Cvents globale privatlivspolitik

Oversigt over seneste ændringer:

Nyheder pr. 7. oktober 2020:

 • Tilføjelse af Virtual Attendee Hub® til listen over Cvent-produkter og afklaringer om behandling af personlige data relateret til produktet.
 • Opdatering om international overførsel af personlige data i lyset af afgørelsen fra EU-Domstolen, der annullerer EU-US Privacy Shield.

Sidst ændret 7. oktober 2020

Indledning

Cvent, Inc. Og vores 100 % ejede virksomheder Cvent Europe Ltd., Cvent Deutschland GmbH, Cvent Canada Inc., Cvent Australia PTY Limited, Cvent Singapore PTE Limited, Cvent India Private Limited, Lanyon Solutions, Inc., Passkey International, Inc. og StarCite, Inc., ("Cvent" eller "vi", "os"), respekterer dit privatliv, For at beskytte dine personlige oplysninger via vores overholdelse af denne politik. 

Politikken beskriver vores praksis vedrørende oplysninger, som vi indsamler via vores softwareplatforme Cvent Event Cloud og Hospitality Cloud og applikationer (samlet kaldet vores “applikationer”) samt Cvents praksis vedrørende privatlivet ved brug af Cvents websteder (fx www.cvent.com og www.lanyon.com og andre Cvent-websteder, der er knyttet til denne politik) samt eksterne marketingaktiviteter.

Politikken beskriver også dine rettigheder med hensyn til beskyttelse af dine data, inkl. retten til at gøre indvending mod Cvents behandling i visse tilfælde. Politikken gælder ikke data indsamlet af tredjepart, inkl. via tredjepartsapplikationer eller indhold (inkl. reklamer), der linker eller gives adgang til i vores applikationer eller websteder.

 

Indholdsfortegnelse

 1. Er du en kunde, en slutbruger eller besøgende?
 2. Hvilke type af personlige data indsamler vores kunder?
 3. Hvordan indsamler vores kunder den personlige data?
 4. Hvordan bruger vores kunder den personlige data?
 5. Bruger Cvent den personlige data, der er indsamlet af vores kunder?
 6. Hvordan indsamler og behandler Cvent den personlige data fra vores kunder og deres slutbrugere?
 7. Hvad er det juridiske grundlag for Cvents behandling af den personlige data fra EØS?
 8. Hvor længe opbevarer Cvent den personlige data, der er indsamlet af vores kunder?
 9. Hvordan får slutbrugere adgang til deres personlige data, og hvordan kan de rette eller slette i den ?
 10. Hvordan får brugere adgang til deres personlige data, og hvordan kan de rette eller slette i den ?
 11. Hvordan bruger Cvent cookies og lignende teknologier?
 12. Hvordan behandler Cvent personlig data fra besøgende?
 13. Behandler Cvent data fra børn under 16 år?
 14. Hvor overfører Cventden  data, som behandles?
 15. Hvordan sikrer Cvent den data, som behandles?
 16. Hvad er Cvents produkter?
 17. Hvordan kan en kunde eller gæst administrere deres e-mailindstillinger i Cvent?
 18. Hvordan kommer man i kontakt med Cvent eller Cvents databeskyttelsesrådgiver?
 19. Hvordan offentliggør Cvent ændringer tilderes privatlivspolitik?

Er du kunde, slutbruger eller gæst?

Politikken gælder for følgende personer, som har kontakt med Cvent:

 • KUNDER: Kunder er medarbejdere eller partnere hos Cvents direkte kunder (fx eventplanlæggere, rejseindkøbere og udlejere af mødefaciliteter), inkl. kundepersonale, der er tildelt et login-id og godkendt til at bruge vores applikationer i henhold til en bestående aftale med Cvent, eller som eventuelt har en midlertidig evalueringslicens. Personer, som registrerer sig selv og bruger vores applikationer, er også kunder.
 • SLUTBRUGER KONTAKTER: Slutbrugere er personer, der har kontakt med vores kunder via vores applikationer. De omfatter vores kunders nuværende og kommende kunder, medlemmer, deltagere, sponsorer, udstillere, markedsføringspartnere, hotelgæster eller andre forretningsforbindelser. Slutbrugere omfatter fx personer, der melder sig til en event, der er organiseret af en kunde, henter en eventrelateret mobilapp, deltager i en onlineundersøgelse eller foretager en hotelreservation med en af Cvents applikationer.  
 • GÆSTER: Enkeltpersoner og potentielle kunder, der bruger vores websteder (f.eks. for at læse om Cvents produkter og tjenesteydelser, hente en hvidbog eller tilmelde sig en onlinedemo), samt personer, der deltager i Cvents markedsføringsaktiviteter (f.eks. Cvent CONNECT®, livebegivenheder og webinarer), og som vi møder på en fagmesse, eller som henvises til os fra tredjepart eller andre eksterne kilder. 

Hvilke personlige data indsamler vores kunder?

Vores applikationer er fleksible og giver vores kunder mulighed for at indsamle flere forskellige personlige data fra og om deres slutbrugere, inkl. navn, organisation, titel, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer, faxnummer, konto-id til sociale medier, kreditkort- eller debetkortnummer og andre oplysninger, inkl. men ikke begrænset til særlige madønsker, interesser, holdninger, aktiviteter, alder, køn, uddannelse og beskæftigelse. Vi opfordrer slutbrugere til at læse kundernes privatlivspolitik for at opnå yderligere forståelse for de indsamlede data.

