Program

 • Thursday, 23 October, 2014
 •  
  11:30  -  12:55
  Registrering
  12:00  -  12:55
  Lunsj
  12:55  -  13:00
  Åpning
  v/fagansvarlig Marion Holthe Hirst, Høgskolen i Lillehammer
  13:00  -  13:45
  Nyheter i helseretten
  v/advokat  Kari Paulsrud, Kindem & Co Advokatkollegiet
  13:45  -  14:00
  Pause
  14:00  -  15:00
  Nyheter i helseretten forts.
  15:00  -  15:30
  Kaffepause
  15:30  -  17:00
  Nytt fra arbeidsretten
  v/ Marion Holthe Hirst, Høgskolen i Lillehammer
  16:15  -  17:00
  Spørsmål og diskusjon rundt dagens tema
  19:30  -  22:00
  Middag - Radisson Blu Lillehammer Hotel
  Fee  Optional 
 • Friday, 24 October, 2014
 •  
  09:00  -  10:00
  Ny pasientjournallov - hva betyr den nye loven for helsepersonells hverdag?
  v/stipendiat Anne Kjersti Befring, Universitetet i Oslo
  10:00  -  10:15
  Pause
  10:15  -  11:15
  Personvern i helsesektoren
  v/direktør Bjørn Erik Thon, Datatilsynet
  11:15  -  11:30
  Kaffepause
  11:30  -  13:00
  Paneldebatt om ny pasientjournal-lov og personvern
  Innledning v/Anne-Lise Kristensen, Helse-, og sosial- og eldreombud i Oslo
  Deltagere i panelet: Bjørn Erik Thon, Anne Kjersti Befring og Anne-Lise Kristensen
  Møteleder: Marion Holte Hirst
  13:00  -  13:45
  Lunsj
Top