Cvent globalna Pravila zaštite privatnosti

Sažetak najnovijih promjena:

Što je novo od 20.02.2019:

 • Kako ažurirati postavke vaše elektroničke pošte.
 • Ispravak imena u Cvent Germany GmBH.
 • Pojašnjenje razdoblja održavanja snimljenih poziva posebno pozive službi za korisnike.
 • Pojašnjenje prikupljanje i korištenje osobni podaci o Kupcu i Poslovni kontakt.

Zadnja izmjena 20/02/2019

Uvod

Cvent, Inc. i poslovni subjekti koji su u potpunom vlasništvu korporacije, Cvent Europe Ltd, Cvent GmBH, Cvent Canada Inc, Cvent Australia PTY Limited, Cvent Singapore PTE Limited, Cvent India Private Limited, Lanyon Solutions, Inc, Passkey International, Inc. i StarCite, Inc. („Cvent“, ili „Mi“, „nas“), poštuju vašu privatnost i predani smo zaštiti vaše privatnosti u skladu s ovim pravilima.

Ova pravila opisuju naše postupke u vezi s informacijama koje prikupljamo putem naših softverskih platformi i aplikacija Cvent Event Cloud i Hospitality Cloud (zajedno, naših „Aplikacija“), kao i postupke u vezi s privatnošću prilikom korištenja web-stranica tvrtke Cvent (kao što suwww.cvent.com,www.lanyon.com i druge web-stranice tvrtke Cvent koje imaju poveznicu do ovih pravila), te vanjske marketinške aktivnosti.

Ova pravila opisuju i vaša prava zaštite podataka, uključujući i pravo da se usprotivite nekoj od obrada tvrtke Cvent. Ova se Pravila ne odnose na informacije prikupljene od strane bilo koje treće strane, uključujući bilo koju aplikaciju ili sadržaj treće strane (uključujući oglašavanje) do kojih postoji poveznica ili pristup na našim Aplikacijama ili web-stranicama.

Sadržaj

Jeste li Klijent, Poslovni kontakt klijenta ili Posjetitelj?

Koje vrste osobnih podataka prikupljaju naši Klijenti?

Kako naši Klijenti prikupljaju osobne podatke?

Kako naši Klijenti koriste osobne podatke?

Koristi li Cvent osobne podatke koje su prikupili naši Klijenti?

Kako Cvent prikuplja i obrađuje osobne podatke naših Klijenata i njihove Poslovne Kontakte?
Po kojem pravnom temelju tvrtka Cvent obrađuje osobne podatke iz EGP?

Koliko dugo Cvent pohranjuje osobne podatke prikupljene od strane naših Klijenata?
Kako može Poslovni Kontakt Klijenta pristupiti, ispraviti ili obrisati njihove osobne podatke?

Kako može Klijent pristupiti, ispraviti ili obrisati svoje osobne podatke?
Kako Cvent koristi kolačiće i slične tehnologije?

Kako Cvent obrađuje podatke od Posjetitelja?

Obrađuje li Cvent podatke o djeci mlađoj od 13 godina?

Gdje Cvent prenosi podatke koje obrađuje?

Kako Cvent osigurava podatke koje obrađuje?

Koji su Proizvodi tvrtke Cvent?

Kako Klijent ili posjetitelj može upravljati svojim postavke Cvente e-pošte?

Kako se obratiti tvrtki Cvent ili službeniku za zaštitu podataka tvrtke Cvent?

Kako Cvent objavljuje promjene svojih Pravila o zastiti privatnosti?

Jeste li Klijent, Poslovni kontakt klijenta ili Posjetitelj?

Ova se pravila odnose na sljedeću klasifikaciju pojedinaca koji stupaju u interakciju s tvrtkom Cvent:

Koje vrste osobnih podataka prikupljaju naši Klijenti?

Naše Aplikacije su fleksibilne i omogućuju našim Klijentima prikupljanje različitih osobnih podataka od njihovih Poslovnih kontakata i o njima, uključujući ime, organizaciju, titulu, poštansku adresu, adresu e-pošte, telefonski broj, broj faksa, identifikator naloga na društvenim mrežama, broj kreditne ili debitne kartice i druge informacije, uključujući ali ne ograničavajući se na želje u ishrani, zanimanja, mišljenja, aktivnosti, dob, spol, obrazovanje i zanimanje.

Za detaljniji popis naših Aplikacija, pogledajte odjeljak“Koji su Proizvodi tvrtke Cvent?” na kraju ovih Pravila o zaštiti privatnosti. Korištenje osobnih podataka prikupljenih putem naših Aplikacija bit će ograničeno u svrhu pružanja usluga za koje su naši Klijenti angažirali Cvent.

Ako se ne slažete s našim pravilima i praksama, imate pravo odbiti naše Aplikacije.

Kako naši Klijenti prikupljaju osobne podatke?

 • Kada Poslovni kontakti klijenata dobrovoljno i eksplicitno unesu osobne podatke u naše Aplikacije.
 • Kada naši Klijenti unesu Poslovne kontakte klijenta u naše Aplikacije, kada je to dozvoljeno, uključujući i legitiman poslovni interes ili dobivanje izričite privole od Poslovnog kontakta klijenta.
 • Automatski, budući da Poslovni kontakti klijenta stupaju u interakciju s našim Aplikacijama, koristeći uobičajene tehnologije prikupljanja podataka kao što su kolačići. Dodatne informacije o ovim tehnologijama potražite u odjeljku pod naslovom “ “Kako Cvent koristi kolačiće i slične tehnologije?“.

Kako naši Klijenti koriste osobne podatke?

Ako Poslovni kontakt klijenta odluči koristiti naše Aplikacije za poslovanje s klijentima (primjerice, pri registraciji ili prijavi na događaj, ispunjavanju online ankete, preuzimanju mobilne aplikacije ili slanju ili odgovoru na Zahtjev za prijedlog (RFP)), bilo koje informacije koje ustupi tom prilikom bit će proslijeđene Klijentu i predate pod njegovu kontrolu.

Klijenti će također imati pristup podacima (uključujući osobne podatke i podatke o korištenju Aplikacije) u vezi s načinom na koji Poslovni kontakti klijenta stupaju u interakciju s Aplikacijama koje koriste. U takvim slučajevima, Klijenti djeluju kao voditelji obrade podataka prema Poslovnim kontaktima klijenta, prema zakonima o zaštiti podataka Europskog gospodarskog prostora ("EGP").  Stoga, tvrtka Cvent ne može preuzeti i ne preuzima odgovornost za korištenje zaštite privatnosti naših Klijenata.

Prakse upravljanja informacijama naših Klijenata regulirane su njihovim pravilima o privatnosti. Potičemo Poslovne kontakte klijenata da pregledaju pravila o privatnosti Klijenata kako bi razumjeli njihove prakse i procedure.

Koristi li Cvent osobne podatke koje su prikupili naši Klijenti?

Tvrtka Cvent ne upotrebljava osobne podatke Poslovnih kontakata klijenata za bilo koju svrhu osim pružanja usluga prema ugovorima s našim Klijentima putem naših Aplikacija, kako je navedeno u nastavku, ili prema zakonu. Cvent ne prodaje osobne podatke naših Poslovnih Kontakta.

Kako Cvent prikuplja i obrađuje osobne podatke naših Klijenata i njihove Poslovne Kontakte?

Prikupljamo osobne podatke od naših klijenata kako bismo olakšali komunikaciju i isporuku aplikacija za koje su naši klijenti zainteresirani ili za potpisivanje ugovora. Na primjer, možemo prikupljati podatke o kontaktu korisnika, bilo putem izvršenja ugovora, korištenja naših usluga, obrasca na našoj web-lokaciji, interakcije s našim timom za prodaju ili podršku korisnicima, prijavljivanjem za  ili odgovorom na naših anketa ili marketinških poruka e-pošte. Također možemo prikupljati podatke o kreditnoj kartici (npr. Broj kreditne kartice i datum isteka, adresu za naplatu itd.) Ili druge uobičajene bankovne podatke potrebne za naplatu i plaćanje.

Telefonske pozive korisnika možemo zabilježiti našem timu za usluge klijentima za legitimne poslovne interese vezane uz pružanje korisničke podrške, poštivanje zakona, obuku i osiguranje kvalitete. Čuvamo takve snimke do 90 dana od datuma snimanja.

Prikupljamo podatke o korištenju korisnika o tome kako naši klijenti interaktivne komuniciraju s našim aplikacijama. To uključuje koje web-stranice koje posjećujete, na ćega kliknete, kada izvršavate određene radnje, vašeg jezične postavke imate, što kupujete i tako dalje.

Osobne podatke klijenta i njihovih poslovnih kontakata obrađujemo na sljedeći način:

 • Kako bismo ih otkrili svojim podružnicama i suradnicima u svrhu pružanja usluga svojim Klijentima i njihovim Poslovnim kontaktima.
 • Kako bismo ih otkrili ugovarateljima, pružateljima usluga i ostalim trećim stranama gdje je to razumno potrebno ili uputno za pružanje, održavanje i podržavanje naših Aplikacija za naših Klijenata i njihova Poslovni Kontakti, kao primjerice platnim procesorima i podatkovnim centrima te pružateljima web-hostinga. Tvrtka Cvent ne dijeli, prodaje niti trguje bilo kakvim informacijama s tim trećim stranama u promotivne svrhe.
 • Kako bismo dostavili Aplikacije koje smo prema ugovoru s Klijentom obvezani pružiti. Neki primjeri uključuju:
  • Ako Poslovni kontakt klijenta koristi jednu od naših Aplikacija za registraciju za događaj, koristit ćemo njihovu adresu e-pošte kako bismo im poslali informacije i objave koje se odnose na taj događaj.
  • Ako Poslovni kontakti klijenta upotrebljavaju jednu od naših Aplikacija kako bi platili naknadu za registraciju za događaj ili za ostale proizvode i usluge, koristeći se pritom svojom kreditnom karticom, ustupit ćemo podatke o kreditnoj kartici procesorima platnih kartica kako bismo potvrdili podatke o plaćanju i dovršili transakcije.
  • Kada Klijent pošalje Zahtjev za prijedlog (RFP) davatelju prostora za sastanke koji je naveden na Mreži dobavljača Cvent ili Poslovnom kontaktu klijenta po prijedlogu Klijenta, tvrtka Cvent će stupiti u kontakt s tom lokacijom, tvrtkom za upravljanje ili Poslovnom kontaktu klijenta i otkriti informacije potrebne za odgovor na RFP, koji sadrži osobne podatke.
  • Kada Klijent ili Poslovni kontakt klijenta koristi svoje identifikacijske podatke s društvenih mreža za dijeljenje informacije na svojim računima na društvenim mrežama ili radi prijave na jednu od naših aplikacija, podijelit ćemo informacije s pružateljem društvenih mreža na kojima imaju račun. Informacije koje dijelimo bit će uređene pravilima o privatnosti te društvene mreže.
 • Kako bismo ih pružili trećim stranama u slučaju udruživanja, otkupa, preustroja, dokapitalizacije, reorganizacije, gašenja ili ostalih načina djelomične ili potpune prodaje ili prenošenja imovine tvrtke Cvent, bilo u slučaju redovnog poslovanja ili u slučaju stečaja, likvidacije ili sličnih postupaka u kojim su osobni podaci koje tvrtka Cvent posjeduje o svojim Klijentima i Poslovnim kontaktima klijenta dio imovine koja se prenosi.
 • Za naše interne poslovne svrhe koje uključuju administriranje pristupa i korištenje naših aplikacija, analizu podataka, sigurno identificiranje kupaca nakon prijave na aplikaciju, poboljšanje ili izmjenu naših aplikacija, određivanje učinkovitosti naših promotivnih kampanja, naplatu za usluge i upravljanje našim poslovanjem.
 • Prema potrebi i primjerenosti:  (A) prema mjerodavnom pravu, uključujući zakone izvan vaše zemlje prebivališta; (b) radi odgovora na zahtjeve javnih i državnih tijela, uključujući javne i državne vlasti izvan vaše zemlje prebivališta; i (c) radi zaštite od nelegalnih transakcija i njihove identifikacije.
 • U druge svrhe kada Poslovni kontakti klijenta daju izričitu privolu.

Agregirat ćemo i anonimizirati podatke o (i) Klijentima i Poslovnim kontaktima klijenata i (ii) upotrebi naših Aplikacija kako bismo poboljšali naše Aplikacije i stvorili referentne i druge proizvode poslovne inteligencije. Nijedna od agregiranih i anonimiziranih informacija ne sadrži osobne podatke (tj. ne identificira pojedinca).

Po kojem pravnom temelju tvrtka Cvent obrađuje osobne podatke iz EGP?

Za pojedince koji dolaze iz Europskog gospodarskog prostora (EGP), naš pravni temelj za prikupljanje i korištenje njihovih osobnih podataka bit će naš legitimni interes u kojem je obrada u našem legitimnom interesu ili legitimnom interesu trećih strana, a koji ne nadilazi interese zaštite podataka pojedinaca ili temeljna prava i slobode. Ovaj interes podrazumijeva omogućiti pojedincima da pristupaju Aplikacijama i značajkama Aplikacije; poslati im informacije koje su zatražili; osigurati sigurnost naših Aplikacija pokušavajući spriječiti neovlaštene ili zlonamjerne aktivnosti; ili osigurati usklađenost s našim uvjetima korištenja, ugovorima i drugim pravilima. U nekim se zemljama EGP oslanjamo na privolu kao osnovu za korištenje podataka u marketinške svrhe.

Koliko dugo Cvent pohranjuje osobne podatke prikupljene od strane naših Klijenata?

Gdje obrađujemo osobne podatke za legitimne poslovne interese kako je opisano u odjeljku "Koristi li Cvent osobne podatke koje su prikupili naši Klijenti?, osim ako u našem ugovoru s Klijentom nije određeno drugačije, podatke obrađujemo do 90 dana nakon prestanka ugovora, kada ih uklanjamo iz našeg produkcijskog okruženja. U roku od 13 mjeseci uklanjamo podatke s našeg rezervnog medija za pohranu.

Kako može Poslovni Kontakta pristupiti, ispravljati ili obrisati svoje podatke?

U različitim zemljama, uključujući zemlje u EGP, Poslovni kontakti klijenta imaju pravo, po svom zahtjevu, na pristup svojim osobnim podacima i, ako je potrebno, izmijeniti ih, obrisati ili ograničiti pristup. Poslovni kontakti korisnika mogu zatražiti i dostavljanje nekih vrsta osobnih podataka sebi ili drugoj organizaciji koju imenuju, u strukturiranom i strojno čitljivom obliku.

Tamo gdje obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, imate pravo povući svoju privolu. Pogledajte odjeljak za kontaktiranje Cventa. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade temeljem privole prije njenog povlačenja. Poslovni kontakti klijenta također imaju pravo žaliti se nadzornom tijelu za zaštitu podataka u zemlji u kojoj žive ili gdje rade – iako se nadamo da vam možemo pomoći u slučaju bilo kakvih pitanja ili nedoumica koje budete imali u vezi s našom upotrebom vaših osobnih podataka.

