Hvordan utforme gode byggesøknader?

SARPSBORG 1. September 

Plan- og bygningsloven(Pbl) og byggesaksforskriften (SAK10) stiller en rekke krav til opplysninger som skal inn til kommunen for at den skal kunne gi byggetillatelse. 

Kurset fokuserer på å utforme en god byggesøknad som blir riktig første gang.

Kursets innhold:

• Hva er kommunens oppgaver og ansvar
• Trinn i saksbehandlingen
• Forventet service - toveis
• Forholdet forvaltningsloven og PBL
• Roller og rolle forståelse
• Sakstyper og tidsfrister
• Hva må en søknad inneholde
• Kart og plan
• Bygningsopplysninger til matrikkelen
• Måleregler
• Dispensasjoner
• Nabovarsel
• Ansvar og kontroll
• Tilsyn
• Avslutning/Oppsummering 

Målgruppe 
Ansvarlige foretak, byggesaksbehandlere og jurister. En møteplass mellom kommunene og bygg- og anleggsbransjen. 

Pris
Kr 2900,- for medlemmer 3800,- for ikke medlemmer.

Kursholder
Elisabeth Kynbråten, byutviklingsjef Haugesund kommune og Malvin Bjorøy, teknisk sjef Karmøy kommune

Kontaktperson for kurset
Kjersti Larsstuen, rådgiver NKF

Vi tar forbehold om minimum 15 deltakere for å gjennomføre kurset.

Arrangører

nkf_logo

 

 

 

 
 

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top