Глобална политика за поверителност на Cvent

Резюме на последни промени:

Какво е новото към 07 октомври 2020 г..:

 • Добавяне на Virtual Attendee Hub® към списъка с продукти на Cvent и разяснения относно обработката на лични данни, свързани с продукта.
 • Актуализация относно международното прехвърляне на лични данни в резултат на решението на Съда на Европейския съюз (СЕС), с което се обезсилва Щитът за поверителност между ЕС и САЩ.

Последна промяна на 07 октомври 2020 г.

Предговор

Ние от компанията Cvent, Inc. и нейните изцяло действащи юридически лица Cvent Europe Ltd., Cvent Deutschland GmbH, Cvent Canada Inc., Cvent Australia PTY Limited, Cvent Singapore PTE Limited, Cvent India Private Limited, DoubleDutch, Inc., Cvent Nederland BV, Social Tables, Lanyon Solutions, Inc., Passkey International, Inc. и StarCite, Inc. („Cvent“ или „Ние“, „нас“, „ни“) уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот и сме ангажирани да я защитаваме чрез спазване на настоящата политика. 

Настоящата политика описва нашите практики във връзка с информацията, която събираме чрез нашите софтуерни платформи Cvent Event Cloud и Hospitality Cloud и приложения (наричани заедно нашите „приложения“), както и практиките на Cvent по отношение на поверителността във връзка с използването на уеб сайтовете на Cvent (като www.cvent.com, www.lanyon.com и други уеб сайтове на Cvent, които препращат към настоящата политика) и външните рекламни дейности.

Настоящата политика описва и Вашите права, свързани със защитата на данните, в т.ч. правото да възразите на обработването от Cvent. Политиката не се отнася за информация, събрана от трети страни, в т.ч. чрез приложение или съдържание на трети страни (включително реклама), което препраща към нашите приложения или уеб сайтове или е достъпно от тях.

Съдържание

 1. Клиент, делови контакт на клиент или посетител сте Вие?
 2. Какви видове лични данни събират нашите клиенти?
 3. По какъв начин клиентите ни събират лични данни?
 4. По какъв начин клиентите ни използват лични данни?
 5. Cvent използва ли лични данни, събирани от нашите клиенти?
 6. Как Cvent събира и обработва лични данни на нашите клиенти и на техните делови контакти?
 7. Какво е правното основание Cvent да обработва лични данни от ЕИП?
 8. За какъв период съхранява Cvent лични данни, събирани от нашите клиенти?
 9. Как делови контакт на клиент може да получи достъп, да коригира или да заличава личните си данни?
 10. Как клиент може да получи достъп, да коригира или да заличава личните си данни?
 11. Как Cvent използва „бисквитки“ и други подобни технологии?
 12. Как Cvent обработва данни от посетители?
 13. Cvent обработва ли информация на деца под 16-годишна възраст?
 14. Къде Cvent прехвърля данните, които притежава?
 15. По какъв начин Cvent защитава данните, които обработва?
 16. Какви са продуктите на Cvent?
 17. Как клиент или посетител може да управлява предпочитанията си за електронна поща в Cvent?
 18. Как можете да се свържете с Cvent или с длъжностното лице на Cvent по защита на данните?
 19. По какъв начин Cvent публикува промени в своята Политика за поверителност?

Клиент, делови контакт на клиент или посетител сте Вие?

Настоящата политика се отнася за следните категории физически лица, които имат взаимоотношения с Cvent:

 • КЛИЕНТИ: Клиенти са физически лица, които са служители или сътрудници на преките клиенти на Cvent (например организатори на събития, купувачи на туристически услуги и доставчици на помещения за срещи), както и клиентски персонал, получил ID за вход и упълномощен за достъп и използване на нашите приложения в съответствие с действащо споразумение за услуги на Cvent или съгласно временен лиценз за оценка, ако има такъв. Освен това, клиентите включват физически лица, които се регистрират самостоятелно за достъп до нашите приложения.
 • ДЕЛОВИ КОНТАКТИ НА КЛИЕНТИ Деловите контакти на клиенти са физически лица, които имат взаимоотношения с нашите клиенти чрез приложенията ни. Те включват настоящи и потенциални клиенти на клиентите, членове, присъстващи, спонсори, участници в изложения, рекламни партньори, гости на хотели или други делови контакти. Например, деловите контакти на клиентите включват физически лица, които се регистрират за събитие, организирано от клиент, изтеглят мобилно приложение, свързано със събитие, попълват онлайн проучване или правят резервация на хотел чрез едно от приложенията на Cvent.  
 • ПОСЕТИТЕЛИ: Физически лица и потенциални клиенти, които използват нашите Уеб сайтове (например, за да прочетат информация за продуктите и услугите на Cvent, за да изтеглят бяла книга или за записване за онлайн демо), както и присъстващите на маркетингови събития на Cvent (например Cvent CONNECT®, събития на живо и уебинари на Cvent) и с които се срещаме на търговски изложения или за които научаваме чрез препоръка от трети страни или други външни източници. 

Какви видове лични данни събират нашите клиенти?