Tvrtka Cvent obrađuje podatke o Poslovnim kontaktima klijenata pod upravom naših Klijenata i nema izravnu kontrolu niti vlasništvo nad osobnim podacima koje obrađujemo. Klijenti su odgovorni za usklađenost sa svim propisima ili zakonima koji zahtijevaju obavijest, objavljivanje ili dobivanje privole prije prijenosa podataka tvrtki Cvent u svrhu obrade. Svaki Poslovni kontakt klijenata koji želi pristupiti, ispraviti ili izbrisati podatke, treba usmjeriti svoj upit Klijentu. Ako Korisnik traži od tvrtke Cvent da ukloni osobne podatke Poslovnog kontakta klijenta kako bi udovoljio propisima o zaštiti podataka, tvrtka Cvent će obraditi taj zahtjev u roku od 30 dana.

Nećemo udovoljiti zahtjevu za promjenu podataka ako smatramo da bi promjena prekršila bilo koji zakon ili zakonsku obvezu ili prouzročila netočnost podataka. U takvim ćemo slučajevima obavijestiti Klijenta o zakonskim obvezama koje nas sprječavaju u ispunjavanju zahtjeva.

Kako može Klijent pristupiti, ispraviti ili obrisati svoje osobne podatke?

Posjetitelji imaju ista prava pristupati, popravljati ili brisati svoje osobne podatke kao i Poslovni kontakti klijenata, kao što je navedeno u odjeljku „Kako možete pristupiti   popraviti ih ili obrisati svoje osobne podatke?“.

Svaki posjetitelj koji želi pristupiti, popraviti ili obrisati podatke, može to učiniti podnošenjem zahtjeva na našoj web-stranici na http://www.cvent.com/gdpr-personal-data-request. Cvent će obraditi ovaj zahtjev u roku od 30 dana.

Nećemo udovoljiti zahtjevu za promjenu podataka ako smatramo da bi promjena prekršila bilo koji zakon ili zakonsku obvezu ili prouzročila netočnost podataka. U takvim ćemo slučajevima obavijestiti Klijenta o zakonskim obvezama koje nas sprječavaju u ispunjavanju zahtjeva.

Zadržat ćemo povijest revizije svih zahtjeva za pristup, popravljanje ili brisanje osobnih podataka kako bismo čuvali evidenciju o usklađenosti s regulatornim zahtjevima.

Kako Cvent koristi kolačiće i slične tehnologije?

Kolačići i web-pratilice

Koristimo kolačiće i slične automatske tehnologije prikupljanja podataka kad pojedinci stupaju u interakciju s našim Aplikacijama kako bismo prikupili određene informacije o njihovoj opremi, postupcima i uzorcima pregledavanja, uključujući:

 • Detalje vaših posjeta našim Aplikacijama, kao što su datum i vrijeme pristupa Aplikacijama, vrijeme koje ste proveli na našim Aplikacijama, stranice koje ste posjetili prije ili nakon korištenja naših Aplikacija, sredstva i sadržaj kojem ste pristupili i kojim ste se koristili na Aplikacijama.
 • Informacije o vašem računalu i internetskoj vezi, kao što je vaša IP adresa, vrsta računala, razlučivost zaslona, jezik, vrsta internetskog preglednika i njegova verzija.

Ispod su tehnologije koje koristimo za automatsko prikupljanje podataka. Nijednu od ovih tehnologija ne upotrebljavamo za prikupljanje podataka od Poslovnih kontakata klijenta u svrhu marketinga ili oglašavanja.

 • Kolačići preglednika.  Kolačić je mala datoteka koja se nalazi na tvrdom disku računala.  Svoj internetski preglednik možete konfigurirati tako da ograniči ili u potpunosti blokira kolačiće, da konfigurira postavke obavijesti o kolačićima i/ili da izbriše kolačiće koji su već prisutni na vašem pregledniku ili uređaju.  Informacije o tome kako to napraviti dostupne su u odjeljku za pomoć/upućivanja vašeg preglednika. Ograničavanje određenih vrsta kolačića također može spriječiti Klijenta ili Poslovni kontakt klijenta da se koristi određenim dijelovima Aplikacija, ovisno o konfiguraciji postavki preglednika.  Primjerice, registracija događaja ne može se uspješno dovršiti ako su kolačići onemogućeni u internetskom pregledniku. Ako postavka preglednika nije prilagođena tako da odbija kolačiće, naš sustav će izdavati kolačiće kada preglednik komunicira s našim Aplikacijama.  Za više informacija o kolačićima i kako ih onemogućiti, pogledajte  www.allaboutcookies.org.
 • Sesijski i trajni kolačići.  „Sesijski“ kolačić postoji samo za vrijeme jedne sesije preglednika i briše se kada korisnik zatvori internetski preglednik. Sesijski kolačići omogućuju operaterima web-mjesta povezivanje akcija korisnika tijekom sesije preglednika.  „Trajni“ kolačić pohranjuje se na uređaj korisnika (čak i kada je ugašen) dok ne istekne ili dok se ne izbriše.  Trajni kolačić će biti ponovno aktiviran kada se korisnik vrati na internetsku stranicu koja ga je kreirala. Trajne kolačiće upotrebljavamo kako bismo pomogli prilagoditi vaše iskustvo kada se vratite na web-stranicu ili naše web-mjesto.

Nijedan od ovih kolačića ne može čitati niti pristupiti drugim kolačićima ili podacima s tvrdog diska korisnika. Dalje, nijedan od ovih kolačića samostalno neće osobno identificirati korisnika; međutim, kolačić će prepoznati internetski preglednik korisnika ili uređaj putem IP adrese, verzije preglednika, operacijskog sustava i ostalih podataka, a pojedinci koji se prijave na svoj Cvent račun bit će osobno povezani s određenim Aplikacijama koje pomoću sesijskih kolačića.

 • Web-pratilice.  Stranice u našim Aplikacijama i naša e-pošta mogu sadržavati male elektroničke datoteke poznate kao web-pratilice (također poznate i kao čisti gifovi, piksel oznake i piksel gifovi).  Web-pratilice se razlikuju od kolačića jer podaci nisu pohranjeni na vašem tvrdom disku, već su neprimjetno ugrađeni u internetske stranice ili e-poštu.  Web-pratilice dopuštaju nam praćenje online kretanja internetskih korisnika, primjerice: brojiti korisnike koji su posjetili te stranice ili otvorili e-poštu te za praćenje druge povezane statistike web-mjesta (primjerice, bilježenje popularnosti određenog sadržaja na stranici i potvrđivanje ispravnosti sustava i poslužitelja).  Tvrtka Cvent na ovaj način pruža iskustvo korištenja internetske stranice koje više prilagođeno željama i zanimanjima naših korisnika.
 • Flash kolačići.  Određene značajke naših usluga upotrebljavat će lokalnu pohranu, kao što su „Flash kolačići“ za prikupljanje i pohranu informacija o vašim željama i kretanjima prema našoj web-stranici, iz i na našim web-stranicama  Flash kolačićima ne upravljaju iste postavke preglednika koje upravljaju kolačićima preglednika. Ako ne želite da Flash kolačići budu pohranjeni na vašem računalu, možete prilagoditi postavke Flash playera kako biste ih blokirali, pomoću alata koji se nalaze na ploči Postavke pohrane web-stranica dostupnoj na sljedećoj link

Trenutačno ne odgovaramo na 'ne prati’ signale preglednika, budući da čekamo jedinstveni standard koji će nametnuti regulatori ili industrija privatnosti.  Tvrtka Cvent ozbiljno razmatra neovisno pravo pojedinca da odredi kako se njegovi osobni podaci obrađuju i nastavlja pratiti kretanja na ovom području.

Možete saznati kako podesiti postavke preglednika da biste ograničili ili onemogućili kolačiće i ostale tehnologije za praćenje u dolje navedenom odjeljku pod nazivom Pružatelji analitičkih usluga treće strane".

Oglašavanje

Koristimo informacije o Klijentima s mjesta održavanja događaja kako bismo mogli prikazati oglase naših Klijenata iz Hospitality Clouda njihovoj ciljanoj publici.  Primjerice, davatelji prostora za sastanke kupuju oglase koji su selektivno prikazani kroz Cvent Mrežu dobavljača organizatorima sastanaka koji su prethodno minimalno surađivali s navedenim davateljima usluga, ili konkurentima za najam prostora u ciljanom gradskom području.  Iako ne otkrivamo osobne podatke u ove svrhe, ako posjetitelj mjesta održavanja događaja klikne ili na neki drugi način stupi u interakciju s oglasom, Klijent iz Hospitality Clouda koji se oglašuje može pretpostaviti da je posjetitelj mjesta održavanja događaja u skladu s njegovim ciljanim kriterijem. Iako koristimo ovu tehnologiju da bismo se oglašavali Klijentima, nikad se ne oglašavamo Poslovnim kontaktima klijenta.

Također upotrebljavamo i treće strane (kao što su LinkedIn, Google AdRoll, YouTube) da bismo objavili oglase koji bi vas mogli zanimati na drugim web-stranicama. Dodatne informacije i mogućnost kontrole vaših postavki potražite na adresi:

http://preferences-mgr.truste.com,
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp and 
http://www.aboutads.info/
https://policies.google.com/privacy/partners

 

Ako se nalazite u Švicarskoj ili Europskoj uniji, kliknite ovdje.

