Eiendomsforvaltningens fremtid er digital.
En suksessfull digitalisering av bransjen vil løfte både effektivitet, kvalitet og miljø, og
de aktørene som ligger foran har allerede hentet ut betydelige gevinster.
Hvordan lykkes?

difi_logo_150breddedibk_logo_120bredde

bygg21_logo_150bredde

 

"Dette blir høstens viktigste digitaliseringskonferanse" 
                                                                                  
Sverre Tiltnes, direktør, Bygg21
Bygg i Norge: Hvem tar lederskapet i grønn digitalisering?
                                                                            
v/Idar Kreutzer, adm dir, Finans Norge    
Digitalisering og sikkerhet - Går vi bevisstløse inn i fremtiden?
                                                           v/Jack Fischer Eriksen, dir Næringslivets Sikkerhetsråd

Aktuelle tema:
e-handel
Sensorteknologi
Teknisk drift av bygg

Cyber-verden - en ønsket trussel?
Robotisering redder arbeidsplasser
Bestillerne fører an for å skape en digital byggenæring
Hvordan anskaffe digitale løsninger som ikke finnes i dag?
En digitalindustri i Norge for eksport må utvikles for bygg, ellers blir hele byggenæringen en innkjøper av utenlandske produkter og tjenester


Workshop: «Trusler gir muligheter»
Leverandørene utfordres til digital innovativ revolusjon

Målgruppe: Byggeiere, byggherrer, bestillere, FM-selskaper, rådgivere, leverandører, og andre interesserte

Leverandørutstilling:

Leverandører inviteres til å profilere sine produkter/tjenester i stilige utstillingslokaler. Mer info i menyen øverst til venstre. 

Programkomite:
 
Ketil Krogstad, NBBL 
Knud Fredrik Mohn, Forsvarsbygg
Sigmund Stikbakke, Helse Sør-Øst
Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom
John R. Moen, forretningsutvikler BA-næringen

Elisabeth Leikanger, NKF bygg og eiendom
Fredrik Horjen, Forum for Norges eier og forvalterorganisasjoner

Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner:

 

Top