Нашите приложения са гъвкави и дават възможност на клиентите ни да събират различни лични данни от и за деловите контакти на клиентите си, включително име, организация, длъжност, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер, номер на факс, ID на акаунт в социалните мрежи, номер на кредитна или дебитна карта и друга информация, включително, но не само хранителни предпочитания, интереси, мнения, дейности, възраст, пол, образование и професия. Препоръчваме на деловите контакти на клиентите да прегледат политиките за поверителност на клиентите, за да се запознаят по-добре с типовете събирани данни.

За по-подробен списък на нашите приложения вижте раздел „Какви са продуктите на Cventв края на настоящата Политика за поверителност. Използването на лична информация от Cvent, събрана чрез нашите приложения, ще бъде ограничено само до целите, свързани с предоставянето на услугата, за която нашите клиенти са ангажирали Cvent, за да подобрим нашите услуги, или според изискваното или допустимото от закона.

Ако не сте съгласни с нашите политики и практики, можете да изберете да не използвате нашите приложения.

По какъв начин клиентите ни събират лични данни?

Клиентите могат да използват нашите персонализиращите се приложения за събиране на лични данни по различни начини, както е посочено в примерите по-долу. Препоръчваме на деловите контакти на клиентите да прегледат политиките за поверителност на клиентите, за да се запознаят по-добре с техните методи за събиране на лични данни.

 • Когато делови контакти на клиенти доброволно и изрично въвеждат лични данни в приложенията ни.
 • Когато нашите клиенти въвеждат свои делови контакти в нашите приложения, когато това е разрешено, включително поради законен търговски интерес или чрез получаване на изрично съгласие от делови контакт на клиента.
 • Автоматично, когато деловите контакти на клиентите използват нашите приложения, чрез често използвани технологии за събиране на данни като „бисквитки“. За допълнителна информация за тези технологии, вижте раздела по-долу със заглавие „Как Cvent използва бисквитки и други подобни технологии?“.

По какъв начин клиентите ни използват лични данни?

Ако делови контакт на клиент избере да използва нашите Приложения за търговските си взаимоотношения с даден клиент (например да се регистрира или запише за събитие, да отговори на онлайн проучване, да изтегли мобилно приложение или да изпрати или отговори на заявка за оферта („RFP“)), всяка предоставена информация във връзка с тези взаимоотношения ще бъде прехвърлена на клиента и ще бъде под негов контрол.

Клиентите ще имат достъп и до информация (в т.ч. лични данни и данни за използване на приложението), свързани с това как деловия контакт на клиента работи с приложенията, които използва. В тези случаи клиентите действат в качеството си на администратори на данни спрямо деловите си контакти, съгласно законодателството за защита на данните в Европейското икономическо пространство („ЕИП“).  Следователно Cvent не може да носи и не носи отговорност за практиките по отношение на поверителността на нашите клиенти.

Практиките на нашите клиенти, свързани с информацията, се ръководят от техните политики за поверителност. Препоръчваме на деловите контакти на клиентите да прегледат политиките за поверителност на клиентите, за да се запознаят с техните практики и процедури.

Cvent използва ли и продава ли лични данни, събирани от нашите клиенти?

Cvent не използва лични данни на деловите контакти на нашите клиенти за каквито и да е други цели, освен за предоставяне на услуги, за които клиентите ни са се договорили с нас да ги предоставяме чрез нашите приложения, както е отбелязано по-долу, за да подобрим нашите услуги, или съгласно изискваното или допустимото според закона. Cvent не продава личните данни за деловите контакти на нашите клиенти.

Как Cvent събира и обработва лични данни на нашите клиенти и на техните делови контакти?

Ние събираме лични данни от нашите клиенти, за да улесним комуникацията и доставката на приложения, от които се интересуват нашите клиенти или се свързват с нас, за да им ги предоставим. Например, можем да събираме данни за контакт с клиенти или чрез изпълнението на договор, използването на нашите услуги, формуляр на нашия уеб сайт, запитвания, изпратени към нашите представители за онлайн разговор, взаимодействие с нашите екипи по продажби и по обслужване на клиенти, записване за събитие, или отговор на някое от нашите проучвания или маркетингови имейли. Освен това можем да събираме информация за кредитни карти (напр. номер и дата на валидност на кредитната карта, адрес за фактуриране, т.н.) или друга обичайна банкова информация, необходима за процесите по фактуриране и плащане.

Можем да записваме телефонните обаждания на клиенти до нашия екип за обслужване на клиенти поради законни търговски интереси, свързани с предоставянето на обслужване на клиенти, спазване на законодателството, обучение и гарантиране на качеството. Съхраняваме такива записи до 90 дни след датата на записа, освен ако не е необходимо за изпълнението на договора или за допълнително обучение на служителите.

Ние и нашите търговци събираме информация за използване от клиента относно как нашите клиенти взаимодействат с приложенията ни. Това включва кои уеб сайтове посещавате, върху какво щракате, кога изпълнявате определени действия, какви езикови предпочитания имате, какво си купувате, и т.н.

