NNFF 5. forskningskonferanse

Paper sesjoner

Torsdag 7. juni, kl. 13.15 - 14.45


Sesjon 1A - Samhandling og tjenester   (Bodøsalen)
Møtelder: Bodil Ravneberg

Samhandling om tjenester til brukere i skjæringsfeltet mellom utviklingshemming og psykiske lidelser
v/Carl Chr. Bachke, Universitetet i Agder (PAPER)

PP-tjenesten i Norge: Fra multidisiplinær til monodisiplinær tjeneste v/Ingrid Fylling, Universitetet i Nordland 

Tolking for hørselshemmede barn v/ Ellinor Hjelmervik, Statped Vest/ Høgskolen i Bergen (PAPER)


Sesjon 1B - Innvandring og funksjonshemming (Møterom 2)
Møtelder: Anna M. Kittelsaa

Foreldrekultur, profesjonskultur eller minoritetskultur v/ Anna M. Kittelsaa, NTNU

Snakker vi om det samme?v/ Sylvia Söderström, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Torsdag 7. juni, kl. 15.00 - 16.00


Sesjon 2A - Barn og familie (Bodøsalen)
Møteleder: Ingrid FyllingSted, håp og kjærlighet. Barnehagen som oppvekstinstitusjon for funksjonshemmete barn v/ Borgunn Ytterhus, NTNU, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Helsemessig sårbarhet hos pårørende med barn eller søsken med funksjonsnedsettelser
v/ Marianne Hedlund, Høgskolen i Telemark


Sesjon 2B - Aldring og livsløp (Møterom 2)
Møtelder: Sylvia Söderström

Livsløp, sosial kapital, yrkesdeltakelse og ensomhet blant mennesker med funksjonsnedsettelser i ulike aldersgrupper v/Magnhild Nicolaisen, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Brobygging - kunnskapsoverføring og samarbeid på tvers av forskningsfeltene aldring og funksjonshemning
v/Hege Gjertsen, Nordlandsforskning


Fredag 8. juni, kl. 09.00 - 10.30


Sesjon 3A - Teknologi og funksjonshemming (Bodøsalen)
Møtelder: Cecilie Høj Anvik

Bruk av IKT i skolen for elever med nedsatt funksjonsevne v/ Sylvia Söderström, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Om kropper i bevegelser. Mobilitet, deltakelse og barrierer i utforming av hverdags- og arbeidsliv
v/ Janikke Solstad Vedeler, NOVA

Teknologi i dagliglivet - livskvalitet og samfunnsmessig gevinst v/ Bodil Ravneberg, Uni RokkansenteretSesjon 3B - Medborgerskap (Møterom 2)
Møtelder: Berit Vegheim

Access to the court v/ Michelle Biseke, Universitetet i Bergen

Funksjonshemmede, politisk medborgerskap og sosiale grupper v/ Ingrid Guldvik, Høgskolen i Lillehammer (PAPER)
 
Att leva och bo i samhället v/ Berit Nyquist Cech, Karlstad universitet, Sverige


Fredag 8. juni, kl. 11.00 - 12.30


Sesjon 4A - Funksjonshemming og fysisk aktivitet/Hverdagsliv og mangfold (Møterom 2)
Møteleder: Bodil RavnebergFysisk aktivitet som virkemiddel for økt deltakelse for barn og unge. En ny nasjonal kompetansetjeneste - faglige tilnærminger og utfordringer v/ Trond Bliksvær, Valnesfjord Helsesportssenter

Fritidsaktiviteter hos 14-åringer med Down syndrom – foreløpige resultater v/ Anne-Stine Dolva, Høgskolen i Lillehammer

Hverdagslivets muligheter for deltakelse i fysisk aktivitet på fritid hos ungdom med Down syndrom – foreløpige resultater v/ Anne-Stine Dolva, Høgskolen i Lillehammer

Det gjelder gjeld v/ Hanne Thommesen, Universitetet i Nordland


Sesjon 4B - Begreps og teoriutvikling (Bodøsalen)
Møtelder: Berit Vegheim

Om å leve kroppslig i denne verden – og kroppen plutselig svikter v/ Inger S. Martinussen, Høgskolen i Harstad

Embodiment og erfaring - Et kroppslig perspektiv på forskning om funksjonshemming
v/Cecilie Høj Anvik, Nordlandsforskning

Å alltid være i spill: Et wittgensteiniansk perspektiv på funksjonsnedsettelse v/Knut Magne Aanestad, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top