For en mere detaljeret liste over vores applikationer, venligst se “Hvad er Cvents produkter” sektionen af denne privatlivspolitik. Cvents brug af personlig data der er indsamlet via vores applikationer er begrænset til den levering af service, som kunderne har indgået kontrakt med Cvent om , eller som krævet eller tilladt ved lov.

Hvis du ikke er enig i vores politik og praksis, kan du vælge ikke at benytte vores applikationer.

Hvordan indsamler vores kunder personlige data?

Kunder kan bruge vores tilpassede applikationer til at indsamle personlige data på en række forskellige måder som beskrevet i eksemplerne nedenfor. Vi opfordrer slutbrugere til at læse kundernes privatlivspolitik for at opnå yderligere forståelse for deres metoder til indsamling af personlige data.

 • Når slutbrugere frivilligt og udtrykkeligt indtaster personlige data i vores applikationer.
 • Når vores kunder indtaster slutbrugere i vores applikationer, når det er tilladt, inkl. i medfør af en berettiget forretningsinteresse eller efter indhentning af et udtrykkeligt samtykke fra en slutbruger.
 • Automatisk, når slutbrugere bruger vores applikationer, ved hjælp af almindeligt anvendte teknologier til indsamling af data, som fx cookies. Se afsnittet Hvordan bruger Cvent cookies og lignende teknologier? nedenfor for at få yderligere oplysninger om disse teknologier.

Hvordan bruger vores kunder personlige data?

Hvis en slutbruger vælger at bruge vores applikationer til at udføre forretninger med en kunde (for eksempel: tilmeldning eller tjekke ind til en begivenhed, svare på en online undersøgelse, downloade en mobilapplikation eller sende eller svare på en anmodning om forslag (“ RFP ”)) overføres enhver information, der gives i forbindelse med denne interaktion til og under kontrol af kunden.

Kunderne har også adgang til oplysninger (inkl. personlige data og brugsdata fra vores applikationer), der vedrører slutbrugerens brug af applikationerne. I disse tilfælde, hvor en kunde er dataansvarlig over for slutbrugeren i henhold til databeskyttelseslovgivningen i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).  Af denne grund kan Cvent ikke – og påtager sig ikke – ansvaret for kundernes praksis vedrørende privatliv.

Vores kunders praksis vedrørende personlige oplysninger bestemmes af deres privatlivspolitik. Vi opfordrer slutbrugere til at læse kundernes privatlivspolitik for at forstå deres praksis og procedurer.

Bruger eller sælger Cvent personlige data, der er indsamlet af vores kunder?

Cvent bruger kun personlig data fra vores slutbrugere til at levere den service, som vores kunder har indgået kontrakt med os om at levere via vores applikationer, som omtalt nedenfor, eller hvis påkrævet ved lov. Cvent sælger ikke vores slutbrugeres personlige data.

Hvordan indsamler og behandler Cvent personlige data fra vores kunder og deres slutbrugere?

Vi indsamler personlige data fra vores kunder for at lette kommunikationen og leveringen af applikationer, som vores kunder er interesseret i eller indgår kontrakt med os om levering. Vi kan f.eks. indsamle kunde kontakt information under gennemførelsen af en kontrakt, brug af vores tjenester, i forbindelse med en formular på vores websted, ved kontakt til vores salgs- eller kundesupportteam, tilmelding til en event eller et svar på en af vores undersøgelser eller e-mail med markedsføring. Vi kan også indsamle kreditkortoplysninger (fx kreditkortnummer og udløbsdato, faktureringsadresse osv.) eller andre bankoplysninger, der kræves til fakturering og betaling.

Vi kan optage kunders telefonopkald til vores kundeserviceteam i henhold til vores berettigede forretningsinteresse i forbindelse med ydelse af kundesupport, overholdelse af lovgivning, uddannelse og kvalitetssikring. Vi bevarer sådanne registreringer indtil 90 dage efter datoen for optagelsen, medmindre andet er nødvendigt af hensyn til kontraktimplementering eller videre medarbejderuddannelse.

Vi og vores leverandører indsamler oplysninger om kundebrug om, hvordan vores kunder interagerer med vores applikationer. Det omfatter besøgte websider, klik på elementer ved udførelse af visse handlinger, dine sprogpræferencer, dine køb osv.

