Cvent - Globaali tietosuojakäytäntö

Viimeaikaisten muutosten yhteenveto:

Uutta 7. lokakuuta 2020 jälkeen:

 • Virtual Attendee Hub® -tuotteen lisääminen Cvent-tuotteiden luetteloon ja selvitykset tuotteeseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä.
 • Henkilötietojen kansainvälisiä siirtoja koskeva päivitys Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) tehtyä päätöksen EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -menettelyn kumoamisesta.

Viimeksi päivitetty 7. lokakuuta 2020

Johdanto

Cvent, Inc., ja sen täysimittaisesti toimivat yksiköt Cvent Europe Ltd., Cvent Deutchland GmBH, Cvent Canada Inc., Cvent Australia PTY Limited, Cvent Singapore PTE Limited, Cvent India Private Limited, DoubleDutch, Inc., Cvent Nederland BV, Social Tables, Inc., Lanyon Solutions, Inc., Passkey International, Inc. ja StarCite, Inc. ("Cvent" tai  "Me"), kunnioittavat yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi tätä säännöstä noudattamalla. 

Tämä säännös kuvaa käytäntöjämme liittyen tietoihin, joita keräämme ohjelmistoalustoilta ja sovelluksista Cvent Event Cloud ja Hospitality Cloud -ohjelmistoalustoilta ja sovelluksista (yleisesti “Sovelluksemme”), kuten myös Cventin tietosuojamenettelyt liittyen Cventin verkkosivuihin (kuten www.cvent.com, www.lanyon.com ja muut Cvent-verkkosivut, jotka linkittyvät tähän säännökseen) ja ulkoisten markkinointitoimenpiteiden avulla.

Tämä menettelytapa kuvaa myös tietosuojamenettelyn oikeuksiasi, mukaan lukien oikeus vastustaa joitain Cventin käsittelytapoja. Menettelytapaa ei sovelleta minkä tahansa kolmannen osapuolen keräämiin tietoihin, mukaan lukien kaikki kolmansien osapuolten sovellukset tai sisältö (mukaan lukien mainokset), jotka linkittyvät tai joihin on pääsy sovelluksistamme tai verkkosivustoiltamme.

Oletko asiakas, liiketoiminnallinen asiakkaan yhteyshenkilö tai vierailija?

Tätä säännöstä sovelletaan seuraavaan yksiköiden luokitukseen, jotka ovat vuorovaikutuksessa Cventin kanssa:

 • ASIAKKAAT: Asiakkaat ja yksilöt, jotka ovat Cventin suorien asiakkaiden työntekijöitä tai kumppaneita (esim., tapahtumasuunnittelijoita, matkaostajia ja kokoustilatoimittajia), mukaan lukien asiakkaan henkilöstö, joille on määritetty sisäänkirjautumisen tunnus ja ovat valtuutettuja siirtymään sovelluksiimme ja käyttämään sovelluksiamme olemassa olevan Cvent-sopimuksen mukaisesti tai väliaikaisen arviointilisenssin puitteissa, mikäli käytössä. Lisäksi, asiakkaat käsittävät henkilöt, jotka rekisteröivät itsensä siirtymään sovelluksiimme.
 • LIIKETOIMINNALLISET ASIAKASYHTEYSTIEDOT: Liiketoiminnalliset asiakasyhteystiedot ovat yksilöitä, jotka ovat tekemisissä asiakkaidemme kanssa sovellustemme välityksellä. Nämä käsittävät asiakkaidemme nykyiset ja mahdolliset asiakkaat, jäsenet, osallistuja, sponsorit, näytteilleasettajat, markkinointikumppanit, hotellivieraat tai muut liiketoiminnalliset yhteydet. Esim., liiketoiminnalliset asiakasyhteystiedot sisältävät yksilöt, jotka rekisteröityvät tapahtumaan, joka on asiakkaan järjestämä, lataavat tapahtumaan liittyvän mobiilisovelluksen, täydentävät verkkokyselyn tai tekevät hotellivarauksen käyttämällä yhtä Cventin sovelluksista.  
 • VIERAILIJAT: Yksilöt ja potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat vuorovaikutuksessa verkkosivujemme välityksellä (esim. lukeakseen tietoja Cvent-tuotteista ja -palveluista, ladatakseen tutkimustietoja tai kirjautukseen sisään verkossa toteutettuun esittelyyn), kuten myös ne, jotka vierailevat Cvent-markkinointitapahtumissa (esim. Cvent CONNECT®, Cvent ”live events” ja Cvent-webinaarit) ja joita tapaamme messuilla tai joista saamme tietoja viitteenä kolmansilta osapuolilta tai muista ulkoisista lähteistä. 

Minkä tyyppisiä henkilötietoja asiakkaamme keräävät?

Sovelluksemme ovat joustavia ja mahdollistavat asiakkaidemme keräävän erilaisia henkilötietoja koskien heidän liiketoiminnallisia asiakasyhteystietojaan ja näihin liittyen, mukaan lukien nimi, organisaatio, nimike, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, faksinumero, sosiaalisen median tilitunnus, luotto- tai veloituskortin numero ja muita tietoja mukaan lukien mutta ei rajoittuen ruokavalioon, mielenkiinnon kohteisiin, mielipiteisiin, aktiviteetteihin, ikään, sukupuoleen, koulutukseen ja ammattiin. Kehotamme liiketoiminnallisia asiakasyhteyshenkilöitä tarkastamaan Asiakkaiden tietosuojakäytännöt, jotta he ymmärtävät kerättyjen tietojen tyypit paremmin.

Saadaksesi enemmän yksityiskohtaisen luettelon sovelluksistamme, ks. tämän tietosuojamenettelyn lopussa oleva osa “Mitä ovat Cventin tuotteet. Cventin käyttö palveluiden kautta kerättyjen henkilötietojen osalta rajoittuu tarkoitukseen tarjota palvelua, jonka asiakkaamme ovat tilanneet Cventiltä, parantaaksemme palvelujamme tai lain vaatimalla tai sallimalla tavalla.

Jos et hyväksy käytäntöjämme ja toimintatapojamme, voit valita olla käyttämättä palvelujamme.

Miten asiakkaamme keräävät henkilötietoja?

Asiakkaat voivat käyttää mukautettavia Sovelluksiamme kerätäkseen henkilötietoja monin eri tavoin alla olevien esimerkkien mukaisesti. Kehotamme liiketoiminnallisia asiakasyhteyshenkilöitä tarkastamaan Asiakkaiden tietosuojakäytännöt, jotta he ymmärtävät Asiakkaiden henkilötietojen keräämisen menetelmät paremmin.

