FDV 2017

7. - 9. juni 2017, Oslo – Kiel med ColorLine

 
Arrangør er NHO Service, Renholdsprodukters Leverandørforening (RELE), Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR) og Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF). Konferansen retter seg mot renholdsbransjen, FM, eiendomsdrift, skadesanering med mer.

Konferansen og messe samlet over 500 deltakere i 2015, og målet er bransjeutvikling og felles løft innen forvaltning, drift og vedlikehold.

"Bygg Ren Verdi"

- Hvilke utfordringer vil morgendagens arbeidsliv ha?
- Hvilke nye utfordringer vil lederskapet få med endringer i samfunnet?
- Hvordan møter vi det grønne skiftet?

 

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top