Vi går mot 24/7-samfunnet  – hva betyr det for oss?

En omfattende endring i landets kommunestruktur, vil få betydning for organiseringen av de kommunaltekniske tjenestene. Møt kolleger med erfaring fra  de nye utfordringene som ventes i mange kommuner. 
Konferansen samlet sist nær 300 deltakere til to matnyttige og trivelige dager som du ikke vil gå glipp av.
Delta i erfarings- og ideutveksling, og få inspirasjon til videreutvikling av tjenesten. 
Ny kunnskap om ressursbruk og kvalitet, brukes til å sette nye mål.  
Denne etablerte arenaen er kort sagt en unik mulighet til nettverksbygging med kunnskapsrike fagfolk og kolleger fra hele landet.

Norges største byggeier former fremtids-Norge: Grønt, smart og nyskapende!
Kommunene utgjør grunnfjellet i samfunnet, og er Regjeringens og Stortingets utøvende myndighet. Kommunene anskaffer årlig bygg for 25 milliarder kroner, og eier en bygningsmasse på over 25 millioner m2. Norsk kommunaltekniske forening (NKF) koordinerer kommune-Norge for å bidra til det grønne skiftet.
- Smarte bygg og byer krever nye tekniske installasjoner
- Utslipps- og avfallsfrie byggeplasser, stiller helt nye krav til entreprenørene
Ved å stille krav til leverandørene bidrar vi til innovasjon og bærekraftig utvikling, og digitalisering vil være et viktig verktøy for å oppnå dette.

Målgruppe: Renholdsledere, forvaltere, byggdriftere, vaktmestere, prosjektledere, eiendomssjefer og innkjøpere av bygg

Hvordan få ressursene til å strekke til, og
mennesker til å prestere sitt beste? Hvordan ville livet ditt sett ut om du var Fearless? 

Anja Hammerseng-Edin er en av Norges beste håndballspillere, og gründer/daglig leder av verdens første treningssenter for mental trening - Fearless Mind

Hun inspirerer deg til å være modig, og gir deg styrke til å se muligheter i stedet for begrensninger. 
Lær teknikker som du enkelt kan ta i bruk for å stå bedre rustet i det du ønsker å levere.

 

 Andre tema:                                                                                                                                                     

                       Anja Hammerseng-Edin Close up 2 høyoppløselig
 
 
 
 
 
 
 
 

Anja Hammerseng-Edin 
 

Feilbrukshaller
Årets skole 2018
Legionella-prosjekt
Renhold uten helsefare
Ledesystemer og nødlys
Hvordan gjøre renhold grønnere?
Vi bygde ishall - Hvor galt kan det gå?
Formålsbeskrivelser: Barnehage og bolig
Hvordan skille (riktig) mellom drift og vedlikehold
Kjemikaliefritt renhold - Materialvalg og vedlikehold
Trevirke -et godt alternativ som bærende konstruksjon
Våg å ligge foran problemene ved å stille krav (Fearless)
Automatisk produktdokumentasjon er mulig også for bygg
Velferdsteknologi: Hvem skal ha ansvar for praktisk bistand?
Forventninger til sambruk, fleksibilitet og byggets egnethet 24/7
Sensorteknologi, droner og kameraovervåking - Status og fremtid
Bærekraftig ressursbruk og sirkulærøkonomi - Hva innebærer det?
Riktig valg av gulvbelegg i nye prosjekter/rehab gir effektiv drift/renhold
Revidert NS3456 FDVU-dokumentasjon - et hjelpemiddel for alle parter
I
ndustriell bygging og drift av tre-bygg: Samhandling, kunnskapsdeling og industrialisering gir ny bruk og spennende løsninger

Programkomiteen

Nina Røer, Bærum kommue
Harald Blytt, Bergen kommune
Bendichte O. Nymoen, Elverum kommune
Jan Heikki Maurstad, Kristiansand kommune
Harald Andersen, Fagerstrand Consulting / NKF   
Gunnar Slinning Østad, Undervisningsbygg Oslo KF
Elisabeth Leikanger, Norsk Kommunalteknisk Forening 

Programkomiteen gleder seg til å presentere årets program, og håper å møte mange kjente og nye ansikter på årets konferanse.

Vi tar forbehold om ev endringer i programmet.

Overblikk  av byen Kiel
 
 
 
 
 
 
 
 

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top