Hvordan utforme gode byggesøknader?

Ski 3. november 09:00 - 16:00

Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften (SAK10) stiller en rekke krav til opplysninger som skal inn til kommunen for at den skal kunne gi byggetillatelse. 

Kurset fokuserer på å utforme en god byggesøknad som blir riktig første gang.

Kursets innhold:

• Hva er kommunens oppgaver og ansvar
• Trinn i saksbehandlingen
• Forventet service - toveis
• Forholdet forvaltningsloven og PBL
• Roller og rolle forståelse
• Sakstyper og tidsfrister
• Hva må en søknad inneholde
• Kart og plan
• Bygningsopplysninger til matrikkelen
• Måleregler
• Dispensasjoner
• Nabovarsel
• Ansvar og kontroll
• Tilsyn
• Avslutning/Oppsummering 

Målgruppe 
Ansvarlige foretak, byggesaksbehandlere og jurister. En møteplass mellom kommunene og bygg- og anleggsbransjen. 

Pris
Kr 2900,- for medlemmer 3800,- for ikke medlemmer.

Kursholder
Tor Hegle, rådgiver, Lindås kommune og Bjørg Kristin Langnes, konsulent.

Kontaktperson for kurset
Fridtjof Denneche, rådgiver, Norsk Kommunalteknisk Forening, send e-post

Vi tar forbehold om minimum 15 deltakere for å gjennomføre kurset.

Arrangører

nkf_logo

 

 

 

 
 

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top