Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου Cvent

Σύνοψη Πρόσφατων Αλλαγών:

Τι νέο υπάρχει από τις 5/23/2018:

Πρόσφατα τροποποιήσαμε την Πολιτική Απορρήτου μας ώστε, μεταξύ άλλων, να αντανακλά την τήρηση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  Ακολουθεί μια σύνοψη των βασικών αλλαγών:

 • Διαφάνεια: Παρέχουμε πρόσθετη σαφήνεια σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε από Πελάτες, Επισκέπτες και Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών και πώς επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες. Εξηγούμε επίσης τις επιλογές και τον έλεγχο που έχουν τα άτομα στις πληροφορίες τους.
 • Έλεγχος Δεδομένων: Περιγράφουμε πώς τα άτομα μπορούν (i) να έχουν πρόσβαση, να διορθώνουν ή να διαγράφουν τα προσωπικά τους δεδομένα από τα συστήματά μας, και (ii) να παρέχουν ή να αποσύρουν τη συγκατάθεση, ανάλογα με την περίπτωση.
 • Αναγνωσιμότητα: Έχουμε ενημερώσει την Πολιτική Απορρήτου μας για να καταστεί ευκολότερη η κατανόηση, αναδιοργανώνοντάς την και χρησιμοποιώντας απλά Αγγλικά.

Τελευταία τροποποίηση 05/23/2018

Εισαγωγή

Η Cvent, Inc., και οι πλήρως λειτουργικές της οντότητες Cvent Europe Ltd., Cvent GmBH, Cvent Canada Inc., Cvent Australia PTY Limited, Cvent Singapore PTE Limited, Cvent India Private Limited, Lanyon Solutions, Inc., Passkey International, Inc. και StarCite, Inc. («Cvent» ή «Εμείς», «εμείς»), σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω της συμμόρφωσής μας με την παρούσα πολιτική. 

Η παρούσα πολιτική περιγράφει τις πρακτικές μας σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των πλατφόρμων και εφαρμογών λογισμικού μας Cvent Event Cloud και Hospitality Cloud (συλλογικά οι «Εφαρμογές μας») καθώς και οι πρακτικές απορρήτου της Cvent σε σχέση με την χρήση των ιστοσελίδων της Cvent (όπως οι www.cvent.com, www.lanyon.com και άλλες ιστοσελίδες της Cvent που οδηγούν στην παρούσα πολιτική) και τις εξωτερικές δραστηριότητες μάρκετινγκ.

Επίσης, η παρούσα πολιτική περιγράφει τα δικαιώματά σας για την προστασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να διαφωνήσετε σε ορισμένες επεξεργασίες της Cvent. Η Πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτους, μεταξύ άλλων μέσω οποιασδήποτε εφαρμογής ή περιεχομένου τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης) που συνδέεται ή είναι προσβάσιμη από τις Εφαρμογές ή τις ιστοσελίδες μας.

Πίνακας Περιεχομένων

Είστε Πελάτης, Επιχειρηματική Επαφή Πελάτη ή Επισκέπτης;

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουν οι Πελάτες μας;

Πώς συλλέγουν οι Πελάτες μας προσωπικά δεδομένα;

Πώς χρησιμοποιούν οι Πελάτες μας τα προσωπικά δεδομένα;

Χρησιμοποιεί η Cvent προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους Πελάτες μας;

Ποια είναι η νομική βάση του ΕΟΧ που ισχύει για τη Cvent για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Για πόσο καιρό η Cvent αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους Πελάτες μας;

Πώς αποκτάτε πρόσβαση, διορθώνετε ή διαγράφετε τις πληροφορίες σας;

Πώς χρησιμοποιεί η Cvent τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες;

Πώς επεξεργάζεται η Cvent τα δεδομένα από Επισκέπτες;

Η Cvent επεξεργάζεται πληροφορίες για παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών;

Πού μεταφέρει η Cvent τα δεδομένα που επεξεργάζεται;

Πως ασφαλίζει η Cvent τα δεδομένα που επεξεργάζεται;

Ποια είναι τα προϊόντα της Cvent;

Πώς επικοινωνείτε με την Cvent ή τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Cvent;

Πώς η Cvent δημοσιοποιεί αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου της;

Είστε Πελάτης, Επιχειρηματική Επαφή Πελάτη ή Επισκέπτης;

Η παρούσα πολιτική ισχύει για την ακόλουθη ταξινόμηση ατόμων που αλληλεπιδρούν με τη Cvent:

·      ΠΕΛΑΤΕΣ: Οι πελάτες είναι άτομα που είναι υπάλληλοι ή συνεργάτες των άμεσων πελατών της Cvent (για παράδειγμα, σχεδιαστές εκδηλώσεων, αγοραστές ταξιδίων και παροχείς χώρων συνάντησης), συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του πελάτη στο οποίο έχει εκχωρηθεί αναγνωριστικό σύνδεσης και είναι εξουσιοδοτημένο να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τις Εφαρμογές μας σύμφωνα με ενεργή σύμβαση της Cvent ή υπό προσωρινή άδεια αξιολόγησης, εφόσον υπάρχει. Επιπλέον, στους Πελάτες περιλαμβάνονται άτομα που εγγράφονται τα ίδια για να έχουν πρόσβαση στις Εφαρμογές μας.

