Globální zásady ochrany osobních údajů ve společnosti Cvent

Shrnutí posledních změn:

Co je nového od 7. října 2020:

 • Na seznam produktů společnosti Cvent přidán Virtual Attendee Hub® a vysvětlivky ke zpracování osobních údajů týkající se tohoto produktu.
 • Aktualizace ohledně mezinárodního přenosu osobních údajů ve světle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (CJEU) rušícího program EU a USA nazvaný Privacy Shield.

Poslední úprava 7. října 2020

Úvod

Společnost Cvent, Inc. a její plně provozované subjekty - Cvent Europe Ltd., Cvent Deutschland GmbH, Cvent Canada Inc., Cvent Australia PTY Limited, Cvent Singapore PTE Limited, Cvent India Private Limited, DoubleDutch, Inc., Cvent Nederland BV, Social Tables, Inc., Lanyon Solutions, Inc., Passkey International, Inc. a StarCite, Inc. („Cvent“ nebo my“, „nám“), respektuje vaše soukromí a zavazuje se chránit ho prostřednictvím našeho souladu s těmito zásadami. 

Tyto zásady popisují naše postupy v souvislosti s informacemi, které shromažďujeme prostřednictvím našich softwarových platforem a aplikací Cvent Event Cloud a Hospitality Cloud (společně naše „Aplikace“), stejně jako postupy společnosti Cvent týkající se ochrany soukromí ve vztahu k používání webových stránek společnosti Cvent (například www.cvent.com, www.lanyon.com a jiných webových stránek společnosti Cvent, které odkazují na tyto zásady) a externí marketingové aktivity.

Tyto zásady také popisují vaše práva na ochranu údajů, včetně práva vznést námitku proti některému ze zpracování společností Cvent. Zásady se nevztahují na informace shromážděné jakoukoli třetí stranou, a to ani prostřednictvím aplikací nebo obsahu třetích stran (včetně reklam), které jsou propojeny s našimi aplikacemi nebo webovými stránkami.

Obsah

 1. Jste zákazník, zákaznický obchodní kontakt nebo návštěvník?
 2. Jaké typy osobních údajů naši zákazníci shromažďují?
 3. Jak naši zákazníci osobní údaje shromažďují?
 4. Jak naši zákazníci osobní údaje používají?
 5. Používá společnost Cvent osobní údaje shromážděné našimi zákazníky?
 6. Jak společnost Cvent shromažďuje a zpracovává osobní údaje od našich zákazníků a jejich zákaznických obchodních kontaktů?
 7. Jaký je pro společnost Cvent právní základ, aby mohla zpracovávat osobní údaje z EHP?
 8. Jak dlouho společnost Cvent osobní údaje shromážděné našimi zákazníky uchovává?
 9. Jak může zákaznický obchodní kontakt získat přístup ke svým osobním údajům, opravovat je a mazat?
 10. Jak může zákazník získat přístup ke svým osobním údajům, opravovat je a mazat?
 11. Jak společnost Cvent používá cookies a podobné technologie?
 12. Jak společnost Cvent zpracovává údaje od návštěvníků?
 13. Jak společnost Cvent zpracovává informace dětí mladších 16 let?
 14. Kam společnost Cvent přenáší zpracovávané údaje?
 15. Jak společnost Cvent zpracovávané údaje zabezpečuje?
 16. Jaké jsou produkty společnosti Cvent?
 17. Jak může zákazník nebo návštěvník spravovat své e-mailové předvolby Cvent?
 18. Jak můžete kontaktovat společnost Cvent nebo inspektora ochrany údajů společnosti Cvent?
 19. Jak společnost Cvent zveřejňuje změny svých zásad ochrany osobních údajů?

Jste zákazník, zákaznický obchodní kontakt nebo návštěvník?

Tyto zásady platí pro následující skupiny jednotlivců, kteří komunikují se společností Cvent:

 • ZÁKAZNÍCI: Zákazníci jsou jednotlivci, kteří jsou zaměstnanci nebo společníky přímých zákazníků společnosti Cvent (například organizátoři akcí, nákupčí pro cestování a poskytovatelé konferenčních prostor), včetně pracovníků zákazníka, kterým je přiřazeno přihlašovací jméno a jsou oprávněni k přístupu a k používání našich aplikací dle aktivní dohody společnosti Cvent, nebo na základě dočasné licence pro zhodnocení, je-li k dispozici. Mezi zákazníky navíc patří osoby, které se zaregistrují pro přístup k našim aplikacím.
 • ZÁKAZNICKÉ OBCHODNÍ KONTAKTY: Zákaznické obchodní kontakty jsou jednotlivci, kteří s našimi zákazníky komunikují prostřednictvím našich aplikací. Patří sem současní a potenciální klienti našich zákazníků, členové, účastníci, sponzoři, vystavovatelé, marketingoví partneři, hoteloví hosté nebo další obchodní kontakty. Zákaznické obchodní kontakty zahrnují například osoby, které se přihlásí k události organizované zákazníkem, stáhnou si mobilní aplikaci týkající se události, provedou online průzkum nebo uskuteční hotelovou rezervaci pomocí jedné z aplikací společnosti Cvent.  
 • NÁVŠTĚVNÍCI: Jednotlivci a potenciální zákazníci, kteří komunikují pomocí našich webových stránek (například si čtou o produktech a službách společnosti Cvent, stahují si bílé knihy nebo se zaregistrují pro on-line ukázku) , a také ti, kteří navštíví marketingové akce společnosti Cvent (například, Cvent CONNECT®, živé události webináře společnosti Cvent) a se kterými se setkáváme na veletrzích nebo se o nich dozvídáme prostřednictvím odkazů třetích stran nebo jiných externích zdrojů. 

Jaké typy osobních údajů shromažďují naši zákazníci?

Naše aplikace jsou flexibilní a umožňují našim zákazníkům shromažďovat celou řadu osobních údajů od a ohledně jejich zákaznických obchodních kontaktů, včetně jména, organizace, titulu, poštovní adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, faxového čísla, ID účtů na sociálních médiích nebo čísla debetní karty a dalších informací, včetně mimo jiné stravovacích preferencí, zájmů, názorů, aktivit, věku, pohlaví, vzdělání a profese. Doporučujeme, aby obchodní kontakty zákazníků přezkoumaly zásady ochrany osobních údajů zákazníků a lépe porozuměly typům shromažďovaných údajů.

Podrobnější seznam našich aplikací naleznete v části „Jaké jsou produkty společnosti Cvent?na konci těchto zásad ochrany osobních údajů. Používání osobních údajů společností Cvent shromažďovaných prostřednictvím našich aplikací je omezeno na účely poskytování služeb, pro které klient společnost Cvent najal, za účele zlepšení našich služeb nebo jak je vyžadováno zákonem.

Pokud s našimi zásadami a postupy nesouhlasíte, můžete se rozhodnout naše aplikace nepoužívat.

Jak naši zákazníci shromažďují osobní údaje?

Zákazníci mohou využívat individualizované aplikace ke shromažďování osobních údajů různými způsoby, jak je uvedeno v příkladech níže. Doporučujeme, aby obchodní kontakty zákazníků přezkoumaly zásady ochrany osobních údajů zákazníků a lépe porozuměly jejich metodám shromažďování osobních údajů.

 • Když zákaznické obchodní kontakty dobrovolně a explicitně vkládají osobní údaje do našich aplikací.
 • Když naši zákazníci vkládají zákaznické obchodní kontakty do našich aplikací, kde je to povoleno, včetně na základě oprávněného obchodního zájmu nebo získání výslovného souhlasu zákaznického obchodního kontaktu.
 • Automaticky, protože zákaznické obchodní kontakty komunikují pomocí našich aplikací s použitím běžně používaných technologií shromažďování informací, jako jsou soubory cookie. Další informace o těchto technologiích naleznete v části nazvané „Jak společnost Cvent používá cookies a podobné technologie?“

Jak naši zákazníci používají osobní údaje?

Pokud se zákaznický obchodní kontakt rozhodne pro používání našich aplikací pro podnikání se zákazníkem (například se zaregistruje nebo přihlásí k události, odpoví na online průzkum, stáhne si mobilní aplikaci nebo odpoví na výzvu k podání nabídky („RFP“) nebo ji zašle), veškeré informace poskytnuté v souvislosti s touto komunikací budou převedeny na zákazníka a spadají pod jeho správu.

Zákazníci budou mít také přístup k údajům (včetně osobních údajů a údajů o používání aplikace) v souvislosti s tím, jak zákaznické obchodní kontakty komunikují pomocí aplikací, které používají. Zákazníci se v takovém případě chovají vůči zákaznickému obchodnímu kontaktu jako správci údajů podle zákonů o ochraně údajů v rámci Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“).  Proto společnost Cvent nemůže převzít a nepřebírá odpovědnost za postupy zákazníků v oblasti ochrany soukromí.

Informační postupy našich zákazníků se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme, aby obchodní kontakty zákazníků přezkoumaly zásady ochrany osobních údajů zákazníků a porozuměly jejich praxi a postupům.

Používá nebo prodává společnost Cvent osobní údaje shromážděné našimi zákazníky?

Společnost Cvent nepoužívá osobní údaje zákaznických obchodních kontaktů za jiným účelem, než je poskytování služeb, o jejichž poskytování prostřednictvím našich aplikací se s námi naši zákazníci smluvně dohodli, jak je uvedeno níže, za účelem zlepšení našich služeb nebo jak vyžaduje zákon. Společnost Cvent neprodává osobní údaje našich zákaznických obchodních kontaktů.

Jak Cvent shromažďuje a zpracovává osobní údaje od našich zákazníků a jejich zákaznických obchodních kontaktů?

Shromažďujeme osobní údaje od našich zákazníků, abychom usnadnili komunikaci a doručování Žádostí, o které mají naši zákazníci zájem nebo které nám sdělujeme. Můžeme například shromažďovat kontaktní informace o zákaznících, ať už prostřednictvím realizace smlouvy, využívání našich služeb, formuláře na našich webových stránkách, dotazy zaslané našim agentům na chatu, interakce s naším prodejním týmem nebo zákaznickou podporou, přihlaste se na akci nebo na jednu odpověď. našich marketingových e-mailů. Můžeme také shromažďovat informace o kreditních kartách (např. číslo kreditní karty a datum expirace, fakturační adresa atd.) Nebo jiné obvyklé bankovní informace potřebné pro účely fakturace a platby.

Můžeme zaznamenávat telefonické hovory zákazníků do našeho týmu klientských služeb za legitimní obchodní zájmy související s poskytováním zákaznické podpory, dodržování zákonů, školení a zajišťování kvality. Takové záznamy uchováváme do 90 dnů od data záznamu, s výjimkou případů, kdy je to nutné pro účely implementace smlouvy nebo dalšího školení zaměstnanců.

My a naši dodavatelé shromažďujeme informace o používání zákazníků o tom, jak naši zákazníci pracují s našimi aplikacemi. Zahrnuje to, které webové stránky navštěvujete, na co kliknete, kdy provádíte určité akce, jaké jazykové preference máte, co kupujete a tak dále..