 • Liiketoiminnallisen asiakasyhteyshenkilön vapaaehtoisesti ja yksinomaisesti syöttäessä tietoja sovelluksiimme.
 • Asiakkaidemme syöttäessä liiketoiminnallisia asiakasyhteystietoja sovelluksiimme, sallittaessa, mukaan lukien oikeutetun intressin omaaminen tai yksinomaisen hyväksynnän hankinta liiketoiminnalliselta asiakasyhteystiedolta.
 • Automaattisesti, kun liiketoiminnalliset yhteystiedot ovat vuorovaikutuksessa sovellustemme kanssa, yleisesti käytettyjen tiedonkeräämisteknologioiden käyttö, kuten evästeet. Saadaksesi lisätietoja koskien näitä teknologioita, ks. alla oleva osa nimeltään “Miten Cvent käyttää evästeitä ja vastaavia teknologioita?

Miten asiakkaamme käyttävät henkilötietoja?

Jos liiketoiminnallinen asiakasyhteyshenkilö valitsee käyttää Sovelluksiamme liiketoiminnan suorittamiseksi Asiakkaan kanssa (esim. rekisteröityminen tapahtumaan tai tapahtuman tarkistus, verkkokyselyyn vastaaminen, mobiilisovelluksen lataaminen tai ehdotuspyynnön lähetys tai siihen vastaaminen (”RFP”)), kaikki antamasi tiedot siirretään Asiakkaan hallintaan.

Asiakkailla on myös pääsy tietoihin (mukaan lukien henkilötiedot ja sovelluksen käyttötiedot) koskien liiketoiminnallisten asiakasyhteyshenkilöiden toimintaa sovellusten käytössä, joita he käyttävät. Kyseisen kaltaisissa tilanteissa, asiakkaat toimivat tietojen hallinnoijina asiakasyhteystietoa kohtaan, Euroopan talousalueen (“ETA”) tietosuojalakien mukaisesti.  Tästä johtuen, Cvent ei voi, eikä omaksu vastuuta asiakkaiden tietosuojakäytännöistä.

Asiakkaidemme tiedonkäsittelyn menetelmät ovat katettuja heidän tietosuojakäytäntöjensä puitteissa. Rohkaisemme asiakkaiden liiketoiminnallisten asiakasyhteyshenkilöiden tarkastavan Asiakkaiden tietosuojamenettelyt ymmärtääkseen näiden käytäntöjä ja toimenpidemenetelmiä paremmin.

Käyttääkö tai myykö Cvent asiakkaidemme keräämiä henkilötietoja?

Cvent ei käytä liiketoiminnallisten asiakasyhteyshenkilöidemme henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tarjotakseen palveluja, joista Asiakkaamme ovat muodostaneet kanssamme sopimuksen, Sovellustemme välityksellä, kuten alla on ilmaistu, parantaakseen palvelujamme taikka lain vaatimalla tai sallimalla tavalla. Cvent ei myy asiakkaidemme liiketoiminnallisten yhteystietojen henkilötietoja.

Miten Cvent kerää ja käsittelee henkilötietoja asiakkailtamme ja näiden liiketoiminnallisilta yhteyshenkilöiltä?

Keräämme henkilötietoja asiakkailtamme, jotta voimme helpottaa sovellusten viestintää ja toimitusta, joita kohtaan asiakkaillamme on mielenkiintoa tai sopivat kanssamme toimitettaviksi. Esim. saatamme kerätä Asiakkaan yhteystietoja joko sopimuksen suorittamisen välityksellä, palveluidemme käytön kautta, verkkosivullamme olevalla lomakkeella, kyselyistä, jotka lähetetään keskustelunvälittäjällemme, myynti- tai asiakastukitiimimme kanssa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta, tapahtuman osallistujaksi kirjautumisesta tai kyselyihimme tai markkinoinnin sähköposteihin annetusta vastauksesta. Saatamme myös kerätä luottokorttitietoja (esim. luottokorttinumero ja vanhenemispäivämäärä, laskutusosoite jne.) tai muita tavanomaisia tarvittavia pankkitietoja laskutuksen ja maksujen tarkoitusperiä varten.

Saatamme nauhoittaa asiakaspuheluita, joita on saapunut asiakastukitiimillemme laillisten liiketoiminnallisten mielenkiinnon kohteiden osalta toimittaaksemme asiakastukea, noudattaaksemme lakeja, koulutusta ja laadunvarmistusta varten. Säilytämme kyseisen kaltaiset nauhoitteet 90 päivän ajan nauhoituksen päivämäärästä, ellei niitä tarvita muutoin sopimusten täytäntöönpanoon tai työntekijöiden lisäkoulutukseen.

Me ja myyjämme keräämme asiakkaan käyttötietoja sen osalta miten asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa sovellustemme kanssa. Tämä sisältää vierailemasi verkkosivut, mitä napsautat, milloin suoritat tiettyjä toimenpiteitä, mitä kielen valintoja sinulla on, mitä ostat jne.

Käsittelemme asiakkaiden ja näiden asiakkaiden liiketoiminnallisten yhteystietojen henkilötiedot seuraavilla tavoilla:

 • Paljastaaksemme tytäryhtiöillemme ja sivuliikkeillemme palveluiden toimittamisen asiakkaillemme sekä näiden liiketoiminnallisille asiakasyhteystiedoille.
 • Paljastaaksemme alihankkijoille, palveluntarjoajille ja kolmansille osapuolille sen ollessa kohtuullisen tarpeellista sovellustemme tarjoamiseen, ylläpitoon ja tukemiseen asiakkaillemme tai näiden liiketoimintayhteyksille, kuten esimerkiksi maksujen käsittelijät ja tietokeskusten tai verkkoisännöinnin tarjoajille. Cvent ei jaa, myy tai vaihda mitään tietoja kyseisen kaltaisten kolmansien osapuolten kanssa mihinkään kampanjatarkoituksiin.
 • Toimittaaksemme palvelut, joiden toimittamisesta asiakkaamme on muodostanut sopimuksen. Esimerkkejä koskien tätä:
  • Jos liiketoiminnallinen asiakasyhteystieto käyttää yhtä sovelluksistamme rekisteröityäkseen tapahtumaan, käytämme heidän toimitettua sähköpostiosoitetta lähettääksemme heille tietoja ja ilmoituksia tapahtumaa koskien.
  • Jos liiketoiminnalliset asiakasyhteyshenkilöt käyttävät Sovellustamme tapahtuman rekisteröinnin tai muiden tuotteiden tai palveluiden maksamiseen luottokortilla, annamme luottokortin tiedot maksukortin käsittelijälle maksutietojen vahvistamiseksi ja maksun suorittamiseksi.
  • Asiakkaan lähettäessä RFP:n tapaamistilan tarjoajalle, joka on mainittu Cvent-toimittajaverkossa, tai liiketoiminnalliselle asiakasyhteyshenkilölle, Asiakkaan ohjeen mukaan, Cvent ottaa yhteyttä kyseiseen tahoon, hallintayhtiöön tai liiketoiminnalliseen asiakasyhteyshenkilöön ja luovuttaa tiedot, jotka sisältävät henkilötietoja, jotta tämä voi vastata RFP:hen.
  • Kun asiakas tai liiketoiminnallinen asiakasyhteystieto käyttää sosiaalisen median tunnuksiaan jakaakseen tietoja sosiaalisen median alustalla tai kirjautuakseen sisään yhteen sovelluksistamme, me jaamme tietoja heidän sosiaalisen median tilinsä toimittajan kanssa. Tiedot, joita jaamme, hallitaan sosiaalisen median sivuston tietosuojakäytännössä. 
  • Luovuttaaksemme tietoja tapahtumajärjestäjille, näytteilleasettajille tai muille läsnäolijoille, Asiakkaan osoittamalla tavalla tai liiketoiminnallisen asiakasyhteyshenkilön suostumuksella, kuten antamalla näytteilleasettajalle suostumuksensa vierailijatunnisteensa skannaamiseen jakaakseen yhteystietonsa, napsauttamalla ilmaistakseen suostumuksensa näytteilleasettajan tietojen vastaanottamiseen tai antamalla aktiivisesti suostumuksensa tietojen jakamiseen Cvent-sovelluksessa (esim. nimi, yhteystiedot, profiilikuva, kyselyvastaukset, laaduntarkastusominaisuudet, kommentit, viestit, kartoitusvastaukset).
 • Kolmannelle osapuolelle toimituksessa, kun kyseessä sulautuminen, uudelleen järjestely, pääomapohjan vahvistus, uudelleen organisointi, jakautuminen tai muu Cventin osittainen tai koko varallisuuden myynnin tai siirron toimenpide, huomioimatta onko kyseessä liiketoiminnan jatkaminen tai konkurssi, lakkauttaminen tai vastaava toimenpide, jossa Cventin hallussa olevat asiakkaiden ja liiketoiminnan asiakasyhteystiedot kuuluvat siirrettävään varallisuuteen.
 • Sisäisiä liiketoiminnallisia käyttötarpeitamme varten, jotka käsittävät sovelluksiimme pääsyn ja käytön, tietojen analyysin, asiakkaiden varmennetun tunnistuksen sovellukseen kirjautuessa, parantaen ja muuntaen sovelluksiamme, päätellen kampanjointimme tehokkuutta, laskutuksessa palveluiden osalta ja toteuttaaksemme liiketoimintaamme.
 • Kun katsomme sen tarpeelliseksi tai asianmukaiseksi:  (a) sovellettavan lain mukaisesti, mukaan lukien lait, jotka ovat asuinmaasi ulkopuolella; (b) vastaamaan pyyntöihin julkisilta ja hallituksen viranomaisilta, mukaan lukien julkiset ja hallituksen viranomaiset asuinmaasi ulkopuolella; ja (c) suojautua vilpillisiä liiketoimia vastaan tai tunnistaa ne.
 • Muita tarkoituksia varten, kun liiketoiminnalliset asiakasyhteyshenkilöt antavat nimenomaisen suostumuksensa.

Kokoamme ja anonymisoimme tietoja koskien (i) asiakkaita ja liiketoimellisia asiakasyhteystietoja, ja (ii) sovellustemme käyttöä varten voidaksemme parantaa sovelluksiamme ja luoda vertailuarvon ja muita liiketoiminnallisia tiedustelutuotteita. Mikään kootuista ja anonymisoiduista tiedoista ei sisällä henkilötietoja (esim., ei muodosta tunnistetta kenenkään henkilön osalta).

Mikä on Cventin laillinen peruste henkilötietojen käsittelylle ETA:lta?

Euroopan talousalueelta (ETA) olevien henkilöiden henkilötietojen keräämistä ja käyttämistä koskeva oikeusperusteemme riippuu käsittelyn luonteesta ja olosuhteista. Kun olemme Asiakkaidemme henkilötietojen käsittelijä, oikeusperusteemme saattaa olla sopimuksen tai suostumuksen täytäntöönpano. Kun olemme rekisterinpitäjä, oikeusperusteemme on suostumus tai oikeutettu etu, kun käsittely on meidän tai Asiakkaamme oikeutettujen etujen mukaista eivätkä henkilön tietosuojaa koskevat edut tai perusoikeudet ja -vapaudet asetu niiden edelle. Näillä eduilla tarjotaan henkilöille pääsy Sovelluksiin ja Sovellusten ominaisuuksiin; lähetetään heille tietoja, joita he ovat pyytäneet; varmistetaan Sovellustemme turvallisuus pyrkimällä estämään valtuuttamattomat tai ilkivaltaiset toimet; tai vahvistetaan käyttöehtojemme, sopimustemme ja muiden käytäntöjemme noudattaminen. 

Miten pitkään Cvent tallentaa henkilökohtaisia tietoja, jotka ovat asiakkaidemme keräämiä?

Ellei Asiakkaamme kanssa solmitussa sopimuksessa ole toisin mainittu, käsittelemme tietoja, kunnes sopimuksen päättymisestä on kulunut 90 päivää, jolloin poistamme tiedot tuotantoympäristöstämme. 13 kuukauden kuluessa, poistamme tiedot varmuuskopioinnin mediastamme.

Miten asiakkaan liiketoiminnallinen yhteyshenkilö voi siirtyä, korjata tai poistaa henkilötietojaan?

Useissa maissa, mukaan lukien ETA-maat, kuten myös joissain Yhdysvaltojen osavaltioissa, liiketoiminnallisilla asiakasyhteyshenkilöillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tarvittaessa oikeus niiden muuttamiseen, poistamiseen tai käytön rajoittamiseen. Liiketoiminnalliset asiakasyhteystiedot voivat myös pyytää tietyn tyyppisiä henkilökohtaisia tietoja lähetettäviksi heille tai toiselle organisaatiolle, jonka he nimeävät, rakenteellisessa ja koneluettavassa muodossa. 