·      ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: Οι Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών είναι άτομα που αλληλεπιδρούν με τους Πελάτες μας μέσω των Εφαρμογών μας. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι τρέχοντες και μελλοντικοί πελάτες, τα μέλη, οι συμμετέχοντες, οι χορηγοί, οι εκθέτες, οι συνεργάτες μάρκετινγκ, οι επισκέπτες ξενοδοχείων ή άλλες επιχειρηματικές επαφές των Πελατών μας. Για παράδειγμα, οι Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών περιλαμβάνουν άτομα που εγγράφονται σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται από έναν Πελάτη, κατεβάζουν μια εφαρμογή για κινητά που σχετίζεται με την εκδήλωση, συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική έρευνα ή κάνουν κράτηση ξενοδοχείων χρησιμοποιώντας μία από τις Εφαρμογές της Cvent.  

 • ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ: Τα άτομα που αλληλεπιδρούν με τις Ιστοσελίδες μας (για παράδειγμα, για να διαβάσουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Cvent, να κατεβάσουν μια λευκή βίβλο ή να εγγραφούν για ένα ηλεκτρονικό ντέμο), καθώς και όσοι παρακολουθούν εκδηλώσεις μάρκετινγκ της Cvent (για παράδειγμα, Cvent CONNECTTM, Cvent “lunch and learns” και Cvent webinars) και τα οποία συναντάμε σε εμπορική έκθεση ή γνωρίζουμε μέσω σύστασης από τρίτους ή από άλλες εξωτερικές πηγές. 

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουν οι Πελάτες μας;

Οι Εφαρμογές μας είναι ευέλικτες και επιτρέπουν στους Πελάτες μας να συλλέγουν ποικιλία προσωπικών δεδομένων από και για τις Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών, όπως όνομα, οργανισμό, τίτλο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ, αναγνωριστικό λογαριασμού κοινωνικών μέσων δικτύωσης ή τον αριθμό της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και άλλες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διαιτητικών προτιμήσεων, ενδιαφερόντων, απόψεων, δραστηριοτήτων, της ηλικίας, του φύλου, της εκπαίδευσης και του επαγγέλματος.

Για μια πιο λεπτομερή λίστα των Εφαρμογών μας, ανατρέξτε στην ενότητα «Ποια είναι τα Προϊόντα της Cvent» που βρίσκεται στο τέλος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων από την Cvent, που συλλέγονται από τις Εφαρμογές μας, θα μειωθούν στο σκοπό της παροχής των υπηρεσιών για τις οποίες οι Πελάτες μας έχουν προσλάβει την Cvent.

Αν δεν συμφωνείτε με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας, μπορείτε να επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε τις Εφαρμογές μας.

Πώς συλλέγουν οι Πελάτες μας προσωπικά δεδομένα;

 • Όταν οι Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών εισάγουν οικειοθελώς και ρητά τα προσωπικά δεδομένα στις Εφαρμογές μας.
 • Όταν οι Πελάτες μας εισάγουν Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών στις Εφαρμογές μας, όταν τους επιτρέπεται, μεταξύ άλλων με την κατοχή νόμιμου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος ή τη λήψη ρητής συγκατάθεσης από την Επιχειρηματική Επαφή Πελατών.
 • Αυτόματα, καθώς οι Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών αλληλεπιδρούν με τις Εφαρμογές μας, χρησιμοποιώντας συνήθης χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες συλλογής πληροφοριών, όπως τα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις τεχνολογίες, δείτε την ενότητα παρακάτω με τον τίτλο «Πως η Cvent χρησιμοποιεί τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες;»

Πώς χρησιμοποιούν οι Πελάτες μας τα προσωπικά δεδομένα;

Εάν μια Επιχειρηματική Επαφή Πελατών επιλέξει να χρησιμοποιήσει τις Εφαρμογές μας για να πραγματοποιήσει συναλλαγές με έναν Πελάτη (για παράδειγμα: να εγγραφεί για ή να συμμετάσχει σε μία εκδήλωση, να απαντήσει σε μια ηλεκτρονική έρευνα, να κατεβάσει μια εφαρμογή για κινητά ή να στείλει ή να απαντήσει σε μια Αίτηση για Πρόταση («RFP»)), κάθε πληροφορία που παρέχεται σε σχέση με την εν λόγω αλληλεπίδραση θα μεταφερθεί και θα τεθεί υπό τον έλεγχο του Πελάτη.

Οι πελάτες θα έχουν επίσης πρόσβαση σε πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων και των δεδομένων χρήσης της Εφαρμογής) που σχετίζονται με το πώς οι Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών αλληλεπιδρούν με τις Εφαρμογές που χρησιμοποιούν. Στην περίπτωση αυτή, οι Πελάτες ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προς τις Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών, σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).  Ως εκ τούτου, η Cvent δεν μπορεί και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου των Πελατών.

Οι πρακτικές πληροφοριών των Πελατών μας διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου τους. Ενθαρρύνουμε τις Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών να εξετάσουν τις πολιτικές απορρήτου των Πελατών προκειμένου να κατανοήσουν τις πρακτικές και τις διαδικασίες τους.

Χρησιμοποιεί η Cvent προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους Πελάτες μας;

Η Cvent δεν χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα των Επιχειρηματικών Επαφών Πελατών μας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών που οι Πελάτες μας έχουν συνάψει σύμβαση να παράσχουν μέσω των Εφαρμογών μας, όπως αναφέρεται παρακάτω, ή όπως απαιτείται από το νόμο.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Για να κοινοποιήσουμε στις θυγατρικές μας και στις συνδεδεμένες εταιρείες μας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους Πελάτες μας και στις Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών τους.
 • Για να κοινοποιήσουμε στους αναδόχους, στους παρόχους υπηρεσιών και σε άλλα τρίτα μέρη όπως είναι λογικά αναγκαίο ή συνετό για να παρέχουμε, συντηρούμε και υποστηρίζουμε τις Εφαρμογές μας, όπως είναι για παράδειγμα οι επεξεργαστές πληρωμών και οι πάροχοι του κέντρου δεδομένων ή φιλοξενίας Ιστοσελίδων. Η Cvent δεν μοιράζεται, δεν πωλεί ή εμπορεύεται καμία πληροφορία με αυτά τα τρίτα μέρη για διαφημιστικούς σκοπούς.
 • Για να παραδώσουμε τις Εφαρμογές για τις οποίες ο Πελάτης μας έχει συνάψει σύμβαση να του παρέχουμε. Ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν:
  • Εάν μία Επιχειρηματική Επαφή Πελατών χρησιμοποιεί μία από τις Εφαρμογές μας για να εγγραφεί σε μία εκδήλωση, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται για να τους στείλουμε πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την εκδήλωση.
  • Εάν μία Επιχειρηματική Επαφή Πελατών χρησιμοποιεί μια από τις Εφαρμογές μας για να πληρώσει το τέλος εγγραφής σε μια εκδήλωση ή άλλα προϊόντα και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές της κάρτες, θα περάσουμε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας στους επεξεργαστές καρτών πληρωμής, ώστε να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες πληρωμής και να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.
  • Όταν ένας Πελάτης υποβάλει Αίτηση για Πρόταση σε έναν πάροχο χώρου συναντήσεων που περιλαμβάνεται στο Cvent Supplier Network ή σε μια Επιχειρηματική Επαφή Πελατών σύμφωνα με τις οδηγίες του Πελάτη, η Cvent θα επικοινωνήσει με τον συγκεκριμένο χώρο, την εταιρεία διαχείρισης ή την Επιχειρηματική Επαφή Πελατών και θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να ανταποκριθεί στην Αίτηση για Πρόταση, η οποία περιέχει προσωπικά δεδομένα.
  • Όταν ένας Πελάτης ή μια Επιχειρηματική Επαφή Πελατών χρησιμοποιεί τα διαπιστευτήρια των κοινωνικών μέσων δικτύωσης για να κοινοποιήσει πληροφορίες στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων δικτύωσης ή για να συνδεθεί σε μία από τις Εφαρμογές μας, θα ανταλλάξουμε πληροφορίες με τον πάροχο λογαριασμού κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Οι πληροφορίες που μοιραζόμαστε θα διέπονται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
 • Για να παραδώσουμε σε ένα τρίτο μέρος σε περίπτωση συγχώνευσης, εκχώρησης αναδιάρθρωσης, ανακεφαλαίωσης, αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή άλλης πώλησης ή μεταβίβασης μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Cvent, είτε πρόκειται για συνεχιζόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα είτε για πτώχευση, εκκαθάριση ή παρόμοια διαδικασία, στην οποία τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η Cvent σχετικά με τους Πελάτες και τις Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών μας είναι μέρος των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται.
 • Όπως πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο ή κατάλληλο: (α) σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας διαμονής σας, (β) να ανταποκρίνεται σε αιτήματα δημόσιων και κρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και κρατικών αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας, και (γ) να προστατεύει από ή να εντοπίζει δόλιες συναλλαγές.
 • Για άλλους σκοπούς, όταν οι Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών παρέχουν ρητή συγκατάθεση.

Συγκεντρώνουμε και ανωνυμοποιούμε τις πληροφορίες σχετικά με (i) τους Πελάτες και τις Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών και (ii) τη χρήση των Εφαρμογών μας προκειμένου να βελτιώσουμε τις Εφαρμογές μας και να δημιουργήσουμε σημεία αναφοράς και άλλα προϊόντα επιχειρηματικής ευφυΐας. Καμία από τις συγκεντρωμένες και ανωνυμοποιημένες πληροφορίες δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα (δηλ. δεν προσδιορίζει κανένα άτομο).

Ποια είναι η νομική βάση του ΕΟΧ που ισχύει για τη Cvent για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Για άτομα που προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟX), η νομική μας βάση για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων θα είναι το νόμιμο συμφέρον μας, όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται στα νόμιμα συμφέροντά μας ή τρίτου μέρους και δεν παρακάμπτει τα συμφέροντα προστασίας δεδομένων του ατόμου ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Τα συμφέροντα αυτά παρέχουν στα άτομα πρόσβαση στις Εφαρμογές και τα χαρακτηριστικά των Εφαρμογών, τους στέλνει πληροφορίες που έχουν ζητήσει, διασφαλίζουν την ασφάλεια των Εφαρμογών μας προσπαθώντας να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένες ή κακόβουλες δραστηριότητες ή επιβάλουν την τήρηση των όρων χρήσης μας, των συμβάσεων και των άλλων πολιτικών. Σε ορισμένες χώρες του ΕΟΧ βασιζόμαστε στη συναίνεση ως νομική βάση για τη χρήση δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ.

Για πόσο καιρό η Cvent αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους Πελάτες μας;

Όπου επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα που περιγράφονται στην ενότητα «Χρησιμοποιεί η Cvent προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους Πελάτες μας», εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση με τον Πελάτη μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα έως και 90 ημέρες μετά την λήξη της σύμβασης, κατά την οποία περίοδο τα αφαιρούμε από ρο περιβάλλον παραγωγής μας. Εντός 13 μηνών, αφαιρούμε τα δεδομένα από το μέσο μας εφεδρικής αποθήκευσης.

Πώς αποκτάτε πρόσβαση, διορθώνετε ή διαγράφετε τις πληροφορίες σας;

Σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του ΕΟΧ, κατόπιν αιτήσεών τους, οι Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και, αν χρειαστεί, να τα τροποποιήσουν, διαγράψουν ή περιορίσουν. Οι Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών μπορούν επίσης να ζητήσουν την παράδοση ορισμένων τύπων προσωπικών δεδομένων σε αυτούς ή σε άλλο οργανισμό που ορίζουν, με δομημένο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. 

Όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της. Οι Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε μια εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων στη χώρα όπου ζουν ή όπου εργάζονται - αν και ελπίζουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες που έχετε σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Cvent επεξεργάζεται τα δεδομένα των Επιχειρηματικών Επαφών Πελατών υπό την καθοδήγηση των Πελατών μας και δεν έχει άμεσο έλεγχο ή ιδιοκτησία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τους νόμους που απαιτούν ειδοποίηση, κοινοποίηση ή λήψη συναίνεσης πριν από τη μεταφορά των δεδομένων στη Cvent για σκοπούς επεξεργασίας. Οποιαδήποτε Επιχειρηματική Επαφή Πελατών που επιδιώκει την πρόσβαση, τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων πρέπει να απευθύνει το ερώτημά της στον Πελάτη. Εάν ο Πελάτης ζητήσει από την Cvent να αφαιρέσει τα προσωπικά δεδομένα μιας Επιχειρηματικής Επαφής Πελατών προκειμένου να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων, η Cvent θα επεξεργαστεί αυτό το αίτημα εντός 30 ημερών.

Δεν θα δεχτούμε αίτημα αλλαγής πληροφοριών αν θεωρούμε πως η αλλαγή θα παραβιάσει κάποιο νόμο ή νομική απαίτηση ή θα προκαλέσει εσφαλμένες πληροφορίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα ενημερώσουμε τον Πελάτη σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις που μας εμποδίζουν να εκπληρώσουμε το αίτημα. 

Πώς χρησιμοποιεί η Cvent τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες;

Cookies και Web Beacons

Χρησιμοποιούμε cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες αυτόματης συλλογής δεδομένων καθώς τα άτομα αλληλεπιδρούν με τις Εφαρμογές μας, για τη συλλογή ορισμένων πληροφοριών σχετικά με τις συσκευές τους, τις ενέργειες περιήγησης και τα πρότυπα, όπως:

 • Λεπτομέρειες των επισκέψεών σας στις Εφαρμογές μας, όπως η ημερομηνία και η ώρα που εισέρχεστε στις Εφαρμογές μας, ο χρόνος που περνάτε στις Εφαρμογές μας, οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε πριν ή μετά τις Εφαρμογές μας, οι πηγές και το περιεχόμενο που είχατε πρόσβαση και χρησιμοποιήσατε στις Εφαρμογές.
 • Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή και τη σύνδεσή σας στο Internet, όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος υπολογιστή, η ανάλυση οθόνης, η γλώσσα, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο Internet. 

Παρακάτω είναι οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε για την αυτόματη συλλογή δεδομένων. Δεν χρησιμοποιούμε καμία από αυτές τις τεχνολογίες για να συλλέγουμε πληροφορίες από τις Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών για σκοπούς μάρκετινγκ ή διαφήμισης.

 • Cookies του προγράμματος περιήγησης.  Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο τοποθετημένο σε σκληρό δίσκο του υπολογιστή.  Τα προγράμματα περιήγησης μπορούν να διαμορφωθούν για να περιορίσετε ή να αποκλείσετε τελείως τα cookies, να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων των cookies και/ή να διαγράψετε τα cookies που υπάρχουν ήδη στο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή.  Πληροφορίες σχετικά με τη πραγματοποίηση αυτού παρέχονται από το τμήμα βοήθειας/αναφοράς του προγράμματος περιήγησης ιστού. Ο περιορισμός και η μείωση ορισμένων τύπων cookies μπορεί να αποτρέψει ένα Πελάτη ή μία Επιχειρηματική Επαφή Πελατών από το να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα μέρη των Εφαρμογών μας ανάλογα με το τρόπο διαμόρφωσης των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης.  Για παράδειγμα, η εγγραφή σε μια εκδήλωση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς αν τα cookies έχουν απενεργοποιηθεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν η ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης δεν έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να απορρίπτει τα cookies, το σύστημά μας θα εκδώσει cookies όταν το πρόγραμμα περιήγησης αλληλεπιδρά με τις Εφαρμογές μας.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και πως να τα απενεργοποιήσετε δείτε στη σελίδα www.allaboutcookies.org.
 • Cookies Συνεδρίας και cookies Διαρκείας.  Ένα cookie «συνεδρίας» διαρκεί για μια μόνο περίοδο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης και διαγράφεται όταν ο χρήστης κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Τα cookies περιόδου σύνδεσης επιτρέπουν στους χειριστές ιστοσελίδων να συνδέουν τις ενέργειες ενός χρήστη κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης.  Ένα cookie «διαρκείας» παραμένει στη συσκευή του χρήστη (ακόμα και όταν είναι εκτός λειτουργίας) μέχρι να λήξει ή να διαγραφεί.  Ένα cookie διαρκείας θα επαναλειτουργήσει όταν ο χρήστης επιστρέψει στην ιστοσελίδα στην οποία δημοσιεύτηκε το cookie. Χρησιμοποιούμε μόνιμα cookies για να προσαρμόζουμε την εμπειρία σας χρήσης ιστού όταν επιστρέφετε σε μια ιστοσελίδα ή στην ιστοσελίδα μας.

Κανένα από αυτά τα cookies δεν μπορεί να διαβάσει ή να παρέχει πρόσβαση σε άλλα cookies ή άλλα δεδομένα από τον σκληρό δίσκο του χρήστη.  Επιπλέον, τα cookies από μόνα τους δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν ένα χρήστη, ωστόσο, ένα cookie θα αναγνωρίσει ένα μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης ή μια συσκευή του χρήστη μέσω μιας διεύθυνσης IP, της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος και άλλων πληροφοριών, και τα άτομα που συνδέονται στους λογαριασμούς Cvent, θα είναι προσωπικά αναγνωρίσιμοι σε συγκεκριμένες Εφαρμογές που χρησιμοποιούν cookies συνεδρίας.

 • Web Beacons.  Σελίδες στις Εφαρμογές μας και στα email μας θα περιλαμβάνουν μικρά ηλεκτρονικά αρχεία γνωστά ως web beacons (επίσης αναφέρονται ως clear gifs, pixel tags και single-pixel gifs).  Τα web beacon διαφέρουν από τα cookies στο ότι οι πληροφορίες δεν αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο, αλλά είναι ενσωματωμένα αόρατα σε ιστοσελίδες ή σε email.  Τα web beacon μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε ηλεκτρονικές κινήσεις των χρηστών του διαδικτύου, για παράδειγμα να μετράμε τους χρήστες που έχουν επισκεφθεί αυτές τις σελίδες ή έχουν ανοίξει ένα email και για άλλα σχετικά στατιστικά ιστοσελίδων (για παράδειγμα, καταγραφή της φήμης συγκεκριμένου περιεχόμενου ιστοσελίδων και επαλήθευση της ακεραιότητας του συστήματος και του διακομιστή).  Αυτό επιτρέπει στην Cvent να παρέχει μια εμπειρία ιστοσελίδας πιο προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις και ενδιαφέροντα των χρηστών μας.
 • Τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα (Flash Cookies).  Συγκεκριμένες λειτουργίες των υπηρεσιών μας θα χρησιμοποιούν τοπική αποθήκευση όπως τα «Flash cookies», για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις σας και την πλοήγηση σε, από και στις Ιστοσελίδες μας.  Η διαχείριση των flash cookies δεν γίνεται από τις ίδιες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης όπως αυτές που χρησιμοποιούνται για τα cookies του προγράμματος περιήγησης. Αν δεν επιθυμείτε τα Flash cookies να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του Flash player, ώστε να αποκλείσει την αποθήκευση των Flash cookies χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που περιέχονται στο Πίνακα Ρυθμίσεων Αποθήκευσης Ιστοσελίδας διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο

Αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρινόμαστε στα σήματα «μη παρακολούθηση» του προγράμματος περιήγησης, καθώς περιμένουμε ένα ενιαίο πρότυπο που τίθεται από τις ρυθμιστικές αρχές ή τη βιομηχανία προστασίας απορρήτου.  Η Cvent λαμβάνει σοβαρά υπόψη το ανεξάρτητο δικαίωμα ενός ατόμου να καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων και συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα.

Μπορείτε να μάθετε πως μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας, ώστε να μειώσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης επισκεπτόμενοι τη παρακάτω ενότητα με τίτλο «Προμηθευτές αναλυτικών στοιχείων τρίτων

Διαφήμιση

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από το χώρο μας πηγής Πελατών, για να μπορέσουμε να προβάλλουμε διαφημίσεις από τους Πελάτες μας στο Hospitality Cloud στο στοχευμένο κοινό τους των χρηστών.  Ως παράδειγμα, οι πάροχοι χώρου συνάντησης αγοράζουν διαφημίσεις οι οποίες παρουσιάζονται επιλεκτικά μέσω του Cvent Supplier Network, προκειμένου να συναντήσουν σχεδιαστές που έχουν προηγουμένως αναθέσει έναν ελάχιστο όγκο συναντήσεων σε αυτόν τον πάροχο ή σε ανταγωνιστικούς χώρους στη μητροπολιτική περιοχή στόχο.  Παρόλο που δεν κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς, αν ένας χρήστης του χώρου πηγής κάνει κλικ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αλληλεπιδράσει με μια διαφήμιση, ο Πελάτης του Hospitality Cloud της διαφήμισης μπορεί να υποθέσει ότι ο χρήστης του χώρου πηγής πληροί τα κριτήριά στόχου του. Παρόλο που επωφελούμαστε αυτής της τεχνολογίας για να στέλνουμε διαφημίσεις στους Πελάτες, δεν στέλνουμε ποτέ διαφημίσεις στις Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών.

Επίσης, χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη (όπως LinkedIn, Google AdRoll, YouTube) για την προβολή διαφημίσεων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν σε άλλες ιστοσελίδες. Για περισσότερες πληροφορίες και για τη δυνατότητα ελέγχου των προτιμήσεών σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

Αν βρίσκεστε στην Ελβετία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάντε κλικ εδώ

Προμηθευτές αναλυτικών στοιχείων τρίτων

Χρησιμοποιούμε τους προμηθευτές αναλυτικών στοιχείων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των, Google, Adobe, Mixpanel, Mouseflow και άλλων, για να συλλέξουμε πληροφορίες για τη χρήση των Εφαρμογών μας και μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε το τρόπο λειτουργίας των Εφαρμογών.  Οι πληροφορίες μας επιτρέπουν να δούμε τα συνολικά μοτίβα χρήσης στις Εφαρμογές, μας βοηθούν να καταγράψουμε τυχόν δυσκολίες που έχετε στις Εφαρμογές, μας δείχνουν αν η διαφήμιση μας είναι αποτελεσματική ή όχι και μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε απαντήσεις σε διαφημίσεις για τη βελτιστοποίηση και την απόδοση της διαφήμισης.  Τα αναλυτικά στοιχεία της Google, Adobe και Mixpanel χρησιμοποιούν cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Εφαρμογών μας και για να αναφέρουν σε εμάς τις τάσεις των ιστοσελίδων χωρίς να αποθηκεύουν τυχόν προσωπικά δεδομένα σε εξωτερικές πλατφόρμες προμηθευτών αναλυτικών στοιχείων τρίτων.  Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες ή για να εξαιρεθείτε από αυτές τις πρακτικές:

 • Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα αναλυτικά στοιχεία της Google κάνοντας κλικ εδώ
 • Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συσσώρευση και ανάλυση δεδομένων της Adobe σχετικά με τη χρήση σας των Εφαρμογών κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο
 • Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις πρακτικές του Mixpanel μπαίνοντας στο https://mixpanel.com/optout/
 • Το Mouseflow συγκεντρώνει πληροφορίες σχετιζόμενες με τα κλικ, τις κινήσεις του ποντικιού, τη συμπεριφορά κύλισης (scroll behaviour) και/ή τη δραστηριότητα της πληκτρολόγησης, αλλά δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης για λογαριασμό μας ή δεν παρακολουθεί τις συνήθειες περιήγησης των χρηστών σε άλλες ιστοσελίδες που δεν χρησιμοποιούν Mouseflow.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές του Mouseflow μπαίνοντας στο http://mouseflow.com/privacy 

Πώς επεξεργάζεται η Cvent τα δεδομένα από Επισκέπτες;

Η Cvent επεξεργάζεται τα δεδομένα Επισκεπτών χωριστά και ευκρινώς από τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων Πελατών και Επιχειρηματικών Επαφών Πελατών. Επισκεπτόμενοι τις ιστοσελίδες μας, παρακολουθώντας εκδηλώσεις μάρκετινγκ της Cvent ή παρέχοντας σε εμάς τα προσωπικά σας στοιχεία, οι Επισκέπτες συναινούν στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών τους πληροφοριών όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Προσωπικά δεδομένα επισκέπτη που συλλέγονται

Η Cvent συλλέγει προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του τίτλου, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, του τηλεφωνικού αριθμού, του αναγνωριστικού λογαριασμού κοινωνικών μέσων δικτύωσης, των εταιρικών πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών χρέωσης κατά την αγορά υπηρεσιών Cvent) των απαντήσεων σε έρευνες, των δημοσιεύσεων μηνυμάτων του πίνακα, των μηνυμάτων συνομιλίας, των καταχωρήσεων διαγωνισμών και των διαφημιστικών ερωτημάτων. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παράσχουμε πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, να διεξάγουμε έρευνες, να παρέχουμε λευκές βίβλους ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας μετά την επίσκεψή σας.

Επίσης, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από πηγές τρίτων, όπως οι δημόσιες βάσεις δεδομένων, οι από κοινού εταίροι μάρκετινγκ και οι πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων.  Για παράδειγμα, αν ένας Επισκέπτης αποφασίσει να συνδέσει το λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα με τον λογαριασμό του στις ιστοσελίδες μας, θα μοιραστεί με εμάς συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα από το λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που είναι μέρος του προφίλ του Επισκέπτη ή των προφίλ των φίλων του.

Επιπλέον, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις προβολές Επισκεπτών, τους συνδέσμους που κάνουν κλικ οι Επισκέπτες, τα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης των Επισκεπτών, τη διεύθυνση IP των Επισκεπτών και άλλες ενέργειες που ενδέχεται να λάβουν οι Επισκέπτες κατά την πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών και τον τρόπο ελέγχου τους, ανατρέξτε στην ενότητα «Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες».

Χρήση των προσωπικών δεδομένων επισκέπτη που συλλέγονται από τη Cvent

Η Cvent επεξεργάζεται Προσωπικά δεδομένα επισκεπτών για να:

 • Αναλύει τον τρόπο πρόσβασης στις ιστοσελίδες μας.
 • Εξατομικεύει την εμπειρία περιήγησής σας και να παρουσιάζει προϊόντα ή χαρακτηριστικά που ενδέχεται να είναι πιο κατάλληλα για εσάς.
 • Προσδιορίζει τα τεχνικά προβλήματα της ιστοσελίδας.
 • Ανακαλύπτει, ερευνά και αποκαθιστά τη δόλια ή παράνομη δραστηριότητα.
 • Διαβιβάζει ειδοποιήσεις σχετικά με αλλαγές προϊόντων, υπηρεσιών ή πολιτικών.
 • Απαντά στα ερωτήματά σας για προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Σας αποστέλλει πληροφορίες όπως ανακοινώσεις προϊόντων, ενημερωτικά δελτία, λευκές βίβλους, λοιπές σχετικές προσφορές και επερχόμενες προωθητικές ενέργειες ή εκδηλώσεις (όπου απαιτείται, ανάλογα με τη δικαιοδοσία, θα ζητήσουμε και θα λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας πριν από την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ).
 • Σχεδιάζει και φιλοξενεί εταιρικές εκδηλώσεις της Cvent, να φιλοξενεί φόρουμ σε απευθείας σύνδεση και κοινωνικά δίκτυα στα οποία μπορούν να συμμετέχουν οι Επισκέπτες.
 • Αναλύει, βαθμολογεί και προσδιορίζει νέες προοπτικές.
 • Δημιουργεί προσαρμοσμένα διαφημιστικά, πωλήσεις και προωθητικά προγράμματα και
 • Τιμολογεί τους πελάτες για τις υπηρεσίες μας και να αξιολογεί την οικονομική δυνατότητα των υποψήφιων πελατών να ανταπεξέρχονται τις λύσεις της Cvent.

Αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών

Όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του Επισκέπτη για σκοπούς μάρκετινγκ ή με τη συγκατάθεση του Επισκέπτη, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μέχρι ο Επισκέπτης να μας ζητήσει να σταματήσουμε. Χρειάζεται συνήθως έως και 30 ημέρες για την υλοποίηση του αιτήματός σας. Η Cvent δεν θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα του Επισκέπτη περισσότερο από τη νόμιμη περίοδο κράτησης που επιτρέπεται στις τοπικές δικαιοδοσίες όπου διατίθενται στο εμπόριο και παρέχονται υπηρεσίες της Cvent. Επίσης, διατηρούμε αρχείο για το πότε οι Επισκέπτες μας ζήτησαν να μην στείλουμε άμεσο μάρκετινγκ ή να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα Επισκεπτών επ’ αόριστον για να μπορέσουμε να τηρήσουμε το αίτημα του Επισκέπτη στο μέλλον.

Κοινή χρήση δεδομένων επισκεπτών

Η Cvent μπορεί να μοιράζεται πληροφορίες με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό μας, καθώς και με τρίτους που μεταπωλούν υπηρεσίες της Cvent.

Η Cvent ενδέχεται επίσης να συνεργαστεί με επιχειρηματικούς εταίρους για να προσφέρει προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλα προγράμματα όπως webinars ή λευκές βίβλους και από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα εάν αγοράζετε ή δείχνετε ενδιαφέρον για προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από κοινού.

Η Cvent θα μοιράζεται με τρίτους μόνο τα προσωπικά δεδομένα των Επισκεπτών που συμμετέχουν σε εκδήλωση μάρκετινγκ της Cvent εάν, α) ο Επισκέπτης ρητά συμφωνεί, β) ο Επισκέπτης επιτρέπει τη σάρωση του διακριτικού του ή γ) είναι επιτρεπτό σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων Επισκεπτών

Οι επισκέπτες έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, όπως και οι Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Πώς αποκτάτε πρόσβαση, διορθώνετε ή διαγράφετε τις πληροφορίες σας».

Οποιοσδήποτε Επισκέπτης που επιδιώκει την πρόσβαση, τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων, μπορεί να το κάνει υποβάλλοντας αίτημα την σελίδα μας στη διεύθυνση http://www.cvent.com/gdpr. Η Cvent θα επεξεργαστεί αυτό το αίτημα εντός 30 ημερών.

Δεν θα δεχτούμε αίτημα αλλαγής πληροφοριών αν θεωρούμε πως η αλλαγή θα παραβιάσει κάποιο νόμο ή νομική απαίτηση ή θα προκαλέσει εσφαλμένες πληροφορίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα ενημερώσουμε τον Επισκέπτη σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις που μας εμποδίζουν να εκπληρώσουμε το αίτημα. 

Θα διατηρήσουμε ένα ιστορικό ελέγχου οποιωνδήποτε αιτημάτων πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής προσωπικών πληροφοριών για τη διατήρηση ενός αρχείου συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Cookies και σχετικές τεχνολογίες

Όλες οι πρακτικές που σχετίζονται με τα cookies και τη χρήση τους που περιγράφονται στην ενότητα «Πως η Cvent χρησιμοποιεί τα cookies και τις παρόμοιες τεχνολογίες»  ισχύουν επίσης και για τους Επισκέπτες όταν αλληλεπιδρούν με τις σελίδες μας.

Η Cvent επεξεργάζεται πληροφορίες για παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών;

Οι Εφαρμογές μας δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 13 ετών. Δεν ζητάμε ή συλλέγουμε άμεσα προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 13.  Αν είστε κάτω των 13 μην (i) χρησιμοποιείτε ή παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτές τις Εφαρμογές ή κατά ή μέσω οποιασδήποτε από τις λειτουργίες τους, (ii) εγγραφείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις Εφαρμογές μας, (iii) κάνετε οποιαδήποτε αγορά μέσω των Εφαρμογών μας, (iv) χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες διαδραστικών ή δημόσιων σχολίων των Εφαρμογών μας ή παρέχετε σε εμάς οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος σας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιοδήποτε ψευδώνυμο ή όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε.  

