Sesjonsprogram med abstracts

 

Program

Mandag 5. mai 2014

10:30

Registrering og kaffe

11:30

Åpning

11:45

 Hva er aktivt medborgerskap? Funksjonshemming og den europeiske sosiale modell 
 v/forsker Rune Halvorsen, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus

12:30

Lunsj

13:45

Papersesjoner 1 

15:15

Pause

15:30

Papersesjoner 2

16:30

Kaffepause

17:00

Papersesjoner 3

18:00

Pause

18:05

Årsmøte i Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming

18:45

Slutt

19:30

Konferansemiddag

Tirsdag 6. mai 2014

09:00

Hatkriminalitet mot funksjonshemmede – et spørsmål om erkjennelse av voldens motiv (Media reporting and disability hate crime)
by Journalist and author Katharine Quarmby, England

10:00

Kaffepause

10:30

Papersesjoner 4

12:00

Lunsj

13:15

The Violence of Disabilism in Neoliberal Times
B
y Senior Research Fellow Dr. Katherine Runswick-Cole, Manchester Metropolitan University

14:00

Honnørordenes Janusansikt – eksempler fra politikken for funksjonshemmede 
v/professor Ole Petter Askheim, Høgskolen i Lillehammer

14:35

Diskusjon

15:00

Forskning om holdninger til funksjonshemmede - fra forskning til handling v/Likestillings og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik

15:10

Avslutning

 15:15  Slutt

Top