Ние обработваме личните данни на клиента и на деловите контакти на клиента по следния начин:

 • За да ги оповестяваме на нашите филиали и свързани лица с цел предоставяне на услуги на нашите клиенти и на техните делови контакти.
 • За да ги оповестяваме на контрагенти, доставчици на услуги и други трети страни, когато това е обосновано необходимо или благоразумно за предоставяне, за поддръжка и подпомагане на нашите приложения за наши клиенти и деловите контакти на техните клиенти, като например, обработчици на плащания и доставчици на центрове за данни или уеб хостинг. Cvent не споделя, не продава и не търгува с каквато и да е информация с такива трети страни за рекламни цели.
 • За да осигурява чрез нашите приложения услугите, които клиентът е договорил с нас да предоставяме. Някои примери включват:
  • Ако делови контакт на клиент използва едно от нашите приложения, за да се регистрира за събитие, ще използваме предоставения от него имейл адрес, за да му изпращаме информация и съобщения, свързани с това събитие.
  • Ако делови контакт на клиент използва едно от нашите приложения, за да заплати таксите за регистрация за събитието или за други продукти или услуги, използвайки своите кредитни карти, ние ще прехвърлим информацията за кредитната карта на обработчиците на плащанията с карти за валидиране на платежната информация и приключване на транзакциите.
  • Когато клиент изпрати RFP до доставчик на помещения за срещи, включен в мрежата от доставчици на Cvent, или до делови контакт на клиент по указание на клиента, Cvent ще се свърже със съответното място на събитието, управленска компания или делови контакт на клиента и ще разкрие необходимата информация, която съдържа лични данни, за да отговори на RFP.
  • Когато клиент или делови контакт на клиент използва данните си в социалните мрежи, за да споделя информация в платформата на социалната мрежа или за да влиза в някое от нашите приложения, ще споделяме информация с доставчика на акаунта в социалната мрежа. Информацията, която споделяме, ще се ръководи от политиката за поверителност на сайта на социалната мрежа. 
  • Такава информация ще се разкрива на организатори на събития, изложители или други присъстващи, както е указано от клиент или е договорено с делови контакт на клиент, напр. чрез даване на съгласие изложителят да сканира тяхната значка за събитието, за да споделя данните им за контакт, чрез кликване, за да се даде съгласие изложителят да получава информация, или чрез активно съгласие да се споделя информация в приложение на Cvent (напр. име, информация за контакт, профилна снимка, попълване на проучвания, въпроси и отговори, коментари, съобщения, гласувания, т.н.)
 • За предоставяне на трети страни при сливане, продажба, преструктуриране, рекапитализация, реорганизация, прекратяване или друга форма на продажба или прехвърляне на част от или на всички активи на Cvent, независимо дали като предприятие, продължаващо дейност, или като част от процедура по банкрут, ликвидация или подобна процедура, при която личните данни, съхранявани от Cvent, за клиентите и деловите контакти на клиентите са сред прехвърляните активи.
 • За наши вътрешни бизнес цели това включва управление на достъпа и използването на нашите приложения, анализ на данни, защитено идентифициране на клиентите при влизане в приложение, подобряване или промяна на нашите приложения, определяне на ефективността на нашите промоционални кампании, фактуриране за услуги и управление на нашия бизнес.
 • Когато считаме за необходимо или подходящо:  (a) по силата на приложимото законодателство, включително законите извън Вашата държава на местожителство; (b) за да отговорим на искания от обществени и правителствени органи, включително обществени и правителствени органи извън Вашата държава на местожителство; и (c) да се защитим срещу или да идентифицираме измамни операции.
 • За други цели, когато деловият контакт на клиента е дал изрично съгласие.

Комбинираме и анонимизираме информация за (i) клиенти и делови контакти на клиентите и (ii) използването на нашите приложения, за да ги подобрим и за да създадем база за сравнение и други продукти за бизнес проучвания. Никоя част от комбинираната и анонимизирана информация не съдържа лични данни (т.е. не идентифицира физическо лице).

Какво е правното основание Cvent да обработва лични данни от ЕИП?

За физически лица от Европейското икономическо пространство (ЕИП) правното основание за събиране и използване на личната им информация ще зависи от естеството и обстоятелствата на обработката. Когато ние сме обработващи данните за нашите клиенти, нашето правно основание може да бъде изпълнение на договор или съгласие. Когато ние сме контролиращите данните, нашето правно основание ще е съгласието или законен интерес, когато обработването е в наш законен интерес или този на нашите клиенти, и когато интересите за защита на данните, основните права и свободи на физическото лице не са с преимущество. Тези интереси включват осигуряване на достъп до приложенията и функциите на приложенията на физическите лица; изпращане на информация, която са поискали; гарантиране на сигурността на приложенията ни чрез предотвратяване на неоторизирани или злонамерени действия; или за налагане на спазване на нашите условия за употреба, договори и други политики. 

За какъв период съхранява Cvent лични данни, събирани от нашите клиенти?

Освен ако не е предвидено друго в договора ни, обработваме данните до изтичане на 90 дни от прекратяването на договора, като след изтичане на този срок ние ги заличаваме от нашата производствена среда. След 13 месеца премахваме данните от носителите на архивирана информация.

Как делови контакт на клиент може да получи достъп, да коригира или да заличава личните си данни?

