Speakers at the conference

 

Anders Lovén
Anders är välkänd debattör, forskare och utbildare inom studie- och yrkesvägledningsområdet. Han har särskilt intresserat sig för hur vägledning gestaltar sig och hur det uppfattas av olika intressenter. Dessutom har han under många år arbetat med att förändra och utveckla vägledningsprofessionen. Anders är Fil.dr och Universitetslektor vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola.

Godi Keller

Grethe Fogh Nielsen

Grethe er lektor ved University College Syddanmark og er ansat til at varetage undervisning og udvikling af efter- og videreuddannelse for vejledere og ledere. Hun har en baggrund som vejleder i forskellige organisationer, bl.a. som skolevejleder, ungdomsvejleder og studievejleder. Fra 1999-2004 gennemførte hun en kandidatuddannelse i vejledning ved Danmarks pædagogiske Universitet og er nu ved at afslutte et Ph.d.-projekt om vejledning og coaching.

 

Hanne Paustian Tind
Hanne er siden 1. januar 2008 været ansat i Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Nordvestjylland (Holstebro, Lemvig og Struer kommuner www.uunordvestjylland.dk) som koordinator og udvikler. Hanne har som uddannelsesbaggrund en kandidateksamen som ingeniør. Desuden HD med speciale i organisation og ledelse, Masteruddannelse i læreprocesser fra Aalborg Universitet samt Master i Vejledning fra DPU. Hanne har tidligere arbejdet med regionale udviklingsprojekter indenfor vejledningsområdet og er koordinator på EU projektet ”Hold Fast”.

 

Ingjerd Espolin Gaarder
Ingjerd er avdelingsdirektør for Nasjonal enhet for karriereveiledning, som er en avdeling i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Hun har bakgrunn som karriereveileder, kursholder og kommunikasjonsansvarlig på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Ingjerd var redaktør for boka
Karriereveiledning, som utkom på Universitetsforlaget i 2011. Hun var også medforfatter på boka Karriereveiledning - en kort innføring i teori og praksis (Unipub 2004).Jaana Apiainen
Jaana is Chief counselor in the Ministry of Employment and the economy, Employment and entrepreneurship Department. Her responsibility is all issues related to guidance and counseling on a national level in Finland. She has been working all her life in labour administration. Jaana started as career counseling psychologist and after that she has been in managing and developmental positions within employment office. She started her work in the ministry one and a half years ago. Jaana has also just finished 4 year of studies in cognitive psychotherapy.

 

Jan Tønnesvang
Jan er professor MSO ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Danmark. Hans forskning fokuserer på teoribaseret praksisudvikling med afsæt i integrativ (selv)psykologi og begrebet om kvalificeret selvbestemmelse. Jan Tønnesvang har leveret det teoretiske grundlag for arbejdet med en lang række praksisudfordringer i forskellige sammenhænge. Han har udviklet den Kognitive Livssamtale, der anvendes inden for et bredt spektrum af professionelle samtaler med unge og voksne.

 

Simon Schulin
Simon is working with counseling and mentoring in the educational system and for managers in the public sector. He has for several years now been researching Motivational Interviewing, MI, in both theory and in practice. Simon is working in the department og Research and Development at University College South Denmark. Simon has a degree in philosophy, and a degree in guidance.


 

 Here we intend to post information on all speakers at the conference.

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top