NNFF 5. forskningskonferanse

Presentasjoner

Presentasjoner fra konferansen publisert i samråd med den enkelte innleder


 

Plenum

Flerfaglige perspektiver på forskning på tvers - bidrag fra spesialpedgogikken"
v/
Eva Simonsen, Skådalen kompetansesenter
 
Hva kan forskning om minoriteter og forskning om funksjonheming tilføre hverandre?
v/
Halvard Vike, Universitetet i Oslo

Symposium - Funksjonshemming og rettssikkerhet
Terje Olsen og Patrick Kermit m.fl.
Michelle Biseke

 

 

 

Paper sesjoner

Sesjon 1A - Samhandling og tjenester

Samhandling om tjenester til brukere i skjæringsfeltet mellom utviklingshemming og psykiske lidelser
v/
Carl Chr. Bachke, Universitetet i Agder

PP-tjenesten i Norge: Fra multidisiplinær til monodisiplinær tjeneste
v/
Ingrid Fylling
, Universitetet i Nordland 


Sesjon 1B - Innvandring og funksjonshemmingForeldrekultur, profesjonskultur eller minoritetskultur
v/Anna M. Kittelsaa, NTNU

Snakker vi om det samme?
v/
Sylvia Söderström, Høgskolen i Sør-Trøndelag

 


Sesjon 2A - Barn og familie

Presentasjoner mangler.

Sesjon 2B - Aldring og livsløp

Presentasjoner mangler. 

 

Sesjon 3A - Teknologi og funksjonshemming


Bruk av IKT i skolen for elever med nedsatt funksjonsevne
v/
Sylvia Söderström
, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Om kropper i bevegelser. Mobilitet, deltakelse og barrierer i utforming av hverdags- og arbeidsliv
v/
Janikke Vedeler
, NOVA

Teknologi i dagliglivet - livskvalitet og samfunnsmessig gevinst
v/
Bodil Ravneberg, Uni Rokkansenteret

Sesjon 3B - Medborgerskap

Access to the court
v/
Michelle Biseke, Universitetet i Bergen

Funksjonshemmede, politisk medborgerskap og sosiale grupper
v/
Ingrid Guldvik
, Høgskolen i Lillehammer
 
Att leva och bo i samhället
v/
Berit Nyquist Cech, Karlstad universitet, Sverige


Sesjon 4A - Funksjonshemming og fysisk aktivitet/Hverdagsliv og mangfold

Fysisk aktivitet som virkemiddel for økt deltakelse for barn og unge. En ny nasjonal kompetansetjeneste - faglige tilnærminger og utfordringer
v/
Trond Trond Bliksvær, Valnesfjord Helsesportssenter

Det gjelder gjeld
v/
Hanne Thommesen, Universitetet i Nordland


Sesjon 4B - Begreps og teoriutvikling

Om å leve kroppslig i denne verden – og kroppen plutselig svikter
v/
Inger S. Martinussen, Høgskolen i Harstad

Embodiment og erfaring - Et kroppslig perspektiv på forskning om funksjonshemming
v/
Cecilie Høj Anvik
, Nordlandsforskning

 

 

 

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top