В някои държави, включително държавите от ЕИП, както и в някои щати на САЩ, деловите контакти на клиентите, след изпращане на заявление, имат право на достъп до личните си данни и, ако е необходимо, да ги изменят или ограничат. Деловите контакти на клиентите могат също да поискат определени видове лични данни да бъдат предоставени на тях или на друга организация, определена от тях, в структуриран и четим на машина формат. 

Когато обработваме личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието си. Вижте раздела за контакт с Cvent по-долу. Оттеглянето на съгласието не засяга законността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Деловите контакти на клиентите в ЕИП също имат право да подадат жалба в надзорен орган за защита на данните в страната, в която живеят или в която работят, но се надяваме, че ще можем да Ви съдействаме при въпроси или притеснения, свързани с използването на личните Ви данни от нас.

Cvent обработва данни на делови контакти на клиенти по указание на клиентите ни и няма пряк контрол или собственост върху личните данни, които обработваме. Клиентите отговарят за спазването на разпоредбите и законите, които изискват уведомяване, оповестяване или получаване на съгласие преди прехвърляне на данните на Cvent с цел обработване. Всеки делови контакт на клиент, който желае да получи достъп, да коригира или заличи данни, трябва да насочи запитването си към клиента. Ако клиентът поиска от Cvent да премахне личните данни на негов делови контакт, за да спази разпоредбите за защита на данните, Cvent ще обработи това искане в необходимия срок съгласно приложимия регламент или закон.

Няма да приемем искане за промяна на информация, ако смятаме, че промяната би нарушила закон или законово изискване или би довела до неправилна информация. В тези случаи ще информираме клиента за законовите изисквания, поради които не можем да изпълним искането. 

Как клиент може да получи достъп, да коригира или да заличава личните си данни?

Клиентите имат същите права на достъп, корекция или изтриване на личните им данни, както е посочено по-горе.

Всеки клиент може да получи достъп, да коригира или да изтрива своите данни или тези на делови контакт на клиента чрез изпращане на искане до нашата уеб страница на адрес https://www.cvent.com/personal-data-requests. Cvent ще обработи тази заявка в необходимия срок съгласно приложимия регламент или закон.

Няма да приемем искане за промяна на информация, ако смятаме, че промяната би нарушила закон или законово изискване или би довела до неправилна информация. В тези случаи ще информираме клиента за законовите изисквания, поради които не можем да изпълним искането.

Ще поддържаме хронология на проверките на всякакви искания за достъп, коригиране или заличаване на лична информация, за да поддържаме записи за спазване на нормативните изисквания.

Жители на Калифорния

Ако сте жител на Калифорния, законодателството на Калифорния ви предоставя конкретни права относно вашите лични данни, включително правото да поискате да ви разкрием определена информация относно събирането и използването на вашите лични данни през последните 12 месеца; правото да поискате да изтрием вашите лични данни, които сме събрали от вас, с определени изключения; и правото да се откажете от продажбите на вашите лични данни. За да направите заявка, щракнете тук, за да изпратите уеб формуляр, обадете се на телефон 1-833-455-0249, или изпратете писмо до:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102
 

Моля, имайте предвид, че сме задължени да отговорим само на 2 подобни заявки от лице за една година. Освен това имате правото да не бъдете дискриминирани, ако упражните някое от правата си съгласно закона за поверителност на Калифорния.

Cvent може да е събрала следните категории лични данни от жителите на Калифорния през последните 12 месеца:

 • Идентификатори, като име, пощенски адрес, интернет протокол адрес, имейл адрес или други подобни идентификатори. 
 • Категориите лични данни са описани в подраздел (д) на Гражданския кодекс на Калифорния Раздел 1798.80.
 • Особености на защитените класификации съгласно калифорнийското или федералното законодателство.
 • Търговски информация, включително данни за закупени или разгледани продукти или услуги.
 • Информация за активност в интернет или друга електронна мрежа.
 • Данни за географско местоположение.
 • Аудио и визуална информация, като записи от обаждания до отдела за обслужване на клиенти и снимки.
 • Професионална информация или свързана с трудовата заетост.
 • Информация за образованието.
 • Изводи на база на посочената по-горе информация.

Тази информация се събира и използва за целите, оповестени в настоящата Политика за поверителност. Cvent може да e разкрила информация за името, длъжността или деловия контакт на клиент или търговец на местоположения за приеми (напр. ресторант или хотел) или на спонсори на маркетинг мероприятия на Cvent в рамките на 12 месеца непосредствено преди публикуването на настоящата актуализирана политика за поверителност. Ако клиент или посетител желае тяхната информация да бъде изключена от този вид разкриване, щракнете тук, за да изпратите заявката. Cvent може да е разкрила всяка от горните категории лични данни след съгласие на лицето или съгласно писмен договор с доставчик на услуги с бизнес цели в рамките на 12 месеца непосредствено преди публикуването на настоящата актуализирана политика за поверителност.

Как Cvent използва „бисквитки“ и други подобни технологии?