Käsitellessämme henkilötietojasi hyväksyntäsi mukaisesti, sinulla on oikeus kumota hyväksyntäsi. Ks. Cventin yhteystietojen osio alla olevassa. Hyväksynnän kumoaminen ei vaikuta käsittelyn laillisuuteen, pohjatuen hyväksyntään ennen kumoamista. Liiketoiminnallisilla asiakasyhteyshenkilöillä ETA-alueella on myös oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle tietosuojan osalta maassa, jossa he asuvat tai työskentelevät – vaikkakin toivomme, että voimme olla avuksi kaikkien pyyntöjen tai huolenaiheiden osalta, joita sinulla saattaa olla koskien henkilötietojesi käyttöämme.

Cvent käsittelee liiketoiminnallisten asiakasyhteyshenkilöiden tietoja Asiakkaidemme ohjeiden mukaisesti, eivätkä käsittelemämme henkilötiedot ole suorassa valvonnassamme tai omistuksessamme. Asiakkaat ovat vastuussa kaikkien säännösten tai lakien noudattamisesta, jotka vaativat ilmoituksia, paljastuksia tai hyväksynnän hankintaa ennen tietojen siirtoa Cventille käsittelytarkoituksia varten. Kaikki, liiketoiminnalliset yhteystietohenkilöt, jotka hakevat tietoihin pääsyä, niiden korjausta tai poistamista, tulee ohjata kyselynsä asiakkaalle. Jos asiakas pyytää Cventiä poistamaan liiketoiminnallisen asiakasyhteyshenkilön henkilötiedot tietosuojasäännösten noudattamiseksi, Cvent käsittelee tämän pyynnön aikajakson kuluessa, joka vaaditaan sovellettavan säädöksen tai lain mukaisesti.

Emme toteuta pyyntöä muuttaa tietoja, jos uskomme muutoksen rikkovan lakia tai yleistä vaatimusta tai jos se aiheuttaisi tietojen virheellisyyden. Kyseisissä tapauksissa, tiedotamme asiakkaalle koskien laillisia vaatimuksia, jotka estävät meitä täyttämästä pyyntöä. 

Miten asiakas voi siirtyä, korjata tai poistaa henkilötietojaan?

Asiakkaat omaavat samat oikeudet henkilötietoihinsa pääsyyn, niiden korjaukseen tai poistoon, kuin ilmaistu yllä olevassa.

Kuka tahansa Asiakas pääsee tietoihinsa ja voi korjata tai poistaa niitä tai liiketoiminnallisen asiakasyhteyshenkilönsä tietoja jättämällä pyynnön verkkosivuillamme osoitteessa https://www.cvent.com/personal-data-requests. Cvent käsittelee tämän pyynnön vaaditun ajan kuluessa sovellettavan säädöksen tai lain puitteissa.

Emme toteuta pyyntöä muuttaa tietoja, jos uskomme muutoksen rikkovan lakia tai yleistä vaatimusta tai jos se aiheuttaisi tietojen virheellisyyden. Kyseisissä tapauksissa, tiedotamme asiakkaalle koskien laillisia vaatimuksia, jotka estävät meitä täyttämästä pyyntöä.

Säilytämme tilintarkastushistorian koskien kaikkia pyyntöjä henkilötietoihin siirtymiseksi, korjaamiseksi ja poistamiseksi, säilyttääksemme tietueen säädösten noudattamista koskien.

Kalifornian asukkaat

Mikäli olet Kalifornian asukas, Kalifornian laki suo sinulle erityiset oikeudet henkilötietojesi osalta, mukaan lukien oikeus pyyntöön, että paljastamme sinulle tietosi koskien henkilötietojesi keräystämme ja käyttöämme viimeisten 12 ajalla; oikeus pyyntöön, että poistamme mitään henkilötiedoistasi, joita olemme keränneet sinulta, tiettyjen poikkeusten ehdollistamana; ja oikeus jättäytyä henkilötietojesi myynnin ulkopuolelle. Voit esittää kyseisen pyynnön napsauttamalla tästä lähettääksesi verkkolomakkeen, soittamalla numeroon 1-833-455-0249 tai lähettämällä kirjeen seuraavaan osoitteeseen:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102
 

Huomioi, että meitä vaaditaan vastaamaan vain kahteen kyseisen kaltaiseen yksittäiseen pyyntöön vuosittain. Sinulla on myös oikeus olla syrjimätön, mikäli käytät jotakin Kalifornian yksityisyyttä koskevan lain mukaisista oikeuksistasi.

Cvent saattaa olla kerännyt seuraavien luokkien mukaisia henkilötietoja Kalifornian asukkaista viimeisten 12 kuukauden ajalla:

 • Tunnisteet kuten nimi, postiosoite, Internet-protokollan osoite, sähköpostiosoite tai muut vastaavat tunnisteet. 
 • Henkilötietojen luokat, jotka on kuvattu Kalifornian siviililain osan 1798.80 alaosassa (e).
 • Kalifornian tai liittovaltion lain nojalla suojattujen luokittelujen ominaisuudet.
 • Kaupalliset tiedot, mukaan lukien hankittujen tai harkittujen tuotteiden tai palvelujen tiedot.
 • Internetin tai muun elektronisen verkon aktiviteettien tiedot.
 • Maantieteellistä sijaintia koskevat tiedot.
 • Audio- ja visuaalitiedot, kuten asiakaspalvelun soittotallenteet ja valokuvat.
 • Ammatilliset tai työhön liittyvät tiedot.
 • Koulutustiedot.
 • Kaikki edellä mainittujen tietojen perusteella tehdyt johtopäätökset.

Nämä tiedot kerätään ja niitä käytetään tässä Tietosuojakäytänteessä tarkoitetulla tavalla. Cvent saattaa olla paljastanut asiakkaan tai vierailijan nimen, nimikkeen tai liiketoiminnallisen yhteystiedon isäntäpaikoille (esim. ravintola tai hotelli) tai jopa Cvent-markkinointitapahtumien sponsoreille välittömästi 12 edellisen kuukauden aikana ennen tämän tietosuojapäivityksen julkaisua. Mikäli Asiakas tai Vierailija haluaa jättää tietonsa tämäntyyppisen tietojen luovuttamisen ulkopuolelle, lähetä pyyntö napsauttamalla tästä. Cvent saattaa olla paljastanut yllä olevien luokkien mukaisia henkilötietoja henkilön suostumuksen tai kirjallisen sopimuksen mukaisesti palveluntarjoajan kanssa liiketoiminnallista tarkoitusta varten välittömästi 12 edellisen kuukauden aikana ennen tämän tietosuojapäivityksen julkaisua.

Miten Cvent käyttää evästeitä ja vastaavia teknologioita?

Evästeet ja verkkojäljitteet

Me ja myyjämme käytämme evästeitä tai vastaavia automaattisia tietojen keräyksen teknologioita henkilöiden ollessa vuorovaikutuksessa keräten tiettyjä tietoja koskien heidän laitteistoaan, selailun toimenpiteitä ja tapojaan, mukaan lukien:

 • Tiedot vierailuistasi sovelluksissamme, kuten käyttöpäivämäärä ja -aika sovelluksessa, sovelluksissa käytetty aika, verkkosivustot, jotka linkittyvät sovellukseemme tai verkkosivuillemme, sovelluksissa käyttämäsi resurssit ja sisältö.
 • Tietokoneesi tiedot ja internet-yhteys, kuten IP-osoitteesi, tietokoneen tyyppi, näytön resoluutio, kieli, Internet-selaimen tyyppi ja versio. 

Alla ovat teknologiat, joita käytämme automaattiseen tietojen keräykseen. Emme käytä mitään näistä teknologioista kerätäksemme tietoja liiketoiminnallisista yhteystiedoista markkinoinnin tai mainonnan tarkoituksiin.

 • Selaimen evästeet.  Eväste on pieni tiedosto, joka asetetaan tietokoneeseen tai kiintolevylle.  Verkkoselaimet voidaan asettaa rajoittamaan tai täysin estämään evästeet, voit muokata evästeilmoituksen asetuksia ja/tai poistaa selaimessa tai laitteella jo olevat evästeet.  Ohjeet tähän löytyvät selaimen ohjeosasta. Tietyn tyyppisten evästeiden rajoittaminen voi estää asiakasta tai liiketoiminnallista asiakasyhteyttä käyttämästä tiettyjä sovellustemme osia selaimen asetuksista riippuen.  Tapahtumaan rekisteröintiä ei voi esimerkiksi suorittaa, jos evästeet on poistettu käytöstä selaimesta. Ellei selaimen asetuksia ole säädetty niin, että se kieltäytyy evästeistä, järjestelmämme toimittaa evästeen selaimen olleessa on vuorovaikutuksessa sovellustemme kanssa.  Saadaksesi lisätietoja evästeiden käytöstä ja hallinnasta, siirry sivustolle www.allaboutcookies.org.
 • Istunnon evästeet ja pysyvät evästeet.  Istunnon eväste säilyy vain yhden selaimen istunnon ajan ja se poistetaan, kun käyttäjä sulkeen verkkoselaimen. Istunnon evästeet mahdollistavat verkkosivujen toimijoiden linkittävän käyttäjän toiminnot selainistuinnon aikana.  Pysyvä eväste säilyy käyttäjän laitteella (vaikka se sammutettaisiin), kunnes se vanhenee tai poistetaan.  Pysyvä eväste aktivoituu uudelleen, kun käyttäjä palaa verkkosivulle, joka julkaisi evästeen. Käytämme pysyviä evästeitä auttaaksemme mukauttamaan verkkokokemuksesi palatessasi verkkosivulle tai sivustollemme.

Kumpikaan evästeistä ei voi lukea tai käyttää muita evästeitä tai mitään tietoja käyttäjän kiintolevyasemalta. Lisäksi, kumpikaan näistä evästeistä ei yksin tunnista käyttäjää, mutta eväste kuitenkin tunnistaa käyttäjän yksittäisen verkkoselaimen tai laitteen IP-osoitteen, selaimen version, käyttöjärjestelmän ja muiden tietojen avulla ja yksilöt, jotka kirjautuvat Cvent-tilille voidaan tunnistaa tiettyjen sovellusten käytön istuntoevästeiden avulla.

Verkkosivustollamme käytetään pysyviä evästeitä, jotka ovat välttämättömiä, suorituskykyevästeitä ja markkinointievästeitä. Toiminnallisten evästeidemme kestoaika on 12 kuukautta, suorituskykyevästeiden kestoaika vaihtelee 24 tunnista 24 kuukauteen, ja markkinointievästeiden kestoaika on 12 kuukaudesta 24 kuukauteen.

 • Verkkojäljittimet.  Sovellustemme ja sähköpostiemme sivut sisältävät pieniä sähköisiä tiedostoja, jotka tunnetaan verkkojäljittiminä (myös clear gif, pixel tag tai pixel gif).  Verkkojäljittimet eroavat evästeistä siinä, että tietoja ei tallenneta kovalevylle vaan näkymättömästi verkkosivuille tai sähköpostiin.  Verkkojäljittimien avulla voimme seurata verkkokäyttäjien liikeitä, esimerkiksi laskea käyttäjät, jotka käyvät kyseisillä sivuilla tai avasivat sähköpostin ja muihin verkkotilastojen keräämiseen (esimerkiksi tiettyjen sisältöjen suosio ja järjestelmän ja palvelimen eheyden varmistaminen).  Tällä tavoin Cvent voi mukauttaa verkkosivun käyttökokemuksen vastaamaan paremmin käyttäjämme mieltymyksiä ja kiinnostusta.
 • Flash-evästeet.  Tietyt Palveluidemme ominaisuudet käyttävät paikallista tallennusta, kuten Flash-evästeitä tietojen keräämiseen ja tallentamiseen koskien valintojasi ja selaamista Verkkosivustoillemme ja sieltä pois.  Flash-evästeitä ei hallita samoilla selaimen asetuksilla kuin selaimen evästeitä. Jos et halua, että Flash-evästeitä tallennetaan tietokoneellesi, voit säätää Flash player -sovelluksen asennuksia niin, että Flash-evästeen asennus estetään, käyttämällä Website Storage Settings -paneelin työkaluja seuraavassa linkissä linkki

Tällä kertaa, emme vastaa selaimen ‘älä jäljitä’ -signaaleihin, koska odotamme sääntelyviranomaisten tai yksityisyydensuojelun alan yhtenäistä standardia.  Cvent mieltää vakavasti yksilön itsenäisen oikeuden määritellä, miten heidän henkilötietojaan käsitellään ja valvoo kehitystä tällä alalla.

Voit lukea lisää selaimen asetusten säätämisestä evästeiden ja muiden teknologioiden estämiseksi tai rajoittamiseksi jäljempää kohdasta Kolmansien osapuolten analytiikkatoimittajat.”

Mainonta

Käytämme väylämme asiakkailta keräämiämme tietoja näyttääksemme mainoksia Hospitality Cloud -asiakkailtamme heidän kohdekäyttäjilleen verkkomme tai mainospalvelujen toimittajiemme välityksellä.  Yhtenä esimerkkinä kokoustilojen tarjoajat ostavat mainoksia, jotka esitetään valitusti Cvent-toimittajaverkoston kokousten suunnittelijoille, jotka ovat aiemmin järjestäneet minimimäärän kokouksia kyseiselle tarjoajalle tai kilpaileville kokouspaikoille kyseisellä alueella.  Vaikka emme luovuta Henkilötietoja tähän tarkoitukseen, jos tilaajan hankkija napsauttaa tai on muutoin vuorovaikutuksessa mainoksen kanssa, mainostava Hospitality Cloud -asiakas olettaa, että tilaajan hankkima käyttäjä täyttää sen kohdekriteerit. Me ja Hospitality Cloud -asiakkaamme hyödynnämme tätä teknologiaa Asiakkaillemme mainostamisessa, mutta emme koskaan käytä Asiakkaan tietoja liiketoiminnallisille asiakasyhteyshenkilöille mainostamiseen.

Käytämme kolmansia osapuolia (kuten LinkedIn, Google AdRoll, YouTube) toimittamaan mainoksia, jotka saattavat olla sinua kiinnostavia muilla verkkosivuilla. Saadaksesi lisätietoja ja mahdollisuuden hallita mieltymyksiäsi, vieraile osoitteessa:

http://preferences-mgr.truste.com,
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 
http://www.aboutads.info/
https://policies.google.com/privacy/partners
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.facebook.com/ads/preferences/
https://twitter.com/settings/personalization
https://www.quora.com/optout

Jos asut Sveitsissä tai Euroopan unionin alueella, napsauta tästä

Kolmansien osapuolten analytiikkatoimittajat

Me käytämme kolmannen osapuolen analytiikan toimittajia, mukaan lukien Adobe, Mixpanel, Mouseflow ja muut, voidaksemme kerätä tietoja sovellusten ja verkkosivujemme käytöstäsi ja parantaaksemme niiden toimivuutta.  Tietojen avulla voimme nähdä sovellustemme käytön kaavoja, mikä auttaa meitä havaitsemaan mahdolliset vaikeutesi sovelluksen käytössä, näyttää, onko mainontamme tehokasta ja mahdollistaa mainontaan vastaamisen tutkimisen niiden toimivuuden optimoimiseksi.  Google Analytics, Adobe ja Mixpanel käyttävät evästeitä ja muita vastaavia teknologioita kerätäkseen tietoja sovellustemme käytöstä ja ilmoittaakseen meille verkkosivuston trendeistä tallentamatta mitään henkilötietoja ulkoisille kolmannen osapuolen analytiikkatoimittajien alustoille.  Jäljempää löydät lisätietoja ja ohjeet näiden toimintojen estämiseen:

 • Voit lakkauttaa Google Analyticsiin osallistumisen napsauttamalla tästä. 
 • Voit estää Adoben tiedonkeräyksen ja Palveluiden käyttöanalyysin napsauttamalla tätä linkkiä. 
 • Voit estää Mixpanelin käytännöt osoitteessa https://mixpanel.com/optout/
 • Mouseflow kerää tietoja liittyen hiiren napsautuksiin, liikkeisiin, rullaukseen ja/tai näppäimistön toimintoihin, mutta se ei kerää tunnistettavia tietoja puolestamme tai seuraa käyttäjien selaamistapoja muilta sivuilta, jotka eivät käytä Mouseflow-sovellusta.  Voit lukea lisää Mouseflown toiminnoista osoitteesta http://mouseflow.com/privacy

Miten Cvent käsittelee tietoja vierailijoilta?

Cvent käsittelee vierailijoiden tiedot erillisinä ja selkeästi eri tavoin kuin käsittelemme asiakkaan ja liiketoiminnallisen asiakasyhteystiedon tietoja. Vierailemalla verkkosivuillamme, osallistumalla Cvent-markkinointitapahtumiin tai toimittamalla meille henkilötietosi, kävijät antavat hyväksyntänsä henkilötietojensa keräykselle, käsittelylle, ja tallennukselle, kuten on kuvattuna tässä osassa.

Kävijöiden kerätyt henkilötiedot

Cvent kerää henkilötietoja mukaan lukien nimi, arvonimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sosiaalisen median tilitunnus, yhtiön tiedot (mukaan lukien rahoitus- ja laskutustiedot hankkiessa Cvent-palveluja), kyselyvastaukset, viestitaulun julkaisut, keskusteluviestit, kilpailujen syötteet ja myyntikampanjoiden tiedustelut. Saatamme kerätä näitä vierailijatietoja lomakkeen välityksellä verkkosivustollamme, kyselyjä, jotka ovat lähetettyjä keskustelunvälittäjällemme, vuorovaikutusta myyntimme tai asiakastukitiimimme kanssa, kirjautuessa tapahtumaan tai vastauksen välityksellä yhteen kartoituksistamme tai markkinnointisähköposteistamme. Käytämme näitä tietoja toimittaaksemme sinulle lisätietoja koskien palveluitamme, suorittaaksemme tutkimuksia, toimittaaksemme tietopuolisia julkaisuja tai ottaaksemme yhteyttä sinuun käyntisi jälkeen.

Keräämme henkilötietoja myös kolmansien osapuolten lähteistä, kuten julkiset tietokannat, yhteiset markkinointikumppanit ja sosiaalisen median alustat.  Esim. jos vierailija päättää liittää sosiaalisen median tilinsä verkkosivustoihimme, tietyt sosiaalisen median tilin henkilötiedot jaetaan meille ja näitä voivat olla henkilötiedot, jotka ovat osa vierailijan tai tämän ystävien profiilien tietoja.

Jos valitset suorittaa näin, toimittaessasi viitteen, keräämme henkilötietoja koskien yhteystietojasi, kuten:

 • Nimi
 • Työsähköposti
 • Organisaatio
 • Puhelinnumero
 • Asuinkaupunki
 • Postinumero

Toimittaessasi henkilötietoja liittyen yhteystietoihisi, käytämme näitä tietoja vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne toimitettiin.

