Jobb smartere 2016

25. - 27. Oktober 2016, Oslo – Kiel med Color Line

Bygg og eiendomsforvaltning - Drift og renhold -ledelse

Norsk Kommunalteknisk Forening NKF - Interesseorganisasjon og kunnskapsleverandør siden 1907
Fagforumet NKF bygg og eiendom - Representerer 80% av kommunal bygningsmasse, og utgjør et betydelig kompetansemiljø innen byggforvaltning og drift - Norges største og ledende nettverk innen offentlig bygg og eiendomsforvaltning

Åpner konferansen:

Sverre Tiltnes2
Sverre Tiltnes, direktør, Bygg21
- Bygg21 har satt seg fore å effektivisere arbeidet med å skape og drifte bygg, bygder og byer på en måte som gir 20% lavere kost. I dette arbeidet er byggets verdi for bruker, og god kostnadseffektiv drift og forvaltning overordnet alle andre forhold. Dere vet best hvor skoen trykker. Derfor gleder jeg meg stort til å treffe dere 25.10.

En unik møteplass for kunnskapsdeling og nettverksbygging - Møt fagfolk og kolleger fra hele landet
Delta i erfarings- og ideutveksling, og få inspirasjon til videreutvikling av tjenesten.
Ny kunnskap om ressursbruk og kvalitet brukes til å sette nye mål. 
Kommunereformen vil føre til omfattende endringer i landets kommunestruktur, og færre og større kommuner vil også få betydning for organiseringen av de kommunaltekniske tjenestene.
På konferansen møter du også kolleger med erfaring om kommunesammenslåing og organisasjonsendringer, mao de nye utfordringer som ventes i mange kommuner. 
Kort sagt en unik mulighet til nettverksbygging med kunnskapsrike fagfolk og kolleger fra hele landet.


Aktuelle tema:

 • Ny brannforskrift
 • Avfallshåndtering
 • Optimalisering av drift
 • Hvis du fikk være arkitekt
 • Begeistringsledelse: Latterlig lurt
 • Renhold – en nødvendig del av FDV
 • EPC-kontrakter - Dynamisk belysning
 • Grønne maskiner - Smart lading - Solenergi
 • Hvordan høyne kvaliteten på egne tjenester
 • Norge anno 2016 - Hvordan unngå å bli lurt?
 • Hvorfor er det viktig å sette krav til renhold?
 • Byggdrifter, driftsteknikker og/eller tusenkunstneren?
 • Kvalitetshåndbok renhold - Nøkkeltall/normtall/benchmarking
 • Konkurransegrunnlag og avtaler – Kontrakter – Kjøp av tjenester 
 • Norges beste kommune på eiendomsforvaltning 2016 – neste år er vi der…..          

Program

Vi tilbyr også disse kursene tilpasset hovedprogrammet:

1. IK-Bygg innføringskurs

2. Hvordan få mer utbytte av verktøyet IK-bygg

Sightseeing i Kiel: Norsktalende guide viser deg mer av byen

Programkomiteen:
Nina Røer, Bærum
Erik Hole, Flesberg
Harald Blytt, Bergen
Jan Heikki Maurstad, Kristiansand
Bendichte Oladotter Nymoen, Elverum
Runar Berget, Undervisningsbygg Oslo KF
Elisabeth Leikanger, NKF bygg og eiendom

Komiteen er stolt av årets programinnhold og håper å se både nye og kjente fjes på Årets viktigste konferanse.
Vi tar for sikkerhetsskyld et lite forbehold om endringer.     

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top