Бисквитки и уеб маяци

Ние и нашите търговци използваме бисквитки или други подобни технологии за автоматично събиране на данни, когато нашите приложения се използват от физически лица, за да събираме известна информация за техните устройства, действия и тенденции при сърфиране, в т.ч.:

 • Данни за посещаването на нашите приложения от Вас, като дата и час, в които осъществявате достъп до нашите приложения, продължителност на времето, прекарано от Вас с нашите приложения, уеб сайтовете, които са свързани с нашето приложение или уеб сайтовете, които имат връзка в нашите приложения, ресурси и съдържание, до които осъществявате достъп в приложенията.
 • Информация за Вашия компютър и интернет връзка, като IP адрес, вид компютър, резолюция на екрана, език, вид и версия на интернет браузъра. 

По-долу са посочени технологиите за автоматично събиране на данни, които използваме. Не използваме никоя от тези технологии за събиране на информация от делови контакти на клиентите за маркетингови или рекламни цели.

 • Бисквитки на браузъра.  Бисквитката е малък файл, който се намира в твърдия диск на компютъра.  Уеб браузърите могат да бъдат конфигурирани да ограничават или изцяло да блокират бисквитките, да се конфигурират настройките за уведомяване за бисквитки и/или да изтриват бисквитки, които вече съществуват в браузъра или устройството.  Информация как да го направите е предоставена в раздела за помощ/информация на уеб браузъра. Ограничаването или забраната на определени типове „бисквитки“ може да попречи на даден клиент или делови контакт на клиент да използва определени части от нашите приложения, в зависимост от това как са конфигурирани настройките на браузъра.  Например, регистрацията за дадено събитие не може да бъде завършена, ако „бисквитките“ са забранени в уеб браузъра. Освен в случаите, когато настройките на браузъра са зададени да отказва бисквитки, нашата система ще издава бисквитки, когато браузърът взаимодейства с нашите приложения.  За повече информация относно бисквитките и как да ги деактивирате, вижте www.allaboutcookies.org.
 • „Бисквитки“ за отделна сесия и фиксирани „бисквитки“.  „Бисквитката“ за отделна сесия е валидна в рамките само на единична сесия на браузъра и бива изтривана когато потребителят затвори уеб браузъра. Бисквитките за отделни сесии позволяват на операторите на уеб сайтове да свързват действията на потребителя по време на сесия с браузъра.  Фиксираната „бисквитка“ остава на устройството на потребителя (дори когато то е изключено) докато валидността ѝ изтече или бъде изтрита.  Фиксираната „бисквитка“ ще бъде активирана повторно, когато потребителят се върне в уеб сайта, който е поставил „бисквитката“. Използваме фиксирани бисквитки, за да ни помогнат да персонализираме сърфирането в мрежата за Вас, когато се връщате към уеб страница или нашия уеб сайт.

Никоя от тези „бисквитки“ не може да чете или да осъществява достъп до други „бисквитки“ или данни от твърдия диск на потребителя. Освен това, никоя от тези „бисквитки“ не може самостоятелно да идентифицира даден потребител, но „бисквитката“ може да разпознае конкретния уеб браузър или устройство на потребителя чрез IP адреса, версията на браузъра, операционната система и друга информация, като физическите лица, които влизат в своите акаунти при Cvent ще могат да бъдат индивидуално идентифицирани за конкретни приложения чрез „бисквитките“ за отделна сесия.

Нашият уебсайт използва фиксирани бисквитки, които са функционални, с цел измерване на ефективност и за маркетингови цели. Времетраенето на нашите функционални бисквитки е 12 месеца, на бисквитките за измерване на ефективността – от 24 часа до 24 месеца, а на маркетинговите бисквитки – между 12 и 24 месеца.

 • Уеб маяци.  Някои страници в нашите приложения и имейли могат да съдържат малки електронни файлове, известни като уеб маяци (също така наричани чисти gif-ове, етикети за пиксели и единични пикселови gif-ове).  Уеб маяците се различават от „бисквитките“ по това, че информацията не се съхранява на Вашия твърд диск, а невидимо се интегрира в уеб страници или в имейл.  Уеб маяците ни позволяват да проследим онлайн движенията на уеб потребителите, например: да преброим потребителите, които са посетили тези страници или са отворили даден имейл, както и за други свързани с уеб сайтовете статистики (например записване на популярността на определено съдържание на уеб сайт и удостоверяване на целостта на системата и сървърите).  Това позволява на Cvent да осигури едно по-адаптирано към Вашите предпочитания и интереси изживяване в уеб сайта.
 • Флаш „бисквитки“.  Определени функции на нашите услуги ще използват местни форми на съхранение, като „флаш бисквитките“, за да събират и съхраняват информация за Вашите предпочитания и навигацията до, от и в нашите Уеб сайтове.  „Флаш бисквитките“ не се управляват от същите настройки на браузъра като тези за „бисквитките“ за отделна сесия. Ако не желаете на Вашия компютър да се съхраняват „флаш бисквитки“, можете да настроите настройките на Вашия Flash плейър да блокира съхраняването на „флаш бисквитки“ като използвате инструментите, съдържащи се в панела за настройки за съхранение на уеб сайта (Website Storage Settings Panel), който можете да намерите на следната връзка.. 

Към момента не отговаряме на сигнали „не проследявай“ на браузъра, тъй като изчакваме въвеждане на единен стандарт от регулаторите или сектора, занимаващ се с поверителността на данните.  Cvent обръща искрено внимание на независимото право на лицата да определят начина на обработване на личните им данни и продължава да следи развитията в тази област.

