Vi forventer stor oppslutning om årets konferanse, og anbefaler at du sikrer deg plass allerede nå.

Vi gleder oss til å møtes i Tromsø!

Det jobbes iherdig med å få på plass et matnyttige program for de to dagene, og mye er allerede på plass: 


23. november


NYHETER
Digitalisering
Risikoanalyse
Direktoratenes time:
EL-sikkerhet
v/repr. DSB
Brukermedvirkning v/repr. Brukerutvalget
Slik gjør vi det i Tromsø v/repr. Tromsø kommune
Systematisk sikkerhetsforvaltning – fortsatt like aktuelt 
Hele organisasjonen har fått et løft v/repr, Haugesund kommune
UU i kommunale bygg og uteplasser v/repr BufDir

Målgruppe dag 1: Tilsynsmyndigheter, rådmenn/ordførere, private og offentlige eiendomsforvaltere, og eksisterende og nye brukere av ikbygg.no

IK-BYGG fagpris i Gull og Sølv
Et høydepunkt vil selvsagt bli prisutdelingen v/KLP Skadeforsikring AS, Direktoratet for byggkvalitet DiBK og 
NKF bygg og eiendom, for god offentlig bygg- og eiendomsforvaltning.

24. november:

1. IK-bygg – Hvordan starte opp?
-Hvordan komme i gang
-Praktiske tips og råd
-Erfaringer fra andre kommuner
-Om mulighetene med IK-bygg og FDV-bygg

For: Kommuner som ikke abonnerer på IK-bygg, men ønsker å prøve det ut, og kommuner som abonnerer på IK-bygg, men ikke har kommet ordentlig i gang.


2. IK-bygg – Hvordan få best nytte av verktøyet?
-nye funksjoner og løsninger
-Praktiske tips og råd

For: Kommuner som abonnerer på IK-bygg (og FDV-bygg) og ønsker å utforske mer

Målgruppe dag 2:
Denne dagen oppfordrer vi vaktmestere og driftsoperatører spesielt til å delta, og det er smart å ta med seg PC/Nettbrett.

Nettverksarrangement på Fjellstua

Benytt anledningen til å møte kolleger, knytte nye kontakter og utveksle erfaringer med myndighetsrepresentanter og fagfolk fra hele landet. Les mer om Fjellheisen og Fjellstua HER

02-Tromsø-www.peignee-verticale.com_
Utsikt fra Fjellheisen

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top