Hvorfor skal vi digitalisere? Hvordan kan vi lykkes?
Lavkarbonsamfunnet krever at byggautomasjon anvendes integrert og på nye områder, og digitaliseringen må være både lønnsom og "grønn", hvis bærekraftig.
Innovative innkjøp og klar bestillingsstrategi er sentralt for å gjøre lønnsomme kjøp. Hvordan kan byggeiere bidra, og hvilke gevinster kan de høste? Nå går vi fra ord til handling.
Hvem bremser utviklingen mest – Myndighetene, leverandørene, eller byggeierne? Finansnæringens samfunnsmessige ansvar blir mer og mer synlig i samspillet mellom myndigheter, offentlige og private aktører.
På veg mot digital eiendomsledelse
blir tema på konferansens første dag, med innledere fra Direktorater, Statsbygg, Norsk Eiendom m.fl., og bestillerne vil utfordre leverandørene.
Konferansens andre dag ledes av Bygg21. der går vi mer i dybden med tema som sensorteknologi, robotteknologi, velferdsteknologi, e-handel og praktiske case.
Bellona og Innovasjon Norge får gleden av å runde av konferansen.

Møteledere: 
Bygg21-direktør Sverre Tiltnes & Thor Olaf Askjer, adm. dir. Norsk Eiendom

Aktuelle tema og bidragsytere
Robotisering
Kunstig intelligens 
Sensorteknologi

Integrert velferdsteknologi?
Det tradisjonelle «kontoret» - en saga blott?
Leverandørene utfordres til digital innovativ revolusjon

På veg mot digital eiendomsledelse
v/Carl Henrik Borchsenius, næringspolitisk rådgiver, Norsk Eiendom

Mulige konsekvenser av digitaliseringen? 
v/Knud Mohn, controller/seniorrådgiver, Forsvarsbygg

Vi må forandre måten vi (for) handler og leverer varer på
v/Bengt Herning, direktør, bygg og varehandel, Virke

Hvordan anskaffe digitale løsninger som ikke finnes i dag?
v/Johan Englund, seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT Difi

Bygg riktige bygg - Få redusert arealbruk og lavere driftskostnader
v/John R. Moen, avdelingsdirektør, Statsbygg Hovedkontor

Workshop: «Trusler gir muligheter»

Målgruppe: 
Byggeiere, -herrer, -bestillere, FM-selskaper, rådgivere og leverandører

Meld din interesse HER så kontakter vi deg når vi åpner for påmelding.


Leverandørutstilling:

Leverandører inviteres til å profilere sine produkter. 
Se egen fane for påmelding og mer informasjon. 

Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner:

Oppdatert organisasjoner, anaolog digi

Programkomite: 

Ketil Krogstad, NBBL 
John R. Moen, Statsbygg
Knud Fredrik Mohn, Forsvarsbygg
Sigmund Stikbakke, Helse Sør-Øst
Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom
Elisabeth Leikanger, NKF bygg og eiendom
Fredrik Horjen, Forum for Norges eier og forvalterorganisasjoner


Top