Eiendomsforvaltningens fremtid er digital.
En suksessfull digitalisering av bransjen vil løfte både effektivitet, kvalitet og miljø. Hvordan lykkes?

difi_logo_150breddedibk_logo_120bredde

bygg21_logo_150bredde

 

"Dette blir høstens viktigste digitaliseringskonferanse" 
                                                                                  Sverre Tiltnes, direktør, Bygg21

Bygg i Norge: Hvem tar lederskapet i grønn digitalisering? v/Idar Kreutzer, adm dir, Finans Norge    

Digitalisering og sikkerhet - Går vi bevisstløse inn i fremtiden? v/Jack Fischer Eriksen, dir Næringslivets Sikkerhetsråd

- innovasjon
- prefabrikkering
- f
remtidens kontor
e-handel, og praktiske case

- sensorteknologi, robotteknologi og velferdsteknologi

Workshop: «Trusler gir muligheter»
Leverandørene utfordres til digital innovativ revolusjon

Målgruppe: Byggeiere, byggherrer, bestillere, FM-selskaper, rådgivere, leverandører, og andre interesserte

Leverandørutstilling:

Leverandører inviteres til å profilere sine produkter/tjenester i stilige utstillingslokaler. Mer info i menyen øverst til venstre. 

Programkomite:
 
Ketil Krogstad, NBBL 
Knud Fredrik Mohn, Forsvarsbygg
Sigmund Stikbakke, Helse Sør-Øst
Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom
John R. Moen, forretningsutvikler BA-næringen

Elisabeth Leikanger, NKF bygg og eiendom
Fredrik Horjen, Forum for Norges eier og forvalterorganisasjoner

Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner:

 

Top