NNFF 5. forskningskonferanse

Program

07. juni 2012

10:00

Registrering og kaffe

11:15

Åpning v/rektor Pål A. Pedersen, Universitetet i Nordland
Kulturelt innslag

11:30

”Kjødets oppstandelse”; reintroduseringen av kroppen i forskning om funksjonshemming"v/professor Johans Sandvin, Universitetet i Nordland

12:15

Lunsj

13:15

Papersesjoner 1

14:45

Pause

15:00

Papersesjoner 2

16:00

Kaffepause

16:30

"Hva kan forskning om minoriteter og forskning om funksjonshemmede tilføre hverandre?" v/professor i Halvard Vike, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

17:15

Pause

17:30

Årsmøte i Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming

18:30

Slutt

19:30

Avgang - konferansemiddag

08. juni 2012

09:00

Papersesjoner 3

10:30

Kaffepause

11:00

Papersesjoner 4

12:30

Lunsj

13:30

"Flerfaglige perspektiver og forskning på tvers - bidrag fra spesialpedagogikken" v/professor Eva Simonsen, Skådalen kompetansesenter

14:15

Funksjonshemming og rettssikkerhet. Symposium v/forskere knyttet til Fritz Moens Forskningsfond

Eva Simonsen og Camilla Lundberg, Skådalen kompetansesenter
Hilde Haualand, Fafo
Terje Olsen, Nordlandsforskning
Patrick Kermit, NTNU Samfunnsforskning
Michelle Biseke, Universitetet i Bergen
Jane Dullum, Universitetet i Oslo

15:25

Avslutning

15:30

Slutt

Top