Mikäli uskot, että joku toinen on toimittanut meille henkilökohtaiset tietosi ja haluaisit pyytää meitä poistamaan ne tietokonnastamme, jätä pyyntö osoitteessa https://www.cvent.com/personal-data-requests. Lisäksi me ja analyyttisten palvelujemme tarjoajat keräämme henkilötietoja evästeistä ja vastaavista teknologioista kerätäksemme tietoja Vierailijoiden katsomista sivuista, Vierailijoiden napsauttamista linkeistä, Vierailijoiden verkkoselaimen tiedoista, Vierailijoiden IP-osoitteesta ja muista toimista, joita Vierailijat saattavat suorittaa siirtyessämme verkkosivuillemme. Lisätietoja koskien käyttöämme näiden teknologioiden osalta ja kuinka ohjata niitä, ks. osa “Evästeet ja vastaavat teknologiat“ yllä olevassa.

Cventin käyttö kerättyjen henkilötietojen osalta

Cvent käsittelee vierailijan henkilötietoja:

 • Analysoidakseen kuinka verkkosivuille siirrytään;
 • Henkilökohtaistaakseen selauskokemuksesi ja esittääkseen tuotteita tai ominaisuuksia, jotka saattavat olla sinulle soveltuvia;
 • Tunnistaakseen verkkosivuston teknisiä ongelmia;
 • Havaitakseen, tutkiakseen ja korjatakseen petosten tai laittomien toimintojen tapahtumia;
 • Lähettääkseen ilmoituksia liittyen tuotteeseen, palveluun tai menettelytapojen muutoksiin;
 • Vastatakseen tuotteen tai palvelun kyselyihisi;
 • Lähettääkseen sinulle tietoja kuten tuoteilmoituksia, uutiskirjeitä, tietopuolisia julkaisuja, muita oleellisia tarjouksia ja tulevia myyntikampanjoita tapahtumia varten (vaadittaessa, riippuen oikeustoimialueesta, pyrimme hakemaan ja pyytämään nimenomaisen suostumuksesi ennen markkinointisähköpostien lähettämistä);
 • Suunnitellakseen ja isännöidäkseen Cvent-yritystapahtumia, isännöidä verkkofoorumeja ja sosiaalisia verkostoja, joihin kävijät voivat osallistua;
 • Analysoida ja tunnistaa uusia mahdollisuuksia;
 • Luoda räätälöityjä mainos-, alennus- ja kampanjaohjelmia; ja
 • Laskuttaa asiakkaita palveluistamme ja arvioida mahdollisten asiakkaiden rahallisen kapasiteetin kyvyn kustantaa Cventin ratkaisuja.

Jos et halua, että Cvent lähettää sinulle markkinointiviestejä, napsauta tästä: https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Vierailijan henkilötietojen säilytys

Käsitellessämme vierailijan henkilötietoja markkinoinnin tarkoituksia varten tai vierailijan hyväksynnällä, käsittelemme tietoja kunnes vierailija pyytää meitä pysäyttämään käsittelyn. Yleisesti vie 30 päivää toteuttaa pyyntösi, mutta ei missään tapauksessa pidempään, kuin sovellettavan lain vaatimus. Cvent ei säilö vierailijan henkilötietoja pidempään kuin lakisääteisen säilytysajan, joka sallitaan paikallisissa tuomiovalloissa, joissa Cvent-palveluja markkinoidaan ja toimitetaan. Säilytämme myös tallenteen, kun vierailijat ovat pyytäneet, ettemme lähetä suoramarkkinointia tai käsittele vierailijan tietoja ikuisesti, niin, että voimme kunnioittaa vierailijan pyyntöä tulevaisuutta kohti.

Vierailijatietojen jako

Cvent saattaa jakaa tietoja kolmannen osapuolen palvelutoimittajien kanssa, joiden kanssa on muodostettu sopimus toimittaa palveluja puolestamme kuten myös kolmansia osapuolia, jotka toimivat Cvent-palveluiden jälleenmyyjinä.

Cvent saattaa myös sitoutua toimimaan liiketoimintakumppaneiden kanssa toimittamaan tuotteita, palveluja tai muita ohjelmia yhdessä, kuten webinaareja tai tietopuolisia julkaisuja ja ajoittain, saatamme jakaa henkilötietoja, mikäli olet hankkinut tai osoittanut kiinnostusta mihin tahansa yhteisesti tarjottuihin tuotteisiin tai palveluihin.

Cvent jakaa kolmansien osapuolien kanssa Cvent-markkinointitapahtumaan osallistuvien Vierailijoiden tai Asiakkaiden henkilötietoja vain, jos a) Vierailija nimenomaisesti antaa suostumuksensa, b) Vierailija sallii vierailijatunnisteensa skannauksen tai c) se on sallittua sovellettavan lainsäädännön nojalla.

Siirry, korjaa tai poista vierailijatietoja

Vierailijoilla on samat oikeudet siirtyä tietoihin, korjata tai poistaa henkilötietoja, kuin on asiakkaillamme, kuten määritetty osassa “Kuinka asiakas voi siirtyä tietoihin, korjata tai poistaa niitä?”.

Kuka tahansa Vierailija, joka haluaa saada pääsyn tietoihin, korjata tai poistaa niitä, voi tehdä niin lähettämällä pyynnön verkkosivuillamme osoitteessa https://www.cvent.com/personal-data-requests. Cvent käsittelee tämän pyynnön 30 päivän kuluessa.

Emme toteuta pyyntöä muuttaa tietoja, jos uskomme muutoksen rikkovan lakia tai yleistä vaatimusta tai jos se aiheuttaisi tietojen virheellisyyden. Kyseisen kaltaisissa tilanteissa, ilmoitamme vierailijalle koskien laillisia vaatimuksia, jotka estävät meitä täyttämästä pyyntöä. 

Säilytämme tilintarkastushistorian koskien kaikkia pyyntöjä henkilötietoihin siirtymiseksi, korjaamiseksi ja poistamiseksi, säilyttääksemme tietueen säädösten noudattamista koskien.

Kalifornian asukkaat

Mikäli olet vierailija ja Kalifornian asukas, Kalifornian laki suo sinulle erityisiä oikeuksia henkilötietojesi osalta. Kaikki käytännöt on kuvattu Kalifornian asukkaan osassa Miten asiakas saa pääsyn henkilötietoihinsa ja voi korjata tai poistaa henkilötietojaan? sovelletaan myös Kaliforniassa vieraileviin.

Evästeet ja vastaavat teknologiat

Kaikki evästeisiin ja niiden käyttöön liittyvät käytännöt, kuvattuina osassa “Miten Cvent käyttää evästeitä ja vastaavia teknologioitasovelletaan myös vierailijoihin, näiden ollessa tekemisissä verkkosivustojemme kanssa.

Käsitteleekö Cvent alle 16-vuotiaiden lasten tietoja?

Mitään Sovelluksistamme ei ole suunnattu alle 16-vuotiaille lapsille. Emme suoraan pyydä tai tietoisesti kerää henkilötietoja alle 16-vuotiailta lapsilta. Jos havaitsemme, että olemme keränneet tahattomasti henkilötietoja alle 16-vuotiailta lapsilta, poistamme tiedot niin pian kuin mahdollista.

Tätä tietosuojamenettelyä ei sovelleta asiakkaidemme käytäntöihin, joiden kanssa lapsesi saattaa olla vuorovaikutuksessa. Sinun tulee tarkastaa Asiakkaiden sovellettavat ehdot ja käytännöt, jotta voit määrittää niiden asianmukaisuuden lapsesi kannalta, mukaan lukien tietojen keräystä ja käyttöä koskevat käytännöt.

Minne Cvent siirtää käsittelemänsä henkilötiedot?

Liiketoimintakäytäntöjemme ja palveluidemme toimittamisen helpottamiseksi henkilötietoja voidaan kerätä Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joissa toimimme, mukaan lukien Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuoliset maat, ja henkilötietoihin voidaan saada pääsy näistä maista, niitä voidaan siirtää näihin maihin tai niitä voidaan säilyttää näissä maissa. Henkilötietoihin saatetaan siirtyä Cventin henkilöstön toimesta, jotka toimittavat palveluita kaikissa maissa, joissa meillä on tiloja tai joissa käytämme IT-palvelutoimittajia, mukaan lukien Intia, Australia ja Singapore. Kun siirrämme henkilötietoja Euroopan talousalueen tai Yhdysvaltojen ulkopuolelle, toteutamme suojatoimia varmistaaksemme riittävän tietosuojan tason, kuten käytämme Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita. Jos haluat kopion tai sinulla on muuta kysyttävää, ota meihin yhteyttä käyttämällä alla olevia yhteystietoja.

Huomautus Euroopan ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -menettelyn kumoamisesta

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) kumosi 16. heinäkuuta 2020 Euroopan ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -menettelyn, joka oli yksi tärkeimmistä mekanismeista, jota käytettiin henkilötietojen siirtämiseen laillisesti Euroopan unionista Yhdysvaltoihin. Ennen tätä päätöstä Cvent ja sen tietyt tytäryhtiöt sertifioivat noudattavansa EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä Privacy Shield -periaatteita siirrettäessä henkilötietoja ETA-alueelta Yhdysvaltoihin.

Tuomioistuin vahvisti samassa päätöksessä, että toinen päämenetelmä, jota käyttämällä tarjotaan riittävä suojaus henkilötietojen siirroissa – ”vakiosopimuslausekkeet” (Standard Contractual Clauses, SCC) – pysyy voimassa. Vastaavasti Cvent on asettanut Asiakkaidensa saataville etukäteen allekirjoitetun kopion nykyisistä EU:n vakiosopimuslausekkeista. Kopio on saatavilla tästä. Kehotamme Asiakkaitamme allekirjoittamaan ja palauttamaan uusimman tietojen käsittelyn liitteemme

Miten Cvent varmistaa käsittelemänsä tiedot?

Käytämme kohtuullisesti organisatorisia, teknisiä ja hallinnollisia keinoja suojaamaan organisaatiossamme olevia henkilötietoja.  Noudatamme yleisesti hyväksyttyjä standardeja meille luovutettujen henkilötietojen suojaamisessa sekä siirrettäessä että vastaanotettaessa. Valitettavasti minkään tiedonsiirron tai tallentamisen turvallisuutta ei voida taata 100-prosenttisesti.  Mikäli sinulla on syytä uskoa, että vuorovaikutuksesi kanssamme ei enää ole turvallista (esim. jos sinusta tuntuu, että jonkin meillä olevan tilisi turvallisuus on vaarantunut), ilmoita meille välittömästi ongelmasta ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa "Yhteystiedot" annettujen ohjeiden mukaisesti.

Mitkä ovat Cventin tuotteita?

Event Cloud

Cvent-tapaamiset ja -tapahtumat

 • Cvent tapahtumien hallinta
 •  
 • Inquisium by Cvent
 • Cvent Conference
 • Lanyon Meetings
 • Social Tables
 • Virtual Attendee Hub®

Cvent Onsite Solutions

 • OnArrival
 • OnArrival 360
 • SocialWall
 • LeadCapture
 • CrowdCompass by Cvent
 • QuickMobile by Cvent
 • DoubleDutch by Cvent

Hospitality Cloud

 • Cvent Supplier Network
 • SpeedRFP.com
 • EliteMeetings.com
 • Cvent Business Intelligence
 • Cvent Lead Scoring
 • Cvent Passkey
 • Cvent Business Transient
 • Social Tables

Miten asiakas tai vierailija voi hallita Cvent-sähköpostin valinnaisuuksia?

Jos haluat päivittää sähköpostisi valinnaisuudet räätälöiden ne kiinnostuksesi kohteina oleviin aihesisältöihin, joita toivot vastaanottavasi eniten tai lakkauttaaksesi viestit Cventiltä, voit tehdä tämän seuraavassa:  https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Miten muodostat yhteyden Cventin tai Cventin tietosuojavaltuutetun kanssa?

Tiedot koskien DPO:n roolia tai tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä DPO:on osoitteessa [email protected].  Ota myös vapaasti yhteyttä Cventiin koskien tietosuojaohjelmamme täytäntöönpanoa osoitteessa:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102

[email protected]

Miten Cvent julkaisee muutoksia Tietosuojakäytäntöönsä?

Päivitämme tämän tietosuojakäytäntöämme tietokäytäntöjemme mukaisesti. Jos teemme aineellisia muutoksia, ilmoitamme sinulle siitä ilmoittamalla tällä verkkosivustolla kolmekymmentä (30) päivää ennen muutosten soveltamista tai sähköpostitse (tiliisi liitettyyn sähköpostiosoitteeseen) seitsemän (7) päivää ennen muutosten voimaantuloa. Kuitenkin, kaikki muutokset tietosuojassa ovat voimassa välittömästi julkaistessa uusille kävijöille, asiakkaille ja liiketoiminnallisille yhteystiedoille. Kehotamme käymään säännöllisesti tällä sivulla, jotta saisit tietoosi uusimmat tietosuojakäytäntömme.