Pružatelji analitičkih usluga treće strane

Koristimo pružatelje analitičkih usluga treće strane, uključujući Google, Adobe, Mixpanel, Mouseflow i druge, kako bismo prikupili informacije o korištenju naših Aplikacija i kako bi nam pomogli poboljšati djelovanje ovih Aplikacija.  Pomoću tih podataka možemo uočiti opće obrasce upotrebe na Aplikacijama, zabilježiti bilo kakve poteškoće s Aplikacijama, vidjeti je li naše oglašavanje učinkovito ili ne i iskoristiti reakcije na oglašavanje kako bismo poboljšali učinke oglasa.  Google Analytics, Adobe i Mixpanel upotrebljavaju kolačiće i druge slične tehnologije kako bi prikupili informacije o korištenju usluga i izvijestili nas o trendovima na web-stranicama, bez spremanja osobnih podataka na vanjske platforme pružatelja analitičkih usluga treće strane.  U nastavku potražite više informacija ili se isključite iz ove prakse:

 • Možete se isključiti iz usluge Google Analytics klikomovdje
 • Možete se isključiti iz prikupljanja podataka tvrtke Adobe i analize vašeg korištenja Aplikacija klikom na ovu  vezu
 • Možete se isključiti iz Mixpanel prakse na stranici https://mixpanel.com/optout/
 • Mouseflow prikuplja podatke vezane uz korištenje i pomicanje miša, prelistavanje, i/ili aktivnost tipkovnice, ali ne prikuplja osobne identifikacijske podatke u naše ime niti prati korisnikove navike pregledavanja na drugim internetskim stranicama koje se ne koriste Mouseflow alatom.  Više o praksama tvrtke Mouseflow možete naći na stranicihttp://mouseflow.com/privacy

Kako Cvent obrađuje podatke od Posjetitelja?

Tvrtka Cvent obrađuje podatke o Posjetiteljima odvojeno i različito od načina na koji obrađuje podatke o Klijentima i Poslovnim kontaktima klijenta. Posjetom naših web-stranica, posjećivanjem marketinških događaja tvrtke Cvent ili pružanjem svojih osobnih podataka, Posjetitelji pristaju na prikupljanje, obradu i pohranu svojih osobnih podataka kao što je opisano u ovom odjeljku.

Prikupljeni osobni podaci Posjetitelja

Tvrtka Cvent prikuplja osobne podatke uključujući ime, titulu, poštansku adresu, adresu e-pošte, telefonski broj, identifikator računa na društvenim mrežama, informacije o tvrtki (uključujući financijske informacije i informacije za naplatu kad je riječ o kupnji usluga tvrtke Cvent), odgovore na ankete, poruke na forumima, chat poruke, prijave za natječaje i promocijske upite. Koristimo ove podatke kako bismo vam pružili dodatne pojedinosti o našim uslugama, provodili istraživanja, davali dokumentaciju ili da bismo vas mogli kontaktirati nakon vašeg posjeta

Također prikupljamo osobne podatke iz izvora treće strane, kao što su javne baze podataka, udruženi marketinški partneri i platforme društvenih medija.  Na primjer, ako Posjetitelj odluči povezati svoj račun na društvenoj mreži s računom za naše stranice, određeni osobni podaci s računa na društvenoj mreži bit će podijeljeni s nama, a mogu uključivati osobne podatke koji su dio profila Posjetitelja ili profila njegovih prijatelja.

Ako to učinite, kada navedete referencu, prikupljamo osobne podatke o vašim kontaktima, kao što su:

 • Ime
 • Poslovna e-pošta
 • Organizacija
 • Telefonski broj
 • Grad prebivališta
 • Poštanski broj

Kada nam dostavite osobne podatke o vašim kontaktima, mi ćemo te podatke koristiti samo za određeni razlog zbog kojeg je dostavljena.

Ako smatrate da nam je netko drugi dostavio vaše osobne podatke i želite nas zatražiti da ga uklonimo iz naše baze podataka, pošaljite zahtjev nahttps://www.cvent.com/gdpr-personal-data-requestOsim toga, prikupljamo osobne podatke iz kolačića i sličnih tehnologija za prikupljanje informacija o stranicama koje Posjetitelji gledaju, vezama na koje Posjetitelji kliknu, zatim informacije o web pregledniku Posjetitelja, IP adresi Posjetitelja i druge radnje koje Posjetitelji mogu napraviti prilikom pristupa našim web-stranicama. Dodatne informacije o našoj upotrebi tih tehnologija i kako ih kontrolirati možete naći u odjeljku „Kolačići i slične tehnologije“ u nastavku.

Kako tvrtka Cvent koristi prikupljene osobne podatke Posjetitelja

Tvrtka Cvent obrađuje osobne podatke posjetitelja kako bi:

 • Analizirala kako se pristupa našim web-stranicama;
 • Prilagodila vaše iskustvo pregledavanja i predstavila proizvode ili značajke koje vam mogu biti više primjerene;
 • Otkrila tehničke probleme na web-stranici;
 • Otkrila, istražila i otklonila nepoštenu ili nelegalnu aktivnost;
 • Prenijela obavijesti vezane uz promjene proizvoda, usluga ili pravila;
 • Odgovorila na vaša pitanja o proizvodu i uslugama;
 • Poslala vam informacije kao što su obavijesti o proizvodima, bilteni, dokumentacija i druge relevantne ponude i buduće promocije ili događaje (ako je to potrebno, ovisno o pravnim propisima, tražit ćemo i dobiti vašu izričitu privolu prije slanja marketinških poruka);
 • Planirala i vodila Cvent korporativne događaje, vodila online forume i društvene mreže u kojima Posjetitelji mogu sudjelovati;
 • Analizirajte ocijenite i identificirajte nove prodajne mogućnoste;
 • Izradila prilagođene oglašavačke, prodajne i promotivne programe; i
 • Izdala račune klijentima za svoje usluge i procijenila financijsku sposobnost potencijalnih kupaca da si priušte rješenja tvrtke Cvent.

