Programkomite:

Knud-Fredrik Mohn, Hans Olaf Delviken, Harald Andersen, Fredrik Horjen og Elisabeth Leikanger

       

 Sverre Tiltnes       Eli Grimsby 3       Per Morten Johansen 4  

  Sverre Tiltnes            Eli Grimsby                               Per Morten Johansen
    Bygg21                                       Kultur og idrettsbygg Oslo KF               Omsorgsbygg Oslo KF


Samhandling i byggeprosjekter

S
tyring og oppfølging av store byggeprosjekter
Kommune-Norge tar samfunnsansvar og leder an i det grønne skiftet

 

Gode forhandlinger
Oppfølging av rådgivere 
Et vellykket samspillprosjekt
HMSREG - enklere å være seriøs 
Difis nye miljøkriterieveileder på web
Byggherreansvaret i Byggherreforskriften
​Ny veileder og mal for konkurransestrategi bygg
Hva skal til for å lykkes med BIM i din virksomhet?
ITB-rollens innhold, ansvar, og plassering i prosjektet
Byggevarehandel - Muligheter og hva vi bør kunne kreve

Fremtidens sensorteknologi – hvordan ivareta personvernet?


Workshop:

Hvordan utvikle gode prosess- / prosjektledere?
Deltagerne oppfordres til å delta aktivt ved å komme med innspill.

Dette er en unik mulighet til å kunne påvirke NKFs videre arbeid.

Hvilken rolle kan NKF ta her?

Miniutstilling

Offentlige og private leverandører inviteres til å profilere sine produkter og tjenester.

Kontakt: Elisabeth Leikanger elisabeth.leikanger@kommunalteknikk.no  eller mob. 93290031

 

 

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top