Cvent globālā privātuma politika

Cvent globālā privātuma politika

Pēdējo izmaiņu apkopojums

Jaunumi no 07.10.2020.:

 • Cvent produktu saraksts ir papildināts ar Virtual Attendee Hub®, ir sniegti paskaidrojumi par personas datu apstrādi saistībā ar mūsu produktu;
 • jaunākā informācija par personas datu pārrobežu pārsūtīšanu, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas (CJEU) lēmumu par ES–ASV privātuma vairoga atzīšanu par spēkā neesošu.

Pēdējās izmaiņas veiktas 07.10.2020.

Ievads

Cvent, Inc. un tā pilnībā funkcionējošās organizācijas Cvent Europe Ltd., Cvent Deutschland GmBH, Cvent Canada Inc., Cvent Australia PTY Limited, Cvent Singapore PTE Limited, Cvent India Private Limited, DoubleDutch, Inc., Cvent Nederland BV, Social Tables, Inc., Lanyon Solutions, Inc., Passkey International, Inc. un StarCite, Inc. ("Cvent" vai "mēs", "mūs") respektē jūsu privātumu un apņemas to aizsargāt ar šīs privātuma politikas palīdzību. 

Šajā politikā ir aprakstīti mūsu veiktie pasākumi saistībā ar informāciju, ko ievācam, izmantojot Cvent Event Cloud un Hospitality Cloud programmatūras platformas un lietotnes (kopā sauktas “Lietotnes”), kā arī Cvent privātuma praksi saistībā ar Cvent tīmekļa vietņu (piemēram, www.cvent.com, www.lanyon.com un citu ar šo politiku saistīto Cvent tīmekļa vietņu) un ārējo mārketinga aktivitāšu izmantošanu.

Šajā politikā aprakstītas arī jūsu datu aizsardzības tiesības, tostarp tiesības iebilst noteiktām Cvent datu apstrādes darbībām. Šī politika neattiecas uz informāciju, ko ievāc trešās puses vai kas tiek ievākta, izmantojot trešo pušu lietotnes vai saturu (tostarp reklāmas), uz ko ved saites vai kas pieejams no mūsu Lietotnēm vai tīmekļa vietnēm.

Satura rādītājs

 1. Vai esat Klients, Klientu biznesa kontaktpersona vai Apmeklētājs?
 2. Kāda veida personas datus ievāc mūsu Klienti?
 3. Kā mūsu Klienti ievāc personas datus?
 4. Kā mūsu Klienti izmanto personas datus?
 5. Vai Cvent izmanto mūsu Klientu ievāktos personas datus?
 6. Kā Cvent ievāc no mūsu Klientiem un to Klientu biznesa kontaktpersonām un apstrādā personas datus?
 7. Kāds ir Cvent juridiskais pamats apstrādāt personas datus no EEZ valstīm?
 8. Cik ilgi Cvent glabā mūsu Klientu ievāktos personas datus?
 9. Kā Klientu biznesa kontaktpersona var piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst?
 10. Kā Klients var piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst?
 11. Kā Cvent izmanto sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas?
 12. Kā Cvent apstrādā Apmeklētāju datus?
 13. Vai Cvent apstrādā tādu bērnu informāciju, kuri vēl nav sasnieguši 16 gadu vecumu?
 14. Uz kurieni Cvent pārsūta apstrādātos datus?
 15. Kā Cvent rūpējas par apstrādāto datu drošību?
 16. Kādus produktus nodrošina Cvent?
 17. Kā Klients vai Apmeklētājs var pārvaldīt savas Cvent e-pasta izvēles?
 18. Kā sazināties ar Cvent vai Cvent datu aizsardzības speciālistu?
 19. Kā Cvent publicē izmaiņas savā privātuma politikā?

Vai esat Klients, Klientu biznesa kontaktpersona vai Apmeklētājs?

Šī politika attiecas uz tālāk aprakstītajām personām, kas mijiedarbojas ar Cvent.

 • KLIENTI: klienti ir personas, kas ir Cvent tiešo klientu (piemēram, pasākumu plānotāju, ceļojumu pircēju un sapulču telpu nodrošinātāju), tostarp tāda klientu personāla, kam piešķirts pieteikšanās ID un kam ir pilnvaras piekļūt un izmantot mūsu Lietotnes atbilstoši aktīvam Cvent līgumam vai pagaidu novērtēšanas licencei, ja tāda pieejama, darbinieki vai partneri. Turklāt Klienti ietver personas, kas reģistrējas, lai piekļūtu mūsu Lietotnēm.
 • KLIENTU BIZNESA KONTAKTPERSONAS: personas, kas mijiedarbojas ar mūsu Klientiem, izmantojot Lietotnes. Tās ietver mūsu Klientu pašreizējos un potenciālos klientus, biedrus, dalībniekus, sponsorus, ekspozīcijas autorus, mārketinga partnerus, viesnīcu apmeklētājus vai citas biznesa kontaktpersonas. Piemēram, Klientu biznesa kontaktpersonas ietver personas, kas reģistrējas Klienta organizētam pasākumam, lejupielādē ar pasākumu saistītu mobilo lietotni, aizpilda tiešsaistes aptauju vai rezervē viesnīcu, izmantojot kādu no Cvent Lietotnēm.  
 • APMEKLĒTĀJI: personas un potenciālie klienti, kas mijiedarbojas ar mūsu Tīmekļa vietnēm (piemēram, lai lasītu par Cvent produktiem un pakalpojumiem, lejupielādētu tehnisko dokumentu vai pierakstītos tiešsaistes demonstrācijai), kā arī personas, kas apmeklē Cvent mārketinga pasākumus (piemēram, Cvent CONNECT®, Cvent tiešraides pasākumus un vebinārus) un kuras satiekam tirdzniecības izstādē vai par kurām uzzinām no trešajām pusēm vai citiem ārējiem avotiem. 

Kāda veida personas datus ievāc mūsu Klienti?

Mūsu Lietotnes ir elastīgas un ļauj Klientiem ievākt dažāda veida personas datus no to Klientu biznesa kontaktpersonām, kā arī par tām, tostarp to vārdu, organizāciju, amatu, pasta adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, sociālo mediju konta ID, kredītkartes vai debetkartes numuru un citu informāciju, tajā skaitā, bet ne tikai, izvēles attiecībā uz uzturu, intereses, viedokļus, aktivitātes, vecumu, dzimumu, izglītību un nodarbošanos. Mēs iesakām Klientu biznesa kontaktpersonām pārskatīt Klientu privātuma politiku, lai izprastu, kādu veidu dati tiek ievākti.

Detalizētāku mūsu Lietotņu sarakstu skatiet sadaļā “Kādus produktus nodrošina Cvent?”,kas atrodas šīs privātuma politikas beigās. Ar mūsu Lietotņu starpniecību ievāktā personas informācija tiek izmantota tikai tādu pakalpojumu sniegšanai, kam Klients pilnvarojis Cvent, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus, vai kā to pieprasa vai atļauj likumi.

Ja nepiekrītat mūsu politikai un praksei, varat neizmantot mūsu Lietotnes.

Kā mūsu Klienti ievāc personas datus?

Klienti var izmantot mūsu pielāgojamās Lietotnes, lai ievāktu personas datus dažādos veidos, kas aprakstīti piemēros tālāk. Mēs iesakām Klientu biznesa kontaktpersonām pārskatīt Klientu privātuma politiku, lai izprastu metodes, kā tiek ievākti personas dati.

 • Kad Klientu biznesa kontaktpersonas brīvprātīgi un nepārprotami ievada personas datus mūsu Lietotnēs.
 • Kad mūsu Klienti ievada mūsu Lietotnēs Klientu biznesa kontaktpersonas ar to atļauju, tostarp, kad tiem ir likumīga biznesa interese vai tie saņēmuši nepārprotamu Klientu biznesa kontaktpersonas piekrišanu.
 • Automātiski, tiklīdz Klientu biznesa kontaktpersonas mijiedarbojas ar mūsu Lietotnēm, izmantojot tādas plaši izmantotas informācijas ievākšanas tehnoloģijas kā sīkdatnes. Papildu informāciju par šīm tehnoloģijām skatiet tālāk esošajā sadaļā “Kā Cvent izmanto sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas?

Kā mūsu Klienti izmanto personas datus?

Ja Klientu biznesa kontaktpersona izvēlas izmantot mūsu Lietotnes, lai veiktu darījumus ar Klientu (piemēram, reģistrētos vai pieteiktos pasākumam, aizpildītu tiešsaistes aptauju, lejupielādētu mobilo lietotni vai nosūtītu priekšlikuma pieprasījumu ("PP") vai atbildētu uz to), jebkāda informācija, kas iesniegta saistībā ar šiem darījumiem, tiks pārsūtīta Klientam un atradīsies tā pārziņā.

Klientiem būs arī piekļuve informācijai (tostarp personas datiem un Lietotņu izmantošanas datiem), kas saistīta ar to, kā Klientu biznesa kontaktpersonas mijiedarbojas ar Lietotnēm. Šādā gadījumā Klienti darbojas kā datu pārziņi attiecībā uz Klientu biznesa kontaktpersonām atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonas ("EEZ") datu aizsardzības likumiem.  Tādējādi Cvent nevar uzņemties un arī neuzņemas atbildību par Klientu privātuma praksi.

Mūsu Klientu informācijas praksi regulē to privātuma politika. Mēs iesakām Klientu biznesa kontaktpersonām pārskatīt Klientu privātuma politiku, lai izprastu to praksi un procedūras.

Vai Cvent izmanto vai pārdod mūsu Klientu ievāktos personas datus?

Cvent neizmanto mūsu Klientu biznesa kontaktpersonu personas datus nekādos citos nolūkos, izņemot nolūkā nodrošināt tādus pakalpojumus, ko ar Lietotņu starpniecību esam apņēmušies sniegt mūsu Klientu vārdā saskaņā ar līgumu, kā tas aprakstīts tālāk, kā arī nolūkā uzlabot mūsu pakalpojumus vai likumā noteiktajā vai atļautajā nolūkā. Cvent nepārdod mūsu Klientu biznesa kontaktpersonu personas datus.

Kā Cvent ievāc no mūsu Klientiem un to Klientu biznesa kontaktpersonām un apstrādā personas datus?

Mēs ievācam no mūsu Klientiem personas datus, lai atvieglotu sazināšanos un piedāvātu lietotnes, kuras mūsu Klientiem interesē, vai ir ar mums sazinājušies par to nodrošināšanu. Piemēram, mēs varam ievākt Klientu kontaktinformāciju, izpildot līgumu, izmantojot mūsu pakalpojumus, mūsu tīmekļa vietnē esošo veidlapu, vaicājumus, kas iesniegti mūsu tērzēšanas aģentam, mijiedarbojoties ar mūsu pārdošanas vai klientu atbalsta komandu, reģistrējoties pasākumam, aizpildot mūsu aptaujas vai atbildot uz mārketinga e-pasta ziņojumiem. Mēs varam ievākt arī kredītkaršu informāciju (piem., kredītkartes numuru un derīguma termiņu, rēķina piegādes adresi, utt.) vai citu parastu bankas informāciju, kas nepieciešama rēķinu izrakstīšanas un samaksas nolūkos.

Mēs varam ierakstīt Klientu tālruņa zvanus mūsu Klientu apkalpošanas dienestam likumīgu uzņēmējdarbības interešu nolūkā, kas saistīts ar Klientu atbalsta sniegšanu, likuma parību ievērošanu, apmācību un kvalitātes nodrošināšanu. Šādus ierakstus mēs glabājam līdz 90 dienām pēc ierakstīšanas datuma, ja vien līguma īstenošanas vai darbinieku turpmākas apmācības nolūkā nav vajadzīgs citādi.

Mēs un mūsu pārdevēji ievācam informāciju par Klientu lietošanas paradumiem, lai uzzinātu, kā mūsu Klienti mijiedarbojas ar mūsu Lietotnēm. Tas ietver informāciju par to, kādas tīmekļa vietnes apmeklējat, ko noklikšķināt, kad veicat noteiktas darbības, kāda ir jūsu valodas izvēle, ko jūs pērkat un tā tālāk.

Klientu un to Klientu biznesa kontaktpersonu personas datus mēs apstrādājam šādi:

 • Lai atklātu tos mūsu meitasuzņēmumiem un filiālēm, tādējādi nodrošinot pakalpojumus mūsu Klientiem un to Klientu biznesa kontaktpersonām.
 • Lai atklātu tos līgumpartneriem, pakalpojumu nodrošinātājiem un citām trešajām pusēm, kā tas pamatoti nepieciešams, lai nodrošinātu, uzturētu un atbalstītu mūsu Lietotnes mūsu Klientiem un to Klientu biznesa kontaktpersonām, ko sniedz, piemēram, maksājumu apstrādātāji, datu centri vai tīmekļa hostinga pakalpojumu sniedzēji. Cvent neizpauž, nepārdod un netirgo informāciju šādām trešajām pusēm reklāmas nolūkā.
 • Lai sniegtu pakalpojumus, kurus mūsu Klients ir uzticējis mums, izmantojot mūsu Lietotnes. Tālāk aprakstīti daži piemēri.
  • Ja Klientu biznesa kontaktpersona izmanto kādu no mūsu Lietotnēm, lai reģistrētos pasākumam, mēs izmantosim tās sniegto e-pasta adresi, lai nosūtītu tai informāciju un paziņojumus par šo pasākumu.
  • Ja Klientu biznesa kontaktpersona izmanto kādu no mūsu Lietotnēm, lai samaksātu pasākuma reģistrācijas maksu vai norēķinātos par citiem produktiem un pakalpojumiem, izmantojot kredītkarti, mēs nodosim kredītkartes informāciju maksājumu karšu apstrādes centriem, lai validētu maksājuma informāciju un pabeigtu darījumu.
  • Ja Klients iesniedz PP sapulču telpu nodrošinātājam, kas atrodams pakalpojumā Cvent Supplier Network, vai Klientu biznesa kontaktpersonai, kā to norādījis Klients, Cvent sazināsies ar minēto vietu, pārvaldīšanas sabiedrību vai Klientu biznesa kontaktpersonu un atklās nepieciešamo informāciju, kas satur personas datus, lai atbildētu uz PP.
  • Ja Klients vai Klientu biznesa kontaktpersona izmanto savu sociālo mediju pierakstīšanās informāciju, lai kopīgotu informāciju sociālo mediju platformā vai pieteiktos kādā no mūsu Lietotnēm, mēs kopīgosim šo informāciju ar to sociālo mediju konta nodrošinātāju. Informāciju, ko kopīgosim, regulēs sociālo mediju vietnes privātuma politika. 
  • Atklāt pasākuma organizatorus, izstādes dalībniekus vai citus dalībniekus pēc Klienta norādījumiem vai ar Klienta biznesa kontaktpersonas piekrišanu, piemēram, piekrist, lai izstādes dalībnieks skenētu viņu pasākuma žetonu un dalītos ar savu kontaktinformāciju, noklikšķināt, lai dotu piekrišanu saņemt informāciju par izstādes dalībniekiem vai aktīvu piekrišanu dalīties ar informāciju Cvent Lietotnē (piemēram, vārds, kontaktinformācija, profila attēls, aptaujas atbildes, jautājumu un atbilžu iespējas, komentāri, ziņojumi, aptaujas atbildes utt.).
 • Lai nodotu datus trešajai pusei, ja notiek dažu vai visu Cvent aktīvu apvienošana, atsavināšana, restrukturēšana, rekapitalizācija, reorganizēšana, sadalīšana vai cita veida pārdošana vai nodošana, kas notiek vai nu kā darbības turpināšana, vai kā daļa no bankrota, likvidācijas vai līdzīgas procedūras, kad Cvent rīcībā esošie personas dati par Apmeklētājiem un Klientu biznesa kontaktpersonām ir starp nododamajiem aktīviem.
 • Mūsu iekšējiem uzņēmējdarbības mērķiem tas ietver mūsu Lietotņu piekļuves un izmantošanas administrēšanu, datu analīzi, drošu Klientu identificēšanu, piesakoties Lietotnē, mūsu Lietotņu uzlabošanu vai modificēšanu, mūsu reklāmas kampaņu efektivitātes noteikšanu, norēķinus par Pakalpojumiem un mūsu uzņēmuma darbību.
 • Kā uzskatām par nepieciešamu vai piemērotu:  (a) atbilstoši piemērojamajiem likumiem, tostarp likumiem ārpus jūsu dzīvesvietas valsts; (b) lai atbildētu uz valsts un valdības iestāžu, tostarp ārpus jūsu dzīvesvietas valsts, pieprasījumiem un (c) lai aizsargātu pret krāpnieciskiem darījumiem vai tos identificētu.
 • Citiem mērķiem, ja Klientu biznesa kontaktpersona sniedz nepārprotamu piekrišanu.

Mēs apkopojam un anonimizējam informāciju par (i) Klientiem un Klientu biznesa kontaktpersonām un (ii) mūsu Lietotņu izmantošanu, lai uzlabotu tās un radītu etalonproduktus un citus biznesa informācijas produktus. Apkopotā un anonimizētā informācija nesatur personas datus (t.i., neidentificē personu).

Kāds ir Cvent juridiskais pamats apstrādāt personas datus no EEZ valstīm?

Attiecībā uz personām no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm mūsu juridiskais pamats to personas informācijas ievākšanai un izmantošanai būs atkarīgs no apstrādes veida un apstākļiem. Ja rīkojamies kā apstrādātājs Klientu vārdā, mūsu juridiskais pamats būs līguma izpilde vai piekrišana. Ja rīkojamies kā datu pārzinis, mūsu juridiskais pamats būs piekrišana vai likumīgā interese, kur šādas informācijas apstrāde ir mūsu vai mūsu Klienta likumīgā interese, ko neaizēno personas datu aizsardzības intereses vai pamattiesības un brīvība. Šo interešu mērķis ir nodrošināt personām piekļuvi Lietotnēm un Lietotņu funkcijām, nosūtīt tām pieprasīto informāciju, parūpēties par Lietotņu drošību, mēģinot novērst nepilnvarotas vai ļaunprātīgas darbības, vai nodrošināt atbilstību mūsu lietošanas noteikumiem, līgumiem un citām politikām. 

Cik ilgi Cvent glabā mūsu Klientu ievāktos personas datus?

Ja Klients nav norādījis citādi, mēs apstrādājam datus līdz 90 dienām pēc līguma izbeigšanas, un šajā laikā dati tiek noņemti no mūsu ražošanas vides. 13 mēnešu laikā izņemsim datus no to glabāšanas rezerves kopijām.

Kā Klientu biznesa kontaktpersona var piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst?

Dažādās valstīs, tostarp EEZ valstīs, kā arī dažos ASV štatos Klientu biznesa kontaktpersonām pēc pieprasījuma ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un nepieciešamības gadījumā pieprasīt to labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu. Klientu biznesa kontaktpersonas var arī pieprasīt konkrēta veida personas datu nosūtīšanu tiem vai kādai to nozīmētai organizācijai strukturētā un mašīnlasāmā formātā. 

Ja apstrādājam personas datus, balstoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu. Skatiet Cvent kontaktu sadaļu zemāk tekstā. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumīgumu, balstoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas. Klientu biznesa kontaktpersonām EEZ ir arī tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādē valstī, kur tās dzīvo vai strādā. Tomēr ceram, ka spēsim palīdzēt atrisināt jebkādus jautājumus vai bažas saistībā ar to, kā izmantojam jūsu personas datus.

Cvent apstrādā Klientu biznesa kontaktpersonu datus mūsu Klientu uzraudzībā, un mūsu apstrādātie dati nav tiešā Cvent pārziņā vai īpašumā. Klientiem ir pienākums ievērot jebkādus noteikumus vai likumus, kas pieprasa paziņošanu, datu atklāšanu vai piekrišanas saņemšanu pirms datu pārsūtīšanas Cvent to apstrādes nolūkā. Ikvienai Klientu biznesa kontaktpersonai, kas vēlas piekļūt, labot vai dzēst datus, vispirms jānosūta šāds pieprasījums Klientam. Ja Klients pieprasa Cvent noņemt Klientu biznesa kontaktpersonas datus atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem, Cvent apstrādās šādu pieprasījumu noteiktajā laikā saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem vai likumiem.

Mēs drīkstam atteikties no pieprasījuma veikt informācijas izmaiņas, ja uzskatām, ka šādu izmaiņu veikšana pārkāps kādu likumu, juridisko prasību vai ka šāda informācija būs nepareiza. Šādos gadījumos informēsim Klientu par juridiskajām saistībām, kas liedz mums izpildīt pieprasījumu. 

Kā Klients var piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst?

Klientiem ir tādas pašas tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos labot vai dzēst, kā aprakstīts iepriekš.

Ikviens Klients var piekļūt saviem datiem vai tos labot vai dzēst, iesniedzot pieprasījumu mūsu tīmekļa vietnē https://www.cvent.com/personal-data-requests. Cvent apstrādās šādu pieprasījumu noteiktajā laikā saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem vai likumiem.

Mēs drīkstam atteikties no pieprasījuma veikt informācijas izmaiņas, ja uzskatām, ka šādu izmaiņu veikšana pārkāps kādu likumu, juridisko prasību vai ka šāda informācija būs nepareiza. Šādos gadījumos informēsim Klientu par juridiskajām saistībām, kas liedz mums izpildīt pieprasījumu.

Mēs saglabāsim audita vēsturi par jebkādiem pieprasījumiem attiecībā uz personas informācijas piekļuvi, labošanu vai dzēšanu, lai saglabātu atbilstību normatīvajām prasībām.

Kalifornijas iedzīvotāji

Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs, Kalifornijas likumi jums paredz īpašas tiesības attiecībā uz jūsu personas informāciju, tostarp tiesības pieprasīt, lai mēs jums atklātu noteiktu informāciju par jūsu personas informācijas vākšanu un izmantošanu pēdējos 12 mēnešos; tiesības pieprasīt, lai mēs izdzēstu visu jūsu personas informāciju, ko esam no jums apkopojuši, ar dažiem izņēmumiem; un tiesības atteikties no personas informācijas pārdošanas. Lai iesniegtu šādu pieprasījumu, noklikšķiniet šeit un iesniedziet tīmekļa veidlapu vai zvaniet pa tālruni 1-833-455-0249, vai arī sūtiet vēstuli uz:

Cvent pārstāvniecība
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102
 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums katru gadu ir jāatbild tikai uz diviem šādiem pieprasījumiem no katras personas. Jums ir arī tiesības netikt diskriminētam, ja izmantojat kādas no savām tiesībām saskaņā ar Kalifornijas privātuma likumiem.

Iespējams, ka Cvent pēdējos 12 mēnešos ir apkopojis šādu kategoriju Kalifornijas iedzīvotāju personas informāciju:

 • identifikatorus, piemēram, vārdu, uzvārdu, pasta adresi, interneta protokola adresi, e-pasta adresi vai citus līdzīgus identifikatorus. 
 • Personas informācijas kategorijas, kas aprakstītas Kalifornijas Civilkodeksa 1798.80. iedaļas e) apakšiedaļā.
 • Aizsargāto klasifikāciju raksturojums saskaņā ar Kalifornijas vai federālajiem likumiem.
 • Komerciāla informācija, ieskaitot ierakstus par nopirktajiem vai apsvērtajiem produktiem vai pakalpojumiem.
 • Informācija par internetu vai citu elektroniskā tīkla darbību.
 • Ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati.
 • Audio un vizuālā informācija, piemēram, klientu apkalpošanas zvanu ieraksti un fotogrāfijas.
 • Profesionālā vai ar nodarbinātību saistītā informācija.
 • Informācija par izglītību.
 • Secinājumi, kas izdarīti no jebkuras iepriekš apzinātās informācijas.

Šī informācija tiek savākta un izmantota mērķiem, kas norādīti šajā privātuma politikā. Iespējams, ka Cvent 12 mēnešu laikā pirms šīs atjauninātās privātuma politikas publicēšanas ir atklājis Klienta vai Apmeklētāja vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma kontaktinformāciju viesmīlības vietām (piemēram, restorānam vai viesnīcai) vai Cvent mārketinga pasākumu sponsoriem. Ja Klients vai Apmeklētājs vēlas, lai viņa informācija tiktu izslēgta no šāda veida izpaušanas, noklikšķiniet šeit, lai iesniegtu pieprasījumu. Iespējams, ka Cvent 12 mēnešu laikā pirms šīs atjauninātās privātuma politikas publicēšanas ir publiskojis jebkuru no iepriekšminētajām personas informācijas kategorijām pēc personas piekrišanas vai saskaņā ar rakstisku līgumu ar pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības mērķiem.

Kā Cvent izmanto sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas?

Sīkdatnes un tīmekļa bāksignāli

Tiklīdz personas mijiedarbojas ar mūsu Lietotnēm, mēs un mūsu pārdevēji izmantojam sīkdatnes vai līdzīgas automātiskas datu ievākšanas tehnoloģijas, lai ievāktu noteiktu informāciju par to aprīkojumu, pārlūkošanas darbībām un paradumiem, tostarp:

 • Informāciju par mūsu Lietotņu apmeklējumiem, piemēram, Lietotņu apmeklēšanas datumu un laiku, Lietotņu, tīmekļa vietņu, kurās ir saite uz mūsu Lietotnēm, vai tīmekļa vietņu, uz kurām ir saite no mūsu Lietotnēm, izmantošanas ilgumu, kādi resursi un saturs skatīts Lietotnēs.
 • Informāciju par jūsu datoru un interneta savienojumu, piemēram, IP adresi, datora veidu, ekrāna izšķirtspēju, valodu, interneta pārlūkprogrammas veidu un versiju. 

Tālāk aprakstītas tehnoloģijas, kādas izmantojam automātiskai datu ievākšanai. Mēs neizmantojam šīs tehnoloģijas, lai ievāktu informāciju no mūsu Klientu biznesa kontaktpersonām mārketinga vai reklāmas mērķiem.

 • Pārlūkprogrammas sīkdatnes.  Sīkdatne ir neliels fails, kas saglabāts dators cietajā diskā.  Tīmekļa pārlūkprogrammas iespējams konfigurēt, lai ierobežotu vai pilnībā bloķētu sīkdatnes, lai konfigurētu sīkdatņu paziņojumu iestatījumus un/vai dzēstu sīkdatnes, kas jau atrodas pārlūkprogrammā vai ierīcē.  Informācija par to, kā to izdarīt, ir pieejama tīmekļa pārlūkprogrammas palīdzības/uzziņu sadaļā. Noteikta veida sīkdatņu ierobežošana vai bloķēšana var arīdzan liegt Klientam vai Klientu biznesa kontaktpersonai izmantot konkrētas Lietotnes daļas atkarībā no tā, kā konfigurēti pārlūkprogrammas iestatījumi.  Piemēram, reģistrēšanos pasākumiem nav iespējams veiksmīgi pabeigt, ja tīmekļa pārlūkprogrammā ir atspējotas sīkdatnes. Ja vien pārlūkprogrammas iestatījumi nav pielāgoti tā, lai nesaglabātu sīkdatnes, mūsu sistēma ģenerēs sīkdatnes, tiklīdz pārlūkprogramma mijiedarbosies ar mūsu Lietotnēm.  Sīkāku informāciju par sīkdatnēm un to atspējošanu skatiet vietnē: www.allaboutcookies.org.
 • Sesijas sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes.  "Sesijas" sīkdatne ilgst tikai vienas pārlūkprogrammas sesijas ietvaros un tiek izdzēsta, kad lietotājs aizver tīmekļa pārlūkprogrammu. Sesijas sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnes operatoriem sasaistīt lietotāja veiktās darbības pārlūkošanas sesijas laikā.  "Pastāvīga" sīkdatne saglabājas lietotāja ierīcē (pat tad, kad tā ir izslēgta), kamēr beidzas tās derīguma termiņš vai tā tiek dzēsta.  Pastāvīga sīkdatne tiks atkārtoti aktivizēta, tiklīdz lietotājs atgriezīsies tīmekļa vietnē, kas šo sīkdatni izveidoja. Mēs izmantojam pastāvīgās sīkdatnes, lai palīdzētu pielāgot jūsu interneta lietošanas pieredzi, kad atgriežaties tīmekļa lapā vai mūsu tīmekļa vietnē.

Neviena no šīm sīkdatnēm nevar nolasīt vai piekļūt citām sīkdatnēm vai jebkādiem citiem lietotāja cietā diska datiem. Turklāt nevienas no šīm sīkdatnēm pašas par sevi nespēj personiski identificēt lietotāju, taču sīkdatne atpazīs lietotāja individuālo tīmekļa pārlūkprogrammu vai ierīci ar IP adreses, pārlūkprogrammas versijas, operētājsistēmas un citas informācijas starpniecību, un lietotāji, kuri piesakās savos Cvent kontos, tiks individuāli identificēti saistībā ar noteiktām Lietotnēm, izmantojot sesijas sīkdatnes.

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas patstāvīgās sīkdatnes, ko veido būtiskās sīkdatnes, veiktspējas sīkdatnes un mārketinga sīkdatnes. Funkcionālās sīkdatnes ir derīgas 12 mēnešus, veiktspējas sīkdatnes ir derīgas 24 stundas–24 mēnešus, un mārketinga sīkdatnes ir derīgas 12–24 mēnešus.

 • Tīmekļa bāksignāli.  Mūsu Lietotnēs un e-pasta ziņojumos iekļautās lapas satur nelielus elektroniskus failus, kas tiek dēvēti par tīmekļa bāksignāliem (saukti arī par "clear GIF", pikseļu tagiem un viena pikseļa GIF).  Tīmekļa bāksignāli no sīkdatnēm atšķiras ar to, ka informācija netiek uzglabāta jūsu datora cietajā diskā, bet neredzami iekļauta tīmekļa vietnēs vai e-pastā.  Tīmekļa bāksignāli ļauj mums izsekot tīmekļa lietotāju tiešsaistes darbības, piemēram, lai saskaitītu lietotājus, kuri apmeklējuši šīs lapas vai atvēruši e-pastu, kā arī citas saistītas tīmekļa vietņu statistikas izpētei (piemēram, noteikta tīmekļa vietnes satura popularitātes ierakstīšanai un sistēmas un servera integritātes pārbaudīšanai).  Šādas darbības ļauj Cvent nodrošināt mūsu lietotāju izvēlēm un interesēm pielāgotāku tīmekļa vietnes izmantošanas pieredzi.
 • "Flash" sīkdatnes.  Atsevišķas mūsu pakalpojumu funkcijas izmanto vietējo krātuvi, piemēram, "Flash" sīkdatnes, lai ievāktu un uzglabātu informāciju par jūsu izvēlēm un pārvietošanos uz, no un pašās mūsu Tīmekļa vietnēs.  "Flash" sīkdatnes nepārvalda tie paši pārlūkprogrammas iestatījumi, kas tiek izmantoti pārlūka sīkdatnēm. Ja nevēlaties, lai jūsu datorā tiktu saglabātas "Flash" sīkdatnes, varat pielāgot sava Flash atskaņotāja iestatījumus, lai bloķētu "Flash" sīkdatņu krātuvi, izmantojot rīkus, ko satur Tīmekļa vietnes krātuves iestatījumu panelis, kas pieejams šajā saitē

Šobrīd mēs nereaģējam uz "neizsekošanas" signāliem, jo gaidām, kad regulējošās iestādes vai privātuma nozare ieviesīs vienotu standartu.  Cvent nopietni uztver personu pastāvīgas tiesības noteikt, kā apstrādāt to personas datus, un turpina sekot līdzi šai jomai.

Varat uzzināt, kā pielāgot savas pārlūkprogrammas iestatījumus, lai ierobežotu vai atspējotu sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas, apmeklējot tālāk esošo sadaļu "Trešo pušu analītikas pakalpojumu nodrošinātāji".

Reklāmas

Mēs izmantojam informāciju, kas ievākta no Klientiem, kuri apmeklē mūsu vietas, lai rādītu mūsu Hospitality Cloud Klientu reklāmas viņu lietotāju mērķauditorijai, izmantojot mūsu tīklu vai mūsu reklāmas pakalpojumu sniedzējus.  Piemērs: sapulču vietu nodrošinātāji iegādājas reklāmas, kas ar pakalpojuma Cvent Supplier Network starpniecību tiek selektīvi rādītas tiem sapulču plānotājiem, kas ir iepriekš piešķīruši minimālo sapulču apjomu šādiem sapulču vietu nodrošinātājiem vai konkurentu vietām attiecīgajā metropoles teritorijā.  Kaut arī mēs neizpaužam personas datus šādiem mērķiem, ja vietu apmeklējošais lietotājs noklikšķina uz reklāmas vai kā citādi mijiedarbojas ar to, reklāmdevējs Hospitality Cloud Klients pieņem, ka vietu apmeklējošais lietotājs atbilst tā mērķauditorijas kritērijiem. Lai gan mēs un mūsu Viesmīlības mākoņa klienti izmanto šo tehnoloģiju, lai nodrošinātu reklāmas Klientiem, mēs nekad neizmantojam Klienta informāciju, lai sniegtu reklāmas Klientu biznesa kontaktpersonām.

Mēs izmantojam arī trešās puses (piemēram, LinkedIn, Google AdRoll, YouTube) , lai citās tīmekļa vietnēs piedāvātu reklāmas, kas varētu jūs interesēt. Lai iegūtu sīkāku informāciju un varētu kontrolēt savas izvēles, lūdzam apmeklēt vietni:

http://preferences-mgr.truste.com,
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 
http://www.aboutads.info/
https://policies.google.com/privacy/partners
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.facebook.com/ads/preferences/
https://twitter.com/settings/personalization
https://www.quora.com/optout

Ja atrodaties Šveicē vai Eiropas Savienībā, klikšķiniet šeit

Trešo pušu analītikas pakalpojumu nodrošinātāji

Mēs izmantojam trešo pušu analītikas pakalpojumu nodrošinātājus, tostarp Google, Adobe, Mixpanel, Mouseflow un citus, lai ievāktu informāciju par to, kā izmantojat Lietotnes un tīmekļa vietnes, un ļautu mums uzlabot šo Lietotņu darbību.  Šī informācija ļauj mums saskatīt Lietotņu izmantošanas kopainu, palīdz mums reģistrēt jebkādus sarežģījumus, kas radušies saistībā ar Lietotņu izmantošanu, parāda, vai mūsu reklāmas ir efektīvas, un ļauj mums izmantot atbildes uz reklāmām, lai optimizētu tās.  Google Analytics, Adobe un Mixpanel izmanto sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas, lai ievāktu informāciju par Lietotņu izmantošanu un informētu mūs par tīmekļa vietņu tendencēm, nesaglabājot nekādus personas datus ārējās trešo pušu analītikas pakalpojumu nodrošinātāju platformās.  Lai iegūtu sīkāku informāciju vai atteiktos no šīm darbībām:

 • Varat atteikties no pakalpojuma Google Analytics, klikšķinot šeit
 • Varat atteikties no Adobe datu apkopošanas un analīzes par to, kā izmantojat Lietotnes, noklikšķinot uz šīs saites
 • Varat atteikties no Mixpanel darbībām, apmeklējot vietni https://mixpanel.com/optout/
 • Mouseflow ievāc informāciju, kas saistīta ar peles klikšķiem, peles kustībām, ritināšanu un/vai taustiņsitienu darbībām, taču neievāc personiski identificējamu informāciju mūsu vārdā, kā arī neizseko lietotāju pārlūkošanas paradumus citās tīmekļa vietnēs, kas neizmanto Mouseflow.  Varat uzzināt vairāk par Mouseflow darbībām, apmeklējot vietni http://mouseflow.com/privacy

Kā Cvent apstrādā Apmeklētāju datus?

Cvent apstrādā Apmeklētāju datus atsevišķi un atšķirīgā veidā no tā, kā tiek apstrādāti Klientu biznesa kontaktpersonu dati. Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes un Cvent mārketinga pasākumus vai sniedzot mums savu personas informāciju, Apmeklētāji piekrīt to personas datu ievākšanai, apstrādei un glabāšanai, kā tas aprakstīts šajā sadaļā.

Ievāktie Apmeklētāju personas dati

Cvent ievāc personas datus, tostarp vārdu, nosaukumu, pasta adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, sociālo mediju konta ID, uzņēmuma informāciju (tajā skaitā finanšu un norēķinu informāciju Cvent pakalpojumu iegādes laikā), atbildes uz aptaujām, ziņojumu dēļa ierakstus, tērzētavas ziņas, pieteikumus konkursiem un reklāmu pieprasījumus. Mēs varam apkopot šo Apmeklētāju informāciju, izmantojot veidlapu mūsu vietnē, pieprasījumus, kas iesniegti mūsu tērzēšanas aģentam, mijiedarbību ar mūsu pārdošanas vai klientu atbalsta komandu, reģistrējoties pasākumam, vai izmantojot atbildi uz kādu no mūsu aptaujām vai mārketinga e-pastiem. Mēs izmantojam šos datus, lai sniegtu jums papildu informāciju par mūsu pakalpojumiem, veiktu izpēti, nodrošinātu tehniskos dokumentus vai sazinātos ar jums pēc jūsu apmeklējuma.

Mēs arī ievācam personas datus no trešo pušu avotiem, tostarp publiskajām datubāzēm, kopīgajiem mārketinga partneriem un sociālo mediju platformām.  Piemēram, ja Apmeklētājs izvēlas piesaistīt savu sociālo mediju kontu savam kontam mūsu tīmekļa vietnēs, ar mums tiks kopīgoti noteikti sociālo mediju konta personas dati, kas var arī iekļaut daļu no Apmeklētāja vai tā draugu profila informācijas.

Ja jūs nolemjat to darīt, norādot atsauci, mēs ievācam personas informāciju par jūsu kontaktpersonām, piemēram, šādu:

 • Vārds
 • Darba e-pasts
 • Uzņēmums
 • Tālruņa numurs
 • Dzīvesvietas pilsēta
 • Pasta indekss

Ja jūs mums sniedzat personas informāciju par savām kontaktpersonām, mēs šo informāciju izmantosim tikai konkrētajam nolūkam, kam šī informācija ir sniegta.

Ja uzskatāt, ka kāds cits mums ir sniedzis jūsu personisko informāciju, un jūs vēlaties pieprasīt, lai tā tiktu dzēsta no mūsu datubāzes, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu, izmantojot vietni: https://www.cvent.com/personal-data-requests. Turklāt mēs un mūsu analītisko pakalpojumu sniedzēji ievācam personas datus ar sīkdatņu vai līdzīgu tehnoloģiju starpniecību, lai iegūtu informāciju par Apmeklētāju skatītajām lapām un atvērtajām saitēm, kā arī noskaidrotu Apmeklētāju tīmekļa pārlūkprogrammas informāciju, Apmeklētāju IP adresi un iegūtu informāciju par citām darbībām, ko Apmeklētāji var veikt, piekļūstot mūsu tīmekļa vietnēm. Papildu informāciju par to, kā izmantojam šīs tehnoloģijas un kā tās kontrolēt, skatiet tālāk sadaļā “Sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas“.

Kā Cvent izmanto ievāktos Apmeklētāju personas datus

Cvent apstrādā Apmeklētāju personas datus, lai:

 • analizētu piekļuvi mūsu tīmekļa vietnēm;
 • personalizētu jūsu pārlūkošanas pieredzi un piedāvātu jums saistošākus produktus un funkcijas;
 • noteiktu tehniskās tīmekļa vietnes problēmas;
 • atklātu, izmeklētu un novērstu krāpnieciskas vai nelikumīgas darbības;
 • nosūtītu ar produktiem, pakalpojumiem vai politikas izmaiņām saistītus paziņojumus;
 • atbildētu uz pieprasījumiem, kas saistīti ar produktiem un pakalpojumiem;
 • nosūtītu informāciju, piemēram, paziņojumus par produktiem, biļetenus, tehniskos dokumentus, kā arī informāciju par citiem svarīgiem piedāvājumiem un gaidāmām akcijām vai pasākumiem (nepieciešamības gadījumā un atkarībā no jūsu jurisdikcijas mums būs nepieciešama nepārprotama jūsu piekrišana, pirms nosūtīsim ar mārketingu saistītus e-pasta ziņojumus);
 • plānotu un rīkotu Cvent korporatīvus pasākumus, organizētu tiešsaistes forumus un sociālos tīklus, kuros var piedalīties Apmeklētāji;
 • analizētu un noteiktu jaunas perspektīvas;
 • izveidotu pielāgotas reklāmas, pārdošanas un veicināšanas programmas;
 • nosūtītu klientiem rēķinus par mūsu pakalpojumiem un izvērtētu potenciālo klientu finansiālās iespējas atļauties Cvent risinājumus.

Ja vēlaties atteikties no paziņojumiem par Cvent, lūdzu, noklikšķiniet šeit: https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Apmeklētāju personas datu glabāšana

Ja apstrādājam Apmeklētāju personas datus mārketinga nolūkā vai ar Apmeklētāju atļauju, mēs apstrādājam šos datus līdz brīdim, kad Apmeklētājs lūdz to pārtraukt. Parasti jūsu pieprasījuma izpildei ir nepieciešamas 30 dienas, bet nekādā gadījumā ne ilgāk, kā to prasa piemērojamie tiesību akti. Cvent neuzglabās Apmeklētāju personas datus ilgāk par likumā noteikto glabāšanas laiku, kas atļauts vietējā jurisdikcijā, kur tiek piedāvāti un nodrošināti Cvent pakalpojumi. Mēs saglabājam arī ierakstu, tiklīdz Apmeklētāji lūdz mums nesūtīt tiešu mārketinga informāciju un neveikt nepārtrauktu to datu apstrādi, lai varam arī turpmāk respektēt šādu Apmeklētāju lūgumu.

Apmeklētāju datu kopīgošana

Cvent var kopīgot informāciju ar trešo pušu pakalpojumu nodrošinātājiem, kas sniedz pakalpojumus mūsu vārdā, kā arī ar trešajām pusēm, kas pārdod tālāk Cvent pakalpojumus.

Cvent var arī sadarboties ar biznesa partneriem, lai kopīgi piedāvātu produktus, pakalpojumus vai citas programmas, tostarp vebinārus vai tehniskos dokumentus, un ik pa laikam varam kopīgot personas datus, ja iegādājaties kādus kopīgi piedāvātus produktus vai pakalpojumus vai izrādāt par tiem interesi.

Cvent kopīgos ar trešajām pusēm tikai to Apmeklētāju vai Klientu personas datus, kuri apmeklē Cvent mārketinga pasākumus, ja: a) Apmeklētājs tam nenoliedzami piekrīt, b) Apmeklētājs ļauj skenēt savu žetonu vai c) to pieļauj piemērojamie likumi.

Piekļuve Apmeklētāju datiem un to labošana vai dzēšana

Apmeklētājiem ir tādas pašas tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos labot vai dzēst, kādas ir mūsu Klientiem, un šī informācija aprakstīta sadaļā “Kā Klients var piekļūt saviem personas datiem un tos labot vai dzēst?”

Ikviens Apmeklētājs, kurš vēlas piekļūt saviem datiem vai tos labot vai dzēst, var to darīt, iesniedzot pieprasījumu mūsu tīmekļa vietnē https://www.cvent.com/personal-data-requests. Cvent apstrādās šo pieprasījumu 30 dienu laikā.

Mēs drīkstam atteikties no pieprasījuma veikt informācijas izmaiņas, ja uzskatām, ka šādu izmaiņu veikšana pārkāps kādu likumu, juridisko prasību vai ka šāda informācija būs nepareiza. Šādos gadījumos informēsim Apmeklētāju par juridiskajām saistībām, kas liedz mums izpildīt pieprasījumu. 

Mēs saglabāsim audita vēsturi par jebkādiem pieprasījumiem attiecībā uz personas informācijas piekļuvi, labošanu vai dzēšanu, lai saglabātu atbilstību normatīvajām prasībām.

Kalifornijas iedzīvotāji

Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs, Kalifornijas likumi jums paredz īpašas tiesības attiecībā uz jūsu personas informāciju. Visas prakses, kas aprakstītas informācijā Kalifornijas iedzīvotājiem sadaļā Kā klients var piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai izdzēst? attiecas arī uz Kalifornijas Apmeklētājiem.

Sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas

Visas ar sīkdatnēm un to izmantošanu saistītās darbības, kas aprakstītas sadaļā “Kā Cvent izmanto sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas?”, attiecas uz Apmeklētājiem arī brīdī, kad tie mijiedarbojas ar mūsu tīmekļa vietnēm.

Vai Cvent apstrādā tādu bērnu informāciju, kuri vēl nav sasnieguši 16 gadu vecumu?

Neviena no mūsu Lietotnēm nav paredzēta bērniem, kuri vēl nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Mēs nelūdzam tieši personas datus bērniem, kuri vēl nav sasnieguši 16 gadu vecumu, un neievācam apzināti personas datus no viņiem. Ja uzzinām, ka mēs netīšām esam apkopojuši personas informāciju no bērniem, kuri vēl nav sasnieguši 16 gadu vecumu, mēs šo informāciju izdzēsīsim, cik drīz vien iespējams.

Šī privātuma politika neattiecas uz mūsu Klientu praksi, ar kuru jūsu bērns var mijiedarboties. Jums vajadzētu pārskatīt Klientiem piemērojamos noteikumus un politikas, ieskaitot datu vākšanas un lietošanas praksi, lai noteiktu to piemērotību jūsu bērnam.

Uz kurieni Cvent pārsūta apstrādātos personas datus?

Uzņēmējdarbības prakšu veicināšanas nolūkā un uzlabotas pakalpojumu sniegšanas nolūkā personas datu ievākšana, piekļuve tiem, to pārsūtīšana un glabāšana var tikt veikta Amerikas Savienotajās Valstīs vai citās valstīs, kur mēs darbojamies, tostarp valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEA). Personas datiem var piekļūt Cvent personāls, kas nodrošina pakalpojumus ikvienā valstī, kur atrodas mūsu filiāles vai kur izmantojam IT pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, tostarp Indijā, Austrālijā un Singapūrā. Gadījumos, ja mēs pārsūtam personas datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas vai ASV, mēs īstenojam drošības mērus, lai nodrošinātu piemērotu datu aizsardzības līmeni, piemēram, izmantojam līguma standartklauzulas, ko apstiprināja Eiropas Komisija. Ja vēlaties saņemt to kopiju vai jums ir kādi citi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

Piezīme par neseno ES–ASV privātuma vairoga atzīšanu par spēkā neesošu

Eiropas Savienības Tiesa (CJEU) 2020. gada 16. jūlijā atzina par spēku neesošu ES–ASV privātuma vairogu — vienu no pamata mehānismiem, kas regulēja likumīgu personas datu pārsūtīšanu no Eiropas Savienības uz ASV. Pirms šī lēmuma pieņemšanas uzņēmums Cvent un noteikti tā meitasuzņēmumi saņēma sertifikātu par atbilstību ES–ASV privātuma vairoga principiem attiecībā uz personas datu pārsūtīšanu no EEZ uz ASV.

Šajā pašā lēmumā Tiesa apliecināja, ka spēkā paliek cita pamata metode, kas nodrošina piemērotu personas datu aizsardzību pārsūtīšanas laikā, — līguma standartklauzulas (SCC). Neparakstītas ES līguma standartklauzulas, ko Cvent sagatavoja saviem Klientiem, ir pieejamas šeit. Aicinām Klientus parakstīt un iesniegt atpakaļ Pielikumu par datu apstrādi.

Kā Cvent rūpējas par apstrādāto datu drošību?

Mēs izmantojam dažādus organizatoriskus, tehniskus un administratīvus pasākumus, lai savā organizācijā aizsargātu personas datus.  Mēs ievērojam vispārpieņemtus standartus, lai aizsargātu mums iesniegto personisko informāciju gan tās pārsūtīšanas laikā, gan tiklīdz tā tiek saņemta. Diemžēl neviena datu pārsūtīšanas vai glabāšanas sistēma nevar būt 100% droša.  Ja jums ir iemesls uzskatīt, ka jūsu sadarbošanās ar mums vairs nav droša (piemēram, ja jums ir aizdomas, ka jebkādu jūsu kontu drošība var būt apdraudēta), lūdzam nekavējoties informēt mūs par šo problēmu, sazinoties ar mums atbilstoši tālāk esošajai sadaļai "Kontaktinformācija".

Kādus produktus nodrošina Cvent?

Event Cloud

Cvent Meetings & Events

 • Cvent Event Management
 •  
 • Inquisium by Cvent
 • Cvent Conference
 • Lanyon Meetings
 • Social Tables
 • Virtual Attendee Hub®

Cvent Onsite Solutions

 • OnArrival
 • OnArrival 360
 • SocialWall
 • LeadCapture
 • CrowdCompass by Cvent
 • QuickMobile by Cvent
 • DoubleDutch by Cvent

Hospitality Cloud

 • Cvent Supplier Network
 • SpeedRFP.com
 • EliteMeetings.com
 • Cvent Business Intelligence
 • Cvent Lead Scoring
 • Cvent Passkey
 • Cvent Business Transient
 • Social Tables

Kā Klients vai Apmeklētājs var pārvaldīt savas Cvent e-pasta izvēles?

Ja vēlies atjaunināt savas e-pasta izvēles, lai pielāgotu jūs interesējošo tēmu saņemšanu, vai atteiktos no ziņojumu saņemšanas no Cvent, varat to izdarīt šeit:  https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Kā sazināties ar Cvent vai Cvent datu aizsardzības speciālistu?

Lai saņemtu informāciju par datu aizsardzības speciālista (DAS) lomu vai jebkādiem jautājumiem, kas saistīti ar Cvent privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar DAS, rakstot uz [email protected].  Varat arī droši sazināties ar Cvent saistībā ar informāciju par mūsu privātuma programmas ieviešanu, rakstot uz:

Cvent pārstāvniecība
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102

[email protected]

Kā Cvent publicē izmaiņas savā privātuma politikā?

Mēs atjaunināsim šo privātuma politiku, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu informācijas praksē. Jebkādu būtisku izmaiņu gadījumā informēsim jūs ar paziņojuma starpniecību šajā tīmekļa vietnē trīsdesmit (30) dienu laikā pirms izmaiņu spēkā stāšanās datuma vai nosūtīsim ziņu uz jūsu kontā norādīto e-pasta adresi septiņu (7) dienu laikā pirms izmaiņu spēkā stāšanās datuma. Tomēr jebkādas izmaiņas privātuma politikā attiecībā uz jauniem Apmeklētājiem, Klientiem un Klientu biznesa kontaktpersonām nekavējoties stājas spēkā pēc to publicēšanas. Mēs aicinām jūs laiku pa laikam pārskatīt šo lapu, lai iegūtu jaunāko informāciju par mūsu privātuma praksi.