Standardisering av Spesifikasjoner innen Olje & Gass

Catalogue Manager - ERM Spec Branch Table
 Catalogue Manager - AVEVA Diagrams 14.1 - Cataloug  Catalogue Manager - Inst Cable catalogue

Standardisering av Spesifikasjoner

innen Olje & Gass 

Oslo 6 Des 2017: Seminar 10:00 – 12:00 / lunsj 12:00-13:00 
Stavanger 7 Des 2017: Seminar 10:00 – 12:00 / lunsj 12:00-13:00

Norsk oljebransje er under press for å kutte kostnader og møter sterke krav om økt produktivitet. Våre kunder forteller oss at de bruker mye tid på å håndtere kataloger, spesifikasjoner og klassebiblioteker.Vi har satt opp et seminar som adresserer dette temaet! 


Enten du er en operatør som ønsker å harmonisere kataloger på tvers av anlegg eller om du er en EPC som ønsker konsistent koding for å redusere sannsynlighet for feil og ekstra merarbeid så er du velkommen til et lærerikt lunsjseminar hos AVEVA.

 

Gjennom vårt arbeid innenfor olje og gassbransjen har vi fått høre følgende utsagn: 

  • Strukturerte og konsistente kataloger, er sammen med revisjonstyrte spesifikasjoner, avgjørende for EPC prosjekter. 
  • Konsistente kataloger vil kunne sikrer at kun materialer som finnes i spesifikasjonene blir installert på anlegget. 
  • Kontinuerlige designendringer gjør det vanskelig å kontrollere materialbehovet gjennom prosjektets levetid.
  • Bruk av forskjellige design- og  material-systemer  fra et prosjekt til det neste fører ofte til at det anvendes flere kataloger som ikke er integrerte og synkroniserte. 


AVEVA lanserte nylig en ny applikasjon som hjelper deg å få kontroll på kataloger, spesifikasjoner og deres forskjellige revisjoner. Løsningen bygger på en hovedkatalog som kan levere data til ulike designsystemer samt hjelpe deg til å forstå konsekvenser av endrede spesifikasjoner i design. 

Du kan starte dine prosjekter raskt  ved enten å kopiere et eksisterende prosjekt, eller å bruke virksomhetens standardspesifikasjoner, for deretter å utføre generelle rettelser på attributter og klasseegenskaper. Du kan også starte opp ved å anvende katalogen som følger med produktet.

Barry Holton, solution strategy manager fra AVEVA holder presentasjon på engelsk.

Agenda
09:30    Registrering & Kaffe
10:00    Presentasjon
11:00    Demonstrasjon
12:00    Lunsj 
13:00    Slutt

 

Achilles-registered stamp
sellihca_registered stamp 

Details

Dato & Sted

6 Desember 2016
AVEVA Oslo Kontor
Lysaker Torg 45,
1326 Lysaker

7 Desember 2016
AVEVA Stavanger Kontor
Golf Tower, Kanalsletta 2
4003 Stavanger

Tlf: 67 12 87 00
Mob: 480 388 25

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top