Ako se želite ukloniti iz komunikacije o Cventu, kliknite ovdje: https://www.cvent.com/subscriptionmanagement

Pohranjivanje osobnih podataka Posjetitelja

Gdje obrađujemo osobne podatke Posjetitelja u marketinške svrhe ili s privolom Posjetitelja, obrađujemo podatke dok Posjetitelj ne zatraži prestanak. Obično nam je potrebno 30 dana da ispunimo vaš zahtjev. Tvrtka Cvent neće zadržati osobne podatke Posjetitelja dulje od zakonskog razdoblja čuvanja koje je određeno pravnim propisima jurisdikcije u kojoj se usluge tvrtke Cvent prodaju i pružaju. Također vodimo evidenciju o tome kada su Posjetitelji od nas zahtijevali prestanak slanja izravnog marketinga ili da na neodređeno vrijeme obrađujemo podatke Posjetitelja kako bismo u budućnosti mogli poštovati zahtjeve Posjetitelja.

Dijeljenje podataka o Posjetiteljima

Tvrtka Cvent može dijeliti informacije s davateljima usluga treće strane s kojima postoje ugovori o pružanju usluga u naše ime, kao i trećim stranama koje preprodaju usluge tvrtke Cvent.

Tvrtka Cvent također može surađivati s poslovnim partnerima kako bi zajednički ponudili proizvode, usluge ili druge programe kao što su web-seminari ili dokumentacija, a s vremena na vrijeme možemo dijeliti osobne podatke ako kupujete ili pokazujete zanimanje za bilo koji zajednički ponuđeni proizvod ili uslugu.

Cvent će dijeliti osobne podatke Posjetitelja koji sudjeluju na marketinškom događaju tvrtke Cvent s trećim stranama ako a) Posjetitelj izričito pruži privolu, b)j Posjetitelj dozvoli da se njihova značka skenira, ili c) je to dopušteno prema primjenjivom zakonu.

Pristupite, popravite ili obrišite podatke Posjetitelja

Posjetitelji imaju ista prava pristupati, popravljati ili brisati svoje osobne podatke kao i naših Klijenata, kao što je navedeno u odjeljku „Kako možete pristupiti svojim informacijama, popraviti ih ili obrisati?“.

Kolačići i slične tehnologije

Sve prakse vezane uz kolačiće i njihovu upotrebu opisane u odjeljku “Kako Cvent koristi kolačiće i slične tehnologije?”  također se odnose i na Posjetitelje kada stupaju u interakciju s našim web-stranicama.

Obrađuje li Cvent podatke o djeci mlađoj od 13 godina?

Naše Aplikacije nisu namijenjene djeci mlađoj od 13 godina. Izravno ne ciljamo niti prikupljamo osobne podatke djece mlađe od 13 godina.  Ako ste mlađi od 13 godina, nemojte (i) koristiti ili ustupati bilo kakve podatke na ovim Aplikacijama ili na/putem bilo koje od njihovih značajki, (ii) registrirati se na bilo koju od naših Aplikacija, (iii) obaviti nikakvu kupnju putem naših Aplikacija, (iv) koristiti nijednu od interaktivnih značajki ili značajki za javno komentiranje na našim Aplikacijama ili nam ustupati bilo kakve podatke o sebi, uključujući vaše ime, adresu, telefonski broj, adresu e-pošte ili bilo kakav pseudonim ili korisničko ime koje koristite. 

Gdje Cvent prenosi podatke koje obrađuje?

Europsko-američki i švicarsko-američki sustav zaštite privatnosti (eng. Privacy Shield)

Cvent, Inc.; CrowdCompass, LLC; Cvent OnArrival, Inc.; Elite Meetings International, LLC; Lanyon Solutions, Inc.; Passkey International, Inc.; i StarCite, Inc., su certificirani da pridržavati se  EU-U.S. i Swiss-U.S. Principi o Zaštiti Privatnosti.  Cvent se obvezuje podvrgnuti sve osobne podatke primljene od zemalja članica Europske unije (EU), Ujedinjenog Kraljevstva (UK) i Švicarske, oslanjajući se na okvire štita privatnosti od primjenjivih načela Okvira.  Kako biste saznali više o okvirima sustava zaštite privatnosti, pogledajte  listu sustava zaštite privatnosti Ministarstva trgovine SAD-a.

Tvrtka Cvent je odgovorna za obradu osobnih podataka koje prima, pod okvirom sustava zaštite privatnosti, i za naknadni prijenos trećoj strani koja djeluje kao njezin zastupnik.  Tvrtka Cvent djeluje u skladu s Načelima sustava zaštite privatnosti za sve daljnje prijenose osobnih podataka iz Europske unije i Švicarske, uključujući i odredbe o daljnjem prijenosu prava.