Vi behandler vores kunders og deres slutbrugeres personlige data på følgende måde:

 • Videregivelse til vores datterselskaber og tilknyttede virksomheder med henblik på levering af ydelser til vores kunder og deres slutbrugere.
 • Videregivelse til underleverandører, serviceudbydere og andre tredjeparter i nødvendigt eller rimeligt omfang med henblik på at levere, vedligeholde og understøtning af vores applikationer til vores kunder og deres slutbrugere, fx betalingsformidlere og udbydere af datacenter- eller webhostingydelser. Cvent deler ikke, sælger ikke og overdrager ikke oplysninger til sådanne tredjeparter med henblik på markedsføring og reklame.
 • For levering af den service, som vores kunde har indgået en kontrakt med os om. Et par eksempler omfatter:
  • Hvis en slutbruger bruger en af vores applikationer til tilmelding til en event, bruger vi e-mailadressen, som vi har fået, til at sende dem oplysninger og annonceringer om eventen.
  • Hvis en slutbruger bruger en af vores applikationer til at betale tilmeldingsgebyret for eventen eller bruger et kreditkort til betaling for andre produkter og ydelser, videregiver vi kreditkortoplysningerne til betalingskortformidlerne for at bekræfte betalingsoplysningerne og gennemføre transaktionerne.
  • Når en kunde indsender en anmodning om et tilbud til en udlejer af mødefaciliteter i Cvent Leverandør netværk eller til en slutbruger efter kundens anvisning, kontakter Cvent stedet, administrationsselskabet eller slutbrugeren og videregiver oplysninger, der kræves til besvarelse af tilbudsanmodningen, der indeholder personlige data.
  • Når en kunde eller slutbruger bruger sine legitimationsoplysninger til sociale medier til at dele oplysninger på sine sociale medieplatforme eller logger ind på en af vores applikationer, deler vi oplysningerne med udbyderen af den sociale mediekonto. De delte oplysninger er omfattet af privatlivspolitikken, der gælder for det sociale medies websted. 
  • At videregive til begivenhedsarrangører, udstillere eller andre deltagere, som instrueret af en kunde eller samtykket til af en kundevirksomhedskontakt, f.eks. Ved at samtykke til, at en udstiller scanner deres event-badge for at dele deres kontaktoplysninger, ved at klikke for at give samtykke til at modtage udstillerinformation, eller aktivt samtykke til at dele information i en Cvent-mobilapplikation (f.eks. navn, kontaktinformation, profilbillede, undersøgelsessvar, spørgsmål og svarfunktioner, kommentarer, meddelelser, meningsmålssvar osv.).
 • Levering til tredjepart i tilfælde af fusion, frasalg, omstrukturering, kapitaltilførsel, omorganisering, opløsning eller anden form for salg eller overdragelse af nogle eller alle Cvents aktiver, uanset om det er som fortsættende virksomhed eller som en del af en konkurs, likvidation eller lignende procedure, hvor personlige data i Cvents besiddelse om vores kunder og slutbrugere indgår i aktiverne, der overdrages.
 • Interne forretningsmæssige formål, inkl. administration af adgang til og brug af vores applikationer, dataanalyse, sikkerhedsmæssig identifikation af kunder, der logger på en applikation, forbedring eller ændring af vores applikationer, vurdering af effektiviteten af vores marketingkampagner, fakturering af ydelser og drift af vores forretning.
 • Hvor det skønnes nødvendigt eller passende:  (a) I henhold til gældende lov, inkl. love uden for dit bopælsland, (b) i besvarelse af anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder, inkl. offentlige og statslige myndigheder uden for dit bopælsland, og (c) til beskyttelse mod eller identifikation af bedrageriske transaktioner.
 • Til andre formål når slutbrugerne giver udtrykkeligt samtykke.

Vi aggregerer og anonymiserer oplysninger om (i) kunder og slutbrugere og (ii) brugen af vores applikationer for at forbedre applikationerne samt oprette benchmarks og andre business intelligence-produkter. Ingen af de aggregerede og anonymiserede oplysninger indeholder personlige data (dvs. identificerer ikke personer).

Hvad er det juridiske grundlag for Cvents behandling af personlige data fra EØS?

For enkeltpersoner, der er fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA), afhænger vores juridiske grundlag for indsamling og brug af deres personlige data af beskaffenheden og omstændighederne ved behandlingen. Hvor vi er databehandler for vores kunder, kan vores juridiske grundlag være opfyldelse af en kontrakt eller et samtykke. Hvor vi er den dataansvarlige, vil vores juridiske grundlag være samtykke eller berettiget interesse, hvor behandlingen er i vores eller vores kundes berettigede interesse og ikke tilsidesættes af personens interesse i databeskyttelse eller personens grundlæggende rettigheder og friheder. Interesserne vedrører tildeling af adgang til personer til applikationerne og funktionerne i applikationerne, sende dem oplysninger, som de har bedt om, sikre sikkerheden i vores applikationer ved at forsøge at forhindre uautoriserede eller skadelige aktiviteter eller at håndhæve overholdelsen af vores vilkår for brug, kontrakter og andre politikker. 

Hvor længe opbevarer Cvent personlige data, der er indsamlet af vores kunder?

Medmindre andet er angivet i vores kontrakt med vores kunde, behandler vi dataene indtil 90 dage efter kontraktens ophør, hvorpå vi fjerner dem fra vores produktionsmiljø. Vi fjerner dataene fra vores backup-medier inden for 13 måneder.

Hvordan får slutbrugere adgang til, og hvordan retter eller sletter de deres personlige data?

I nogle lande, inkluderet lande i EØS, har slutbrugere ret til efter anmodning at få adgang til deres personlige data og om nødvendigt få dem ændret, slettet eller begrænset. Slutbrugere kan også anmode om, at visse typer personlige data leveres til dem eller en af dem udpeget organisation i et struktureret og maskinlæsbart format. 

Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke i tilfælde, hvor vi behandler dine personlige data med dit samtykke. Se afsnittet nedenfor med kontaktinformationer til Cvent. Tilbagetrækningen af samtykket påvirker ikke lovligheden af behandlingen før tilbagetrækningen, der fandt sted på grundlag af dit samtykke. Slutbrugere i EØS har også ret til at klage til en tilsynsmyndighed vedrørende databeskyttelse i deres bopælsland eller land, hvor de arbejder. Det er dog vores håb, at vi kan være behjælpelig med eventuelle forespørgsler eller bekymringer, som du måtte have vedrørende vores brug af dine personlige data.

Cvent behandler data om slutbrugere efter instruktion fra vores kunder, og vi har ingen direkte kontrol over eller ejerskab af de personlige data, som vi behandler. Kunderne er ansvarlige for overholdelse af alle forordninger eller love, der kræver underretning, videregivelse eller opnåelse af samtykke forud for overførsel af data til Cvent til behandling. Slutbrugere, der ønsker at få adgang til, rette eller slette data, skal rette henvendelse til kunden. Hvis en kunde anmoder Cvent om at fjerne en slutbrugers personlige oplysninger med henblik på at overholde databeskyttelseslovgivningen, vil Cvent behandle anmodningen inden for 30 dage.

Vi imødekommer ikke en anmodning om ændring af oplysninger, hvis vi er af den opfattelse, at ændringen er i strid med lovgivnings- eller juridiske krav, eller bevirker, at oplysningerne bliver forkerte. I sådanne tilfælde underretter vi kunden om de juridiske forpligtelser, der forhindrer os i at imødekomme anmodningen. 

Hvordan får kunder adgang til, og hvordan de rette eller slette deres personlige data?

Kunder har de samme rettigheder til at få adgang til, rette eller slette deres personlige data som beskrevet ovenfor.

Enhver kunde kan få adgang til, korrigere eller slette deres data eller deres slutbruger kontaktdata ved at indsende en anmodning på vores websted på https://www.cvent.com/personal-data-requests. Cvent vil behandle denne anmodning inden for den krævede tid i henhold til gældende regulering eller lovgivning.

Vi imødekommer ikke en anmodning om at ændre oplysninger, hvis vi er af den opfattelse, at ændringen er i strid med lovgivnings- eller juridiske krav, eller bevirker, at oplysningerne bliver forkerte. I sådanne tilfælde underretter vi kunden om de juridiske forpligtelser, der forhindrer os i at imødekomme anmodningen.

Vi vedligeholder en revisionshistorik om anmodninger om adgang til, rettelse eller sletning af personlige oplysninger som dokumentation for overholdelse af de lovmæssige krav.

Bosiddende i Californien

Hvis du er bosiddende i Californien, giver californisk lovgivning dig specifikke rettigheder vedrørende dine personlige oplysninger, herunder retten til at anmode om, at vi videregiver visse oplysninger til dig om vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger i de sidste 12 måneder; retten til at anmode om, at vi sletter nogen af dine personlige oplysninger, som vi har indsamlet fra dig, med visse undtagelser; og retten til at fravalg af salget af dine personlige oplysninger. Du kan indgive en sådan anmodning ved klikke her for at indsende en webformular, ringe på 1-833-455-0249 eller sende et brev til:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102, USA
[email protected]
 

Bemærk, at vi kun er forpligtet til at svare på to sådanne anmodninger pr. Person hvert år. Du har også retten til ikke at blive diskrimineret, hvis du udøver nogen af dine rettigheder i henhold til Californiens privatlivsret.

Cvent kan have indsamlet følgende kategorier af personlige oplysninger vedrørende beboere i Californien i de sidste 12 måneder:

 • Identifikatorer såsom et navn, postadresse, internetprotokoladresse, e-mail-adresse eller andre lignende identifikatorer. 
 • Kategorier af personlige oplysninger beskrevet i underafsnit af Californiens civile kodeks, afsnit 1798.80.
 • Karakteristika for beskyttede klassifikationer i henhold til Californien eller føderal lov.
 • Kommerciel information, indkluderet registreringer over produkter, der er købt eller overvejet.
 • Internettet eller andre elektroniske netværk aktivitet oplysninger.
 • Geolocation data.
 • Lyd og visuel information, såsom registrering af kundeservice opringninger og fotografier.
 • Professionel eller beskæftigelse-relaterede oplysninger.
 • Uddannelse oplysninger.
 • Konklusioner trukket fra en af de ovenfor identificerede oplysninger.

Denne information bliver indsamlet og brugt til de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Cvent kan have afsløret en kundes eller en besøgendes navn, titel eller forretningskontaktoplysninger for at være værtssteder (f.eks. Restaurant eller hotel) eller begivenhedssponsorer for Cvent markedsføringsbegivenheder i de 12 måneder umiddelbart før udgivelsen af denne opdaterede privatlivspolitik. Hvis en kunde eller besøgende ønsker at få sine oplysninger ekskluderet fra denne form for offentliggørelse, skal du klikke her for at indsende anmodningen. Cvent kan have afsløret nogen af de ovennævnte kategorier af personlige oplysninger i henhold til en persons samtykke eller i henhold til en skriftlig kontrakt med en tjenesteudbyder til et forretningsformål inden for 12 måneder umiddelbart før udgivelsen af denne opdaterede privatlivspolitik.

