FDV-lederkonferansen 2017

Bygg Ren Verdi

7. - 9. juni 2017, Oslo – Kiel med ColorLine

 
Arrangører: Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR), Bransjeforeningen Renhold i NHO Service,  Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR).
Konferansen retter seg mot renholdsbransjen, FM, eiendomsdrift, skadesanering med mer.


Målet med samarbeidet er bransjeutvikling og felles løft innen forvaltning, drift og vedlikehold. 
Konferansen og messe samlet godt over 500 deltakere i 2015.

" Privat og offentlig sektor sammen om bransjeutvikling og felles løft "

 
- Hvilke utfordringer vil morgendagens arbeidsliv ha?
- Hvilke nye utfordringer vil lederskapet få med endringer i samfunnet?
- Hvordan møter vi det grønne skiftet?

Rohde-utklipp

Aktuelle tema på konferansen:
LEAN
Bygg i tre
Empowerment
Kundetilfredshet
Samspillsentreprise
Rimeligere og enklere ventilasjon i bygg
Det er mennesker det kommer an på
Sensorteknologi - Morgendagens styringsverktøy
Hvordan unngå at sensitiv informasjon kommer på avveie?
Fremtidens avanserte bygg stiller større kompetansekrav til driftspersonell - er vi klare?

 

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top