Можете да научите как да зададете настройките на Вашия браузър за ограничаване или забрана на „бисквитките“ и другите технологии за проследяване като посетите раздела по-долу със заглавие „Трети страни - доставчици на аналитични данни“.

Реклама

Използваме информацията, събрана от нашите клиенти, които поръчват места за мероприятия, за да можем да показваме реклами от нашите клиенти в Hospitality Cloud към тяхната целева аудитория от потребители чрез нашата мрежа или нашите доставчици на рекламни услуги.  Например, доставчици на помещения за срещи закупуват реклами, представяни селективно чрез мрежата от доставчици на Cvent на организатори на срещи, които преди това са възложили организирането на минимален брой срещи на този доставчик или на конкурентно място в целевата метрополитна зона.  Въпреки че не оповестяваме лични данни за тези цели, ако даден потребител, който поръчва място за мероприятие, щракне или извърши друго действие по дадена реклама, рекламиращият клиент на Hospitality Cloud приема, че потребителят на места за мероприятия отговаря на целевите му критерии. Въпреки че ние и нашите клиенти на Hospitality Cloud използваме тази технология за реклама към клиентите, ние никога не използваме информацията на нашите клиенти, за да показваме реклами на деловите контакти на клиентите.

Използваме и трети страни (като LinkedIn, Google AdRoll, YouTube), за да показваме реклами, които биха представлявали интерес за Вас, в други уеб сайтове. За повече информация и за възможност да контролирате предпочитанията си, постете:

http://preferences-mgr.truste.com,
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 
http://www.aboutads.info/
https://policies.google.com/privacy/partners
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.facebook.com/ads/preferences/
https://twitter.com/settings/personalization
https://www.quora.com/optout

Ако се намирате в Швейцария или в Европейския съюз, щракнете тук

Трети страни - доставчици на аналитични данни

Използваме трети страни - доставчици на аналитични данни, в т.ч. Google, Adobe, Mixpanel, Mouseflow и други, за да събираме информация на използването на нашите приложения и уеб сайтове, за да можем да подобрим начина, по който работят.  Информацията ни позволява да видим общите модели на използване на приложенията, помага ни да записваме всички трудности, които срещате с приложенията, показва ни дали нашата реклама е ефективна или не и ни позволява да използваме реакциите на рекламите, за да оптимизираме ефективността им.  Google Analytics, Adobe и Mixpanel използват „бисквитки“ и други, подобни технологии, за да събират информация за използването на нашите приложения и за да ни докладват тенденциите в уеб сайта, без да съхраняват лични данни в платформи на трети страни - доставчици на аналитични данни.  Разгледайте следващите редове за повече информация или за да се отпишете от тези практики:

 • Можете да се отпишете от Google Analytics като щракнете тук
 • Можете да се отпишете от натрупването на данни и анализи от Adobe за използването на приложенията от Вас като щракнете върху тази връзка
 • Можете да се отпишете от практиките на Mixpanel като посетите https://mixpanel.com/optout/
 • Mouseflow събира информация, свързана с щраканията с мишката, движенията на мишката, поведението при превъртане и/или натисканията на клавиши, но не събира лична информация от наше име, нито проследява навиците на сърфиране на потребителите в други уеб сайтове, които не използват Mouseflow.  Можете да разберете повече за практиките на Mouseflow като посетите http://mouseflow.com/privacy

Как Cvent обработва данни от посетители?

Cvent обработва отделно данни от посетители и по различен начин от начина, по който обработваме данни на клиенти и на делови контакти на клиенти. С посещаването на нашите уеб сайтове, присъствието на маркетингови събития на Cvent или предоставянето на личната си информация, посетителите се съгласяват личната им информация да бъде събирана, обработвана и съхранявана както е описано в настоящия раздел.

Събирани лични данни на посетители

Cvent събира лични данни, в т.ч. име, длъжност, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер, ID на акаунт в социалните мрежи, фирмена информация (в т.ч. финансова информация и данни за фактуриране при закупуване на услуги на Cvent), отговори на проучвания, публикации във форуми, съобщения в чат, регистрации за конкурси и промоционални запитвания. Можем да събираме такава информация за посетителите чрез формуляр на нашия уеб сайт, запитвания, изпратени към нашите представители за онлайн разговор, взаимодействие с нашите екипи по продажби и по обслужване на клиенти, когато тече записване за събитие, или при попълване на някое от нашите проучвания или маркетингови имейли. Използваме тази информация, за да Ви предоставяме допълнителни детайли за нашите услуги, за да извършваме проучвания, за да предоставяме бели книги или за да се свързваме с Вас след Вашето посещение.

Освен това събираме лични данни от източници - трети страни, като публични бази данни, партньори по съвместни маркетингови дейности и платформи на социални мрежи.  Например, ако даден посетител избере да свърже своя акаунт в социална мрежа към акаунта си в нашите уеб сайтове, с нас ще бъдат споделени определени лични данни от акаунта в социалната мрежа ще бъде споделена с нас, които може да включват лични данни, които са част от профила на посетителя или профилите на неговите приятели.