Hvordan bruger Cvent cookies og lignende teknologier?

Cookies og webbeacons

Vi bruger cookies eller lignende teknologier til automatisk dataindsamling, når enkeltpersoner bruger vores applikationer, for at indsamle visse oplysninger om deres udstyr, browsingaktiviteter og -mønstre, inkl.:

 • Oplysninger om dine besøg på vores applikationer, såsom dato og tidspunkt for din adgang til applikationerne, tiden du brugte på vores applikationer, websteder, der henviste til vores applikationer, eller websteder, der var linket fra vores applikationer, anvendte ressourcer og indhold i applikationerne, som du brugte.
 • Oplysninger om din computer og internetforbindelse, fx din IP-adresse, computertype, skærmopløsning, sprog samt din internetbrowsers type og version. 

Vi bruger nedennævnte teknologier til automatisk indsamling af data. Vi bruger ikke nogen af disse teknologier til at indsamle oplysninger fra slutbrugere med henblik på markedsføring eller reklame.

 • Browser Cookies  En cookie er en lille fil, der placeres på computerens harddisk.  Du kan indstille din webbrowser til at begrænse eller helt blokere cookies, at konfigurere indstillinger for besked om cookies og/eller at slette cookies, der allerede findes i browseren eller enheden.  Webbrowserens hjælpe- og referenceafsnit indeholder oplysninger om indstillingerne og deres opsætning. Begrænsning eller indskrænkning af visse typer af cookies kan muligvis bevirke, at en kunde eller slutbruger ikke kan benytte alle funktioner i vores applikationer, afhængigt af konfigurationen af browserens indstillinger.  Fx kan eventtilmelding ikke gennemføres korrekt, hvis cookies er deaktiveret i webbrowseren. Medmindre browseren er indstillet til at afvise cookies, opretter vores system cookies, når browseren er i kontakt med vores applikationer.  For mere information vedrørende cookies og hvordan du deaktiverer dem, se www.allaboutcookies.org.
 • Sessionscookies og faste cookies.  En sessionscookie bruges kun under en enkelt browsersession og slettes, når webbrowseren lukkes. Sessionscookies giver webstedsoperatører mulighed for sammenkædning af en brugers handlinger under en browsersession.  En fast cookie bliver på brugerens enhed (også når enheden er slukket), indtil den udløber eller slettes.  En fast cookie genaktiveres, når en bruger vender tilbage til webstedet, der oprettede cookien. Vi bruger faste cookies som hjælp til tilpasning af din weboplevelse, når du vender tilbage til en webside eller vores websted.

Ingen af disse cookies kan læse eller få adgang til andre cookies eller til data på en brugers harddisk. Endvidere kan ingen af disse cookies selv identificere brugeren som person, men en cookie genkender en brugers webbrowser eller enhed ved hjælp af en IP-adresse, browserversion, operativsystem og andre oplysninger, og personer, som logger ind på deres Cvent-konti, identificeres over for bestemte applikationer ved hjælp af sessionscookies.

Vores websted bruger faste cookies, der er vigtige, ydeevne- og markedsføringsbaserede. Varigheden af vores funktionelle cookies er 12 måneder, ydeevnecookies varierer fra 24 timer til 24 måneder, og markedsføringscookies varer mellem 12 og 24 måneder.

 • Webbeacons.  Visse sider i vores applikationer og vores e-mails indeholder små elektroniske filer, der kaldes webbeacons (også kaldet klar gif, pixelmærke og gif med enkelt pixel).  Webbeacons er forskellige fra cookies, idet oplysningerne ikke gemmes på din harddisk men er usynligt integreret i websider eller i e-mails.  Webbeacons gør det muligt for os at følge webbrugernes onlinenavigation, fx ved at tælle antallet af besøg på siderne eller registrering af åbning af en e-mail og andre tilsvarende webstedsstatistikker (fx registrering af populariteten af bestemt indhold på webstedet og bekræftelse af, at systemet og serveren fungerer korrekt).  Det gør det muligt for Cvent at levere en webstedsoplevelse, der i højere grad er skræddersyet til vores brugeres præferencer og interesser.
 • Flashcookies.  Visse funktioner i vores applikationer, såsom flashcookies, bruger lokal lagerplads til at indsamle og opbevare oplysninger om dine præferencer og navigation til, fra og på vores websteder.  Flashcookies styres ikke med browserindstillingerne for browsercookies. Hvis du ikke ønsker flashcookies gemt på din computer, kan du ændre indstillingerne for din Flash-afspiller til at blokere lagring af flashcookies ved hjælp af redskaberne på panelet til indstillinger af webstedslagring på følgende link. link

Vi reagerer ikke i øjeblikket på signalet ”Do not track”, idet vi venter på, at der udgives en fælles standard af tilsynsmyndighederne eller brancheorganisationerne.  Cvent tager en persons ret til at beslutte, hvordan personlige data om personen behandles, meget seriøst og fortsætter med at følge udviklingen på området.

Du kan lære om, hvordan du kan justere din browsers indstillinger for at begrænse eller deaktivere cookies og andre sporingsteknologier ved at besøge sektionen nedenfor med titlen ”Udbydere af tredjepartsanalyser."

Reklamer

Vi bruger information indsamlet fra vores mødested sourcing kunder for at gøre det muligt for os at vise reklamer fra vores Hospitality Cloud kunder til deres målgruppe for brugere gennem vores netværk eller vores udbydere af reklametjeneste.  Eksempelvis kan udlejere af mødefaciliteter købe reklamer, der vises selektivt via Cvent Supplier Network til mødearrangører, der tidligere har gjort forretninger med udlejeren eller konkurrerende udlejere i målrettede storbyområder.  Selv om vi ikke videregiver personlige data til disse formål, antager den reklamerende Hospitality Cloud-kunde, at brugeren, der indkøber arrangementer, opfylder kundens målkriterier, hvis brugeren klikker på eller på anden vis reagerer på en reklame. Mens vi og vores Hospitality Cloud-kunder benytter os af denne teknologi til at annoncere for kunder, bruger vi aldrig vores kunders oplysninger til at annoncere for slutkundekontakter.

Vi bruger også tredjeparter (såsom LinkedIn, Google AdRoll og YouTube) til visning af reklamer, der kan være af interesse for dig, på andre websteder. Du kan få flere oplysninger bl.a. om din mulighed for at kontrollere dine præferencer ved at besøge:

http://preferences-mgr.truste.com,
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 
http://www.aboutads.info/
https://policies.google.com/privacy/partners
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.facebook.com/ads/preferences/
https://twitter.com/settings/personalization
https://www.quora.com/optout

Hvis du bor i Schweiz eller i EU, skal du klikke her

Tredjepartsudbydere af analyser

Vi bruger tredjepartsudbydere af analyser, inkl. Google, Adobe, Mixpanel, Mouseflow m.fl., til at indsamle oplysninger om din brug af vores applikationer for at gøre det muligt for os at forbedre funktionaliteten i applikationerne.  Oplysningerne viser os det overordnede mønster for brugen af applikationerne. Det hjælper os med at registrere eventuelle vanskeligheder ved anvendelsen af applikationerne, viser os, om vores reklamer er effektive, og giver os mulighed for at bruge reaktionerne på reklamerne til optimering af reklameeffekten.  Google Analytics, Adobe og Mixpanel bruger cookies og andre lignende teknologier til indsamling af informationer om brugen af vores applikationer og til at fortælle os om webstedstendenser uden at gemme personlige data på eksterne platforme tilhørende tredjepartsudbydere af analyser.  Se nedenstående for at få yderligere oplysninger eller for at fravælge denne praksis:

 • Du kan framelde Google Analytics ved at klikke her
 • Du kan fravælge Adobes dataindsamling og analyse om din brug af applikationerne ved at klikke på dette link
 • Du kan fravælge Mixpanels metoder ved at besøge https://mixpanel.com/optout/
 • Mouseflow indsamler informationer om museklik, musebevægelser, rulle-adfærd og/eller tastetryk, men de indsamler ikke personhenførbare oplysninger på vores vegne eller sporer brugernes browsingvaner på andre hjemmesider, som ikke benytter Mouseflow.  Du kan finde ud af mere om Mouseflows metoder ved at besøge http://mouseflow.com/privacy

Hvordan behandler Cvent personlige data om gæster?

Cvent behandler data om gæster på en måde, der adskiller sig klart og tydeligt fra behandlingen af kunders og slutbrugeres data. Når gæster besøger vores websteder, deltager i Cvents markedsføringsevents eller giver os deres personlige oplysninger, giver de deres samtykke til indsamling, behandling og opbevaring af deres personlige oplysninger som beskrevet i dette afsnit.

Personlige data indsamlet om gæster

Cvent indsamler personlige data, inkl. navn, titel, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer, konto-id til sociale medier, virksomhedsoplysninger (inkluding økonomiske og faktureringsoplysninger ved køb af Cvents ydelser), svar på undersøgelser, opslag på opslagstavler, tjatbeskeder, deltagelse i konkurrencer og forespørgsler om reklamefremstød. Vi kan indsamle disse besøgende oplysninger via en formular på vores websted, forespørgsler, der er sendt til vores chatagent, en interaktion med vores salgs- eller kundesupportteam, når der tilmeldes en begivenhed eller via et svar på en af vores undersøgelser eller markedsførings-e-mails . Vi bruger dataene til at give dig yderligere oplysninger om vores ydelser, gennemføre undersøgelser, levere hvidbøger eller til at kontakte dig efter dit besøg.

Vi indsamler også personlige data fra tredjepartskilder såsom offentlige databaser, fælles markedsføringspartnere og sociale medieplatforme.  Hvis en gæst fx vælger at slutte sin sociale mediekonto til vores websteder, deles visse personlige data i den sociale mediekonto med os, inkl. eventuelle personlige data, der udgør en del af gæstens profil eller venners profiler.

Hvis du vælger dette, når du giver en reference, indsamler vi også personlige data om dine kontaktpersoner, herunder:

 • Navn
 • E-mailadresse (arbejde)
 • Organisation
 • Telefonnummer
 • By (bopæl)
 • Postnummer

Når du giver os personlige data om dine kontaktpersoner, bruger vi kun oplysningerne til det angivne formål for oplysningerne.

Hvis du mener, at en anden har givet os dine personlige oplysninger, og du gerne vil bede os om at fjerne dem fra vores database, bedes du indsende en anmodning på https://www.cvent.com/personal-data-requests. Vi indsamler ydermere personlige data fra cookies og lignende teknologier til indsamling af oplysninger om sider, som gæster besøger, links, som gæster klikker på, oplysninger om gæsters webbrowser, gæsters IP-adresse og andre handlinger, som gæster udfører, når de besøger vores websted For yderligere information om vores brug af disse teknologier og hvordan du kontrollerer dem, se “Cookies og lignende teknologier“ sektioner  herunder.

Cvents brug af indsamlede personlige data om gæster

Cvent behandler personlige data om gæster for at:

 • Analysere brugen af vores websteder,
 • Personliggøre din browseroplevelse og vise produkter eller funktioner, der kan være mere relevante for dig,
 • Identificere tekniske problemer på webstedet,
 • Opdage, undersøge og afbøde bedragerisk eller ulovlig aktivitet,
 • Fremsende bemærkninger om produkt, ydelse eller ændringer i politikker,
 • Besvare forespørgsler om produkt og ydelse,
 • Sende dig oplysninger, fx produktannonceringer, nyhedsbreve, hvidbøger, andre relevante tilbud og kommende reklamekampagner eller events (hvis påkrævet, afhængigt af land, beder vi om dit udtrykkelige samtykke, før vi sender dig markedsføringsmateriale),
 • Planlægge og være vært for erhvervsevents, vært for onlinefora og sociale netværk, som gæster kan deltage i,
 • Analysere, tildele point og identificere nye kundeemner,
 • Oprette skræddersyede reklamer, salgs- og reklamekampagneprogrammer, og
 • Fakturere kunder for vores ydelser og vurdere kundeemners økonomiske mulighed for betaling for Cvents løsninger.

Hvis du ønsker at fjerne dig selv fra marketingkommunikation fra Cvent, skal du klikke her: https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Opbevaring af personlige data om gæster

I tilfælde hvor vi behandler personlige data om gæster til markedsføringsformål eller med gæstens samtykke, behandler vi dataene, indtil gæsten anmoder os om at stoppe. Det vil typisk tage op til 30 dage at implementere din anmodning, men under ingen omstændigheder længere end det er krævet i gældende lov Cvent opbevarer ikke personlige data om gæster ud over den ved lov fastsatte opbevaringsperiode, hvor Cvent-tjenester markedsføres og leveres. Vi registrerer også, når gæster har bedt os om ikke at fremsende direkte markedsføring eller at behandle data om gæster uden tidsmæssig begrænsning, så vi kan respektere gæstens anmodninger i fremtiden.

Deling af data om gæster

Cvent kan dele oplysninger med tredjepartstjenesteudbydere, der i henhold til kontrakt leverer ydelser på vores vegne, og tredjeparter, der videresælger Cvents ydelser.

Cvent kan også sammen med forretningspartnere tilbyde produkter, ydelser eller andre programmer, såsom webinarer eller hvidbøger, og fra tid til anden kan vi dele personlige data, hvis du køber eller viser interesse for et produkt eller en ydelse, der tilbydes i fællesskab.

Cvent deler kun personlige data om gæster eller kunder, der deltager i en Cvent-markedsføringsevent med tredjepart, hvis a) gæsten giver sit udtrykkelige samtykke, b) gæsten giver tilladelse til scanning af sit navneskilt, eller c) det er tilladt ved lov.

Adgang til, rettelse eller sletning af data om gæster

Besøgende har de samme rettigheder til at få adgang til, rette eller slette deres personlige data som vores kunder, som beskrevet i sektion"Hvordan kan en kunde få adgang til, rette eller slette dine personlige data?

Enhver besøgende, der søger at få adgang til at rette eller slette data, kan gøre det ved at indsende en anmodning til vores websted på https://www.cvent.com/personal-data-requests. Cvent behandler anmodningen inden for 30 dage.

Vi imødekommer ikke en anmodning om ændring af oplysninger, hvis vi er af den opfattelse, at ændringen er i strid med lovgivnings- eller juridiske krav, eller bevirker, at oplysningerne bliver forkerte. I sådanne tilfælde underretter vi gæsten om de juridiske forpligtelser, der forhindrer os i at imødekomme anmodningen. 

Vi vedligeholder en revisionshistorik om anmodninger om adgang til, rettelse eller sletning af personlige oplysninger som dokumentation for overholdelse af de lovmæssige krav.

Bosiddende i Californien

Hvis du er besøgende og bosiddende i Californien, giver lovgivningen i Californien dig specifikke rettigheder vedrørende dine personlige oplysninger. Al praksis beskrevet vedrørende bosiddende i Californien kan læses i afsnittet i "Hvordan kan en kunde få adgang til, rette eller slette sine personlige data?" gælder også for Californiens besøgende.

Cookies og lignende teknologier

Al praksis vedrørende cookies og deres brug beskrevet i afsnittet “Hvordan bruger Cvent cookies og lignende teknologiergælder også for gæster, der besøger vores websteder.