Osobní údaje zákazníka a jejich zákaznických obchodních kontaktů zpracováváme následujícím způsobem:

 • Pro sdělení našim dceřiným a přidruženým společnostem za účelem poskytování služeb našim zákazníkům a jejich zákaznickým obchodním kontaktům.
 • Pro sdělování dodavatelům, poskytovatelům služeb a jiným třetím stranám, pokud je to přiměřeně nutné nebo rozumné, aby tito poskytovali, udržovali a podporovali naše aplikace, např. zpracovatelům plateb a poskytovatelům datových center nebo webhostingu. Společnost Cvent nesdílí, neprodává ani si nevyměňuje s těmito třetími stranami žádné informace za účelem reklamy.
 • Pro dodání služeb, o kterých se s námi zákazník smluvně dohodl, že je budeme poskytovat prostřednictvím našich aplikací. Mezi některé příklady patří:
  • Pokud zákaznický obchodní kontakt využívá jednu z našich aplikací k registraci události, použijeme jejich poskytnutou e-mailovou adresu, abychom jim zaslali informace a oznámení týkající se této události.
  • Pokud zákaznický obchodní kontakt použije jednu z našich aplikací k úhradě registračního poplatku k události nebo k úhradě jiných produktů a služeb pomocí svých kreditních karet, předáme údaje o kreditní kartě zpracovateli platebních karet, aby ověřil platnost platebních údajů a transakci provedl.
  • Pokud zákazník předloží výzvu k podání nabídky (RFP) poskytovateli konferenčních prostor vedenému v Cvent Supplier Network, nebo zákaznickému obchodnímu kontaktu spadajícímu pod zákazníka, společnost Cvent kontaktuje toto místo, správcovskou společnost nebo zákaznický obchodní kontakt a uvede informace obsahující osobní údaje, které jsou nezbytné k reakci na RFP.
  • Pokud zákazník nebo zákaznický obchodní kontakt používá své přihlašovací údaje pro sociální média pro sdílení informací na své platformě sociálních médií nebo pro přihlášení do některé z našich aplikací, budeme sdílet informace s poskytovatelem účtu sociálních médií. Informace, které budeme sdílet, se řídí zásadami ochrany osobních údajů na sociálních médiích. 
  • Chcete-li sdělit pořadatelům událostí, vystavovatelům nebo jiným účastníkům na základě pokynů zákazníka nebo souhlasu se zákaznickým obchodním kontaktem, například souhlasem s tím, aby vystavovatel naskenoval svůj odznak události a podělil se o své kontaktní informace, kliknutím udělíte souhlas s obdržením informace o vystavovateli nebo aktivní souhlas se sdílením informací v aplikaci Cvent (např. jméno, kontaktní informace, profilový obrázek, odpovědi na průzkum, odpovědi na otázky a odpovědi, komentáře, zprávy, odpovědi na dotazování atd.).
 • Pro předání třetí osobě v případě fúze, odprodeje majetku, restrukturalizace, rekapitalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje nebo převodu některých nebo všech aktiv společnosti Cvent, ať už pro účely pokračování v provozování nebo v případě konkurzu, likvidace, nebo podobného řízení, přičemž v takovém případě budou osobní údaje návštěvníků našich zákazníků a zákaznických obchodních kontaktů uchovávané společností Cvent součástí převáděného majetku.
 • Pro naše interní obchodní účely, které zahrnují správu přístupu a používání našich aplikací, analýzu dat, bezpečnou identifikaci zákazníků po přihlášení k aplikaci, zdokonalení nebo úpravu našich aplikací, určení účinnosti našich propagačních kampaní, fakturaci za služby a provozování našeho podnikání.
 • Tak, jak je to podle našeho přesvědčení nutné nebo vhodné:  (a) podle platných právních předpisů, včetně zákonů mimo zemi vašeho pobytu; (b) v reakci na žádosti veřejných a státních orgánů, včetně veřejných a státních orgánů mimo zemi vašeho pobytu; a (c) pro ochranu před podvodnými transakcemi nebo pro jejich identifikaci.
 • Pro jiné účely, kdy zákaznické obchodní kontakty poskytují svůj výslovný souhlas.

Shromažďujeme a anonymizujeme informace o (i) zákaznících a zákaznických obchodních kontaktech a (ii) o používání našich aplikací za účelem vylepšení našich aplikací a vytváření benchmarkových a jiných produktů BI (Business Intelligence). Žádná ze souhrnných a anonymizovaných informací neobsahuje osobní údaje (tj. neidentifikuje žádné osoby).

Jaký je pro společnost Cvent právní základ, aby mohla zpracovávat osobní údaje z EHP?

U osob původem z Evropského hospodářského prostoru (EHS) bude náš právní základ pro shromažďování jejich osobních údajů záviset na povaze a okolnostech zpracovávání. Jestliže jsme pro naše zákazníky zpracovatelem, náš právní základ může být plnění smlouvy nebo obdržený souhlas. Jestliže jsme správcem, bude naším právním základem souhlas nebo legitimní zájem tam, kde je zpracování v našem legitimním zájmu nebo v legitimním zájmu zákazníka a nepřeváží zde zájmy ochrany údajů jednotlivce nebo ochrana základních práv a svobod. Mezi tyto zájmy patří poskytnout jednotlivcům přístup k aplikacím a funkcím aplikací; zaslat jim vyžádané informace; zajistit bezpečnost našich aplikací tím, že se snažíme zabránit neoprávněným nebo poškozujícím aktivitám; nebo prosazovat dodržování našich podmínek používání, smluv a jiných zásad. 

Jak dlouho společnost Cvent osobní údaje shromážděné našimi zákazníky uchovává?

Není-li jinak uvedeno ve smlouvě se zákazníkem, zpracováváme údaje maximálně 90 dnů po ukončení smlouvy. Poté údaje odstraníme z výrobního prostředí. Do 13 měsíců odstraníme údaje z našich záložních médií.

