Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου Cvent

Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου Cvent

Σύνοψη Πρόσφατων Αλλαγών:

Τι νέο υπάρχει από τις 7 Οκτωβρίου 2020:

 • Προσθήκη του Virtual Attendee Hub® στη λίστα των Προϊόντων Cvent και διευκρινίσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με το προϊόν.
 • Ενημέρωση σχετικά με τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό το πρίσμα της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για την ακύρωση της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ.

Τελευταία τροποποίηση 7 Οκτωβρίου 2020

Εισαγωγή

Η Cvent, Inc., και οι εξ ολοκλήρου λειτουργικές της οντότητες Cvent Europe Ltd., Cvent Deutschland GmbH, Cvent Canada Inc., Cvent Australia PTY Limited, Cvent Singapore PTE Limited, Cvent India Private Limited, DoubleDutch, Inc., Cvent Nederland BV, Social Tables, Inc., Lanyon Solutions, Inc., Passkey International, Inc. και StarCite, Inc. ("Cvent" ή "Εμείς", "εμάς "), σέβονται το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε την ιδιωτική σας ζωή μέσω της συμμόρφωσής μας με την παρούσα πολιτική. 

Η παρούσα πολιτική περιγράφει τις πρακτικές μας σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των πλατφόρμων και εφαρμογών λογισμικού μας Cvent Event Cloud και Hospitality Cloud (συλλογικά οι "Εφαρμογές μας") καθώς και οι πρακτικές απορρήτου της Cvent σε σχέση με την χρήση των ιστοσελίδων της Cvent (όπως οι www.cvent.com, www.lanyon.com και άλλες ιστοσελίδες της Cvent που οδηγούν στην παρούσα πολιτική) και τις εξωτερικές δραστηριότητες μάρκετινγκ.

Επίσης, η παρούσα πολιτική περιγράφει τα δικαιώματά σας για την προστασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να διαφωνήσετε σε ορισμένες επεξεργασίες της Cvent. Η Πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτους, μεταξύ άλλων μέσω οποιασδήποτε εφαρμογής ή περιεχομένου τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης) που συνδέεται ή είναι προσβάσιμη από τις Εφαρμογές ή τις ιστοσελίδες μας.

Πίνακας Περιεχομένων

 1. Είστε Πελάτης, Επαγγελματική Επαφή Πελατών ή Επισκέπτης;
 2. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουν οι Πελάτες μας;
 3. Πώς συλλέγουν οι Πελάτες μας προσωπικά δεδομένα;
 4. Πώς χρησιμοποιούν οι Πελάτες μας τα προσωπικά δεδομένα;
 5. Χρησιμοποιεί η Cvent προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους Πελάτες μας;
 6. Πώς συλλέγει και επεξεργάζεται η Cvent προσωπικά δεδομένα από τους Πελάτες μας και τις Επαγγελματικές Επαφές Πελατών τους;
 7. Ποια είναι η νομική βάση του ΕΟΧ που ισχύει για τη Cvent για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;
 8. Για πόσο καιρό η Cvent αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους Πελάτες μας;
 9. Πώς μπορεί μια Επαγγελματική Επαφή Πελατών να αποκτήσει πρόσβαση, να διορθώσει ή να διαγράψει προσωπικά δεδομένα;
 10. Πώς μπορεί ένας Πελάτης να έχει πρόσβαση, να διορθώσει ή να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα;
 11. Πώς χρησιμοποιεί η Cvent τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες;
 12. Πώς επεξεργάζεται η Cvent τα δεδομένα από Επισκέπτες;
 13. Η Cvent επεξεργάζεται πληροφορίες για παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών;
 14. Πού μεταφέρει η Cvent τα δεδομένα που επεξεργάζεται;
 15. Πως ασφαλίζει η Cvent τα δεδομένα που επεξεργάζεται;
 16. Ποια είναι τα προϊόντα της Cvent;
 17. Πώς μπορεί ένας Πελάτης ή Επισκέπτης να διαχειριστεί τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Cvent;
 18. Πώς επικοινωνείτε με τη Cvent ή τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Cvent;
 19. Πώς η Cvent δημοσιοποιεί αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου της;

Είστε Πελάτης, Επιχειρηματική Επαφή Πελάτη ή Επισκέπτης;

Η παρούσα πολιτική ισχύει για την ακόλουθη ταξινόμηση ατόμων που αλληλεπιδρούν με τη Cvent:

 • ΠΕΛΑΤΕΣ: Οι πελάτες είναι άτομα που είναι υπάλληλοι ή συνεργάτες των άμεσων πελατών της Cvent (για παράδειγμα, σχεδιαστές εκδηλώσεων, αγοραστές ταξιδίων και παροχείς χώρων συνάντησης), συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του πελάτη στο οποίο έχει εκχωρηθεί αναγνωριστικό σύνδεσης και είναι εξουσιοδοτημένο να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τις Εφαρμογές μας σύμφωνα με ενεργή σύμβαση της Cvent ή υπό προσωρινή άδεια αξιολόγησης, εφόσον υπάρχει. Επιπλέον, στους Πελάτες περιλαμβάνονται άτομα που εγγράφονται τα ίδια για να έχουν πρόσβαση στις Εφαρμογές μας.
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: Οι Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών είναι άτομα που αλληλεπιδρούν με τους Πελάτες μας μέσω των Εφαρμογών μας. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι τρέχοντες και μελλοντικοί πελάτες, τα μέλη, οι συμμετέχοντες, οι χορηγοί, οι εκθέτες, οι συνεργάτες μάρκετινγκ, οι επισκέπτες ξενοδοχείων ή άλλες επιχειρηματικές επαφές των Πελατών μας. Για παράδειγμα, οι Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών περιλαμβάνουν άτομα που εγγράφονται σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται από έναν Πελάτη, κατεβάζουν μια εφαρμογή για κινητά που σχετίζεται με την εκδήλωση, συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική έρευνα ή κάνουν κράτηση ξενοδοχείων χρησιμοποιώντας μία από τις Εφαρμογές της Cvent.  
 • ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ: Τα άτομα και οι δυνητικοί καταναλωτές που αλληλεπιδρούν με τις Ιστοσελίδες μας (για παράδειγμα, για να διαβάσουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Cvent, να κατεβάσουν μια λευκή βίβλο ή να εγγραφούν για μια ηλεκτρονική επίδειξη) καθώς και όσοι παρακολουθούν εκδηλώσεις μάρκετινγκ της Cvent (για παράδειγμα, Cvent CONNECT®, ζωντανές εκδηλώσεις και διαδικτυακά σεμινάρια Cvent) και τα οποία συναντάμε σε εμπορική έκθεση ή γνωρίζουμε μέσω σύστασης από τρίτους ή από άλλες εξωτερικές πηγές. 

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουν οι Πελάτες μας;

Οι Εφαρμογές μας είναι ευέλικτες και επιτρέπουν στους Πελάτες μας να συλλέγουν ποικιλία προσωπικών δεδομένων από και για τις Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών, όπως όνομα, οργανισμό, τίτλο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ, αναγνωριστικό λογαριασμού κοινωνικών μέσων δικτύωσης ή τον αριθμό της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και άλλες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διαιτητικών προτιμήσεων, ενδιαφερόντων, απόψεων, δραστηριοτήτων, της ηλικίας, του φύλου, της εκπαίδευσης και του επαγγέλματος. Ενθαρρύνουμε τις Επαγγελματικές Επαφές Πελατών να εξετάζουν τις πολιτικές απορρήτου των Πελατών για να κατανοήσουν περαιτέρω τους τύπους δεδομένων που συλλέγονται.

Για μια πιο λεπτομερή λίστα των Εφαρμογών μας, ανατρέξτε στην ενότητα "Ποια είναι τα Προϊόντα της Cvent" στο τέλος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων από την Cvent, που συλλέγονται από τις Εφαρμογές μας, θα μειωθούν στο σκοπό της παροχής των υπηρεσιών για τις οποίες οι Πελάτες μας έχουν χρησιμοποιήσει την Cvent, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας ή όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο..

Αν δεν συμφωνείτε με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας, μπορείτε να επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε τις Εφαρμογές μας.

Πώς συλλέγουν οι Πελάτες μας προσωπικά δεδομένα;

Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις προσαρμόσιμες Εφαρμογές μας για να συλλέξουν προσωπικά δεδομένα με διάφορους τρόπους, όπως περιγράφεται στα παρακάτω παραδείγματα. Ενθαρρύνουμε τις Επαγγελματικές Επαφές Πελατών να εξετάζουν τις πολιτικές απορρήτου των Πελατών για να κατανοήσουν περαιτέρω τις μεθόδους συλλογής των προσωπικών δεδομένων τους.

 • Όταν οι Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών εισάγουν οικειοθελώς και ρητά τα προσωπικά δεδομένα στις Εφαρμογές μας.
 • Όταν οι Πελάτες μας εισάγουν Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών στις Εφαρμογές μας, όταν τους επιτρέπεται, μεταξύ άλλων με την κατοχή νόμιμου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος ή τη λήψη ρητής συγκατάθεσης από την Επιχειρηματική Επαφή Πελατών.
 • Αυτόματα, καθώς οι Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών αλληλεπιδρούν με τις Εφαρμογές μας, χρησιμοποιώντας συνήθης χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες συλλογής πληροφοριών, όπως τα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις τεχνολογίες, δείτε την ενότητα παρακάτω με τον τίτλο "Πώς η Cvent χρησιμοποιεί τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες;".

Πώς χρησιμοποιούν οι Πελάτες μας τα προσωπικά δεδομένα;

Εάν μια Επιχειρηματική Επαφή Πελατών επιλέξει να χρησιμοποιήσει τις Εφαρμογές μας για να πραγματοποιήσει συναλλαγές με έναν Πελάτη (για παράδειγμα: να εγγραφεί για ή να συμμετάσχει σε μία εκδήλωση, να απαντήσει σε μια ηλεκτρονική έρευνα, να κατεβάσει μια εφαρμογή για κινητά ή να στείλει ή να απαντήσει σε μια Αίτηση για Πρόταση («RFP»)), κάθε πληροφορία που παρέχεται σε σχέση με την εν λόγω αλληλεπίδραση θα μεταφερθεί και θα τεθεί υπό τον έλεγχο του Πελάτη.

Οι πελάτες θα έχουν επίσης πρόσβαση σε πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων και των δεδομένων χρήσης της Εφαρμογής) που σχετίζονται με το πώς οι Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών αλληλεπιδρούν με τις Εφαρμογές που χρησιμοποιούν. Στην περίπτωση αυτή, οι Πελάτες ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προς τις Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών, σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).  Ως εκ τούτου, η Cvent δεν μπορεί και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου των Πελατών.

Οι πρακτικές πληροφοριών των Πελατών μας διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου τους. Ενθαρρύνουμε τις Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών να εξετάσουν τις πολιτικές απορρήτου των Πελατών προκειμένου να κατανοήσουν τις πρακτικές και τις διαδικασίες τους.

Χρησιμοποιεί η πουλάει η Cvent προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους Πελάτες μας;

Η Cvent δεν χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα των Επαγγελματικών Επαφών Πελατών μας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών που οι Πελάτες μας έχουν συνάψει σύμβαση να παράσχουν μέσω των Εφαρμογών μας, όπως αναφέρεται παρακάτω, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας ή όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο. Στην Cvent δεν πουλάμε τα προσωπικά δεδομένα των Επιχειρηματικών επαφών των πελατών μας.

Πώς συλλέγει και επεξεργάζεται η Cvent προσωπικά δεδομένα από τους Πελάτες μας και τις Επιχειρηματικές επαφές πελατών;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από τους πελάτες μας για να διευκολύνουμε την επικοινωνία και την παράδοση των εφαρμογών που ενδιαφέρουν τους πελάτες μας ή συνάπτουν σύμβαση μαζί μας για να τις παρέχουμε. Για παράδειγμα, μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες επικοινωνίας πελατών, μέσω της εκτέλεσης μιας σύμβασης, της χρήσης των υπηρεσιών μας, μιας φόρμας στην ιστοσελίδα μας, μέσω ερωτημάτων που υποβάλλονται στον εκπρόσωπό μας συνομιλίας, μιας αλληλεπίδρασης με την ομάδα πωλήσεων ή το τμήμα υποστήριξης πελατών, την εγγραφή σας σε κάποια εκδήλωση ή την απάντηση σε μία από τις έρευνές μας ή σε emails μάρκετινγκ. Μπορεί επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες πιστωτικής κάρτας (π.χ. τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας και την ημερομηνία λήξης, τη διεύθυνση χρέωσης κ.λπ.) ή άλλες τραπεζικές πληροφορίες που απαιτούνται για σκοπούς χρέωσης και πληρωμής.

Μπορούμε να καταγράψουμε κλήσεις πελατών που γίνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα, που σχετίζονται με την παροχή υποστήριξης πελατών, τη συμμόρφωση με το νόμο, την εκπαίδευση και τη διασφάλιση της ποιότητας. Διατηρούμε αυτές τις εγγραφές για 90 ημέρες μετά την ημερομηνία εγγραφής, εκτός εάν κάτι διαφορετικό είναι απαραίτητο για την εφαρμογή της σύμβασης ή για την περαιτέρω εκπαίδευση των εργαζομένων.

Εμείς και οι προμηθευτές μας συλλέγουμε πληροφορίες χρήσης των πελατών σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης των πελατών μας με τις εφαρμογές μας. Αυτές περιλαμβάνουν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, σε τι κάνετε κλικ, πότε πραγματοποιείτε συγκεκριμένες ενέργειες, ποια προτίμηση γλωσσών έχετε, τι αγοράζετε και ούτω καθεξής.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των επιχειρηματικών επαφών τους με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Για να κοινοποιήσουμε στις θυγατρικές μας και στις συνδεδεμένες εταιρείες μας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους Πελάτες μας και στις Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών τους.
 • Για να κοινοποιήσουμε σε εργολάβους, παρόχους υπηρεσιών και σε άλλα τρίτα μέρη, όπως είναι λογικά απαραίτητο ή συνετό, για την παροχή, τη διατήρηση και την υποστήριξη των εφαρμογών μας για τους πελάτες μας και τις επιχειρηματικές επαφές τους, όπως για παράδειγμα επεξεργαστές πληρωμών και κέντρα δεδομένων ή παρόχους φιλοξενίας ιστοτόπων. Η Cvent δεν μοιράζεται, πωλεί ή εμπορεύεται οποιεσδήποτε πληροφορίες με τα εν λόγω τρίτα μέρη για σκοπούς προώθησης.
 • Για να παραδώσουμε τις υπηρεσίες για τις οποίες ο Πελάτης μας έχει συνάψει σύμβαση να του παρέχουμε μέσω των εφαρμογών μας. Ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν:
  • Εάν μία Επιχειρηματική Επαφή Πελατών χρησιμοποιεί μία από τις Εφαρμογές μας για να εγγραφεί σε μία εκδήλωση, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται για να τους στείλουμε πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την εκδήλωση.
  • Εάν μία Επιχειρηματική Επαφή Πελατών χρησιμοποιεί μια από τις Εφαρμογές μας για να πληρώσει το τέλος εγγραφής σε μια εκδήλωση ή άλλα προϊόντα και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές της κάρτες, θα περάσουμε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας στους επεξεργαστές καρτών πληρωμής, ώστε να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες πληρωμής και να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.
  • Όταν ένας Πελάτης υποβάλλει μια RFP σε έναν πάροχο χώρου συσκέψεων που αναφέρεται στο Δίκτυο Προμηθευτών Cvent ή στην Επαγγελματική Επαφή Πελατών σύμφωνα με τις οδηγίες του Πελάτη, η Cvent θα επικοινωνήσει με αυτόν τον τόπο, την εταιρεία διαχείρισης ή την Επαγγελματική Επαφή πελατών και θα αποκαλύψει πληροφορίες, οι οποίες περιέχουν προσωπικά δεδομένα, που είναι απαραίτητες για να απαντήσει στην RFP.
  • Όταν ένας Πελάτης ή μια Επιχειρηματική Επαφή Πελατών χρησιμοποιεί τα διαπιστευτήρια των κοινωνικών μέσων δικτύωσης για να κοινοποιήσει πληροφορίες στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων δικτύωσης ή για να συνδεθεί σε μία από τις Εφαρμογές μας, θα ανταλλάξουμε πληροφορίες με τον πάροχο λογαριασμού κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Οι πληροφορίες που μοιραζόμαστε θα διέπονται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
  • Για να αποκαλύψουμε σε διοργανωτές εκδηλώσεων, εκθέτες ή άλλους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τις οδηγίες ενός Πελάτη ή με τη συγκατάθεση μιας Επαγγελματικής Επαφής Πελατών, όπως, με τη συγκατάθεση ώστε ένας εκθέτης να σαρώνει την κάρτα εισόδου εκδήλωσης για να μοιράζεται τα στοιχεία επικοινωνίας του, κάνοντας κλικ για την παραχώρηση συγκατάθεσης για τη λήψη πληροφοριών εκθετών, ή μια ενεργή  συγκατάθεση για την κοινοποίηση πληροφοριών σε μια εφαρμογή κινητού Cvent (π.χ. όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, εικόνα προφίλ, απαντήσεις σε έρευνα, συχνές ερωτήσεις, σχόλια, μηνύματα, απαντήσεις δημοσκόπησης κ.λπ.).
 • Για να παραδώσουμε σε ένα τρίτο μέρος σε περίπτωση συγχώνευσης, εκχώρησης αναδιάρθρωσης, ανακεφαλαίωσης, αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή άλλης πώλησης ή μεταβίβασης μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Cvent, είτε πρόκειται για συνεχιζόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα είτε για πτώχευση, εκκαθάριση ή παρόμοια διαδικασία, στην οποία τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η Cvent σχετικά με τους Πελάτες και τις Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών μας είναι μέρος των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται.
 • Για εσωτερικούς επιχειρηματικούς μας σκοπούς που περιλαμβάνουν τη διαχείριση της πρόσβασης και της χρήσης των εφαρμογών μας, την ανάλυση δεδομένων, την ασφαλή αναγνώριση των πελατών κατά τη σύνδεση σε μια εφαρμογή, την ενίσχυση ή την τροποποίηση των εφαρμογών μας, τον καθορισμό της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας εκστρατειών και για τη λειτουργία της επιχείρησής μας.
 • Όπως πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο ή κατάλληλο:  (α) σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας διαμονής σας, (β) να ανταποκρίνεται σε αιτήματα δημόσιων και κρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και κρατικών αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας, και (γ) να προστατεύει από ή να εντοπίζει δόλιες συναλλαγές.
 • Για άλλους σκοπούς, όταν οι Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών παρέχουν ρητή συγκατάθεση.

Συγκεντρώνουμε και ανωνυμοποιούμε τις πληροφορίες σχετικά με (i) τους Πελάτες και τις Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών και (ii) τη χρήση των Εφαρμογών μας προκειμένου να βελτιώσουμε τις Εφαρμογές μας και να δημιουργήσουμε σημεία αναφοράς και άλλα προϊόντα επιχειρηματικής ευφυΐας. Καμία από τις συγκεντρωμένες και ανωνυμοποιημένες πληροφορίες δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα (δηλ. δεν προσδιορίζει κανένα άτομο).

Ποια είναι η νομική βάση του ΕΟΧ που ισχύει για τη Cvent για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Για τα άτομα που προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), η νομική μας βάση για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών τους πληροφοριών θα εξαρτηθεί από τη φύση και τις περιστάσεις της επεξεργασίας. Όταν είμαστε ο επεξεργαστής για τους Πελάτες μας, η νομική μας βάση μπορεί να είναι η εκπλήρωση μιας σύμβασης ή συναίνεσης. Όπου είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας, η νομική μας βάση θα είναι η συγκατάθεση ή το έννομο συμφέρον όπου η επεξεργασία είναι προς τα νόμιμα συμφέροντά μας ή του Πελάτη μας και δεν παρακάμπτεται από τα συμφέροντα προστασίας δεδομένων του ατόμου, ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. Τα συμφέροντα αυτά παρέχουν στα άτομα πρόσβαση στις Εφαρμογές και τα χαρακτηριστικά των Εφαρμογών, τους στέλνουν πληροφορίες που έχουν ζητήσει, διασφαλίζουν την ασφάλεια των Εφαρμογών μας προσπαθώντας να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένες ή κακόβουλες δραστηριότητες ή επιβάλουν την τήρηση των όρων χρήσης μας, των συμβάσεων και των άλλων πολιτικών. 

Για πόσο καιρό η Cvent αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους Πελάτες μας;

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβασή μας με τον Πελάτη μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μέχρι 90 ημέρες μετά τη λήξη της σύμβασης, οπότε τα αφαιρούμε από το περιβάλλον παραγωγής μας. Εντός 13 μηνών, αφαιρούμε τα δεδομένα από το μέσο μας εφεδρικής αποθήκευσης.

Πώς μπορεί μια Επιχειρηματική επαφή πελάτη να αποκτήσει πρόσβαση, να διορθώσει ή να διαγράψει προσωπικά δεδομένα;

Σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του ΕΟΧ, καθώς και σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ, κατόπιν αιτήσεών τους, οι Επαγγελματικές Επαφές Πελατών έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και, αν χρειαστεί, να τα τροποποιήσουν, διαγράψουν ή περιορίσουν. Οι Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών μπορούν επίσης να ζητήσουν την παράδοση ορισμένων τύπων προσωπικών δεδομένων σε αυτούς ή σε άλλο οργανισμό που ορίζουν, με δομημένο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. 

Όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα επαφής της Cvent παρακάτω. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της. Οι Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών στον ΕΟΧ έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε μια εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων στη χώρα όπου ζουν ή όπου εργάζονται - αν και ελπίζουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες που έχετε σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Cvent επεξεργάζεται τα δεδομένα των Επαγγελματικών Επαφών Πελατών υπό την καθοδήγηση των Πελατών μας και δεν έχει άμεσο έλεγχο ή ιδιοκτησία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τους νόμους που απαιτούν ειδοποίηση, κοινοποίηση ή λήψη συναίνεσης πριν από τη μεταφορά των δεδομένων στη Cvent για σκοπούς επεξεργασίας. Οποιαδήποτε Επιχειρηματική Επαφή Πελατών που επιδιώκει την πρόσβαση, τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων πρέπει να απευθύνει το ερώτημά της στον Πελάτη. Εάν ο Πελάτης ζητήσει από την Cvent να αφαιρέσει τα προσωπικά δεδομένα μιας Επιχειρηματικής Επαφής Πελατών προκειμένου να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων, η Cvent θα επεξεργαστεί αυτό το αίτημα εντός της απαιτούμενης προθεσμίας βάσει του ισχύοντος κανονισμού ή νόμου.

Δεν θα δεχτούμε αίτημα αλλαγής πληροφοριών αν θεωρούμε πως η αλλαγή θα παραβιάσει κάποιο νόμο ή νομική απαίτηση ή θα προκαλέσει εσφαλμένες πληροφορίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα ενημερώσουμε τον Πελάτη σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις που μας εμποδίζουν να εκπληρώσουμε το αίτημα. 

Πώς μπορεί ένας πελάτης να έχει πρόσβαση, να διορθώσει ή να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα;

Οι πελάτες έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων όπως περιγράφεται παραπάνω.

Οποιοσδήποτε πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση, να διορθώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα του ή τα Στοιχεία Επικοινωνίας Επαγγελματικού Πελάτη, υποβάλλοντας αίτημα στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση https://www.cvent.com/personal-data-requests. Η Cvent θα επεξεργαστεί αυτό το αίτημα εντός του απαιτούμενου χρόνου σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ή νόμο.

Δεν θα δεχτούμε αίτημα αλλαγής πληροφοριών αν θεωρούμε πως η αλλαγή θα παραβιάσει κάποιο νόμο ή νομική απαίτηση ή θα προκαλέσει εσφαλμένες πληροφορίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα ενημερώσουμε τον Πελάτη σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις που μας εμποδίζουν να εκπληρώσουμε το αίτημα.

Θα διατηρήσουμε ένα ιστορικό ελέγχου οποιωνδήποτε αιτημάτων πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής προσωπικών πληροφοριών για τη διατήρηση ενός αρχείου συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Κάτοικοι της Καλιφόρνια

Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, ο νόμος της Καλιφόρνια σας παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με τ προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ζητήσετε να σας αποκαλύψουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε οποιαδήποτε από τις προσωπικές σας πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από εσάς, με ορισμένες εξαιρέσεις, καθώς και το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από την πώληση των προσωπικών σας πληροφοριών. Για να κάνετε ένα τέτοιο αίτημα, κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε μια διαδικτυακή φόρμα, να καλέσετε στο 1-833-455-0249 ή να στείλετε μια επιστολή στο:

Cvent Representative 1765
Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102
 

Λάβετε υπόψη ότι είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε μόνο σε δύο τέτοια αιτήματα ανά άτομο κάθε χρόνο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μην υποστείτε διακρίσεις, αν ασκείτε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας βάσει του νόμου περί απορρήτου της Καλιφόρνια.

Η Cvent μπορεί να έχει συγκεντρώσει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών των κατοίκων της Καλιφόρνιας τους τελευταίους 12 μήνες:

 • Αναγνωριστικά όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet, διεύθυνση email ή άλλα παρόμοια αναγνωριστικά. 
 • Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται στην υποδιαίρεση (ε) του Άρθρου του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνια 1798.80.
 • Χαρακτηριστικά προστατευμένων ταξινομήσεων βάσει του νόμου της Καλιφόρνια ή του ομοσπονδιακού νόμου
 • Εμπορικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων των προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν αγοραστεί ή ληφθεί υπόψη.
 • Διαδικτυακές ή άλλες ηλεκτρονικές πληροφορίες δραστηριότητας δικτύου.
 • Δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας.
 • Ηχητικές και οπτικές πληροφορίες, όπως ηχογραφήσεις και φωτογραφίες εξυπηρέτησης πελατών.
 • Επαγγελματικές ή πληροφορίες σχετικές με την απασχόληση.
 • Πληροφορίες εκπαίδευσης.
 • Συμπεράσματα που αντλούνται από οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που προσδιορίζονται παραπάνω.

Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η Cvent μπορεί να έχει αποκαλύψει το όνομα, τον τίτλο ή τις πληροφορίες επιχειρηματικής επαφής του πελάτη ή του επισκέπτη στους χώρους φιλοξενίας (π.χ. εστιατόριο ή ξενοδοχείο), ή τους χορηγούς των εκδηλώσεων μάρκετινγκ της Cvent, στους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της δημοσίευσης αυτής της ενημερωμένης πολιτικής απορρήτου. Εάν ένας Πελάτης ή Επισκέπτης επιθυμεί να εξαιρεθούν οι πληροφορίες του από αυτόν τον τύπο αποκάλυψης, κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε το αίτημα. Η Cvent μπορεί να έχει αποκαλύψει οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών, σύμφωνα με τη συγκατάθεση ενός ατόμου ή βάσει γραπτής σύμβασης με πάροχο υπηρεσιών για επαγγελματικούς σκοπούς, δώδεκα μήνες πριν από την δημοσίευση αυτής της ενημερωμένης πολιτικής απορρήτου.

Πώς χρησιμοποιεί η Cvent τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες;

Cookies και Web Beacons

Εμείς και οι προμηθευτές μας χρησιμοποιούμε cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες αυτόματης συλλογής δεδομένων καθώς τα άτομα αλληλεπιδρούν με τις Εφαρμογές μας, για τη συλλογή ορισμένων πληροφοριών σχετικά με τις συσκευές τους, τις ενέργειες περιήγησης και τα πρότυπα, όπως:

 • Λεπτομέρειες των επισκέψεών σας στις εφαρμογές μας, όπως η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης στις εφαρμογές μας, το χρονικό διάστημα που ξοδεύετε στις εφαρμογές μας, οι ιστότοποι που συνδέονται με τις εφαρμογές μας ή οι ιστότοποι που συνδέονται με τις εφαρμογές μας, οι πόροι και το περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση και η χρήση των εφαρμογών.
 • Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή και τη σύνδεσή σας στο Internet, όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος υπολογιστή, η ανάλυση οθόνης, η γλώσσα, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο Internet. 

Παρακάτω είναι οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε για την αυτόματη συλλογή δεδομένων. Δεν χρησιμοποιούμε καμία από αυτές τις τεχνολογίες για να συλλέγουμε πληροφορίες από τις Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών για σκοπούς μάρκετινγκ ή διαφήμισης.

 • Cookies του προγράμματος περιήγησης.  Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο τοποθετημένο σε σκληρό δίσκο του υπολογιστή.  Τα προγράμματα περιήγησης μπορούν να διαμορφωθούν για να περιορίσετε ή να αποκλείσετε τελείως τα cookies, να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων των cookies και/ή να διαγράψετε τα cookies που υπάρχουν ήδη στο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή.  Πληροφορίες σχετικά με τη πραγματοποίηση αυτού παρέχονται από το τμήμα βοήθειας/αναφοράς του προγράμματος περιήγησης ιστού. Ο περιορισμός και η μείωση ορισμένων τύπων cookies μπορεί να αποτρέψει ένα Πελάτη ή μία Επιχειρηματική Επαφή Πελατών από το να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα μέρη των Εφαρμογών μας ανάλογα με το τρόπο διαμόρφωσης των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης.  Για παράδειγμα, η εγγραφή σε μια εκδήλωση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς αν τα cookies έχουν απενεργοποιηθεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν η ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης δεν έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να απορρίπτει τα cookies, το σύστημά μας θα εκδώσει cookies όταν το πρόγραμμα περιήγησης αλληλεπιδρά με τις Εφαρμογές μας.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο απενεργοποίησης τους, δείτε τη διεύθυνση www.allaboutcookies.org.
 • Cookies Συνεδρίας και cookies Διαρκείας.  Ένα cookie «συνεδρίας» διαρκεί για μια μόνο περίοδο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης και διαγράφεται όταν ο χρήστης κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Τα cookies περιόδου σύνδεσης επιτρέπουν στους χειριστές ιστοσελίδων να συνδέουν τις ενέργειες ενός χρήστη κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης.  Ένα cookie «διαρκείας» παραμένει στη συσκευή του χρήστη (ακόμα και όταν είναι εκτός λειτουργίας) μέχρι να λήξει ή να διαγραφεί.  Ένα cookie διαρκείας θα επαναλειτουργήσει όταν ο χρήστης επιστρέψει στην ιστοσελίδα στην οποία δημοσιεύτηκε το cookie. Χρησιμοποιούμε μόνιμα cookies για να προσαρμόζουμε την εμπειρία σας χρήσης ιστού όταν επιστρέφετε σε μια ιστοσελίδα ή στην ιστοσελίδα μας.

Κανένα από αυτά τα cookies δεν μπορεί να διαβάσει ή να παρέχει πρόσβαση σε άλλα cookies ή άλλα δεδομένα από τον σκληρό δίσκο του χρήστη. Επιπλέον, τα cookies από μόνα τους δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν ένα χρήστη, ωστόσο, ένα cookie θα αναγνωρίσει ένα μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης ή μια συσκευή του χρήστη μέσω μιας διεύθυνσης IP, της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος και άλλων πληροφοριών, και τα άτομα που συνδέονται στους λογαριασμούς Cvent, θα είναι προσωπικά αναγνωρίσιμοι σε συγκεκριμένες Εφαρμογές που χρησιμοποιούν cookies συνεδρίας.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί μόνιμα cookies που είναι απαραίτητα, βασίζονται στην απόδοση και στο μάρκετινγκ. Η διάρκεια των λειτουργικών cookies μας είναι 12 μήνες, τα cookies απόδοσης κυμαίνονται από 24 ώρες έως 24 μήνες και τα cookies μάρκετινγκ διαρκούν μεταξύ 12 και 24 μηνών.

 • Web Beacons.  Σελίδες στις Εφαρμογές μας και στα email μας θα περιλαμβάνουν μικρά ηλεκτρονικά αρχεία γνωστά ως web beacons (επίσης αναφέρονται ως clear gifs, pixel tags και single-pixel gifs).  Τα web beacon διαφέρουν από τα cookies στο ότι οι πληροφορίες δεν αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο, αλλά είναι ενσωματωμένα αόρατα σε ιστοσελίδες ή σε email.  Τα web beacon μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε ηλεκτρονικές κινήσεις των χρηστών του διαδικτύου, για παράδειγμα να μετράμε τους χρήστες που έχουν επισκεφθεί αυτές τις σελίδες ή έχουν ανοίξει ένα email και για άλλα σχετικά στατιστικά ιστοσελίδων (για παράδειγμα, καταγραφή της φήμης συγκεκριμένου περιεχόμενου ιστοσελίδων και επαλήθευση της ακεραιότητας του συστήματος και του διακομιστή).  Αυτό επιτρέπει στην Cvent να παρέχει μια εμπειρία ιστοσελίδας πιο προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις και ενδιαφέροντα των χρηστών μας.
 • Τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα (Flash Cookies).  Συγκεκριμένες λειτουργίες των υπηρεσιών μας θα χρησιμοποιούν τοπική αποθήκευση όπως τα «Flash cookies», για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις σας και την πλοήγηση σε, από και στις Ιστοσελίδες μας.  Η διαχείριση των flash cookies δεν γίνεται από τις ίδιες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης όπως αυτές που χρησιμοποιούνται για τα cookies του προγράμματος περιήγησης. Εάν δεν θέλετε τα cookies Flash να αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος αναπαραγωγής Flash για να αποκλείσετε την αποθήκευση του Flash cookie χρησιμοποιώντας τα εργαλεία στον Πίνακα Ρυθμίσεων Αποθήκευσης Ιστοτόπου που είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο

Αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρινόμαστε στα σήματα «μη παρακολούθηση» του προγράμματος περιήγησης, καθώς περιμένουμε ένα ενιαίο πρότυπο που τίθεται από τις ρυθμιστικές αρχές ή τη βιομηχανία προστασίας απορρήτου.  Η Cvent λαμβάνει σοβαρά υπόψη το ανεξάρτητο δικαίωμα ενός ατόμου να καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων και συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα.

Μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας, ώστε να περιορίσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης επισκεπτόμενοι την παρακάτω ενότητα με τίτλο "Πάροχοι αναλυτικών στοιχείων τρίτων".

Διαφήμιση

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από το χώρο μας πηγής Πελατών, για να μπορέσουμε να προβάλλουμε διαφημίσεις από τους Πελάτες μας στο Hospitality Cloud στο στοχευμένο κοινό τους των χρηστών μέσω του δικτύου μας ή των παρόχων υπηρεσιών διαφήμισης.  Ως παράδειγμα, οι πάροχοι χώρου συνάντησης αγοράζουν διαφημίσεις οι οποίες παρουσιάζονται επιλεκτικά μέσω του Cvent Supplier Network, προκειμένου να συναντήσουν σχεδιαστές που έχουν προηγουμένως αναθέσει έναν ελάχιστο όγκο συναντήσεων σε αυτόν τον πάροχο ή σε ανταγωνιστικούς χώρους στη μητροπολιτική περιοχή στόχο.  Παρόλο που δεν κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς, αν ένας χρήστης του χώρου πηγής κάνει κλικ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αλληλεπιδράσει με μια διαφήμιση, ο Πελάτης του Hospitality Cloud της διαφήμισης μπορεί να υποθέσει ότι ο χρήστης του χώρου πηγής πληροί τα κριτήριά στόχου του. Ενώ εμείς και οι πελάτες μας στο Cloud Φιλοξενίας αξιοποιούμε αυτήν την τεχνολογία για να διαφημίζουμε στους Πελάτες, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ τις πληροφορίες του Πελάτη μας για να διαφημίζουμε στις Επαγγελματικές Επαφές Πελατών.

Επίσης, χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη (όπως LinkedIn, Google AdRoll, YouTube) για την προβολή διαφημίσεων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν σε άλλες ιστοσελίδες. Για περισσότερες πληροφορίες και για τη δυνατότητα ελέγχου των προτιμήσεών σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

http://preferences-mgr.truste.com,
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 
http://www.aboutads.info/
https://policies.google.com/privacy/partners
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.facebook.com/ads/preferences/
https://twitter.com/settings/personalization
https://www.quora.com/optout

Αν βρίσκεστε στην Ελβετία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάντε κλικ εδώ

Προμηθευτές αναλυτικών στοιχείων τρίτων

Χρησιμοποιούμε τους προμηθευτές αναλυτικών στοιχείων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των, Google, Adobe, Mixpanel, Mouseflow και άλλων, για να συλλέξουμε πληροφορίες για τη χρήση των Εφαρμογών και των ιστότοπών μας για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργία τους.  Οι πληροφορίες μας επιτρέπουν να δούμε τα συνολικά μοτίβα χρήσης στις Εφαρμογές, μας βοηθούν να καταγράψουμε τυχόν δυσκολίες που έχετε στις Εφαρμογές, μας δείχνουν αν η διαφήμιση μας είναι αποτελεσματική ή όχι και μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε απαντήσεις σε διαφημίσεις για τη βελτιστοποίηση και την απόδοση της διαφήμισης.  Τα αναλυτικά στοιχεία της Google, Adobe και Mixpanel χρησιμοποιούν cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Εφαρμογών μας και για να αναφέρουν σε εμάς τις τάσεις των ιστοσελίδων χωρίς να αποθηκεύουν τυχόν προσωπικά δεδομένα σε εξωτερικές πλατφόρμες προμηθευτών αναλυτικών στοιχείων τρίτων.  Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες ή για να εξαιρεθείτε από αυτές τις πρακτικές:

 • Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα Google Analytics κάνοντας κλικ εδώ
 • Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συσσώρευση και ανάλυση δεδομένων της Adobe σχετικά με τη χρήση σας των Εφαρμογών κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο
 • Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις πρακτικές του Mixpanel μεταβαίνοντας στη διεύθυνση https://mixpanel.com/optout/
 • Το Mouseflow συγκεντρώνει πληροφορίες σχετιζόμενες με τα κλικ, τις κινήσεις του ποντικιού, τη συμπεριφορά κύλισης (scroll behavior) και/ή τη δραστηριότητα της πληκτρολόγησης, αλλά δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης για λογαριασμό μας ή δεν παρακολουθεί τις συνήθειες περιήγησης των χρηστών σε άλλες ιστοσελίδες που δεν χρησιμοποιούν Mouseflow.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές του Mouseflow μεταβαίνοντας στη διεύθυνση http://mouseflow.com/privacy

Πώς επεξεργάζεται η Cvent τα δεδομένα από Επισκέπτες;

Η Cvent επεξεργάζεται τα δεδομένα Επισκεπτών χωριστά και ευκρινώς από τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων Πελατών και Επιχειρηματικών Επαφών Πελατών. Επισκεπτόμενοι τις ιστοσελίδες μας, παρακολουθώντας εκδηλώσεις μάρκετινγκ της Cvent ή παρέχοντας σε εμάς τα προσωπικά σας στοιχεία, οι Επισκέπτες συναινούν στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών τους πληροφοριών όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Προσωπικά δεδομένα επισκέπτη που συλλέγονται

Η Cvent συλλέγει προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του τίτλου, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, του τηλεφωνικού αριθμού, του αναγνωριστικού λογαριασμού κοινωνικών μέσων δικτύωσης, των εταιρικών πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών χρέωσης κατά την αγορά υπηρεσιών Cvent) των απαντήσεων σε έρευνες, των δημοσιεύσεων μηνυμάτων του πίνακα, των μηνυμάτων συνομιλίας, των καταχωρήσεων διαγωνισμών και των διαφημιστικών ερωτημάτων. Μπορούμε να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες επισκέπτη μέσω μιας φόρμας στον ιστότοπό μας, ερωτήματα που υποβάλλονται στον υπάλληλο που διαχειρίστηκε τη συνομιλία, αλληλεπίδραση με την ομάδα πωλήσεων ή υποστήριξης των πελατών μας, κατά την εγγραφή σας σε μια εκδήλωση ή μέσω μιας απάντησης σε μια από τις έρευνές μας ή τα email μάρκετινγκ. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παράσχουμε πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, να διεξάγουμε έρευνες, να παρέχουμε λευκές βίβλους ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας μετά την επίσκεψή σας.

Επίσης, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από πηγές τρίτων, όπως οι δημόσιες βάσεις δεδομένων, οι από κοινού εταίροι μάρκετινγκ και οι πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων.  Για παράδειγμα, αν ένας Επισκέπτης αποφασίσει να συνδέσει το λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα με τον λογαριασμό του στις ιστοσελίδες μας, θα μοιραστεί με εμάς συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα από το λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που είναι μέρος του προφίλ του Επισκέπτη ή των προφίλ των φίλων του.

Αν επιλέξετε να το κάνετε αυτό, όταν παρέχετε μια σύσταση, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία για τις επαφές σας, όπως:

 • Όνομα
 • email εργασίας
 • Οργανισμός
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Πόλη διαμονής
 • Ταχυδρομικό κώδικα

Όταν μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τις επαφές σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για τον συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο παρέχονται.

Εάν πιστεύετε ότι κάποιος άλλος μας έχει παράσχει τις προσωπικές σας πληροφορίες και θέλετε να ζητήσετε από εμάς να τις αφαιρέσουμε από τη βάση δεδομένων μας, υποβάλετε αίτημα στη διεύθυνση https://www.cvent.com/personal-data-requests. Επιπλέον, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες Προβολή Επισκεπτών, τους συνδέσμους που κάνουν κλικ οι Επισκέπτες, τα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης των Επισκεπτών, τη διεύθυνση IP των Επισκεπτών και άλλες ενέργειες που ενδέχεται να λάβουν οι Επισκέπτες κατά την πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών και τον τρόπο ελέγχου τους, δείτε την ενότητα "Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες" παραπάνω.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων επισκέπτη που συλλέγονται από τη Cvent

Η Cvent επεξεργάζεται Προσωπικά δεδομένα επισκεπτών για να:

 • Αναλύει τον τρόπο πρόσβασης στις ιστοσελίδες μας.
 • Εξατομικεύει την εμπειρία περιήγησής σας και να παρουσιάζει προϊόντα ή χαρακτηριστικά που ενδέχεται να είναι πιο κατάλληλα για εσάς.
 • Προσδιορίζει τα τεχνικά προβλήματα της ιστοσελίδας.
 • Ανακαλύπτει, ερευνά και αποκαθιστά τη δόλια ή παράνομη δραστηριότητα.
 • Διαβιβάζει ειδοποιήσεις σχετικά με αλλαγές προϊόντων, υπηρεσιών ή πολιτικών.
 • Απαντά στα ερωτήματά σας για προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Σας αποστέλλει πληροφορίες όπως ανακοινώσεις προϊόντων, ενημερωτικά δελτία, λευκές βίβλους, λοιπές σχετικές προσφορές και επερχόμενες προωθητικές ενέργειες ή εκδηλώσεις (όπου απαιτείται, ανάλογα με τη δικαιοδοσία, θα ζητήσουμε και θα λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας πριν από την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ).
 • Σχεδιάζει και φιλοξενεί εταιρικές εκδηλώσεις της Cvent, να φιλοξενεί φόρουμ σε απευθείας σύνδεση και κοινωνικά δίκτυα στα οποία μπορούν να συμμετέχουν οι Επισκέπτες.
 • Αναλύει και προσδιορίζει νέες πιθανές ευκαιρίες,
 • Δημιουργεί προσαρμοσμένα διαφημιστικά, πωλήσεις και προωθητικά προγράμματα και
 • Τιμολογεί τους πελάτες για τις υπηρεσίες μας και να αξιολογεί την οικονομική δυνατότητα των υποψήφιων πελατών να ανταπεξέρχονται τις λύσεις της Cvent.

Εάν θέλετε να αφαιρέσετε τον εαυτό σας από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ από τη Cvent, κάντε κλικ εδώ: https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών

Όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του Επισκέπτη για σκοπούς μάρκετινγκ ή με τη συγκατάθεση του Επισκέπτη, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μέχρι ο Επισκέπτης να μας ζητήσει να σταματήσουμε. Συνήθως χρειάζεται έως και 30 ημέρες για να υλοποιηθεί το αίτημά σας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η Cvent δεν θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα του Επισκέπτη περισσότερο από τη νόμιμη περίοδο κράτησης που επιτρέπεται στις τοπικές δικαιοδοσίες όπου διατίθενται στο εμπόριο και παρέχονται υπηρεσίες της Cvent. Επίσης, διατηρούμε αρχείο για το πότε οι Επισκέπτες μας ζήτησαν να μην στείλουμε άμεσο μάρκετινγκ ή να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα Επισκεπτών επ’ αόριστον για να μπορέσουμε να τηρήσουμε το αίτημα του Επισκέπτη στο μέλλον.

Κοινή χρήση δεδομένων επισκεπτών

Η Cvent μπορεί να μοιράζεται πληροφορίες με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό μας, καθώς και με τρίτους που μεταπωλούν υπηρεσίες της Cvent.

Η Cvent ενδέχεται επίσης να συνεργαστεί με επιχειρηματικούς εταίρους για να προσφέρει προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλα προγράμματα όπως webinars ή λευκές βίβλους και από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα εάν αγοράζετε ή δείχνετε ενδιαφέρον για προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από κοινού.

Η Cvent θα μοιράζεται με τρίτους μόνο τα προσωπικά δεδομένα των Επισκεπτών ή Πελατών που συμμετέχουν σε εκδήλωση μάρκετινγκ της Cvent εάν α) ο Επισκέπτης ρητά συμφωνεί, β) ο Επισκέπτης επιτρέπει τη σάρωση του διακριτικού του ή γ) είναι επιτρεπτό σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων Επισκεπτών

Οι επισκέπτες έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων όπως και οι Πελάτες μας, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Πώς μπορεί ένας Πελάτης να έχει πρόσβαση, να διορθώσει ή να διαγράψει προσωπικά δεδομένα;"

Οποιοσδήποτε Επισκέπτης που επιδιώκει την πρόσβαση, τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων, μπορεί να το κάνει υποβάλλοντας αίτημα στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση https://www.cvent.com/personal-data-requests. Η Cvent θα επεξεργαστεί αυτό το αίτημα εντός 30 ημερών.

Δεν θα δεχτούμε αίτημα αλλαγής πληροφοριών αν θεωρούμε πως η αλλαγή θα παραβιάσει κάποιο νόμο ή νομική απαίτηση ή θα προκαλέσει εσφαλμένες πληροφορίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα ενημερώσουμε τον Επισκέπτη σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις που μας εμποδίζουν να εκπληρώσουμε το αίτημα. 

Θα διατηρήσουμε ένα ιστορικό ελέγχου οποιωνδήποτε αιτημάτων πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής προσωπικών πληροφοριών για τη διατήρηση ενός αρχείου συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Κάτοικοι της Καλιφόρνια

Εάν είστε επισκέπτης και κάτοικος της Καλιφόρνια, ο νόμος της Καλιφόρνια σας παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες. Όλες οι πρακτικές που περιγράφονται στην ενότητα κατοίκων της Καλιφόρνια με τίτλο "Πώς μπορεί ένας Πελάτης να έχει πρόσβαση, να διορθώσει ή να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα;" ισχύουν επίσης και για τους επισκέπτες της Καλιφόρνια.

Cookies και σχετικές τεχνολογίες

Όλες οι πρακτικές που σχετίζονται με τα cookies και τη χρήση τους που περιγράφονται στην ενότητα "Πώς η Cvent χρησιμοποιεί τα cookies και τις παρόμοιες τεχνολογίες" ισχύουν επίσης και για τους Επισκέπτες όταν αλληλεπιδρούν με τις σελίδες μας.

Η Cvent επεξεργάζεται πληροφορίες για παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών;

Καμία από τις Εφαρμογές μας δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Δεν ζητάμε ή συλλέγουμε εν γνώσει μας άμεσα προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16. Εάν αντιληφθούμε ότι συλλέξαμε κατά λάθος προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, θα τις διαγράψουμε το συντομότερο δυνατόν.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για τις πρακτικές των Πελατών μας με τις οποίες μπορεί να αλληλεπιδράσει το παιδί σας. Θα πρέπει να εξετάσετε τους ισχύοντες όρους και πολιτικές για τους Πελάτες, προκειμένου να προσδιορίσετε την καταλληλότητά τους για το παιδί σας, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών συλλογής και χρήσης δεδομένων.

Πού μεταφέρει η Cvent τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται;

Για να διευκολύνουμε τις επιχειρηματικές πρακτικές μας και την παροχή των υπηρεσιών μας, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να συλλεχθούν, να προσπελαστούν, να μεταφερθούν ή να αποθηκευτούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Το προσωπικό της Cvent που παρέχει υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα που έχουμε εγκαταστάσεις ή στις οποίες συμμετέχουν προμηθευτές υπηρεσιών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Αυστραλίας και της Σιγκαπούρης, ενδέχεται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Σε περιπτώσεις όπου μεταφέρουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή των ΗΠΑ, εφαρμόζουμε διασφαλίσεις για να διασφαλίσουμε επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, όπως η χρήση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν θέλετε ένα αντίγραφο ή έχετε άλλα ερωτήματα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

Σημείωση σχετικά με την πρόσφατη ακύρωση της ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ

Στις 16 Ιουλίου 2020, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ακύρωσε την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ, έναν από τους βασικούς μηχανισμούς για τη νόμιμη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από την απόφαση αυτή, η Cvent και ορισμένες από τις θυγατρικές της πιστοποίησαν την τήρηση των Αρχών της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον ΕΟΧ στις ΗΠΑ.

Στην ίδια απόφαση, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι μια άλλη βασική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παροχή επαρκούς προστασίας για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι "Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες" (SCC), εξακολουθεί να ισχύει. Κατά συνέπεια, η Cvent έχει διαθέσει ένα προ-υπογεγραμμένο αντίγραφο των ισχυουσών τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ για τους πελάτες της εδώ. Ενθαρρύνουμε περαιτέρω τους Πελάτες να υπογράψουν και να επιστρέψουν την τελευταία προσθήκη επεξεργασίας δεδομένων

Πως ασφαλίζει η Cvent τα δεδομένα που επεξεργάζεται;

Χρησιμοποιούμε ποικίλα οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εντός του οργανισμού μας.  Ακολουθούμε γενικώς αποδεκτά πρότυπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που μας υποβάλλονται, τόσο κατά τη διάρκεια της μεταβίβασης όσο και μόλις αυτά παραληφθούν. Δυστυχώς, για κανένα σύστημα μετάδοσης ή αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι είναι 100% ασφαλές.  Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας με εμάς δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν πιστεύετε ότι έχει διακυβευθεί η ασφάλεια οποιουδήποτε λογαριασμού που έχετε μαζί μας), ενημερώστε μας αμέσως για το πρόβλημα επικοινωνώντας μαζί μας σύμφωνα με την ενότητα "Στοιχεία επικοινωνίας" παρακάτω.

Ποια είναι τα προϊόντα της Cvent;

Event Cloud

Cvent Meetings & Events

 • Cvent Event Management
 •  
 • Inquisium by Cvent
 • Cvent Conference
 • Lanyon Meetings
 • Social Tables
 • Virtual Attendee Hub®

Cvent Onsite Solutions

 • OnArrival
 • OnArrival 360
 • SocialWall
 • LeadCapture
 • CrowdCompass by Cvent
 • QuickMobile by Cvent
 • DoubleDutch by Cvent

Hospitality Cloud

 • Cvent Supplier Network
 • SpeedRFP.com
 • EliteMeetings.com
 • Cvent Business Intelligence
 • Cvent Lead Scoring
 • Cvent Passkey
 • Cvent Business Transient
 • Social Tables

Πώς μπορεί ένας πελάτης ή επισκέπτης να διαχειριστεί τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Cvent;

Εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε τις προτιμήσεις του email σας για να προσαρμόσετε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο ή για να διαγραφείτε από τις επικοινωνίες της Cvent, μπορείτε να το κάνετε εδώ:  https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Πώς επικοινωνείτε με την Cvent ή τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Cvent;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο του ΥΠΔ ή οποιεσδήποτε ερωτήσεις απορρήτου σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της Cvent, επικοινωνήστε με τον ΥΠΔ στη διεύθυνση [email protected].  Θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε με την Cvent σχετικά με λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προγράμματος απορρήτου στη διεύθυνση:

Εκπρόσωπος Cvent
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102

[email protected]

Πώς η Cvent δημοσιοποιεί αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου της;

Θα ενημερώσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις πρακτικές μας για τις πληροφορίες. Αν κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές θα σας ενημερώσουμε μέσω ειδοποίησης σε αυτήν την ιστοσελίδα τριάντα (30) μέρες πριν αρχίσουν οι αλλαγές να έχουν ισχύ, ή μέσω email (θα σταλεί στη διεύθυνση email που ορίζεται στο λογαριασμό σας) επτά (7) μέρες πριν αρχίσουν οι αλλαγές να έχουν ισχύ. Ωστόσο, τυχόν αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευση για τους νέους Επισκέπτες, Πελάτες και Επιχειρηματικές Επαφές Πελατών. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας.