Back to Website Pages
Invitation Top Banner

NNFF 5. forskningskonferanse i Bodø åpner for påmelding

Kjære tidligere deltakere på NNFFs forskningskonferanse,
I tillegg til et spennende plenumsprogram omkring temaet "Norsk forskning om funksjonshemming - utfordringer sett innenfra og utenfra" har vi nå på nye nettsider et fyldig sesjonsprogram.
Registrer deg nå til NNFFs 5. forskningskonferanse om funksjonshemming i Bodø den 7. - 8. juni!

for NNFF

Bodil Ravneberg                                                                                                Per Eriksson


Informasjon om:
Konferanseavgifter

Konferansens hovedside

Konferanseprogram

Registrer til konferansen

Invitation Bottom Banner
Top