Jak může zákaznický obchodní kontakt získat přístup ke svým osobním údajům, opravovat je a mazat?

V různých zemích, včetně zemí v EHP i v některých státech USA, mají zákaznické obchodní kontakty na základě žádosti právo přístupu ke svým osobním údajům a v případě potřeby právo na jejich úpravu, odstranění nebo omezení zpracování. Zákaznické obchodní kontakty mohou také požadovat, aby byly některé typy osobních údajů předány jim nebo jiné organizaci, kterou určili, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu. 

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas odvolat. Viz část Kontaktní informace v aplikaci Cvent níže. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Zákaznické obchodní kontakty v rámci EHP mají také právo podat stížnost orgánu dozoru pro ochranu údajů v zemi, kde žijí, nebo kde pracují – i když doufáme, že vám při jakýchkoli dotazech nebo obavách týkajících se používání vašich osobních údajů můžeme poskytnout pomoc.

Společnost Cvent zpracovává údaje o zákaznických obchodních kontaktech spadajících pod naše zákazníky. Osobní údaje, které zpracováváme, přímo nespravujeme ani nevlastníme. Zákazníci jsou odpovědní za dodržování předpisů nebo zákonů, které vyžadují oznámení, zveřejnění nebo získání souhlasu před přenosem údajů společnosti Cvent za účelem zpracování. Jakýkoli zákaznický obchodní kontakt, který se chce získat přístup k údajům, opravit je nebo smazat, by měl směřovat svůj dotaz na zákazníka. Pokud zákazník požádá společnost Cvent o odstranění osobních údajů zákaznického obchodního kontaktu, aby vyhověl předpisům o ochraně údajů, společnost Cvent tuto žádost zpracuje v rámci časového období vyžadovaného platnou směrnicí nebo zákonem.

Vaší žádosti o změnu údajů nevyhovíme, pokud se domníváme, že by změna mohla porušit jakýkoli zákon nebo právní požadavek nebo by způsobila, že by údaje byly nesprávné. V takových případech budeme zákazníka informovat o právních povinnostech, které nám ve splnění žádosti brání. 

Jak může zákazník získat přístup ke svým osobním údajům, opravovat je a mazat?

Zákazníci mají stejná práva na přístup, opravu nebo odstranění svých osobních údajů, jak je uvedeno výše.

Kterýkoli zákazník může získat přístup, opravovat nebo mazat své údaje nebo své kontaktní údaje na základě podání žádosti na našich webových stránkách na adrese https://www.cvent.com/personal-data-requests. Společnost Cvent tuto žádost zpracuje v rámci časového období vyžadovaného platnou směrnicí nebo zákonem.

Vaší žádosti o změnu údajů nevyhovíme, pokud se domníváme, že by změna mohla porušit jakýkoli zákon nebo právní požadavek nebo by způsobila, že by údaje byly nesprávné. V takových případech budeme zákazníka informovat o právních povinnostech, které nám ve splnění žádosti brání.

Budeme uchovávat historii pro audit jakýchkoli žádostí o přístup k osobním údajům a jejich opravu nebo smazání, abychom tak postupovali v souladu s regulačními požadavky.

Obyvatelé státu Kalifornie

Pokud jste rezidentem státu Kalifornie, kalifornský zákon vám poskytuje konkrétní práva týkající se vašich osobních údajů, včetně práva požadovat, abychom vám poskytli určité informace o našem shromažďování a použití vašich osobních údajů za posledních 12 měsíců; právo požádat o odstranění všech vašich osobních údajů, které jsme od vás shromáždili, s výhradou určitých výjimek; a právo odhlásit se z prodeje vašich osobních údajů. Chcete-li podat takovou žádost, klikněte zde a odešlete webový formulář, volejte na číslo 1-833-455-0249 nebo zašlete dopis na adresu:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102
 

Upozorňujeme, že jsme povinni každý rok reagovat pouze na dvě takové žádosti na jednotlivce. Jestliže uplatníte svá práva v souladu s kalifornským zákonem o ochraně osobních údajů, máte právo nebýt diskriminováni.

Společnost Cvent mohla za uplynulých 12 měsíců shromáždit o obyvatelích státu Kalifornie následující údaje:

 • Identifikátory, jako je jméno, poštovní adresa, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa nebo jiné podobné identifikátory. 
 • Kategorie osobních údajů popsané v bodu (e) Občanského zákoníku státu Kalifornie Část 1798.80.
 • Charakteristika chráněných klasifikací dle kalifornského nebo federálního práva.
 • Obchodní informace, včetně záznamů o zakoupených nebo zvažovaných produktech nebo službách.
 • Informace o aktivitě na internetu nebo jiné elektronické síti.
 • Údaje geolokace.
 • Audio a vizuální informace, jako jsou záznamy hovorů zákaznických služeb a fotografie.
 • Profesionální informace nebo informace související se zaměstnáním.
 • Informace o vzdělání
 • Závěry vycházející z jakékoli z výše uvedených informací.

Tyto informace jsou shromažďovány a použity pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Společnost Cvent mohla během 12 měsíců bezprostředně před zveřejněním této aktualizované zásady ochrany osobních údajů zveřejnit kontaktní údaje zákazníka, návštěvníka, jména, názvu nebo firmy na hostitelských místech (např. v restauraci nebo hotelu) nebo na marketingových akcích společnosti Cvent. Pokud si zákazník nebo návštěvník přeje, aby jeho údaje byly z tohoto typu zveřejnění vyloučeny, klikne zde a odešle žádost. Společnost Cvent mohla zveřejnit kteroukoli z výše uvedených kategorií osobních údajů na základě souhlasu jednotlivce nebo na základě písemné smlouvy s poskytovatelem služeb za účelem podnikání za 12 měsíců bezprostředně před zveřejněním těchto aktualizovaných zásad ochrany osobních údajů.

Jak společnost Cvent používá cookies a podobné technologie?

Cookies a webové beacons

My a naši dodavatelé používáme soubory cookie nebo podobné technologie pro automatický sběr údajů, když jednotlivci komunikují pomocí našich aplikací, abychom shromažďovali určité informace o jejich vybavení, procházení internetu a návycích, včetně:

 • Podrobností o vašich návštěvách našich aplikací, jako je datum a čas přístupu k našim aplikacím, délka strávená na našich aplikacích, webové stránky, které jste navštívili před nebo po použití našich aplikací, zdroje a obsah, ke kterým přistupujete a které v aplikacích používáte.
 • Informace o vašem počítači a připojení k internetu, jako je IP adresa, typ počítače, rozlišení obrazovky, jazyk, typ prohlížeče a verze prohlížeče. 

Níže jsou uvedeny technologie, které používáme k automatickému sběru údajů. Žádnou z těchto technologií ke shromažďování informací od zákaznických obchodních kontaktů nepoužíváme pro účely marketingu či reklamy.

 • Cookies prohlížeče.  Cookie je malý soubor umístěný na pevném disku počítače.  Webové prohlížeče mohou být nakonfigurovány tak, aby omezovaly nebo úplně blokovaly soubory cookie, konfigurovaly nastavení pro upozornění na soubory cookie a/nebo odstraňovaly soubory cookie, které se již v prohlížeči nebo v zařízení nacházejí.  Informace o tom, jak to provést, naleznete v části nápověda/odkazy webového prohlížeče. Omezení nebo blokování konkrétních typů souborů cookie může zabránit zákazníkovi nebo zákaznickému obchodnímu kontaktu, v závislosti na konfiguraci nastavení prohlížeče, v používání některých částí našich aplikací.  Pokud nejsou například cookie ve webovém prohlížeči povoleny, nebude možné se k události úspěšně zaregistrovat. Pokud nebylo nastavení prohlížeče upraveno tak, aby odmítalo soubory cookie, náš systém soubory cookie vytvoří, když prohlížeč komunikuje s našimi aplikacemi.  Další informace o souborech cookie a jak je vypínat viz www.allaboutcookies.org.
 • Soubory cookie pro relaci a trvalé soubory cookie.  Soubor cookie pro relaci trvá pouze po dobu jednotlivé relace prohlížeče a jakmile prohlížeč zavřete, bude soubor cookie vymazán. Soubory cookie pro relaci umožňují provozovatelům webových stránek propojit akce uživatele během relace prohlížeče.  Trvalý soubor cookie zůstává v zařízení uživatele (i po jeho vypnutí), dokud nevyprší jeho platnost nebo jej nevymažete.  Trvalý soubor cookie se znovu aktivuje, když se uživatel vrátí na příslušnou webovou stránku, která soubor cookie odeslala. Trvalé soubory cookie používáme k přizpůsobení vašeho webu při návratu na webovou stránku nebo na naše webové stránky.

Žádný z těchto souborů cookie nemůže číst jiné soubory cookie nebo k data z pevného disku uživatele nebo k nim přistupovat. Dále žádný z těchto souborů cookie sám o sobě neidentifikuje uživatele, je však schopen rozeznat konkrétní webový prohlížeč nebo zařízení uživatele pomocí IP adresy, verzi prohlížeče, operační systém a další informace a jednotlivci, kteří se přihlásí ke svým účtům společnosti Cvent, budou jednotlivě identifikovatelní vzhledem ke konkrétním aplikacím používajícím cookie pro relaci.

Naše webové stránky používají trvalé soubory cookie, které jsou určeny k zajištění základní funkce stránek, vylepšení výkonu stránek a také k marketingovým účelům. Životnost funkčních souborů cookie je 12 měsíců, souborů cookie k vylepšení výkonu od 24 hodin do 24 měsíců a souborů cookie k marketingovým účelům 12 až 24 měsíců.

 • Webové beacons.  Stránky v našich aplikacích a naše e-maily obsahují malé elektronické soubory známé jako webové beacons (také označované jako clear gifs, pixel tags a single-pixel gifs).  Webové beacons se liší od souborů cookie tím, že informace nejsou ukládány na vašem pevném disku, ale jsou neviditelně vloženy do webových stránek nebo do e-mailu.  Webové beacons nám umožňují sledovat online pohyby uživatelů webu, např.: počítat uživatele, kteří navštívili tyto stránky nebo otevřeli e-mail, a další související statistiky webových stránek (například zaznamenávání popularity obsahu konkrétních webových stránek a ověřování integrity systému a serveru).  To umožňuje společnosti Cvent zajišťovat pohodlné používání webových stránek uzpůsobené podle preferencí a zájmů našich uživatelů.
 • Flash Cookies.  Některé funkce našich služeb používají ke shromažďování a ukládání údajů o vašich preferencích a vstupu na naše webové stránky a jejich opouštění místní úložiště, např. soubory „Flash cookies“.  „Flash“ cookies nejsou spravovány stejným nastavením prohlížeče, které se používá pro cookies prohlížeče. Pokud nechcete, aby se Flash cookies ukládaly do vašeho počítače, můžete změnit nastavení svého Flash Player a zablokovat uložení Flash cookies pomocí nástrojů obsažených na panelu Nastavení úložiště webových stránek, který je dostupný na následujícím odkazu

V tuto chvíli nereagujeme na signály prohlížeče „nesledovat“, protože očekáváme jednotný standard, který stanoví regulační orgány nebo instituce pro ochranu soukromí.  Společnost Cvent bere vážně nezávislé právo jednotlivce určit, jak jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a nadále sleduje vývoj v této oblasti.

Informace o tom, jak upravit nastavení vašeho prohlížeče, abyste omezili nebo zrušili soubory cookie a další technologie sledování, najdete v níže uvedené části „Poskytovatelé třetích stran pro analytické služby.“

Reklama

Využíváme informace shromážděné od našich zákazníků, abychom mohli zobrazovat reklamy od zákazníků naší aplikace Hospitality Cloud cílovému publiku uživatelů, a to prostřednictvím naší sítě nebo našich poskytovatelů inzertních služeb.  Poskytovatelé konferenčních prostor si například zakoupí reklamy, která jsou selektivně prezentovány prostřednictvím Cvent Supplier Network, tak aby vycházely vstříc těm, kteří plánují a již dříve udělili tomuto poskytovateli nebo konkurenčním místům konání v cílové metropolitní oblasti minimální objem konferenčních služeb.  Přestože nezveřejňujeme osobní údaje pro tyto účely, pokud uživatel adresy klikne nebo jinak zareaguje na reklamu, inzerující zákazník aplikace Hospitality Cloud, předpokládá, že uživatel adresy splňuje cílová kritéria. Přestože my a naši zákazníci aplikace Hospitality Cloud využíváme tuto technologii k inzerci na zákazníky, nikdy nepoužíváme informace našich zákazníků k inzerci na obchodní kontakty se zákazníky.

Využíváme také třetí strany (jako jsou LinkedIn, Google AdRoll, YouTube), abychom zobrazovali reklamy, které by vás mohly zajímat, na jiných webových stránkách. Další informace a možnosti správy vašich preferencí naleznete na adresách:

http://preferences-mgr.truste.com,
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 
http://www.aboutads.info/
https://policies.google.com/privacy/partners
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.facebook.com/ads/preferences/
https://twitter.com/settings/personalization
https://www.quora.com/optout

Pokud se nacházíte ve Švýcarsku nebo v Evropské unii, klikněte zde

Poskytovatelé třetích stran pro analytické služby

Využíváme poskytovatele třetích stran pro analytické služby, včetně společností Google, Adobe, Mixpanel, Mouseflow a dalších, abychom shromažďovali údaje o používání našich aplikací a webových stránek a abychom zlepšovali způsob jejich fungování.  Tyto údaje nám umožňují sledovat obecné návyky využívání aplikací, pomáhají nám zaznamenávat veškeré vaše potíže s aplikacemi, ukazují nám, zda je naše reklama účinná či nikoliv, a umožňují nám používat reakce na reklamu k optimalizaci její účinnosti.  Služby Google Analytics, Adobe a Mixpanel používají soubory cookie a další podobné technologie ke shromažďování údajů o používání našich aplikací a k tomu, aby nás informovaly o trendech, aniž by uchovávaly jakékoli osobní údaje na externích platformách poskytovatelů analytických služeb třetích stran.  Další informace nebo zrušení těchto postupů naleznete níže:

 • Google Analytics můžete zrušit kliknutím zde
 • Agregaci vašich údajů a analýzu vašeho používání aplikací firmou Adobe můžete zrušit kliknutím na tento odkaz
 • Nástroj Mixpanel můžete zrušit, pokud navštívíte stránky https://mixpanel.com/optout/
 • Nástroj Mouseflow shromažďuje údaje vycházející z klikání myší, pohybů myší, rolování a/nebo stisknutí kláves, ale neshromažďuje pro nás osobně identifikovatelné údaje ani nesleduje zvyky uživatelů při surfování na jiných webech, které nástroj Mouseflow nepoužívají.  Více informací o fungování nástroje Mouseflow naleznete na stránkách  http://mouseflow.com/privacy

Jak společnost Cvent zpracovává údaje od návštěvníků?

Společnost Cvent zpracovává údaje návštěvníků samostatně a odlišně od způsobu, jakým zpracovává údaje o zákaznicích a zákaznických obchodních kontaktech. Návštěvou našich webových stránek, návštěvou marketingových akcí Cent nebo poskytnutím svých osobních údajů návštěvníci souhlasí se shromažďováním, zpracováním a ukládáním svých osobních údajů, jak je popsáno v této části.

Shromažďování osobních údajů návštěvníků

Společnost Cvent shromažďuje osobní údaje včetně jména, titulu, poštovní adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, ID účtu na sociálních médiích, informací o společnosti (včetně finančních a fakturačních informací při nákupu služeb společnosti Cvent), odpovědi z průzkumů, příspěvky na panelech, chatové zprávy, soutěžní příspěvky a propagační ankety. Tyto informace o návštěvnících můžeme shromažďovat prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, dotazů odeslaných našemu chatovému agentovi, interakci s naším prodejním nebo zákaznickým týmem, při registraci na akci nebo prostřednictvím odpovědi na jeden z našich průzkumů nebo marketingových e-mailů . Tyto informace používáme k poskytování dalších informací o našich službách, provádění průzkumů, poskytnutí bílých knih nebo ke kontaktování po vaší návštěvě.

Také shromažďujeme osobní údaje ze zdrojů třetích stran, jako jsou veřejné databáze, marketingoví partneři a platformy sociálních médií.  Pokud například návštěvník zvolí připojení svého účtu sociálních médií ke svému účtu pro naše webové stránky, bude s námi sdílet určité osobní údaje z účtu sociálních médií, které mohou zahrnovat osobní údaje, které jsou součástí profilu návštěvníka nebo profilů jeho přátel.

Pokud tak učiníte, poskytnete-li odkaz, shromažďujeme osobní údaje o vašich kontaktech, například:

 • Jméno
 • Pracovní e-mail
 • Organizace
 • Telefonní číslo
 • Město
 • PSČ

Pokud nám poskytnete osobní údaje o vašich kontaktech, použijeme tyto informace pouze pro konkrétní důvod, pro který jsou poskytnuty.

