Praktisk informasjon

      

Tid og sted
 
Konferansen arrangeres 5. - 6. mai på Lillehammer og
Radisson Blu Lillehammer Hotel
 
Konferanseavgifter

Pris

Konferanseavgift

2.650

Konferanseavgift inkl. overnatting i enkeltrom og middag 5/5 på Radisson Blu Lillehammer Hotel

3.600

Konferanseavgift inkl. overnatting i dobbeltrom og middag 5/5 på Radisson Blu Lillehammer Hotel

3.400

Konferansemiddag (for ikke boende)

640

 
Påmelding

Påmelding til konferansen skjer via konferansens nettbaserte påmeldingsskjema. Påmeldingsskjemaet finner du ved å gå via menyen eller knappene ”Påmelding”. Når du melder deg på, husk å ha fakturainformasjon for hånden inkludert ev. "fakturareferanse". 
 
  
Avmelding
Alle avmeldinger må skje skriftlig til per.eriksson@hil.no senest 14. april 2014. For avmeldinger frem til denne datoen vil du bli belastet med et omkostningsgebyr på kr. 500.- per deltaker. Ved avmelding senere enn 14. april og ved uteblivelse (no show) på konferansedagen, faktureres konferanseavgiften i sin helhet. 
  
  
Overnatting
Har du behov for overnatting har vi reservert rom på konferansehotellet Radisson Blu Lillehammer Hotel. Registrering av overnatting skjer via påmeldingsskjemaet. I prisene for konferanseavgift inkl. overnatting gjelder for mandag den 5. mai. Deltakere som ankommer søndag den 4. mai registrerer dette på påmeldingsskjemaet og betaler direkte til hotellet. Pris er kr. 1.095 for overnatting i enkeltrom.
  
Middag 
Middagen den 5. mai vil foregå på konferansehotellet Radisson Blu Lillehammer Hotel. 
 

Abstract, paperpresentasjoner og symposier
 
Deler av konferansen er bygd opp omkring presentasjoner av papers. Mer informasjon om krav til abstract, symposier, sesjonstemaer og skjemaer for abstracts får du ved å klikke på abstracts og papers i menyen til venstre. Det er i år ikke lagt opp til "poster session".
 
 
Transport
Du har selv ansvar for din egen reise til/fra Lillehammer. For reisende med tog som ankommer Lillehammer 10.46 har vi satt opp busser til konferansehotellet.

 
 
Arrangør
Arrangør er styret for Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (NNFF). Styret består av:
   

  • førstemanuensis Anne Stine Dolva, Høgskolen i Lillehammer
  • førsteamanuensis Sylvia Söderström, Høgskolen i Sør-Trøndelag
  • daglig leder Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen
  • forsker Halvor Hanisch, Oslo Universitetssykehus
  • førsteamanuensis Ingrid Fylling, Universitetet i Nordland

Styret har det faglige ansvaret for konferansen. Konferansen arrangeres i nært samarbeid med Høgskolen i Lillehammer som er lokal samarbeidspartner. Teknisk arrangør er Senter for livslang læring, Høgskolen i Lillehammer.

Mer informasjon 
Faglig info: Anne-Stine Dolva - E-post: anne-stine.dolva@hil.no
 
Praktisk info: Per Eriksson - Tlf.: 61 28 83 52- E-post:
Per.Eriksson@hil.no

     

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top