Ако изберете да направите това, когато предоставяте референция, ние събираме лични данни за Вашите контакти, като:

 • Име
 • Служебен имейл
 • Организация
 • Телефонен номер
 • Град на местоживеене
 • Пощенски код

Когато ни предоставяте лични данни за Вашите контакти, ние ще използваме тази информация единствено за конкретната причина, поради която ни ги предоставяте.

Ако смятате, че друго лице ни е предоставило ваши лични данни и бихте искате да ги премахнем от нашата база данни, моля, изпратете заявка на адрес https://www.cvent.com/personal-data-requests. Освен това ние и нашите доставчици на аналитични услуги събираме лични данни от „бисквитки“ и други подобни технологии, за да събираме информация за страниците, прегледани от посетителите, връзки, върху които са щракнали, информация за уеб браузъра на посетителите, IP адрес на посетителите и други действия на посетителите при достъп до нашите уеб сайтове. За повече информация относно използването на тези технологии от нас и как да ги контролирате, вижте раздел „Бисквитки“ и други подобни технологии“ по-горе.

Използване на събирани лични данни на посетители от страна на Cvent

Cvent обработва лични данни на посетителите, за да:

 • Анализира начина на достъп до уеб сайтовете ни;
 • Персонализира Вашето сърфиране и за да представя продукти или функции, които биха били по-подходящи за Вас;
 • Идентифицира технически проблеми в уеб сайта;
 • Открива, изследва и предприема мерки срещу измамни или незаконни действия;
 • Изпраща съобщения, свързани с продукти, услуги или промени в политиките;
 • Отговаря на запитванията Ви за продукти и услуги;
 • Ви изпраща информация, като съобщения за продукти, бюлетини, бели книги, други актуални оферти и предстоящи промоции или събития (когато се изисква, в зависимост от юрисдикцията, ще изискваме да получим изричното Ви съгласие, преди да изпращаме маркетингови имейли);
 • Планира и бъде домакин на корпоративни събития на Cvent, да хоства онлайн форуми и социални мрежи, в които посетителите могат да участват;
 • Анализира и идентифицира нови потенциални клиенти;
 • Създава персонализирана реклама, програми за продажби и промоции; и
 • Фактурира клиентите за услугите ни и за да оценява финансовите възможности на потенциални клиенти да си позволят решенията на Cvent.

Ако желаете да бъдете премахнати от маркетинговите съобщения относно Cvent, моля, щракнете тук: https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Съхраняване на лични данни на посетители

Когато обработваме лични данни на посетители за маркетингови цели или със съгласието на посетителите, обработваме данните, докато посетителите ни помолят да спрем да го правим. Обикновено са необходими до 30 дни за обработване на искането ви, но в никакъв случай по-дълго от изискваното съгласно приложимия закон. Cvent няма да съхранява лични данни на посетителите за по-дълъг период от допустимия съгласно закона срок на съхранение в съответната юрисдикция, в която се предлагат и предоставят услугите на Cvent. Освен това водим записи кога посетителите са ни помолили да не изпращаме директна маркетингова информация или да обработваме данните им за неограничен срок, за да можем да изпълняваме искането на посетителя в бъдеще.

Споделяне на данни на посетители

Cvent може да споделя информация с доставчици на услуги - трети страни, с които е сключила договор да предоставя услуги от наше име, както и с трети страни, които препродават услугите на Cvent.

Cvent може също да се ангажира да предлага продукти, услуги или други програми, като уебинари или бели книги съвместно с бизнес партньори, като е възможно периодично да споделяме лични данни, ако купувате или показвате интерес към съвместно предлагани продукти или услуги.

Cvent ще споделя само лични данни на посетители или клиенти, които са присъствали на маркетингово събитие на Cvent за трети страни, ако a) посетителят изрично се съгласи на това, б) посетителят разреши сканиране на значката му или в) това е допустимо съгласно приложимото законодателство.

Достъп, коригиране или заличаване на данни на посетители

Посетителите имат същото право на достъп, да коригират или заличават личните си данни както правят нашите клиенти, съгласно описаното в раздел „Как клиент може да получи достъп, да коригира или да заличава лични данни?“.

Всеки посетител, който желае да получи достъп, да коригира или заличи данни, може да го направи, като изпрати искане от нашия уеб сайт на адрес https://www.cvent.com/personal-data-requests. Cvent ще обработи искането в рамките на 30 дни.

Няма да приемем искане за промяна на информация, ако смятаме, че промяната би нарушила закон или законово изискване или би довела до неправилна информация. В тези случаи ще информираме посетителя за законовите изисквания, поради които не можем да изпълним искането. 

Ще поддържаме хронология на проверките на всякакви искания за достъп, коригиране или заличаване на лична информация, за да поддържаме записи за спазване на нормативните изисквания.

Жители на Калифорния

Ако сте посетител или жител на Калифорния, законодателството на Калифорния ви предоставя конкретни права относно вашите лични данни. Всички практики, описани в раздела за жители на Калифорния Как клиент може да получи достъп, да коригира или да заличава личните си данни? важат и за посетителите на Калифорния.