Pokud se domníváte, že nám někdo poskytl vaše osobní údaje a chtěli byste nás požádat o jejich odstranění z naší databáze, odešlete prosím žádost na https://www.cvent.com/personal-data-requests. Kromě toho společně s našimi poskytovateli analytických služeb shromažďujeme osobní údaje ze souborů cookie a podobných technologií s cílem shromažďovat informace o tom, které stránky si návštěvníci zobrazili, odkazy, na které návštěvníci klikli, informace o webových prohlížečích návštěvníků, IP adresy návštěvníků a dalších akce, které návštěvníci mohou při přístupu na naše webové stránky provést. Další informace o používání těchto technologií a jejich správě naleznete v níže uvedené části „Cookie a podobné technologie“.

Používání shromážděných osobních údajů návštěvníků společností Cvent

Společnost Cvent zpracovává osobní údaje návštěvníků, aby mohla:

 • Analyzovat, jaký je přístup na naše stránky;
 • Personalizovat vaše návyky při prohlížení a prezentovat produkty nebo funkce, které pro vás mohou být vhodnější;
 • Identifikovat technické problémy webu;
 • Zjišťovat, prošetřovat a odstraňovat podvodné nebo nezákonné aktivity;
 • Zasílat oznámení týkající se změn produktů, služeb nebo zásad;
 • Reagovat na dotazy týkající se produktů a služeb;
 • Zasílat vám informace, jako jsou oznámení o produktech, informační bulletiny, bílé knihy, další relevantní nabídky a nadcházející propagační akce nebo události (před odesláním marketingových e-mailů si v případě potřeby, v závislosti na jurisdikci, vyžádáme a získáme váš výslovný souhlas);
 • Plánovat a hostit korporátní události společnosti Cvent, hostit on-line fóra a sociální sítě, kterých se mohou návštěvníci účastnit;
 • Analyzovat a identifikovat nové potencionální klienty;
 • Vytvářet reklamní, prodejní a promoční programy na míru; a
 • Účtovat zákazníkům služby a posuzovat finanční způsobilost potenciálních zákazníků, zda si mohou dovolit řešení společnosti Cvent.

Pokud chcete odběr marketingových sdělení společnosti Cvent zrušit, klikněte prosím zde: https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Ukládání osobních údajů návštěvníků

Tam, kde zpracováváme osobní údaje návštěvníků pro marketingové účely nebo se souhlasem návštěvníka, budeme údaje zpracovávat, dokud nás návštěvník nepožádá o přerušení. Implementace vaší žádosti obvykle trvá až 30 dní, ale v žádném případě ne déle než vyžadují platné zákony. Společnost Cvent nebude uchovávat osobní údaje návštěvníků déle, než je doba uchovávání povolená zákonem v místních jurisdikcích, kde společnost Cvent nabízí a poskytuje své služby. Abychom mohli v budoucnu respektovat žádost návštěvníka, uchováváme také informace o tom, kdy nás návštěvník požádal, abychom jej neoslovovali pomocí přímého marketingu ani nezpracovávali jeho údaje po dobu neurčitou.

Sdílení údajů návštěvníků

Společnost Cvent může sdílet informace s poskytovateli služeb třetích stran smluvně pověřenými poskytováním služeb v našem zastoupení a s třetími stranami, které prodávají služby společnosti Cvent.

Společnost Cvent může také zapojit obchodní partnery, aby se podíleli na nabízení produktů, služeb nebo jiných programů, například webinářů nebo bílých knih, a občas můžeme sdílet osobní údaje, pokud zakoupíte nebo projevíte zájem o společně nabízené produkty nebo služby.

Společnost Cvent bude sdílet osobní údaje návštěvníků nebo zákazníků, kteří se zúčastní marketingové akce společnosti Cvent, s třetími stranami, pokud a) návštěvník výslovně souhlasí, b) návštěvník povolí naskenování své visačky nebo c) je to přípustné podle platných zákonů.

Přístup k údajům návštěvníků a jejich oprava nebo vymazání

Návštěvníci mají stejná práva na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo vymazání jako naše zákaznické obchodní kontakty, jak je uvedeno v části „Jak může zákazník získat přístup k osobním údajům, provést opravu nebo smazání?

Jakýkoli návštěvník, který se chce získat přístup ke svým údajům, opravit je nebo je smazat, tak může učinit odesláním žádosti na naše stránky na adrese https://www.cvent.com/personal-data-requests. Společnost Cvent tuto žádost zpracuje do 30 dnů.

Vaší žádosti o změnu údajů nevyhovíme, pokud se domníváme, že by změna mohla porušit jakýkoli zákon nebo právní požadavek nebo by způsobila, že by údaje byly nesprávné. V takových případech budeme návštěvníka informovat o právních povinnostech, které nám ve splnění brání. 

Budeme uchovávat historii pro audit jakýchkoli žádostí o přístup k osobním údajům a jejich opravu nebo smazání, abychom tak postupovali v souladu s regulačními požadavky.

Obyvatelé státu Kalifornie

Pokud jste návštěvníkem a obyvatelem státu Kalifornie, kalifornský zákon vám uděluje konkrétní práva týkající se vašich osobních údajů. Všechny postupy popsané v části Jak může zákazník získat přístup ke svým osobním údajům, opravovat je a mazat? platí i pro návštěvníky Kalifornie.

Soubory cookie a podobné technologie

Všechny postupy týkající se souborů cookie a jejich použití popsané v části „Jak společnost Cvent používá cookies a podobné technologie“ rovněž platí i pro návštěvníky při komunikaci prostřednictvím našich webových stránek.

Jak společnost Cvent zpracovává informace dětí mladších 16 let?

