Digitalisering av byggesak
Kommunene står overfor store muligheter ved å ta i bruk nye digitale verktøy og legge om til nye og mer automatiserte arbeidsprosesser og nye rutiner for informasjonsforvaltning. Dette vil gi en raskere og mer smidig saksbehandling som både kommune og innbyggere vil dra nytte av.

NKF byggesak og KS inviterer til et praktisk rettet dagskurs som skal bidra til at kommunene setter digitalisering av plan- og byggesak på dagsorden. (eByggeSak)


2. mai 2017 - Bergen
Radisson Blue Royal Hotel

Tidspunkt:
 09.00 - 15.30

Målgruppe: 
Byggesakssjefer, ledere som arbeider med digitalisering i kommunene, byggesaksbehandlere og andre som blir berørt av omstilling innenfor byggesak

 Program for dagen:
• Hva menes med digitalisering av plan- og byggesaksprosessen, og hvilke muligheter gir nye digitale 
  verktøy for kommunen og innbygger/næringsliv?
• Fellesløsninger og nasjonale veiledere som er tilgjengelige for kommunene i omstillingsarbeidet.
• Gruppearbeid
• Orientering om nye løsninger i markedet
• Strategier for hvordan kommunene bør gå fram når plan- og byggesaksprosessen skal digitaliseres?• Gruppearbeid - diskutere løsninger i markedet og ulike strategier for hvordan kommunene bør gå fram.

Forelesere: 
Michael Pande Rolfsen, KS
Hilde Grevskott Larsen, DiBK

Pris: 
Kr 3100,- for medlemmer 3800,- for ikke medlemmer.

Kontaktperson for kurset: 
Aslaug Koksvik, rådgiver NKF

Vi tar forbehold om minimum 15 deltakere for å gjennomføre kurset.

  Arrangører:

arrangører_eBS

 

 

 

 
 

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top