„Бисквитки“ и други подобни технологии

Всички практики, свързани с „бисквитки“ и тяхното използване, описани в раздел „Как Cvent използва бисквитки и други подобни технологиисе отнасят и за посетителите, когато използват нашите уеб сайтове.

Cvent обработва ли информация на деца под 16-годишна възраст?

Нито едно от нашите приложения не е предназначено за деца на възраст под 16 години. Не изискваме и не събираме директно лични данни за деца на възраст под 16 години. Ако научим, че неволно сме събрали лични данни за деца на възраст под 16 години, ще ги изтрием при първа възможност.

Настоящата политика за поверителност не важи за практиките на нашите клиенти, с които вашето дете може да има взаимодействие. Трябва да прегледате приложимите условия и политики за клиентите, за да определите дали са подходящи за вашето дете, включително практиките им за събиране и използване на данни.

Къде Cvent прехвърля личните данни, които притежава?

За да улесним нашите бизнес практики и доставката на нашите услуги, лични данни могат бъдат събирани, достъпвани, прехвърляни или съхранявани в Съединените щати или в други страни, в които оперираме, включително страни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Достъп до личните данни може да получи персоналът на Cvent, който предоставя услуги в дадена страна, в която имаме обекти или в която сме ангажирали доставчици на IT услуги, в т.ч. Индия, Австралия и Сингапур. В случаите, когато прехвърляме лични данни извън Европейската икономическа общност или САЩ, ние прилагаме предпазни мерки, за да осигурим адекватно ниво на защита на данните, като например използването на стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейския съюз. Ако желаете да получите копие или имате други въпроси, свържете се с нас чрез информацията за контакт, посочена по-долу.

Бележка относно наскорошното обезсилване на Щита за поверителност между ЕС и САЩ

На 16 юли 2020 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) обезсили Щита за поверителност между ЕС и САЩ, един от ключовите механизми за законно прехвърляне на лични данни от Европейския съюз към Съединените щати. Преди това решение Cvent и някои от техните филиали сертифицираха спазване на принципите на Щита за поверителност между ЕС и САЩ за прехвърляне на лични данни от ЕИП към САЩ.

По същото решение съдът потвърди, че друг основен метод, използван за осигуряване на адекватна защита при прехвърляне на лични данни – „Стандартните договорни клаузи“ – остава в сила. В съответствие с това Cvent предоставя предварително подписано копие на текущите Стандартни договорни клаузи на ЕС за своите клиенти тук. Насърчаваме клиентите да подпишат и върнат нашето последно Допълнение към обработката на данни

По какъв начин Cvent защитава данните, които обработва?

Използваме различни организационни, технически и административни мерки за защитаване на личните данни в нашата организация.  Следваме общоприети стандарти, за да защитим личната информация, която ни е предоставена, както при предаването й, така и след като бъде получена. За съжаление никоя система за прехвърляне или съхранение на данни не може да даде 100% гаранция за сигурност.  Ако имате основание да считате, че Вашите взаимоотношения с нас вече не са сигурни (например, ако смятате, че сигурността на Ваш акаунт при нас е нарушена), молим незабавно да ни уведомите за проблема като се свържете с нас на данните за контакт в раздел „Информация за контакт по-долу.

Какви са продуктите на Cvent?

Event Cloud

Cvent Meetings & Events

 • Cvent Event Management
 •  
 • Inquisium by Cvent
 • Cvent Conference
 • Lanyon Meetings
 • Social Tables
 • Virtual Attendee Hub®

Cvent Onsite Solutions

 • OnArrival
 • OnArrival 360
 • SocialWall
 • LeadCapture
 • CrowdCompass by Cvent
 • QuickMobile by Cvent
 • DoubleDutch by Cvent

Hospitality Cloud

 • Cvent Supplier Network
 • SpeedRFP.com
 • EliteMeetings.com
 • Cvent Business Intelligence
 • Cvent Lead Scoring
 • Cvent Passkey
 • Cvent Business Transient
 • Social Tables

Как клиент или посетител може да управлява предпочитанията си за електронна поща в Cvent?

Ако желаете да актуализирате предпочитанията си за електронна поща, за да персонализирате темите, които сте най-заинтересовани да получавате, или да се отпишете от съобщенията от Cvent, можете да го направите тук:  https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Как можете да се свържете с Cvent или с длъжностното лице на Cvent по защита на данните?

За информация за ролята на длъжностното лице по защита на данните или въпроси относно поверителността, свързани с Политиката за поверителност на Cvent, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на [email protected].  Не се колебайте да се свържете с Cvent за информация относно прилагането на нашата програма за поверителност на:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102

[email protected]

По какъв начин Cvent публикува промени в своята Политика за поверителност?

Ще актуализираме тази Политика за поверителност, за да може тя да отразява промените в нашите информационни практики. Ако направим съществени промени, ще Ви уведомим чрез известие на този уеб сайт тридесет (30) дни преди влизането в сила на промените или по имейл (изпратен на имейл адреса, посочен във Вашия акаунт) седем (7) дни преди влизането в сила на промените. Всички промени в Политиката за поверителност обаче са в сила незабавно след публикуването им за новите посетители, клиенти и делови контакти на клиентите. Приканваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация относно нашите практики за поверителност.