Žádná z našich aplikací není určena dětem mladším 16 let. Od dětí mladších 16 let neshromažďujeme ani přímo nepožadujeme osobní údaje. Pokud zjistíme, že jsme neúmyslně shromáždili osobní údaje od dětí mladších 16 let, vymažeme je co nejdříve.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na postupy našich zákazníků, se kterými může interagovat vaše dítě. Měli byste si přečíst příslušné podmínky a zásady pro zákazníky, abyste určili jejich vhodnost pro vaše dítě, včetně jejich shromažďování a používání údajů.

Kam společnost Cvent přenáší osobní údaje, které zpracovává?

Za účelem usnadnění obchodních postupů a dodávky našich služeb mohou být osobní údaje shromažďovány, čteny, přenášeny nebo uloženy ve Spojených státech amerických nebo jiných zemích, kde podnikáme, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHS). Osobní údaje mohou být dostupné zaměstnancům společnosti Cvent, kteří poskytují služby v kterékoli zemi, kde máme zařízení nebo ve které pro nás pracují poskytovatelé IT služeb, včetně Indie, Austrálie a Singapuru. V případech, kdy přenášíme osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor nebo USA, zavádíme bezpečnostní prvky, které zajistí adekvátní úroveň ochrany údajů, například využitím standardních doložek o smlouvě schválených Evropskou komisí. Pokud byste chtěli získat kopii nebo máte další dotazy, kontaktujte nás pomocí kontaktních informací uvedených níže.

Poznámka k nedávnému zrušení programu Privacy Shield EU a USA

Dne 16. července 2020 zrušil Soudní dvůr Evropské unie (CJEU) program Evropské unie a USA nazvaný Privacy Shield, což byl jeden z klíčových mechanismů pro legální přenos osobních údajů z Evropské unie do USA. Před tímto rozhodnutím si společnost Cvent a některé její pobočky zajistily ověření shody se zásadami programu Privacy Shield EU-US pro přenos osobních údajů z EHS do USA.

Ve stejném rozhodnutí Soudní dvůr Evropské unie potvrdil, že nadále zůstává v platnosti jiná metoda poskytování ochrany pro přenos osobních údajů, tzv. standardní doložky o smlouvě (SCC). V návaznosti na to společnost Cvent zpřístupnila předem podepsanou kopii aktuálních standardních doložek o smlouvě EU svým zákazníkům, a to zde. Nadále vyzýváme zákazníky, aby podepsali a poslali nám nejaktuálnější verzi dokumentu Dodatek ke zpracování údajů

Jak společnost Cvent zabezpečuje údaje, které zpracovává?

K ochraně osobních údajů v rámci naší organizace používáme řadu organizačních, technických a administrativních opatření.  Abychom chránili osobní údaje, které nám jsou poskytovány, jak v průběhu jejich přenosu, tak i po jejich přijetí, dodržujeme obecně uznávané normy. Nelze bohužel zaručit 100% bezpečnost žádného systému přenosu a ukládání údajů.  Pokud máte důvod se domnívat, že vaše komunikace s námi již není bezpečná (například pokud máte pocit, že došlo k ohrožení bezpečnosti jakéhokoli účtu, který je u nás veden), okamžitě nás prosím o takovém problému informujte podle pokynů v níže uvedené části Kontaktní údaje.

Jaké jsou produkty společnosti Cvent?

Event Cloud

Cvent Meetings & Events

 • Cvent Event Management
 • Inquisium by Cvent
 • Cvent Conference
 • Lanyon Meetings
 • Social Tables
 • Virtual Attendee Hub®

Cvent Onsite Solutions

 • OnArrival
 • OnArrival 360
 • SocialWall
 • LeadCapture
 • CrowdCompass by Cvent
 • QuickMobile by Cvent
 • DoubleDutch od Cvent

Hospitality Cloud

 • Cvent Supplier Network
 • SpeedRFP.com
 • EliteMeetings.com
 • Cvent Business Intelligence
 • Cvent Lead Scoring
 • Cvent Passkey
 • Cvent Business Transient
 • Social Tables

Jak může zákazník nebo návštěvník spravovat své e-mailové předvolby Cvent?

Pokud si přejete aktualizovat své e-mailové předvolby tak, aby odpovídaly tématům, o která máte největší zájem, nebo chcete-li odhlásit komunikaci z Cvent, můžete tak učinit zde:  https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Jak můžete kontaktovat společnost Cvent nebo inspektora ochrany údajů společnosti Cvent?

Ohledně podrobností o roli inspektora ochrany údajů nebo jakýchkoli jiných dotazů týkajících se ochrany soukromí společnosti Cvent kontaktujte prosím inspektora ochrany údajů na adrese [email protected].  Chcete- li získat podrobnosti o implementaci našeho programu ochrany osobních údajů, neváhejte se rovněž obrátit na společnost Cvent na adrese:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102

[email protected]

Jak společnost Cvent zveřejňuje změny svých zásad ochrany osobních údajů?

Tyto zásady ochrany osobních údajů budeme průběžně aktualizovat, aby odpovídaly změnám našich postupů pro nakládání s údaji. Provedeme-li jakékoli zásadní změny, budeme vás informovat oznámením uvedeným na tomto webu třicet (30) dní před datem, kdy tyto změny nabudou účinnosti, nebo e-mailem (odeslaným na e-mailovou adresu připojenou k vašemu účtu) sedm (7) dní před datem, kdy tyto změny nabudou účinnosti. Jakékoli změny zásad ochrany osobních údajů však pro nové návštěvníky, zákazníky a zákaznické obchodní kontakty nabývají účinnosti okamžitě po zveřejnění. Doporučujeme vám tyto stránky pravidelně navštěvovat, abyste měli k dispozici aktuální informace o našich zásadách ochrany osobních údajů.