S obzirom na osobne podatke koji su primljeni ili preneseni u skladu s okvirima sustava zaštite privatnosti, tvrtka Cvent je podložna zakonskim izvršnim ovlastima Federalne trgovinske komisije Sjedinjenih Američkih Država.  U određenim situacijama, tvrtka Cvent može biti dužna otkriti osobne podatke kao odgovor na zakonite zahtjeve javnih vlasti, uključujući i zahtjeve koji proističu iz nacionalne sigurnosti ili provedbe zakona.

Ako imate nedoumica u vezi s privatnošću ili korištenjem podataka koje nismo otklonili na zadovoljavajući način, molimo da se obratite našoj neovisnoj službi nadležnoj za rješavanje sporova sa sjedištem u SAD (besplatno) nahttps://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

U određenim uvjetima, detaljnije opisanim na stranici sustava zaštite privatnosti https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, imat ćete pravo pozvati se na obvezujuću arbitražu ako ostali načini rješavanja sporova su već iskorišten. 

Prekogranični prijenosi osim u Europsku uniju ili Švicarsku

Osobnim podacima može pristupati osoblje tvrtke Cvent koje pruža usluge u bilo kojoj zemlji u kojoj posjedujemo objekte ili u kojima angažiramo pružatelje IT usluga, uključujući Indiju, Australiju i Singapur. To znači da ćemo prenositi osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora ili SAD-a. U takvim slučajevima koristimo klauzule o standardnim ugovorima koje je odobrila Europska komisija za zaštitu osobnih podataka. Ako želite kopiju ili imate druge upite, kontaktirajte nas preko podataka za kontakt koji su navedeni u nastavku.

Kako Cvent osigurava podatke koje obrađuje?

Koristimo različite organizacijske, tehničke i administrativne mjere za zaštitu osobnih podataka unutar naše organizacije.  Slijedimo općeprihvaćene standarde kako bismo zaštitili osobne podatke koji su nam podneseni tijekom prijenosa te kada su zaprimljeni. Nažalost, niti za jedan sustav prijenosa ili pohrane podataka ne možemo jamčiti da je 100% siguran.  Ako imate razloga vjerovati da vaša interakcija s nama više nije sigurna (primjerice, ako smatrate da sigurnost bilo kojeg računa kojeg imate može biti ugrožena), odmah nas obavijestite o problemu tako što ćete nas kontaktirati u skladu s dolje navedenim odjeljkom Podaci za kontakt“.

Koji su Proizvodi tvrtke Cvent?

Event Cloud

Cvent Meetings & Events

 • Cvent Event Management
 • RegOnline by Cvent
 • Inquisium by Cvent
 • Cvent Conference
 • Lanyon Meetings

Cvent Onsite Solutions

 • OnArrival
 • OnArrival 360
 • SocialWall
 • LeadCapture
 • CrowdCompass by Cvent
 • QuickMobile by Cvent

Hospitality Cloud

 • Cvent Supplier Network
 • SpeedRFP.com
 • EliteMeetings.com
 • Cvent Business Intelligence
 • Cvent Lead Scoring
 • Cvent Passkey
 • Cvent Business Transient

Kako Klijent ili posjetitelj može upravljati svojim postavke Cvente e-pošte?

Ako želite ažurirati postavke e-pošte kako biste prilagodili teme koje ste najviše zainteresirani za primanje, ili da biste otkazali pretplatu na komunikacije s usluge Cvent, možete to učiniti ovdje:  https://www.cvent.com/subscriptionmanagement

Kako se obratiti tvrtki Cvent ili službeniku za zaštitu podataka tvrtke Cvent?

Detalje o ulozi službenika za zaštitu podataka ili bilo kakva pitanja vezana uz privatnost u vezi s Pravilima zaštite privatnosti tvrtke Cvent, obratite se službeniku za zaštitu podataka na [email protected] Također se možete slobodno obratiti tvrtki Cvent u vezi s pojedinostima o našoj provedbi programa zaštite privatnosti na:

Cvent Predstavništvo
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102

[email protected]

Kako Cvent objavljuje promjene svojih Pravila o zastiti privatnosti?

Ovo ćemo ažurirati Pravila o zaštiti privatnosti da odražavaju promjene u našim informacijom praksama. Ako dođe do bilo kakvih značajnih promjena, obavijestit ćemo vas putem obavijesti na ovoj internetskoj stranici trideset (30) dana prije nego što izmjene stupe na snagu, ili putem e-pošte (obavijest će biti poslana na adresu e-pošte koju ste naveli na vašem računu) sedam (7) dana prije nego što promjene stupe na snagu. Međutim, bilo kakve promjene Pravila zaštite privatnosti stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja za sve Posjetitelje, Klijente i Poslovne kontakte klijenata. Preporučujemo vam da povremeno pogledate ovu stranicu za najnovije informacije u vezi s našom praksom zaštite privatnosti.