Tiltak i eksisterende bygg (pbl §31-2), Oslo

09.00 – 09.05 Velkommen

09.05 – 10.00 Innledende del med hva er nytt, kortfattet gjennomgang av kapittel 1 – 7

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 10.45 Innledende del fortsetter

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 11.45 Gjennomgang av eksempel 8 – Bruksendring av loft til leilighet i bygård

11.45 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.15 Gjennomgang av eksempel 1 – Ombygging av enebolig til boligbygg med to boenheter

13.15 – 13.30 Pause

13.30 – 14.30 Gruppeoppgaver, inkl deling i plenum

14.30 – 15.15 Gjennomgang av eksempel 9

15.15 – 15.30 Oppsummering og tid til avsluttende spørsmål 

 

 
Top