Vegjus.no konferansen 2017
23. - 24. januar - Scandic St. Olavs plass (Edderkoppen)  Oslo

 

 
Påmeldingsfristen er gått ut og vårt elektroniske påmeldingsskjema er nå stengt. Ta kontakt via e-post dersom du er interessert i å være med. 


Hva kan du forvente deg ?

Paneldebatt - Grensesnittproblematikk - Overvannsrett
- Ansvarsforhold - 
Krav til driftsstandard - aktuelt fra Departementet - juridiske kilder - Vegnormer - Vegjus.no-databasen - normarbeid i kommunene - + flere fagspesifikke tema i et juridisk perspektiv 

After-jus - festmiddag på Flaskemuseet


Se fullstendig program i menyen til venstre!

Dag 1: mandag

Tidspunkt:

Innhold:

09:00

Registrering
Kaffe og utdeling av navneskilt

10:00

Velkommen 
v/Turid Å. Olsgård VBT og Andreas Birkeland NKF

10:15

Presentasjon av VEGJUS.no
v/ressursgruppen

11:00

Gjennomgang av vegloven § 32, og gjeldende rett knyttet til denne bestemmelsen, herunder rettspraksis.

v/Kjersti Haugen, Vegdirektoratet

11:45

Lunsj
God mat i hotellets restaurant

13:00

Bedre samordning av infrastrukturarbeider, status i arbeidet nasjonalt.

  • B.l.a. graveregler, kompetansekrav til entreprenør, krav til ledningsdokumentasjon
  • Andre aktuelle saker

v/Magnar Danielsen, KMD

13:45

Aktuelt fra KS
-Prosjekter for kommunene, grensesnitt, høringer, bymiljøpakker etc. 

v/Anne Johanne Enger, KS

14:30

Pause

14:45

Samferdsel – tanker i tiden
v/Bjørn Granviken, direktør, Oslo Sporveier

16:15

After-JUS
-Vi lar dagens input synke inn – faglig mingling med noe godt i glasset

18:30

Vi vandrar saman
Felles vandretur fra hotellet til kveldens sosiale arrangement (15 min / 1 km)

19:00

Omvisning og festmiddag på Flaskemuseet
Bent Stiansen & co disker opp med et skikkelig festmåltid. Vi starter med en guidet tur på flaskemuseet. 

 

 

 

Dag 2: tirsdag

09:00

Grensesnitt i vegforvaltningen
-mer informasjon kommer snart

09:45

Normarbeid i kommunene
-Erfaringer og juridisk forankring
Mer informasjon kommer snart

10:30

Pause

10:45

Gruppearbeid: Evaluering og videreutvikling av VEGJUS.no

11:30

Presentasjon gruppearbeid

12:15

Lunsj
God mat i hotellets restaurant

13:15

Vann fra veg
-mer info kommer snarlig

14:00

Avkjørselssaker: rutiner for behandling i Stavanger kommune
v/repr. Stavanger kommune

14:45

Oppsummering og avslutning
v/Turid Å. Olsgård VBT og Andreas Birkeland NKF

15:00

Takk for denne gang og vel hjem!

 

Dag 1: mandag

Tidspunkt:

Innhold:

09:00

Registrering
Kaffe og utdeling av navneskilt

10:00

Velkommen 
v/Turid Å. Olsgård VBT og Andreas Birkeland NKF

10:15

Presentasjon av VEGJUS.no
v/ressursgruppen

11:00

Gjennomgang av vegloven § 32, og gjeldende rett knyttet til denne bestemmelsen, herunder rettspraksis.

v/Kjersti Haugen, Vegdirektoratet

11:45

Lunsj
God mat i hotellets restaurant

13:00

Bedre samordning av infrastrukturarbeider, status i arbeidet nasjonalt.

  • B.l.a. graveregler, kompetansekrav til entreprenør, krav til ledningsdokumentasjon
  • Andre aktuelle saker

v/Magnar Danielsen, KMD

13:45

Aktuelt fra KS
-Prosjekter for kommunene, grensesnitt, høringer, bymiljøpakker etc. 

v/Anne Johanne Enger, KS

14:30

Pause

14:45

Samferdsel – tanker i tiden
v/Bjørn Granviken, direktør, Oslo Sporveier

16:15

After-JUS
-Vi lar dagens input synke inn – faglig mingling med noe godt i glasset

18:30

Vi vandrar saman
Felles vandretur fra hotellet til kveldens sosiale arrangement (15 min / 1 km)

19:00

Omvisning og festmiddag på Flaskemuseet
Bent Stiansen & co disker opp med et skikkelig festmåltid. Vi starter med en guidet tur på flaskemuseet. 

 

 

 

Dag 2: tirsdag

09:00

Grensesnitt i vegforvaltningen
-mer informasjon kommer snart

09:45

Normarbeid i kommunene
-Erfaringer og juridisk forankring
Mer informasjon kommer snart

10:30

Pause

10:45

Gruppearbeid: Evaluering og videreutvikling av VEGJUS.no

11:30

Presentasjon gruppearbeid

12:15

Lunsj
God mat i hotellets restaurant

13:15

Vann fra veg
-mer info kommer snarlig

14:00

Avkjørselssaker: rutiner for behandling i Stavanger kommune
v/repr. Stavanger kommune

14:45

Oppsummering og avslutning
v/Turid Å. Olsgård VBT og Andreas Birkeland NKF

15:00

Takk for denne gang og vel hjem!Se

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top