Foredragsholdere

Katharine Quarmby er engelsk forfatter, journalist og filmskaper med spesialisering innenfor sosialpolitikk, utdanning, utenrikspolitikk med en undersøkende og aktivistisk tilnærming. Hun har laget mange filmer for BBC, og arbeidet som korrespondent for The Economist. Quarmby har mesteparten av tiden vært freelance journalist.  

 Hennes første bok for voksne ”Scapegoat: why we are failing disabled people” (Portobello Press, 2011), vant den prestisjefylte internasjonale prisen the Ability Media Literature Award, i 2011.  I 2012 ble Katharine Quarmby nominert til the Paul Foot Award for ”campaigning journalism”, av the Guardian og Private Eye Magazine, for sin fem års kampanje mot hatkriminalitet mot funksjonshemmede.

 I 2010 ble Katharine Quarmby og hennes medkoordinatorer av the Disability Hate Crime Network, tildelt Radar’s Human Rights People of the Year Award, for sitt arbeid med hatkriminalitet mot funksjonshemmede.

Katherine Runswick-Cole is Research Fellow in Disability Studies and Psychology at Manchester Metropolitain University. Katherine's research has mainly focused on the lives of disabled children and their families and draws on a critical disability studies perspective. Recent research projects include: Does Every Child Matter, post-Blair? The interconnections of disabled childhoods (ESRC); Resilience in the Lives of Disabled People Across the Life Course (Scope); and Evaluating the role of adoption activity days in the family finding process (British Association of Adoption and Fostering). She currently working on a new project funded by the Knowledge Exchange Innovation Fund (MMU) with Scope.

Rune Halvorsen er seniorforsker ved NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus. De senere årene har han spesielt arbeidet med komparative analyser av politikk for å fremme deltakelse og inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne; spesielt sammenligning av de nordiske landene. Han har omfattende internasjonal erfaring, spesielt forskning og utredning for EU-kommisjonen. Overordnende faglige interesser er internasjonal og sammenlignende velferdspolitikk, arbeidsmarkedsinkludering, brukermedvirkning i sosiale tjenester, sosial marginalisering og drivkrefter i europeisk velferdspolitikk.

Ole Petter Askheim er professor ved avdeling for pedagogikk og samfunnsfag ved Høgskolen i Lillehammer. Han har i mange år vært opptatt av de ideologiske begrunnelsene for politikk og tiltak for funksjonshemmede og betingelsene for brukermedvirkning og empowerment. Empirisk har han særlig gjort studier knyttet til ordningen brukerstyrt personlig assistanse. Han var den første lederen i NNFF da nettverket ble dannet i 2004.

 

Sunniva Ørstavik er likestillings- og diskrimineringsombud. Likestillings- og diskrimineringsombudet er til for de som blir diskriminert, for de som trenger råd og veiledning, og for arbeidsgivere, tjenesteytere, tillitsvalgte og andre, som jobber for likestilling og mangfold og mot diskriminering.

LDO skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold.

Ørstavik har vært ombud siden 2010. Hun har hovedfag innen sosiologi og var i perioden 2005 – 2009 generalsekretær i rådet for psykisk helse. ( Før det jobbet hun som førstekonsulent i Sosial- og helsedepartementet, Forebyggings- og utviklingsavdelingen.)

 

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top