Platos Colloquium 2018

Agenda


 • Ontvangst en Registratie
 • 08:30  -  09:30
  Ontvangst en Registratie
  Koninginnezaal

 • Lunch
 • 12:00  -  13:00
  Lunch

 • P1 - Toedelingsmodellen (Mod.: Guus Tamminga)
 • 13:00  -  13:30
  Route choice equilibration algorithm for stochastic dynamic traffic assignment with full route set
  Spreker:
  13:30  -  14:00
  Multimodale schattings- en toedelingsmodel in een 2-lagen systeem
  Spreker:
  14:00  -  14:30
  Nieuwe kalibratiemethodiek met toedelingsmodel STAQ en AVVMAT
  Sprekers:

 • P2 - Trends in Vervoer (Mod.: Robert Celissen)
 • 13:00  -  13:30
  Hoe het effect van autonome voertuigen en Mobility as a Service mee te nemen binnen macroscopische v
  Spreker:
  13:30  -  14:00
  De verborgen (model-) complexiteit van autonome voertuigen in de steden van de toekomst
  Spreker:
  14:00  -  14:30
  Ketens in verkeersmodellen als opmaat voor MaaS
  Spreker:

 • P3 - Big Data (Mod.: Klaas Friso)
 • 13:00  -  13:30
  Potentie van Big Data voor strategische verkeers- en vervoermodellen
  13:30  -  14:00
  Multiscale schatten en voorspellen van verkeer: hoe je met een paar getallen een hele dag verkeer in
  Spreker:
  14:00  -  14:30
  Bruikbaarheid van Floating Car Data voor transportmodellen
  Spreker:

 • P4 - Fiets (Mod.: Muriel-Verkaik-Poelman)
 • 13:00  -  13:30
  OV en fiets veroveren terrein op auto in ontwikkeling strategische modellen
  Spreker:
  13:30  -  14:00
  Auto te gast, wat is het effect op de verkeersdoorstroming?
  14:00  -  14:30
  Fietsmodel Zwolle
  Spreker:

 • Pauze
 • 14:30  -  15:00
  Pauze

 • P5 - Bereikbaarheid (Mod.: Wim van der Hoeven)
 • 15:00  -  15:30
  De meerwaarde van een simulatiemodel bij een BVP tender.
  Spreker:
  15:30  -  16:00
  Hoe houdt je een continu veranderende stad bereikbaar? Met een Verkeersmodel Stadsregie!
  16:00  -  16:30
  De nieuwe Mobiliteitsscan: ook geschikt voor ketenmobiliteit
  Spreker:

 • P6 - Statische Modellen (Mod.: Hans van Lint)
 • 15:00  -  15:30
  Monte Carlo-lotingen netjes opgevoed: over het stabiel maken van stochastische vraagmodellen
  Spreker:
  15:30  -  16:00
  Urban Tools Next: Met een activiteiten gedreven benadering op naar een nieuwe generatie stedelijke v
  Spreker:
  16:00  -  16:30
  Het laatste stukje moet je altijd lopen, parkeren in het VMA
  Spreker:

 • P7 - Bandbreedte van Modellen (Mod.: Jan Kiel)
 • 15:00  -  15:30
  Leerervaringen Adaptief Programmeren
  15:30  -  16:00
  Inzicht in onzekerheden: gevoeligheidsanalyses lange termijn verkenning NMCA
  Spreker:
  16:00  -  16:30
  Omgaan met onzekerheden: zijn onze modellen er klaar voor?
  Spreker:

 • P8 - Data OV modellen (Mod.: Michiel de Bok)
 • 15:00  -  15:30
  Het LMS als integraal model
  Spreker:
  15:30  -  16:00
  Verklaring van de ontwikkeling van gebruik van openbaar vervoer in Nederland 2004-2016
  Spreker:
  16:00  -  16:30
  Naar een betere uitwisseling van data en modellen: het Informatie Model Wegen en Verkeer (IMWV)
  Spreker:

 • Afsluiting
 • 16:30  -  16:45
  Afsluiting
  Dagvoorzitter:

 • Netwerk borrel
 • 16:45  -  18:30
  Netwerk Borrel
Boven