NNFF 5. forskningskonferanse

Hovedside


NNFF er et flerfaglig nettverk av forskere og andre interessenter som arbeider med forskning om funksjonshemming, funksjons-nedsettelse og marginalisering/ diskriminering.

En hovedaktivitet for nettverket vil være å arrangere en nasjonal forskningskonferanse annet hvert år. Den 5. forskningskonferansen ble arrangert i Bodø i 7. - 8. juni 2012. Tema for konferansen var "Norsk forskning om funksjonshemming - utfordringer sett innenfra og utenfra"

Konferansen skal reise tanker og refleksjoner om norsk forskning om funksjonshemming sett fra ulike faglige ståsteder. Hva kan vi lære av andre forskningsområder og forståelsesrammer, og hvordan påvirkes fagfeltet av inkluderings- og mangfoldsdebatten? Hvordan forholder forskningen om funksjonshemming seg til andre tilgrensede forskningsfelt og hvordan inkluderes problemstillinger vedrørende funksjonshemming i andre forskningsfelter så vel som i inkluderings- og mangfoldsdebatten?

Mer om konferansen finner du på disse konferansesider.

Generelt

  • Når?

  • Thursday, 7 June, 2012 - Friday, 8 June, 2012
    11:15 - 15:30

  • Hvor?

  • Radisson Blu Hotel, Bodø
    +47 75 51 90 00

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top