Behandler Cvent data fra børn under 16 år?

Ingen af vores ansøgninger er rettet mod børn under 16 år. Vi anmoder ikke direkte om eller indsamler personlige data fra børn under 16 år. Hvis vi får at vide, at vi uforvarende har indsamlet personlige oplysninger fra børn under 16 år, vil disse blive slettet, så snart det er praktisk muligt.

Denne eftergivenhedspolitik gælder ikke for vores kunders praksis, som dit barn kan interagere med. Gennemlæs venligst de gældende vilkår og politikker for kunder for at bestemme, hvorvidt de er passende for dit barn, herunder deres dataindsamling og brugspraksis.

Hvortil overfører Cvent personlige data, som vi behandler?

For at lette vores forretningspraksis og levere vores tjenesteydelser kan personlige data indsamles, tilvejebringes fra, overføres til eller opbevares i USA eller i andre lande, hvor vi opererer, herunder lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Cvent-personale, der leverer ydelser i et land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi bruger leverandører af IT-tjenester, inkl. Indien, Australien og Singapore, kan få adgang til personlige data. I tilfælde, hvor vi overfører personlige data uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller USA, implementerer vi sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et passende niveau af databeskyttelse, såsom brug af standardkontraktsklausuler godkendt af Europa-Kommissionen. Hvis du ønsker en kopi eller har andre spørgsmål, kan du kontakte os ved at bruge kontaktoplysningerne nedenfor.

Bemærkning om nylig annullering af EU-US Privacy Shield

Den 16. juli 2020 annullerede EU-Domstolen EU-US Privacy Shield, som var en af nøglemekanismerne til lovlig overførsel af personlige data fra EU til USA. Før denne beslutning fulgte Cvent og visse af dets datterselskaber overholdelsen af EU-US Privacy Shield-principperne for overførsel af personlige data fra EØS til USA.

I den samme afgørelse bekræftede Domstolen, at en anden hovedmetode, der blev brugt til at yde tilstrækkelig beskyttelse af overførsler af personlige data, "Standard Contractual Clauses" (SCC), forbliver gyldig. Derfor har Cvent stillet en forunderskrevet kopi af de nuværende EU-standardkontraktbestemmelser til rådighed for sine kunder her. Vi opfordrer desuden vores kunder til at underskrive og returnere vores seneste databehandlingstillæg

Hvordan sikrer Cvent data, som vi behandler?

Vi har iværksat en række organisatoriske, tekniske og administrative tiltag i vores organisation for at beskytte personlige data.  Vi følger generelt accepterede standarder til at beskytte de personlige oplysninger du har sendt til os, både under transmissionen og når de er modtaget. Desværre er der ingen garanti for, at datatransmissions- eller opbevaringssystemer er 100 % sikre.  Hvis du har grund til at tro, at din kontakt med os ikke længere er sikker (fx hvis du føler, at sikkerheden på en af dine konti hos os er blevet brudt), bedes du straks underrette os om problemet ved at kontakte os i henhold til "Kontakt Information" sektionen herunder.

Hvad er Cvents produkter?

Event Cloud

Cvent Meetings & Events

 • Cvent Event Management
 • Inquisium by Cvent
 • Cvent Conference
 • Lanyon Meetings
 • Sociale tabeller
 • Virtual Attendee Hub®

Cvent Onsite Solutions

 • OnArrival
 • OnArrival 360
 • SocialWall
 • LeadCapture
 • CrowdCompass by Cvent
 • QuickMobile by Cvent
 • DoubleDutch af Cvent

Hospitality Cloud

 • Cvent Supplier Network
 • SpeedRFP.com
 • EliteMeetings.com
 • Cvent Business Intelligence
 • Cvent Lead Scoring
 • Cvent Passkey
 • Cvent Business Transient
 • Sociale tabeller

Hvordan kan kunder eller gæster administrere deres e-mailindstillinger i Cvent?

Hvis du vil opdatere dine e-mailindstillinger for at specificere emnerne, som du har størst interesse i at modtage kommunikationer om, eller framelde kommunikationer fra Cvent, kan du gøre det her:  https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Hvordan kontakter du Cvent eller Cvents databeskyttelsesrådgiver?

For detaljer om DPO's rolle eller eventuelle spørgsmål om beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med Cvents privatlivspolitik, bedes du kontakte DPO på [email protected].  Du kan også kontakte Cvent om oplysninger om vores gennemførelse af vores program om privatlivspolitik på:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102, USA

[email protected]

Hvordan offentliggør Cvent ændringer i sin privatlivspolitik?

Vi opdaterer privatlivspolitikken i overensstemmelse med vores oplysningspraksis, når der er ændringer. Hvis vi gennemfører væsentlige ændringer, meddeles det på dette websted tredive (30) dage, inden ændringerne træder i kraft, eller pr. e-mail (sendt til e-mailadressen anført på din konto) syv (7) dage, inden ændringerne træder i kraft. Ændringer af privatlivspolitikken træder dog i kraft øjeblikkeligt, når de meddeles nye gæster, kunder og slutbrugere. Vi opfordrer dig til jævnligt at besøge denne side for at få de seneste oplysninger om vores praksis vedrørende privatlivspolitikken.