28. – 29. august 2017, Clarion Hotel Ernst, Kristiansand

Et skreddersydd opplæringstilbud med helhetlig kvalitetsoppfølging fra A til Å

Opplegget som gjennomføres i samarbeid med Kristiansand kommune, vil gi en helhetlig sammenheng på prosjektledelse, og fokusere på de felt der kommunale byggherrer normalt gjør de største feilene:

Strategiske valg som entrepriseform, kompensasjonsform, struktur for styring, og selve fremdriftsstyringen.

Prosjektlederne vil i løpet av prosessen tilegne seg felles forståelse, språk, og kompetanse til å kunne ta reell styring i byggeprosjekter.

Både kjerne- og støtteprosesser vil bli håndtert i løpet av modulene.

Læringsutbytte og effekter:

Kursdeltakerne skal etter å ha gjennomført alle 4 modulene ha sikret seg en solid kjernekompetanse og innsikt i relevante hjelpemidler for prosjektledelse og -styring av byggeprosjekter.

Modul III Prosjekteringsfasen

Teori (dag 1 og 2):

•             Prosjektering og prosjekteringsledelse: prosesser, innhold, fallgruber mv

•             Gruppearbeid 1: Hvordan øke sannsynligheten for god prosjektering? 

•             Resultatdokumenter – eksempler på skisse-, for- og detaljprosjekt

•             Strukturering, planlegging og styring av prosjekteringsfasen

•             Gruppearbeid 3: Hvordan kan Kristiansand kommune utvikle prosjekt- og prosjekterings-leder
              slik at prosjekteringsfasen blir forutsigbar? 

•             Litt finansmatematikk

•             Anskaffelses- og kompensasjonsstrategi for god prosjektering

•             Øving/gruppearbeid: Anskaffelse ved bruk av to alternative tildelingsmodeller.    

BESTE PRAKSIS

Gruppeoppgaver (Dag 1 og 2):

I prinsippet som for Modul 1 og 2. Problemstillinger rettet mot prosjekteringsfasen.

Generelt:

Kurset (modulene) baseres på gjennomgang av et teoretisk fundament for byggeprosessens delprosesser med tilhørende støttefunksjoner.

Kristiansand kommune er bestiller, og vil følgelig være i en særstilling mht påvirkning av innholdet/undervisningen, men øvrige kommuner i regionen inviteres og oppfordres til å delta.

God praksis sankes fra hver enkelt kursdeltaker som henter inn gode eksempler fra kommunens pågående, eller nylig avsluttede prosjekter. 

Det hele forankres i kommunens arbeidsprosesser, og kobles mot ansvarlige prosjektaktørers oppgaver.

Prosjektaktørenes skifte i oppgaver, ansvar og myndighet illustreres for de gjennomføringsmodellene som er mest aktuelt å benytte i Kristiansand kommune sine byggeprosjekter. 

Valget av aktuelle gjennomføringsmodeller forankres i etatens ledelse.

Mål om beste praksis:

I løpet av kurset skal alle innspill til god praksis systematiseres og sammenstilles med mål om å enes i modul 4 om den beste praksis for Kristiansand kommune.

 

 
 

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top