Πού μεταφέρει η Cvent τα δεδομένα που επεξεργάζεται;

Ασπίδα Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ

Η Cvent συμμετέχει και έχει επικυρώσει τη συμμόρφωσή της με το Πλαίσιο Ασπίδας απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ και την Ασπίδα Απορρήτου Ελβετίας-ΗΠΑ.  Η Cvent δεσμεύεται να υποβάλλει όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχει λάβει από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την Ελβετία, σε εξάρτηση του Πλαισίου Ασπίδας Απορρήτου με τις ισχύουσες Αρχές του Πλαισίου.  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Πλαίσιο Ασπίδας Απορρήτου, επισκεφθείτε την Λίστα Ασπίδας Απορρήτου του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.

Η Cvent είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει, σύμφωνα με το Πλαίσιο Ασπίδας Απορρήτου και στη συνέχεια μεταβιβάζει σε τρίτο που ενεργεί ως αντιπρόσωπος εκ μέρους της.  Η Cvent συμμορφώνεται με τις Αρχές Ασπίδας Απορρήτου για όλες τις μεταγενέστερες διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ και την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την περαιτέρω ευθύνη μεταφοράς.

Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που έχουν ληφθεί ή μεταβιβαστεί σύμφωνα με το Πλαίσιο Ασπίδας Απορρήτου, η Cvent υπόκειται στις κανονιστικές αρμοδιότητες επιβολής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ.  Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η Cvent μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε απάντηση στα νόμιμα αιτήματα των δημόσιων αρχών, συμπεριλαμβανόμενης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας ή επιβολής νόμου.

Αν έχετε ανησυχίες σχετικά με ανεπίλυτο απόρρητο ή χρήση δεδομένων που δεν έχουμε αντιμετωπίσει ικανοποιητικά, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον παροχέα επίλυσης διαφορών τρίτων (δωρεάν) που εδρεύει στις ΗΠΑ στο https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Υπό ορισμένες συνθήκες που περιγράφονται πληρέστερα στην ιστοσελίδα της Ασπίδας Απορρήτου https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, θα έχετε το δικαίωμα να επικαλεστείτε δεσμευτική διαιτησία, όταν έχουν εξαντληθεί άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών.  

Διασυνοριακές μεταφορές εκτός της ΕΕ ή της Ελβετίας 

Το προσωπικό της Cvent που παρέχει υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα που έχουμε εγκαταστάσεις ή στις οποίες συμμετέχουν προμηθευτές υπηρεσιών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Αυστραλίας και της Σιγκαπούρης, ενδέχεται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι θα μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή των ΗΠΑ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν θέλετε ένα αντίγραφο ή έχετε άλλα ερωτήματα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

Πως ασφαλίζει η Cvent τα δεδομένα που επεξεργάζεται;

Χρησιμοποιούμε ποικίλα οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εντός του οργανισμού μας.  Δυστυχώς, για κανένα σύστημα μετάδοσης ή αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι είναι 100% ασφαλές.  Αν πιστεύετε πως η αλληλεπίδραση σας με εμάς δεν είναι πια ασφαλής (για παράδειγμα αν αισθάνεστε πως η ασφάλεια οποιουδήποτε λογαριασμού που μπορεί να έχετε σε εμάς διακινδυνεύει), παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα για το πρόβλημα επικοινωνώντας μαζί μας σύμφωνα με την ενότητα «Στοιχεία επικοινωνίας» παρακάτω.

Ποια είναι τα προϊόντα της Cvent;

Event Cloud

Cvent Meetings & Events

 • Cvent Event Management
 • RegOnline by Cvent
 • Inquisium by Cvent
 • Cvent Conference
 • Lanyon Meetings

Cvent Onsite Solutions

 • OnArrival
 • OnArrival 360
 • SocialWall
 • LeadCapture
 • CrowdCompass by Cvent
 • QuickMobile by Cvent

 

Hospitality Cloud

 • Cvent Supplier Network
 • SpeedRFP.com
 • EliteMeetings.com
 • Cvent Business Intelligence
 • Cvent Lead Scoring
 • Cvent Passkey
 • Cvent Business Transient

Πώς επικοινωνείτε με την Cvent ή τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Cvent;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο του ΥΠΔ ή οποιεσδήποτε ερωτήσεις απορρήτου σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της Cvent, επικοινωνήστε με τον ΥΠΔ στο [email protected].  Θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε με την Cvent σχετικά με λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προγράμματος απορρήτου στη διεύθυνση:

Εκπρόσωπος της Cvent

1765 Greensboro Station Place, 7ος Όροφος

Tysons Corner, Βιρτζίνια 22102

[email protected]
 

Πώς η Cvent δημοσιοποιεί αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου της;

Θα ενημερώσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις πρακτικές μας για τις πληροφορίες. Αν κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές θα σας ενημερώσουμε μέσω ειδοποίησης σε αυτήν την ιστοσελίδα τριάντα (30) μέρες πριν αρχίσουν οι αλλαγές να έχουν ισχύ, ή μέσω email (θα σταλεί στη διεύθυνση email που ορίζεται στο λογαριασμό σας) επτά (7) μέρες πριν αρχίσουν οι αλλαγές να έχουν ισχύ. Ωστόσο, τυχόν αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευση για τους νέους Επισκέπτες, Πελάτες και Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας.