NNFF 5. forskningskonferanse

Konferanseavgifter

Konferanseavgift

 1. Konferansedeltaker

  NOK 2,245.00

Konferanseavgift inkl. overnatting i enkeltrom

 1. Konferansedeltaker

  NOK 3,340.00

Konferanseavgift inkl. overnatting i dobbeltrom

 1. Konferansedeltaker

  NOK 2,945.00

Registrering - overnatting i dobbeltrom

 1. Ledsager/Gjest

  NOK 697.50

Sosialt program

Konferansemiddag

 1. Pris - middag - gjest/ledsager

  NOK 650.00
 2. Pris - middag - Konferansedeltaker

  NOK 650.00

Avbestillingsbetingelser.

Alle avmeldinger må skje skriftlig til per.eriksson@hil.no senest 2. mai 2012. Avmeldinger etter denne dato og frem til 23. mai 2012 vil bli belastet med et omkostningsgebyrpå kr. 500.- per deltaker. Ved avbestilling senere enn 23. mai og ved uteblivelse (now show) på konferansedagen, forfaller konferanseavgiften i sin helhet.

Top