Program - workshops

A) What can we learn from Finland? - a new counseling landscape in the Finnish employment service.
Introduction by Chief counselor Jana Apiainen, Ministry of Employmnet and the Economy, Finland. Language: English

B) Curiosity kills the counselor - how to narrow the field of opportunities.
Is it possible that the counselors focus on a wide field of opportunities might have a negative effect: leading to confusion and numbness in the process of making competent choices? Introduction by adjunkt Simon Schulin, University College Syddanmark. Language: English.

C) Kognitiv livsbaneveiledning i teori og praksis.
Introduksjon ved lektor Grethe Fogh Nielsen, University College Syddanmark. Språk: Dansk

D) ”Utdanningsvalg” in Norwegian schools
How may ”utdanningsvalg” as a subject contribute in developing the students career management skills? v/ førstelektor Kjartan Kversøy, Høgskolen i Oslo og Akershus og leder Unni Høsøien, Papirbredden karrieresenter.
Language: English/Norwegian

E) Fra personlig katalysator til uddannelsessagsbehandler
Er der manglende samsvar mellem idealer og realiteter i dagens vejledningspraksis? Kan vi fortsat løse morgendagens udfordringer med gårsdagens teorier og modeller? Hvor er vi på vej hen i vejledningen. Hvis filosofien var svaret i 4. bølge, hvor fører 5. bølge os så hen nu? Introduksjon ved koordinator Hanne Paustian Tind, UU-Nordvestjylland. Språk: lett forståelig dansk

F) Career guidance is expressed both as a political tool and an individual service.
How can we understand this mutual relationship of tension and dependency with inspiration from Michel Foucaults discourse- and power analytics? Introduction by PhD student Roger Kjærgård, Buskerud University College. Språk: Norsk

G) Personlig ferdigheter – floskler eller realiteter?
Den raske endringstakten i samfunns- og arbeidsliv stiller store krav til enkeltindividet. Utdanning og formell kompetanse er ikke det eneste som etterspørres – personlig ferdigheter er like nødvendig. Papirbredden Karrieresenter har utviklet en metodisk tilnærming for at personer skal bli mer bevisst egne ferdigheter. Introduksjon ved karriereveilederne Per Christian Lervik og Camilla Gunnerud, Papirbredden karrieresenter. Språk: Norsk

H) Ungdommene behøver oss – og vi behøver dem.
Med ferske resultater fra en større studie om Drop-Outs i Sverige. Introduksjon ved professor Anders Loven, Malmö Högskola. Språk: Svensk

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top