Hovedside

Norsk Nettverk for Forskning om Funksjonshemming (NNFF) arrangerer 5. og 6. mai 2014 den 6. forskningskonferansen på Lillehammer. Målsettingen med nettverkets konferanser er og har vært å stimulere til forskning, både i kvantitet og kvalitet, samt å være en møteplass der deltakerne kan presentere og diskutere sine forsknings- og utviklingsarbeider.

Denne konferansen vil sette søkelys på et underutforsket tema i Norge knyttet til vold mot funksjonshemmede. Temaet er spesielt aktualisert etter at personer med nedsatt funksjonsevne sommeren 2013 fikk samme grad av vern i dagens straffelov som andre spesielt utsatt grupper, i § 135 a mot hatefulle ytringer, i § 349 a mot diskriminering og i § 232 som handler om skjerpende motiver for voldslovbrudd.  Temaet belyses gjennom to inviterte foredragsholdere fra Storbritannia.

Som tidligere vil konferansen vie mye tid til papersesjoner der deltakerne kan presentere og diskutere egne arbeider. Nytt på årets konferanse er innføring av muligheten til å arrangere symposier som en del av de parallelle papersesjonene. Målgruppen for konferansen er forskere fra universiteter og høgskoler, forskningsstiftelser og kompetansemiljøer som arbeider med forskning og utvikling innen funksjonshemming. To andre målgrupper er brukerorganisasjoner og offentlige myndigheter. Vel møtt!

Generelt

 • Når?

 • Monday, 5 May, 2014 - Tuesday, 6 May, 2014
  10:30 - 15:15

 • Hvor?

 • Radisson Blu Lillehammer Hotel
  Turisthotellveien 6
  Lillehammer
  +47 61 28 60 00

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top