du overnatting fra søndag 8. mars, legger du inn dette i registreringsskjemaet og vi reserverer rom til deg på hotellet. Pris for ekstra overnatting fra søndag 8. mars er kr. 845.- per pers i enkeltrom og betales av den enkelte direkte til hotellet.

Konferanseavgifter 

- Konferanseavgift begge dager uten overnatting (til den 12/2)

Kr. 2.975

- Konferanseavgift inkludert overnatting i enkeltrom
  9.-10. mars og middag 9. mars (til den 12/2)

Kr. 4.250

- Konferanseavgift inkludert overnatting i dobbeltrom
  9.-10. mars og middag 9. mars (til den 12/2)

Kr. 4.050

- Konferansemiddag 9. mars (kun for ikke boende)

Kr. 650

 

I prisene ovenfor inngår 25% mva. Etter påmeldingsfristen den 12/2, øker prisene med kr. 500 (gjelder ikke middag).
  
Påmelding:
Påmelding til konferansen skjer nå de siste dager før konferansen til må skje skriftlig til egil.aanrudhaugen@hil.no. Vi sender faktura på din konferansedeltakelse. Vennligst vær nøye med å oppgi riktig fakturaadresse, fakturareferanse og organisasjonsnummer!
Påmeldingsfrist: Det er åpent for påmelding så lenge det er ledig kapasitet på hotellet. 

     
Avmeldingsbetingelser:

Alle avmeldinger må skje skriftlig til
per.eriksson@hil.no senest 17. februar 2015. For avmeldinger frem til denne datoen vil du bli belastet med et omkostningsgebyrpå kr. 500.- per deltaker. Ved senere avmelding enn 17. februar og ved uteblivelse (no show) på konferansedagen, faktureres konferanseavgiften i sin helhet.

Transport:
For de som kommer med tog til Lillehammer 9/3, er det satt opp buss fra Lillehammer stasjon til Radisson Blu Lillehammer Hotel med avgang kl. 10:50. (Korresponderer med tog fra Oslo 08:34 og Gardemoen 08:57). Videre blir det satt opp busstransport fra Radisson Blu Lillehammer Hotel tilbake til togstasjonen etter konferansens slutt med avgang fra hotellet kl. 13:45 (Korresponderer med tog fra Lillehammer til Oslo med avgang 14:10).

For de som ankommer til andre tidspunkter, må transport til hotellet ordnes av hver enkelt deltaker.



Kursgodkjenning:
Det er søkt om kursgodkjenning hos de som er listet under. 

Den norske legeforening godkjenner konferansen for alle spesialiteter med 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Norsk Sykepleierforbund - godkjenner kurset som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 10 timer. 

Norsk Psykologforening - godkjenner kurset med 9 timers vedlikeholdsaktivitet.

Fagforbundet - godkjenner kurset som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 9 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.


Kursbevis blir laget til alle påmeldte deltakere og deles ut siste dag på konferansen.

 

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top