"Cvent“ pasaulinė privatumo politika

Vėliausių pakeitimų santrauka:

Atnaujinimai nuo 2019 02 20

 • Kaip atnaujinti el. pašto pirmenybinius nustatymus.
 • Pataisytas pavadinimas į "Cvent Germany GmBH".
 • Paaiškintas užlaikymo laikotarpis, susijęs su specifiškai įrašytais klientų aptarnavimo skambučiais.
 • Paaiškinimas apie tai, kaip renkami ir naudojami klientų ir "Customer Business Contact" asmeniniai duomenys.

Vėliausi pakeitimai 2019 02 20

Įžanga

"Cvent, Inc." kompanija ir jos valdomos įmonės "Cvent Europe Ltd.", "Cvent Germany GmBH", "Cvent Canada Inc.", "Cvent Australia PTY Limited", "Cvent Singapore PTE Limited", "Cvent India Private Limited", "Lanyon Solutions, Inc.", "Passkey International, Inc." ir "StarCite, Inc." (toliau vadinama "Cvent" arba "mes", "mus"), gerbia Jūsų privatumą ir mes įsipareigojame saugoti šį privatumą laikydamiesi šios politikos.

Ši politika apibrėžia mūsų praktiką, susijusią su informacija, kurią mes surenkame savo "Cvent Event Cloud" ir "Hospitality Cloud" programinės įrangos platformomis ir programomis (toliau vadinama “Programos”) bei Cvent privatumo praktikas, kuripos susijusios su naudojimusi Cvent tinklapais (tokiais, kaip www.cvent.comwww.lanyon.com ir kitais Cvent tinklapiais, susietais su šia politika) ir išorine rinkodaros veikla.

Ši politika taip pat aprašo Jūsų duomenų apsaugos teises, įskaitant teisę nesutikti su tam tikrais "Cvent" duomenų apdorojimo tikslais. Ši Politika netaikoma informacijai, kuri buvo surinkta trečiųjų šalių, įskaitant naudojimąsi trečiųjų šalių programomis arba turiniu (įskaitant reklamą), kuris susietas arba prieinamas iš Programų arba tinklapių.

Turinys

Ar esate klientas, "Customer Business Contact" arba lankytojas?

Kokius asmeninius duomenis renka mūsų klientai?

Kaip mūsų klientai renka asmeninius duomenis?

Kai mūsų klientai naudoja asmeninius duomenis?

Ar "Cvent" naudoja arba parduoda asmeninius duomenis, kuriuos surinko mūsų klientai?

Kaip "Cvent" renka ir apdoroja asmeninius duomenis iš mūsų klientų ir "Customer Business Contact"?
Kokiais teisiniais pagrindais "Cvent" tvarko asmeninius duomenis iš EEE?

Kiek ilgai "Cvent" saugo asmens duomenis, surinktus mūsų klientų?
Kaip gali "Customer Business Contact" prieiti, pakoreguoti arba ištrinti savo asmeninius duomenis?

Kaip gali klientas prieiti, pakoreguoti arba ištrinti savo asmeninius duomenis?
Kaip "Cvent" naudoja slapukus ir panašias technologijas?

Kaip "Cvent" apdoroja duomenis iš lankytojų?

Ar "Cvent" apdoroja vaikų informacija iki 1 metų amžiaus?

Kur "Cvent" perduoda tvarkomus duomenis?

Kaip "Cvent" užtikrina tvarkomų duomenų saugumą?

Kas yra Cvent" produktai?

Kaip klientas arba lankytojas gali tvarkyti savo "Cvent" pirmenybinius el. pašto nustatymus?

Kaip susisiekti su "Cvent" arba "Cvent" Duomenų apsaugos pareigūnu?

Kaip "Cvent" publikuoja pakeitimus savo Privatumo politikoje?

 

Ar esate klientas, "Customer Business Contact" arba lankytojas?

Ši politika taikoma šiai asmenų klasifikacijai, kurie bendrauja su "Cvent":

Kokius asmeninius duomenis renka mūsų klientai?

Mūsų programos yra universalios ir leidžia klientams rinktis įvairius asmeninius duomenis iš ir apie savo "Customer Business Contact", įskaitant vardą, organizaciją, pavadinimą, kreipinį, pašto adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, fakso numerį, socialinės medijos paskyros ID, kreditinės arba debetinės kortelės numerį ir kitą informaciją, įskaitant, tačiau neapsiribojant informacija apie mitybines pasirinktis, interesus, nuomones, veiklą, amžių, lytį, išsilavinimą ir profesiją.

Dėl išsamaus mūsų programų sąrašo žr. skyrelį“Kas yra Cvent produktai” šios Privatumo politikos pabaigoje. "Cvent" naudojimasis asmenine informacija, kuri surenkama per programas, gali būti ribojamas iki paslaugos teikimo, kuria mūsų klientai įsipareigoja "Cvent".

Jei nesutinkate su mūsų politika ir praktika, galite rinktis nesinaudoti mūsų programomis.

Kaip mūsų klientai renka asmeninius duomenis?

 • Kai "Customer Business Contacts" savo noru ir išskirtinai patys įveda asmeninę informaciją į mūsų programas.
 • Kai mūsų klientai įeina į "Customer Business Contacts" iš mūsų programų, kada tai leidžiama, įskaitant teisėtų verslo interesų turėjimą arba gaunant išskirtinį sutikimą iš "Customer Business Contact".
 • Automatiškai, kada "Customer Business Contacts" sąveikauja su programomis, įskaitant dažniausiai naudojamas informacijos rinkimo technologijas, tokias, kaip slapukai. Daugiau informacijos apie šias technologijas, žr. skyrių žemiau pavadinimą " Kaip Cvent naudojame slapukus ir panašias technologijas?".

Kai mūsų klientai naudoja asmeninius duomenis?

Jei "Customer Business Contact" nusprendžia naudoti su mūsų programomis tam, kad vykdytų verslo veiklą su klientu (pavyzdžiui, užsiregistruotų arba pasižymėtų internete renginį, atliktų internetinę apklausą, atsisiųstų mobiliąją programėlę, siųstų arba atsakyt į prašymą dėl pasiūlymo ("PDP"), bet kokia informacija, pateikta dėl tokios sąveikos, bus perduota ir kontroliuojama kliento.

Klientai taip pat turės galimybę susipažinti su informacija (įskaitant asmens duomenis ir naudojimo duomenys) yra susijęs su tuo, kaip "Customer Business Contact" sąveikauja su programomis. Tokiu atveju Klientai veikia kaip duomenų valdytojai "Customer Business Contact" atžvilgiu pagal Eiropos Ekonominės Erdvės (EEE) duomenų apsaugos įstatymus.  Todėl mes negalime prisiimti ir neprisiimame atsakomybės už mūsų klientų privatumo praktikas.

Mūsų klientų privatumo praktika nustatyta jų pačių privatumo politikoje. Mes skatiname "Customer Business Contacts" peržiūrėti klientų privatumo politiką ir procedūras.

Ar "Cvent" naudoja arba parduoda asmeninius duomenis, kuriuos surinko mūsų klientai?

"Cvent" nenaudoja jokių asmeninių "Customer Business Contacts" duomenų jokiems kitiems tikslams, nei siekiant teikti paslaugas, dėl kurių mūsų klientai sudarė sutartis jas teikti per mūsų programas, kaip tai aprašyta žemiau, arba kaip tai reikalaujama pagal įstatymus. "Cvent" neparduoda mūsų "Customer Business Contacts" asmens duomenų.

Kaip "Cvent" renka ir apdoroja asmeninius duomenis iš mūsų klientų ir "Customer Business Contact"?

Mes renkame asmens duomenis iš savo klientų tam, kad galėtume užtikrinti komunikaciją su jais ir teikti programas, kuriomis mūsų klientai domisi arba kurias naudoja pagal sutartis su mumis. Pavyzdžiui, mes galime rinkti klientų kontaktinę informaciją, kada vykdome sutartį, klientas naudojasi mūsų paslaugomis arba forma mūsų tinklapyje, kontaktuoja su mūsų pardavimų arba klientų pagalbos komanda, registruojasi įvykiui, atsako į vieną iš mūsų apklausų arba rinkodaros el. laiškų. Mes taip pat galime rinkti kreditinės kortelės informaciją (pvz., kreditinės kortelės numerį ir jos galiojimo datą, jos savininko adresą ir t.t.) ir kitą įprastinę bankinę informaciją, kuri reikalinga apmokestinimo ir apmokėjimo tikslais.

Mes galime įrašinėti klientų telefoninius pokalbius, kada skambinama mūsų klientų aptarnavimo komandai ir tai darome pagrįstais teisiniais verslo interesais, kurie susiję su pagalbos klientams teikimu, atitiktimi įstatymams, mokymų ir kokybės užtikrinimo tikslais. Mes saugome šiuos įrašus iki iki 90 dienų po įrašymo.

Mes renkame klientų naudojimosi informaciją apie tai, kaip mūsų klientai sąveikauja su mūsų programomis. Tai apima tinklapius, kuriuose lankotės, tai, ką juose paspaudžiate, kada atliekate tam tikrus veiksmus, kokius kalbos pirmenybinius nustatymus turite, ką perkate ir t.t.

Mes apdorojame klientų ir jų "Customer Business Contacts" asmeninius duomenis tokiu būdu:

 • Mes juos teikiame savo padaliniams ir dukterinėms kompanijoms tam, kad jos galėtų teikti paslaugas klientams ir jų "Customer Business Contacts"
 • Šiuos duomenis atskleidžiame savo rangovams, paslaugų teikėjams ir kitiems tretiesiems asmenims, kada tai pagrįstai reikalinga arba protinga norint teikti, užtikrinti ir palaikyti techniškai mūsų programas klientams ir jų "Customer Business Contacts", pavyzdžiui, mokėjimo apdorojimo paslaygų teikėjams ir duomenų centrui, arba internetinės prieglobos tiekėjams. "Cvent" nesidalina, neparduoda ir neprekiauja jokia informacija su jokiomis trečiosiomis šalimis reklamos tikslais.
 • Tam, kad galėtume teikti programas, dėl kurių tiekimo su mumis klientai sudarė sutartis. Tokie pavyzdžiai apima:
  • Jei "Customer Business Contact" naudoja mūsų programinę įrangą tam, kad galėtų registruotis įvykiui, mes naudosime nurodytą el. pašto adresą tam, kad galėtume siųsti informaciją ir kitus pranešimus, kurie susiję su įvykiu.
  • Jei "Customer Business Contact" naudoja vieną iš mūsų programų tam, kad apmokėtų už renginio registracijos mokesčius ar kitus produktus ar paslaugas naudojant kreditines korteles; mes tokią kreditinių kortelių informaciją perduosime kortelių mokėtojų apdorojimui tam, kad patvirtintume mokėjimo informaciją ir užbaigtume sandorius.
  • Kai klientas pateikia PDP dėl susirinkimo vietos, kuri nurodyta "Cvent" tiekėjų tinkle arba "Customer Business Contact", kaip nurodo klientas, "Cvent" susisieks su šia vieta, administruojančia kompanija arba "Customer Business Contact" bei pateiks informaciją, kurios reikia tam, kad būtų galima atsakyti į PDP, kurioje yra asmeniniai duomenys.
  • Kai klientas arba "Customer Business Contact" naudoja asmeninę informaciją savo socialinės medijos kredencialams norint dalintis tokia informacija socialinės medijos platformoje arba prisijungti prie mūsų programų, mes dalinsimės tokia informacija tiekėjo socialinės medijos paskyroje. Informacija, kuria mes dalinamės, bus tvarkoma pagal socialinės medijos portalo privatumo politiką.
 • Teikiame informaciją trečiosioms šalims tais atvejais, kai jungiamos ar skaidomos, restruktūrizuojamos, rekapitalizuojamos, reorganizuojamos, uždaromos įmonės arba atliekami kiti pardavimo ar perleidimo veiksmai, susiję su visais "Cvent" aktyvais ar jų dalimi, taip pat kada ketinama tęsti veikla arba kai tai yra bankroto, likvidavimo ar panašių procedūrų dalis, kai tokiais atvejais asmeninę informaciją apie savo klientus arba "Customer Business Contact" klientus turi "Cvent" ir tokia informacija yra perleidžiamų aktyvų dalis.
 • Mūsų vidaus verslo tikslais, kurie apima administravimo prieigą ir naudojimąsi mūsų programomis, duomenų analizę, saugų klientų identifikavimą prisijungiant prie programų, gerinant arba modifikuojant programas, nustatant jų efektyvumą mūsų reklaminėse kampanijose, apmokestinant paslaugas ir administruojant verslą.
 • Mes manome, kad šie veiksmai yra reikalingi arba tinkami:  (a) pagal galiojančios teisės aktus, įskaitant teisės aktus už Jūsų rezidavimo valstybės; (b) atsakyti į paklausimus iš visuomenės ir valstybės institucijų už Jūsų rezidavimo valstybės ribų; (c) apsaugai nuo arba dėl nesąžiningų sandorių identifikavimo.
 • Kitiems tikslams, kai "Customer Business Contacts" suteikia aiškų sutikimą.

Mes apibendriname ir nuasmeniname informaciją apie (i) klientus ir "Customer Business Contacts" ir (ii) naudojame programas tam, kad galėtume pagerinti savo programas ir sukurti apsaugas bei kitus verslo žvalgybos produktus. Tokioje apibendrintoje ir nuasmenintoje informacijoje nėra jokių asmeninių duomenų (t.y. pagal šią informaciją neįmanoma identifikuoti asmens).

Kokiais teisiniais pagrindais "Cvent" tvarko asmeninius duomenis iš EEE?

Asmenims, kurie nėra Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), mūsų teisinė bazė, susijusi su jų asmeninės informacijos rinkimu ir naudojimu, apdorojama teisėtais tiek mūsų, tiek trečiųjų šalių teisėtais interesais ir tokios informacijos tvarkymas nepažeidžia asmens duomenų apsaugos interesų, fundamentaliųjų teisių ir laisvių. Šie interesai susiję su prieigos asmenims suteikimu prie mūsų programų ir šių programų funkcijų; siųsti jiems informaciją, kurios jie pageidavo; užtikrinti programų naudojimo saugumą apsaugant nuo neleistinos prieigos ar piktybinės veiklos; arba reikalavimą vykdyti mūsų naudojimosi sąlygas, kontraktus ir kitą politiką. Tam tikrose EEE valstybėse mes vadovaujamės sutikimu kaip teisiniu pagrindu naudotis tokiais duomenimis rinkodaros tikslais.

Kiek ilgai "Cvent" saugo asmens duomenis, surinktus mūsų klientų?

tada, kai mes apdorojame asmeninius duomenis teisėtais verslo interesais, kaip aprašyta skyrelyje “Ar "Cvent" naudoja arba parduoda asmeninius duomenis, kuriuos surinko mūsų klientai?”, išskyrus atvejus, kada būtų nurodyta kitaip mūsų kontrakte su klientu, mes tokius duomenis apdorojame iki 90 dienų po kontrakto nutraukimo, o po to tokius duomenis pašaliname iš savo produktų aplinkos. Per 13 mėnesių mes pašaliname duomenis iš mūsų rezervinių laikmenų.

 

Kaip "Customer Business Contact" prieina, koreguoja arba ištrina savo informaciją?

Įvairiose valstybėse, įskaitant EEE valstybes, pagal jų prašymą, "Customer Business Contacts" turi teisę prieiti prie savo asmeninės informacijos ir, jei reikia, ją pakeisti, ištrinti ar apriboti. "Customer Business Contacts" taip pat gali paprašyti tam tikrų asmens duomenų tipų, kurie turėtų būti pristatyti jiems, arba kitai jų nurodytai organizacijai, struktūrišku ir mašina nuskaitomu formatu.

Kur mes apdorojame Jūsų asmeninę informaciją Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą. Žr. "Cvent" kontaktų skyrelį žemiau. Sutikimo atšaukimas negali turėti įtakos apdorojimo teisėtumui iki jo atšaukimo. "Customer Business Contacts" taip pat turi teisę skųstis prižiūrinčiai institucijai, kuri atsakinga už duomenų saugą valstybėje, kurioje jie gyvena arba dirba - tačiau mes tikimės, kad ir patys galėsime padėti jiems su jų paklausimais ar skundais dėl Jūsų naudojimosi jų asmeniniais duomenimis.

"Cvent" apdoroja "Customer Business Contacts" duomenis pagal klientų nurodymus ir neturi tiesioginės kontrolės ar nuosavybės tokiems asmeniniams apdorojamiems duomenims. Klientai atsako už tai, kad laikytųsi net kokiu reikalavimų ar įstatymų dėl pranešimų atskleidimo arba sutikimo gavimo prieš perduodant duomenis "Cvent" apdorojimo tikslais. Bet kuris "Customer Business Contact", ieškantis prieigos prie duomenų, norintis juos pakoreguoti ar ištrinti, turi nukreipti savo užklausimą klientui. Jei klientas prašo "Cvent" pašalinti asmeninius duomenis iš "Customer Business Contact" tam, kad būtų laikomasi duomenų apsaugos reikalavimų, "Cvent" įgyvendina tokį prašymą per 30 dienų.

Mes neįgyvendinsime prašymo pakeisti informaciją jei manysime, kad tokie pakeitimai gali pažeisti įstatymus ar teisinius reikalavimus, arba jei pakeista informacija būtų klaidinga. Tokiais atvejais mes informuosime klientą apie teisinius įsipareigojimus, kurių pagrindu negalime įgyvebdinti jo prašymo.

Kaip gali klientas prieiti, pakoreguoti arba ištrinti savo asmeninius duomenis?

Klientai turi tas pačias teises prieiti, koreguoti ar ištrinti savo asmeninius duomenis, kaip ir "Customer Business Contacts", kaip tai nurodyta skyrelyje "Kaip Customer Business Contacts" gali prieiti, pakoreguoti arba ištrinti savo asmeninius duomenis?

 

bet kuris klientas, kuris nori prieiti, pakoreguoti arba ištrinti duomenis, gali tai padaryti pateikdamas prašymą mūsų puslapyje https://www.cvent.com/gdpr-personal-data-request. "Cvent" apdoros tokį prašymą per 30 dienų.

 

Mes neįgyvendinsime prašymo pakeisti informaciją jei manysime, kad tokie pakeitimai gali pažeisti įstatymus ar teisinius reikalavimus, arba jei pakeista informacija būtų klaidinga. Tokiais atvejais mes informuosime klientą apie teisinius įsipareigojimus, kurių pagrindu negalime įgyvendinti jo prašymo.

 

Mes išsaugosime audito istoriją, kuri susijusi su bet kokiais prašymais dėl prieigos prie asmeninės informacijos, jos koregavimo ir ištrynimo tam, kad užtikrintumėme įrašų atitiktį pagal teisinius reikalavimus.

 

Kaip "Cvent" naudoja slapukus ir panašias technologijas?

Slapukai ir interneto švyturėliai

Mes naudojame slapukus ir panašias automatines duomenų rinkimo technologijas, kada asmenys sąveikauja su mūsų programomis tam, kad būtų renkama tam tikra informacija apie jų įrangą, naršymo veiksmus ir įpročius, įskaitant:

 • Informaciją apie Jūsų apsilankymus, tokią, kaip prieigos prie programų data ir laikas, laiko trukmė, kurį praleidžiate mūsų programose, tinklapiai, kurie susieti su mūsų programomis arba nurodomi mūsų programų, ištekliai ir turinys, prie kurio prieinate ir naudojatės programose.
 • Informacija apie Jūsų kompiuterį ir interneto ryšį, tokia, kaip Jūsų IP adresas, kompiuterio tipas, ekrano dydis, kalba, internetinės naršyklės tipas ir versija.

Žemiau yra technologijos, kurias mes naudojame automatiniam duomenų rinkimui. Mes nenaudojame jokių šių technologijų tam, kad rinktume informaciją iš "Customer Business Contacts" rinkodaros ar reklamos tikslais.

 • Naršyklės slapukai  Slapukai yra maži failai, kurie įrašomi kompiuterio kietajame diske.  Internetinę naršyklę galima sukonfigūruoti taip, kad ji ribotų arba visiškai blokuotų slapukus, konfigūruotų slapukų pateikiamos informacijos nustatymus ir/arba ištrintų slapukus, kurie jau yra kompiuteryje arba naršyklėje.  Informacija apie tai, kaip tai padaryti, pateikta internetinės naršyklės pagalbos/nuorodų skyrelyje. Apribojus tam tikrų slapukų naudojimą ar veikimą klientams arba "Customer Business Contact" gali nepavykti naudotis tam tikromis programų dalimis priklausomai nuo to, kaip sukonfigūruoti naršyklės nustatymai.  Pavyzdžiui, gali nepavykti užbaigti registracijos į renginį jei internetinėje naršyklėje bus išjungti slapukai. Išskyrus atvejus, kada naršyklės nustatymai atlikti taip, kad ji atsisakys slapukų, mūsų sistema sudarinės slapukus, kada naršyklė sąveikaus su mūsų programomis.  Dėl išsamesnės informacijos apie mūsų slapukus ir tai, kaip juos išjungti, žr. www.allaboutcookies.org.
 • Sesijos slapukai ir nuolatiniai slapukai  "Sesijos" slapukas veikia tik vieną naršyklės sesiją ir jis ištrinamas tada, kai vartotojas uždaro internetinę naršyklę. "Sesijos" slapukai leidžia tinklapio operatoriams susieti vartotojo veiksmus su naršyklės sesija.  "Nuolatinis" slapukas lieka vartotojo prietaise (net tada, kai prietaisas išjungiamas) tol, kol jis baigiasi arba ištrinamas.  Nuolatinis slapukas bus aktyvuojamas ir vėl, kada vartotojas grįš į tinklapį, kuris įkėlė slapuką. Mes naudojame nuolatinius slapukus tam, kad priderintumėme Jūsų tinklo patirtį, kada grįžtate iš internetinio puslapio arba tinklapio.

Nė vienas iš šių slapukų negali perskaityti arba prieiti prie kitų slapukų ar kitų duomenų iš vartotojo kietojo disko. Be to, nė vienas iš šių slapukų atskirai negalės identifikuoti vartotojo, tačiau slapukas atpažint vartotojo individualią tinklapio naršyklę arba prietaisą pagal IP adresą, naršyklės versiją, operacinę sistemą ir kitą informaciją bei asmenis, kurie prisijungia prie "Cvent" paskyrų, šie asmenys bus individualiai identifikuojami pagal atitinkamos programinės įrangos sesijos slapukus.

 • Interneto švyturėliai  Mūsų programų puslapiuose ir el. pašte yra mažų elektroninių failų, kurie žinomi, kaip internetiniai švyturėliai (taip pat vadinami "permatomais gif", "pikselių kodais" arba vieno pikselio "gif" failais).  Interneto švyturėliai skiriasi nuo slapukų tuo, kad juose informacija neišsaugoma kietajame diske, tačiau ji matomai integruojama į tinklapius arba el. paštą.  Internetiniai švyturėliai leidžia sekti interneto vartotojų judėjimą tinklapyje, pavyzdžiui: skaičiuoti vartotojus, kurie apsilankė atitinkamuose puslapiuose arba atsidarė el. laišką, taip pat rinkti kitą tinklapio statistiką (pavyzdžiui, įrašyti informaciją apie tam tikro puslapio turinio populiarumą ir patikrinti sistemos ar serverio veikimą).  Tai leidžia "Cvent" užtikrinti tokius tinklapio potyrius, kurie būtų labiau pritaikyti prie mūsų vartotojų pageidavimų ir interesų.
 • "Flash" slapukai.  Tam tikros mūsų paslaugų funkcijos naudoja vietinę talpą, tokią, kaip "flash slapukai" tam, kad rinktų ir išsaugotų informaciją apie Jūsų pageidavimus ir navigaciją užeinant ir išeinant iš mūsų tinklapių.  "Flash" slapukų netvarko tie patys naršyklės nustatymai, kaip kad naršyklės slapukams. Jei nenorite, kad "flash" slapukai būtų išsaugoti Jūsų kompiuteryje, galite pakoreguoti savo "Flash" leistuvo nustatymus tam, kad būtų blokuojami "Flash" slapukai naudojant įrankius, esančius Interneto svetainės išsaugojimo nustatymų skydelyje, kuris yra čia

Šiuo metu mes neatsakome į naršyklės "do not track" signalus ir laukiame unifikuoto standarto, kurį turėtų pateikti reglamentuojančiosios institucijos arba privatumo industrija.  "Cvent" dorai žiūri į asmenų nepriklausomą teisę nustatyti tai, kaip jų asmeniniai duomenys bus apdorojami ir toliau stebi plėtrą šioje srityje.

Jūs galite sužinoti apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus tam, kad apribotumėte arba išjungtumėte slapukus bei kitas stebėjimo technologijas apsilankę mūsų skyrelyje pavadinimu "Trečiųjų šalių analizės tiekėjai."

Reklama

Mes naudojame informaciją, kuri surinkta iš mūsų įmonės klientų tam, kad galėtume rodyti reklamas iš mūsų "Hospitality Cloud Customers" tikslinei vartotojų auditorijai.  Kaip pavyzdys, susitikimų vietos teikėjai perka reklamas, kurias pateikiame selektyviai per "Cvent Supplier Network" tinklą susitikimų planuotojams, kuriems anksčiau buvo suteiktas minimalus sutikimų verslo kiekis tam tiekėjui arba konkuruojančioms vietoms tikslinėje metropolio zonoje.  Nors mes ir neteikiame asmens duomenų šiais tikslais, jei vietos teikėjo vartotojas paspaudžia ant nuorodos arba kitaip sąveikauja su skelbimu, besireklamuojantis "Hospitality Cloud Customer" klientas daro prielaidą, kad tokia vieta atitinka jo tikslinius kriterijus. Nors mes ir balansuojame su šia technologija siekdami reklamuotis klientams, mes niekada nereklamuojame į "Customer Business Contacts".

Mes taip pat naudojame trečiąsias šalis (tokias, kaip "LinkedIn", "Google AdRoll", "YouTube") tam. kad galėtume pateikti dominančius skelbimus Jums mūsų tinklapiuose. Dėl išsamesnės informacijos rekomenduojame apsilankyti:

http://preferences-mgr.truste.com,
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp and 
http://www.aboutads.info/
https://policies.google.com/privacy/partners

 

Jei esate Šveicarijoje arba Europos Sąjungoje, spauskite čia

Trečiųjų šalių analizės teikėjai

Mes naudojamės trečiųjų šalių analizės priemonių tiekėjais, tokiais, kaip "Google", "Adobe", "Mixpanel", "Mouseflow" ir kitais tam, kad rinktume informaciją apie naudojimąsi mūsų programomis ir galėtume gerinti jų darbą.  Šios informacijos dėka mes galime matyti naudojimosi mūsų programomis tendencijas ir tai padeda mums fiksuoti sunkumus, su kuriais susiduriama naudojantis programomis, rodoma, ar mūsų reklamos yra efektyvios,, tai leidžia mums tinkamai reaguoti į reklamas ir optimizuoti reklamų rodymą.  "Google Analytics", "Adobe" ir "Mixpanel" naudoja slapukus ir panašias technologijas tam, kad rinktų informaciją apie naudojimąsi mūsų programomis ir galėtų pranešti apie tinklapio tendencijas mums neišsaugant asmeninių duomenų trečiųjų šalių analizės priemonių tiekėjų platformose.  Žr. žemiau dėl išsamesnės informacijos arba pasirinkite šias praktikas:

 • Galite pasirinkti "Google Analytics" paspausdami čia
 • Jūs galite pasirinkti Adobe duomenų kaupimą ir analizę apie Jūsų naudojimąsi programomis paspausdami ant šios nuorodos
 • Galite pasirinkti ir "Mixpanel" praktikas apsilankydami https://mixpanel.com/optout/
 • "Mouseflow" renka informaciją, kuri susijusi su pelės paspaudimais, pelės judėjimo, ratelio elgsena ir/arba klavišų paspaudimo veikla, tačiau ji nerenka jokios asmenis identifikuojančios informacijos mūsų vardu ir nestebi vartotojo įpročių kituose tinklapiuose, kurie nenaudoja "Mouseflow".  Galite sužinoti daugiau apie "Museflow" praktikas apsilankę http://mouseflow.com/privacy

Kaip "Cvent" apdoroja duomenis iš lankytojų?

"Cvent" apdoroja lankytojų duomenis atskirai ir skirtingai, nei apdorojami klientų ir "Customer Business Contact" duomenys. Lankydamiesi mūsų tinklapiuose ir dalyvaudami "Cvent" rinkodaros renginiuose Jūs mums teikiate asmeninę informaciją, lankytojų sutikimą dėl jos rinkimo, apdorojimo ir saugojimo, kaip tai aprašyta šiame skyrelyje.

Surinkti lankytojų asmeniniai duomenys

"Cvent" renka asmeninę informaciją, įskaitant vardą, kreipinį, pašto adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, socialinės medijos paskyros ID, kompanijos informaciją (įskaitant, tačiau neapsiribojant apmokestinimo informacija perkant "Cvent" paslaugas), atsakymus į apklausas, pranešimų lentų informaciją, pokalbių žinutes, dalyvavimą konkursuose ir paklausimus dėl reklamos. Mes naudojame šią informaciją siekdami suteikti Jums papildomos informacijos apie mūsų paslaugas, norėdami atlikti tyrimus, teikti baltuosius popierius arba susisiekti su Jumis po apsilankymo.

Mes taip pat renkame asmeninę informaciją iš trečiųjų šalių šaltinių, tokių, kaip viešos duomenų bazės, bendri rinkodaros partneriai, socialinės medijos platformos.  Pavyzdžiui, jei lankytojas pasirenka prisijungimą prie socialinės medijos paskyrą prie mūsų tinklapio, tam tikra informacija iš socialinės medijos paskyros bus pasidalinta su mumis, kuri gali apimti asmeninius duomenis, kurie yra lankytojo profilio dalis arba jo draugų profilio dalis.

Jei pasirinktumėte tai, kada pateikiate mums nuorodą, mes renkame asmeninę iformaviją apie Jūsų kontaktus, tokią, kaip:

 • Vardas
 • Darbo el. pašto adresas
 • Organizacija
 • Telefono numeris
 • Gyvenamasis miestas
 • Pašto indeksas

Kai Jūs suteikiate mums asmeninę informaciją apie Jūsų kontaktus, mes ją naudosime tik specialiais tiksliais, kuriais ši informacija buvo pateikta.

Jei manote, kad kažkas kitas pateikė mums Jūsų asmeninę informaciją ir kad Jūs orėtumėte paprašyti ją pašalinti iš mūsų duomenų bazės, pateikite prašymą adresu https://www.cvent.com/gdpr-personal-data-request Papildomai mes renkame asmeninius duomenis iš slapukų ir panašių technologijų pagrindu, o ši informacija susijusi su puslapiais, kuriuos peržiūri lankytojai, jų IP adresais ir kitais veiksmais, kuriuos atlieka lankytojau būdami mūsų svetainėse. Dėl papildomos informacijos apie tai, kaip mes naudojamės šiomis technologijomis ir kaip jas kontroliuojame, žr. skyrelį “Slapukai ir panašios technologijos“ žemiau.

Kaip "Cvent" naudoja surinktus lankytojų asmeninius duomenis

"Cvent" apdoroja lankytojų asmeninius duomenis tam, kad:

 • Analizuotų tai, kaip prieinama prie mūsų tinklapių;
 • Personalizuotų Jūs naršymo patirtį ir pristatytų produktus arba funkcijas, kurios gali būti naudingos Jums;
 • Identifikuotų tinklapio technines problemas;
 • Nustatytų, ištirtų arba užkardytų nesąžiningą arba neteisėtą veiklą;
 • Perduotų pranešimus, susijusius su produktu, paslauga ar politikos pasikeitimus;
 • Atsakytų į Jūsų paklausimus dėl produktų arba paslaugų;
 • Siųstų Jums informaciją, tokią, kaip naujų produktų paskelbimas, naujienlaiškiai, baltieji puslapiai, kitą susijusią informaciją ir pasiūlymus, informaciją apie numatomas akcijas ir renginius (kur reikėtų, priklausomai nuo jurisdikcijos, mums reikės gauti Jūsų išskirtinį sutikimą prieš siunčiant rinkodaros el. laiškus);
 • Planuoti ir organizuoti "Cvent" korporatyvinius renginius, organizuoti internetinius forumus ir socialinius tinklus, kuriuose gali dalyvauti lankytojai;
 • Analizuoti, vertinti ir identifikuoti prospektus;
 • Kurti suasmenintą informaciją, pardavimo ir reklamines programas;
 • Apmokestinti klientus už mūsų paslaugas ir vertinti finansines potencialių klientų galimybes įpirkti "Cvent" sprendimus.

Jei norite pašalinti save iš komunikacijų apie "Cvent", spauskite čia: https://www.cvent.com/subscriptionmanagement

Lankytojų asmeninių duomenų išsaugojimas

Ten, kur mes apdorojame lankytojo asmeninius duomenis rinkodaros tikslais arba su lankytojo sutikimu, mes apdorojame duomenis iki tol, kol lankytojas paprašo mūsų sustoti. Tipiškai užima iki 30 dienų norint įgyvendinti Jūsų prašymą. "Cvent" nelaikys lankytojų asmeninių duomenų ilgiau, nei to reikia pagal galiojančius teisinius reikalavimus vietinėje jurisdikcijoje, kur teikiamos arba reklamuojamos "Cvent" paslaugos. Mes taip pat registruojame tai, kada lankytojai prašė mūsų nesiusti tiesioginės rinkodaros medžiagos arba apdoroti lankytojų duomenis neribotam laikui tam, kad mes galėtume atsižvelgti į lankytojų prašymus ateityje.

Dalinimasis lankytojų duomenimis

"Cvent" gali dalintis informacija su trečiosiomis šalimis ir sutartis pasirašiusiais paslaugų tiekėjais, kurie teikia paslaugas mūsų vardu bei trečiosiomis šalimis, kurios perparduoda "Cvent" paslaugas.

"Cvent" taip pat gali naudotis savo verslo partnerių paslaugomis tam, kad kartu pasiūlytų produktų, paslaugų ar kitų programų, tokių, kaip internetiniai seminarai arba baltieji puslapiai ir, laikas nuo laiko, mes galime dalintis asmeniniais duomenimis tais atvejais, jei pirktumėte bendrai siūlomus produktus ar paslaugas.

"Cvent" dalinsis su trečiosiomis šalimis lankytojų asmenine informacija, kurie lankėsi "Cvent" rinkodaros renginiuose jei a) lankytojas išskirtinai sutinka, b) lankytojas sutinka, kad būtų nuskenuota jo juostelė arba c) tai leidžiama pagal įstatymus.

Prieiga prie lankytojo duomenų, jų koregavimas arba ištrynimas

Lankytojai turi tas pačias teises prieiti, koreguoti ar ištrinti savo asmeninius duomenis kaip ir mūsų klientai, kaip tai nurodyta skyrelyje “Kaip gali klientas prieiti, pakoreguoti arba ištrinti savo asmeninius duomenis?

Slapukai arba panašios technologijos

Visos praktikos, kurios susijusios su slapukais ir jų naudojimu, aprašytos skyrelyje “Kaip "Cvent" naudoja slapukus ir panašias technologijas” ir jos taikomis visiems lankytojams, kurie sąveikauja su mūsų tinklapiais.

Ar "Cvent" apdoroja vaikų informacija iki 13 metų amžiaus?

Mūsų programos nėra skirtos vaikams iki 13 metų amžiaus. Mes tiesiogiai nerenkame ir nesiekiame rinkti asmeninės informacijos apie vaikus iki 13 metų.  Jei jums nėra 13 metų, (i) nesinaudokite šiomis programomis ir jų funkcijomis tam, kad perduotumėte savo asmeninę informaciją, (ii) nesiregistruokite norėdami naudotis mūsų programomis, (iii) neatlikite jokių pirkimų naudodamiesi mūsų programomis, (iv) nesinaudokite jokiomis interaktyviomis ar visuotinai prieinamomis komentavimo funkcijomis mūsų programose ir neteikite jokios informacijos apie save, įskaitant savo vardą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ar slapyvardį ar vartotojo vardą, kuriuo naudositės. 

Kur "Cvent" perduoda tvarkomus duomenis?

ES-JAV ir Šveicarijos-JAV privatumo skydas

"Cvent, Inc."; 'CrowdCompass, LLC"; "Cvent OnArrival, Inc."; "Elite Meetings International, LLC"; "Lanyon Solutions, Inc."; "Passkey International, Inc." ir "StarCite, Inc." užtikrina, kad naudojasi ES-JAV ir Šveicarijos-JAV privatumo skydo principais.  "Cvent" yra įsipareigojusi įgyvendinti visų asmens duomenų, gautų iš Europos Sąjungos (ES) valstybių narių, Didžiosios Britanijos (UK) ir Šveicarijos, saugumo užtikrinimą pagal Privatumo skydo schemą ir šios schemos galiojančius taikomus principus.  Jei norite sužinoti daugiau apie Privatumo skydo tinklą, apsilankykite JAV Komercijos departamento privatumo slydo sąraše.

"Cvent" atsako už gaunamus ir apdorojamus asmeninius duomenis pagal Privatumo skydo tinklo reikalavimus ir atitinkamai perduoda juos trečiosioms šalims, kurios veikia kompanijos vardu.  "Cvent" laikosi visų Privatumo skydo principų visose asmeninių duomenų tranzakcijose iš ES, UK ir Šveicarijos, įskaitant atsakomybės už tokių duomenų perdavimo nuostatas.

Kalbant apie asmeninius duomenis, kurie gaunami arba perduodami į Privatumo skydo tinklą, "Cvent" laikosi visų teisinių reikalavimų, kuriuos nustatė JAV Federalinė prekybos komisija.  Tam tikrose situacijose "Cvent" gali prašyti atskleisti tam tikrus asmeninius duomenis pagal priežiūros institucijų teisėtus reikalavimus tam, kad galima būtų užtikrinti nacionalinio saugumo arba teisėsaugos funkcijų vykdymą.

Jei turite kokių nors klausimų dėl privatumo arba duomenų naudojimo, į kuriuos mes neatsakėme pakankamai, susisiekite (nemokamai) su JAV esančia trečiųjų šalių ginčų sprendimų teikėju adresu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Tam tikromis sąlygomis, ši informacija išsamiau pateikta Privatumo skydo tinklapyje https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, ir Jums reikės prašyti arbitražo sprendimo tuo atveju, jei ginčo sprendimo nebus įmanoma pasiekti. 

tarptautiniai duomenų perdavimai nė į ES valstybes ir ne į Šveicariją

Prie asmens duomenų gali prieiti ir "Cvent" personalas, kuris teikia paslaugas bet kurioje valstybėje, kurioje tokiam paslaugų teikimui yra techninės galimybės arba kurioje naudojami IT paslaugų teikėjai, įskaitant Indiją, Australiją, Singapūrą. Tai reiškia, kad mes perduosime asmeninius duomenis už Europos Ekonominės Erdvės arba JAV ribų. Tokiais atvejais mes naudojame standartines sutarčių sąlygas, kurios patvirtintos Europos Komisijos tam, kad būtų apsaugoti asmens duomenys. Jei norėtumėte gauti kopiją arba turite kitų klausimų, susisiekite su mumis naudodamiesi žemiau pateikta kontaktine informacija.

Kaip "Cvent" užtikrina tvarkomų duomenų saugumą?

Mes naudojame įvairias organizacines struktūras, technines ir administracines priemones tam, kad būtų saugomi asmeniniai duomenys Jūsų organizacijoje.  Mes laikomės visuotinai priimtinų standartų siekdami apsaugoti mums pateiktą asmeninę informaciją tiek perdavimo metu, tiek ją gavus. Tačiau jokia duomenų perdavimo ar laikymo sistema negali garantuoti 100% saugumo.  Jei turite pagrindo manyti, kad sąveika su mumis nebėra saugi (pavyzdžiui, manote, kad buvo pažeistas bet kurios pas mus turimos paskyros saugimas), nedelsdami apie tai mus informuokite susisiekdami su mumis naudojant"Kontaktinė informacija" skyrelį žemiau.

Kas yra Cvent" produktai?

Renginių debesis

"Cvent" susirinkimai ir renginiai

 • "Cvent Event Management"
 • "RegOnline" iš "Cvent"
 • "Inquisium" iš "Cvent"
 • "Cvent Conference"
 • "Lanyon Meetings"

"Cvent" sprendimai tinklapyje

 • "OnArrival"
 • "OnArrival 360"
 • "SocialWall"
 • "LeadCapture"
 • "CrowdCompass" iš "Cvent"
 • "QuickMobile" iš "Cvent"

 

Palaugų debesis

 • "Cvent" tiekėjų tinklas
 • SpeedRFP.com
 • EliteMeetings.com
 • "Cvent Business Intelligence"
 • "Cvent Lead Scoring"
 • "Cvent Passkey"
 • "Cvent Business Transient"

Kaip klientas arba lankytojas gali tvarkyti savo "Cvent" pirmenybinius el. pašto nustatymus?

Jei norite atnaujinti savo el. pašto pirmenybinius nustatymus tam, kad priderintumėte prie labiausiai dominančių temų arba jei norite atsisakyti komunikacinių pranešimų iš "Cvent", tai galite padaryti čia:  https://www.cvent.com/subscriptionmanagement

 

Kaip susisiekti su "Cvent" arba "Cvent" Duomenų apsaugos pareigūnu?

Dėl išsamios informacijos apie PDP vaidmenį arba bet kokius privatumo klausimus, susijusius su "Cvent" Privatumo politika, susisiekite su PDP adresu [email protected].  Taip pat bet kada galite susisiekti su "Cvent" dėl išsamios informacijos apie tai, kaip įgyvendinama ši privatumo programa adresu:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102
[email protected]

Kaip "Cvent" publikuoja pakeitimus savo Privatumo politikoje?

Mes atnaujiname šią Privatumo politiką, kad ji atspindėtų pokyčius mūsų informacinėje praktikoje. Jei atliktume bet kokių esminių pakeitimų, apie tai mes Jus informuosime atskiru pranešimu šiame tinklapyje likus trisdešimčiai (30) dienų iki šių pakeitimų įsigaliojimo arba atsiųsime el. laišką (jis bus išsiųstas nurodytų Jūsų paskyroje el. pašto adresu) likus 7 (septynioms) dienoms iki pakeitimų įsigaliojimo. Nepaisant to, bet kokie šios Privatumo politikos pakeitimai taikomi nedelsiant po jos publikavimo naujiems lankytojams, klientams ir "Customer Business Contacts". Mes rekomenduojame Jus periodiškai peržiūrėti šį puslapį dėl naujausios informacijos apie privatumo praktikas.