„Cvent“ pasaulinė privatumo politika

Naujausių pakeitimų santrauka:

Kas naujo nuo 2018-05-23

Neseniai pakeitėme savo privatumo politiką, kad ji atitiktų mūsų įsipareigojimus, nustatytus Europos Sąjungos (ES) Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR). Toliau pateikiama pagrindinių pakeitimų santrauka:

 • Skaidrumas: Pasirūpinome, kad būtų aiškiau, kokią informaciją mes renkame iš savo klientų, lankytojų ar galutinių vartotojų, ir kaip tokią informaciją tvarkome. Be to, paaiškinome, kaip asmenys gali informaciją apie save valdyti ir ką gali rinktis.
 • Duomenų valdymas: Paaiškinome, kaip asmenys gali a) pasiekti, redaguoti ar ištrinti mūsų sistemose esančią savo asmeninę informaciją; ir b) atsiimti sutikimą, jeigu tinkama.
 • Aiškumas: Savo privatumo politiką atnaujinome, pertvarkėme ir užrašėme paprasta kalba, kad ją būtų lengva suprasti.

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-05-23

Įžanga

Įmonė „Cvent“, Inc. ir jos valdomos bendrovės „Cvent Europe“ Ltd., „Cvent“ GmBH, „Cvent Canada“ Inc., „Cvent Australia PTY Limited“, „Cvent Singapore PTE Limited“, „Cvent India Private Limited“, „Lanyon Solutions“, Inc., „Passkey International“, Inc. ir „StarCite“, Inc. („Cvent“ arba Mes“) gerbia jūsų privatumą, todėl įsipareigoja jį saugoti laikydamosi šios privatumo politikos. 

Ši privatumo politika aprašo mūsų veiklą ir kokią informaciją renkame savo „Cvent Event Cloud“ ir „Hospitality Cloud“ programinės įrangos platformose bei paslaugose (bendrai - „Paslaugos“), o kartu apibūdina ir kaip „Cvent“ asmeninius duomenis tvarko svetainėse (tokiose kaip www.cvent.com, www.lanyon.com ir kitose „Cvent“ svetainėse, kurioms taikoma ši privatumo politika) bei išorinėje rinkodaros veikloje.

Šioje politikoje aprašytos iš jūsų duomenų apsaugos teisės, įskaitant teisę nepritarti tam tikram „Cvent“ duomenų tvarkymui. Ši privatumo politika neapima informacijos, kurią renka kuri nors trečioji šalis, įskaitant bet kokią trečiosios šalies programą ar turinį (įskaitant reklamą), kuri pasiekiama per mūsų Paslaugas ar svetaines arba į jas nukreipiama.

Turinys

Esate klientas, galutinis vartotojas ar lankytojas?

Kokią asmeninę informaciją renka mūsų klientai?

Kaip mūsų klientai renka asmeninę informaciją?

Kam mūsų klientai naudoja asmeninę informaciją?

Ar „Cvent“ naudoja mūsų klientų surinktą asmeninę informaciją?

Kokį teisinį pagrindą turi „Cvent“ tvarkyti asmeninius duomenis iš EEE?

Kiek laiko „Cvent“ saugo mūsų klientų surinktą asmeninę informaciją?

Kaip galima pasiekti, redaguoti ir ištrinti savo informaciją?

Kaip „Cvent“ naudoja slapukus ir panašias technologijas?

Kaip „Cvent“ tvarko lankytojų duomenis?

Ar „Cvent“ tvarko vaikų iki 13 metų amžiaus informaciją?

Kur „Cvent“ persiunčia tvarkomus duomenis?

Kaip „Cvent“ apsaugo tvarkomus duomenis?

Kokius produktus „Cvent“ siūlo?

Kaip susisiekti su „Cvent“ arba su „Cvent“ duomenų apsaugos pareigūnu?

Kaip „Cvent“ paskelbia apie privatumo politikos pakeitimus?

Esate klientas, galutinis vartotojas ar lankytojas?

Ši politika taikoma toliau aprašytiems asmenims, kurie turi ryšių su „Cvent“:

· KLIENTAI: Klientai yra asmenys, esantys „Cvent“ tiesioginių klientų darbuotojais arba jų partneriais (pavyzdžiui, renginių planuotojai, kelionių pirkėjai ir susitikimų vietų nuomotojai), įskaitant kliento personalą, kuriam pagal galiojančią su tartį su „Cvent“ arba pagal laikiną vertinimo licenciją priskirtas prisijungimo kodas ir suteikta teisė prieiti ir naudotis Paslaugomis. Prie klientų dar priskiriami tie asmenys, kurie prisiregistruoja savarankiškai, kad galėtų naudotis mūsų Paslaugomis.

· KLIENTŲ VERSLO KONTAKTAI: Galutiniai vartotojai yra asmenys, kurie palaiko ryšį su mūsų klientais per mūsų Paslaugas. Tai apima mūsų klientų esamus ir galimus klientus, narius, dalyvius, rėmėjus, eksponentus, rinkodaros partnerius, viešbučio svečius ar kitus verslo kontaktus. Pavyzdžiui, galutiniais vartotojais laikomi asmenys, kurie užsiregistravo į kliento organizuojamą renginį, parsisiuntė su renginiu susijusią mobiliąją programėlę, užpildė apklausą internete ar rezervavo viešbučio kambarį per kurią nors „Cvent“ Paslaugą.

 • LANKYTOJAI: Tai asmenys, kurie naudojasi mūsų svetainėmis (pavyzdžiui, paskaityti apie „Cvent“ produktus ar paslaugas, parsisiųsti mūsų baltąją knygą ar prisiregistruoti prie mūsų internetinės parodomosios versijos), tie, kurie lankosi „Cvent“ rinkodaros renginiuose (pavyzdžiui, „Cvent CONNECTTM“, „Cvent“ mokomuosiuose pietuose, „Cvent“ internetiniuose seminaruose) ir kuriuos sutinkame verslo renginiuose ar apie kuriuos sužinome kreipęsi į trečiąsias šalis arba kitus šaltinius. 

Kokią asmeninę informaciją renka mūsų klientai?

Mūsų Paslaugos yra įvairiapusės ir leidžia mūsų klientams rinkti įvairaus pobūdžio asmeninę informaciją iš galutinių vartotojų ir apie juos, įskaitant vardą, organizacijos pavadinimą, titulą, pašto adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, fakso numerį, socialinių tinklų paskyrų adresus, kredito ar debeto kortelės numerį ir kitą informaciją, kuri apima (bet neapsiriboja) mitybos prioritetus, pomėgius, nuomones, veiklą, amžių, lytį, išsilavinimą ir darbą.

Daugiau apie mūsų Paslaugas prašome skaityti dalyje Kokius produktus siūlo „Cvent“ šios privatumo politikos pabaigoje. Per mūsų Paslaugas surinktos asmeninės informacijos naudojimas ribojamas ir ją galima naudoti tik teikiant paslaugą, dėl kurios mūsų klientai bendradarbiauja su „Cvent“.

Jei nesutinkate su mūsų politika ir praktikomis, galite nuspręsti nesinaudoti mūsų Paslaugomis.

Kaip mūsų klientai renka asmeninę informaciją?

 • Informacija renkama, kai kliento verslo kontaktai savanoriškai ir aiškiai pateikia asmeninę informaciją mūsų Paslaugose.
 • Kai mūsų klientai, gavę sutikimą, į Paslaugas įveda galutinio vartotojo duomenis - dėl teisėtų verslo interesų ar gavę aiškų sutikimą iš galutinio vartotojo.
 • Automatiškai, jeigu galutinis vartotojas naudojasi mūsų Paslaugomis, kuriose taikomos tokios įprastos informacijos rinkimo technologijos kaip slapukai. Plačiau apie šias technologijas skaitykite dalyje „Kaip „Cvent“ naudoja slapukus ir panašias technologijas?

Kam mūsų klientai naudoja asmeninę informaciją?

Jei galutinis vartotojas nusprendžia naudotis mūsų Paslaugomis vykdydamas verslo sandorius su klientu (pavyzdžiui, užregistruoti renginį, dalyvauti internetinėje apklausoje, parsisiųsti mobiliąją programėlę arba išsiųsti prašymą pateikti pasiūlymą ar atsakyti į jį), bet kokia su šiuo sandoriu susijusi pateikta informacija bus kontroliuojama ir persiųsta klientui.

Klientai taip pat galės naudotis informacija (įskaitant asmeninę informaciją ir naudojimosi Paslaugomis duomenis), susijusia su tuo, kokius veiksmus galutiniai vartotojai atlieka su naudojamomis Paslaugomis. Tokiu atveju klientai yra galutinių vartotojų duomenų valdytojai, kaip nurodoma Europos ekonominės erdvės (EEE) duomenų apsaugos įstatymuose. Taigi „Cvent“ negali prisiimti ir neprisiima atsakomybės už klientų vykdomą privatumo politiką.

Mūsų klientų informacijos naudojimo tvarka grindžiama jų privatumo politika. Mes skatiname galutinius vartotojus susipažinti su klientų privatumo politika ir sužinoti tvarką bei procedūras.

Ar „Cvent“ naudoja mūsų klientų surinktą asmeninę informaciją?

„Cvent“ galutinių vartotojų asmens duomenų nenaudoja jokiems kitiems tikslams, išskyrus tuos, kurie būtini teikti paslaugas, su klientais sutartas siūlyti per Paslaugas, kaip paminėta toliau arba kaip nurodoma įstatyme.

Asmens duomenis tvarkome tokiu būdu:

 • Atskleidžiame ją savo dukterinėms įmonėms ar susijusioms įmonėms, kad galėtume savo klientams ir jų galutiniams vartotojams teikti paslaugas.
 • Atskleidžiame ją rangovams, paslaugų teikėjams ir kitoms trečiosioms šalims, kai to pagrįstai reikia arba apdairu teikti, prižiūrėti ir padėti teikiant Paslaugas, pavyzdžiui, mokėjimus apdorojantiems, duomenų centro arba interneto patalpinimo paslaugas teikiantiems subjektams. „Cvent“ jokia informacija su trečiosiomis šalimis nesidalina, jos neparduoda ir jos nesiūlo reklamos tikslais.
 • Informaciją naudojame pateikti Paslaugas, kurias sutarėme teikti klientui. Keli pavyzdžiai:
  • Jeigu galutinis vartotojas naudojasi viena iš mūsų programėlių prisiregistruoti renginiui, jo pateiktą el. pašto adresą mes naudosime išsiųsti jam informaciją ir pranešimus apie renginį.
  • Kai galutiniai vartotojai naudoja vieną iš mūsų programėlių, kad sumokėtų registracijos į renginį mokesčius arba už kitus produktus ir paslaugas naudodami savo kreditines korteles, perduosime kredito kortelės informaciją mokėjimo korteles apdorojantiems subjektams, kad patvirtintų mokėjimo informaciją ir užbaigtų sandorius.
  • Kai klientas užpildo prašymą pateikti pasiūlymą susirinkimo vietos nuomotojui, esančiam sąraše „Cvent Supplier Network“, „Cvent“ susisieks su pasirinkta vieta, valdančia įmone ar galutiniu vartotoju dėl būtinos prašymo pateikti pasiūlymą informacijos, kurioje yra asmens duomenų.
  • Kai klientas ar galutinis vartotojas naudoja savo socialinių tinklų prisijungimo duomenis, kad pasidalintų informacija savo socialinio tinklo paskyroje, arba prisijungia prie vienos iš mūsų programėlių, informacija pasidalinsime su jų socialinio tinklo paslaugos teikėju. Informacija, kuria pasidalinsime, bus prižiūrima laikantis socialinio tinklo privatumo politikos. 
 • Atskleisime trečiajai šaliai tada, kai sujungiama, atskiriama, performuojama, perorganizuojama, panaikinama arba kitais būdais parduodama arba perleidžiama dalis „Cvent“ turto arba jis visas, tiek dėl tęstinumo problemų arba bankroto, likvidacijos arba panašių procesų, kai tarp perleidžiamo turto yra „Cvent“ saugomos asmeninės informacijos apie klientus ir galutinius vartotojus.
 • Kaip, mūsų nuomone, yra reikalinga arba tinkama: a) laikantis įstatymų, įskaitant įstatymus, taikomus ne jūsų gyvenamoje šalyje ar vietovėje; b) atsakant į prašymus iš valdžios ar vyriausybės institucijų, įskaitant valdžios ar vyriausybės institucijas ne jūsų gyvenamoje šalyje ar vietovėje; ir c) saugant nuo nesąžiningų pinigų pervedimų ar juos identifikuojant.
 • Kitais tikslais, kai galutinis vartotojas duoda aiškų sutikimą.

Mes kaupiame ir anonimizuojame informaciją apie a) klientus ir galutinius vartotojus ir b) apie mūsų programėlių naudojimą, kad pagerintume jų veikimą ir sukurtume lyginamąjį standartą kitiems išmaniesiems verslo produktams. Jokia kaupiama ir anonimizuojama informacija neturi asmens duomenų (t. y. neidentifikuoja jokio asmens).

Kokį teisinį pagrindą turi „Cvent“ tvarkyti asmeninius duomenis iš EEE?

Rinkti ir naudoti asmenų, gyvenančių Europos ekonominėje erdvėje (EEE), asmens informaciją turime teisinį pagrindą, ar juos tvarkytume patys, ar tai darytų trečiosios šalys, bet šie teisėti interesai neviršija asmens duomenų apsaugos interesų ar pagrindinių teisių bei laisvių. Šie interesai skirti suteikti asmenims prieigą prie programėlių ir jų ypatybių; siųsti asmenims jų prašomą informaciją; užtikrinti mūsų programėlių saugumą, saugant jas nuo neteisėtos ar kenkėjiškos veiklos; pasirūpinti, kad būtų laikomasi naudojimosi sąlygų, sutarčių ir kitos politikos. Kai kurios EEE šalyse, kad turėtume teisinį pagrindą naudoti duomenis rinkodaros tikslais, remiamės sutikimu.

Kiek laiko „Cvent“ saugo mūsų klientų surinktą asmeninę informaciją?

Kur tvarkome verslo interesams skirtus asmens duomenis, aprašyta dalyje Ar „Cvent“ naudoja mūsų klientų surinktą asmeninę informaciją“, jeigu sutartyje su klientu nenurodyta kitaip, duomenis tvarkome iki 90 dienų po sutarties nutraukimo, o paskui iš savo aplinkos juos ištriname. Per 13 mėnesių duomenis ištriname ir iš savo atsarginių saugyklų.

Kaip galima pasiekti, redaguoti ir ištrinti savo informaciją?

Įvairiose šalyse, įskaitant EEE šalis, jeigu pageidauja, galutiniai vartotojai turi teisę prieiti prie savo asmens duomenų ir, jeigu būtina, gali juos keisti, ištrinti arba apriboti. Galutiniai vartotojai tam tikrus asmens duomenis gali paprašyti patiekti jiems ar kitai jų nurodytai organizacijai tvarkingu ir lengvai atidaromu formatu.

Jūs galite atšaukti savo duotą sutikimą mums tvarkyti jūsų asmens duomenis nurodytoje vietoje. Sutikimo atšaukimas neturi prieštarauti prieš tai duotam teisėto duomenų tvarkymo sutikimui. Galutiniai vartotojai irgi turi teisę dėl duomenų apsaugos pasiskųsti aukštesnėms instancijoms savo gyvenamoje šalyje ar toje, kur dirba, taip pat ir mes tikimės, kad galėsime padėti išnagrinėti užklausas ir nusiskundimus dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo.

„Cvent“ tvarko galutinių vartotojų duomenis klientų nurodymu ir neturi šių tvarkomų asmens duomenų tiesioginio valdymo ar nuosavybės teisių. Klientai yra atsakingi, kad prieš perduodant duomenis tvarkymo tikslais „Cvent“ viskas atitiktų reikalavimus ir įstatymus dėl informavimo, duomenų atskleidimo ar gavimo. Bet kuris galutinis vartotojas, kuris nori prieiti, pataisyti ar ištrinti duomenis, turi savo prašymą pateikti klientui. Jeigu klientas paprašo „Cvent“ pašalinti galutinio vartotojo asmens duomenis, kad būtų laikomasi duomenų apsaugos reglamento, „Cvent“ šį prašymą apsvarstys per 30 dienų.

Neįvykdysime užklausos pakeisti informaciją, jei laikysime, kad pakeitimas galėtų pažeisti bet kokius įstatymų arba teisinius reikalavimus arba dėl to informacija gali tapti neteisinga. Tokiais atvejais klientui pranešime apie teisinius įsipareigojimus, kurie mums neleidžia įvykdyti prašymo.

Kaip „Cvent“ naudoja slapukus ir panašias technologijas?

Slapukai ir žiniatinklio indikatoriai

Kai asmenys naudojasi mūsų programėlėmis, mes taikome slapukus ar panašias automatinio duomenų rinkimo technologijas, kad surinktume tam tikrą informaciją apie asmenų įrenginius, naršymo veiksmus ir struktūrą, įskaitant:

 • Duomenis apie jūsų apsilankymus mūsų svetainėse, pavyzdžiui, data ir laikas, kai naudojatės paslaugomis, kiek laiko naudojotės, kokiose svetainėse apsilankėte prieš naudodamiesi paslaugomis ir po to, jūsų naudojantis paslaugomis atidaryti ir naudoti ištekliai ir turinys.
 • Informacija apie jūsų kompiuterį ir interneto ryšį, pavyzdžiui, IP adresą, kompiuterio tipą, ekrano raišką, kalbą, interneto naršyklės tipą ir versiją.

Toliau nurodytos technologijos, kurias naudojame automatiniam duomenų rinkimui. Nė vienos iš šių technologijų nenaudojame rinkti informacijos apie galutinius vartotojus rinkodaros ar reklamos tikslais.

 • Naršyklės slapukai. Slapukas yra nedidelis failas, įrašytas kompiuterio standžiajame diske. Galite nustatyti savo interneto naršyklę, kad apribotumėte arba visiškai užblokuotumėte slapukus, konfigūruotumėte slapukų pranešimų nustatymus ir (arba) ištrintumėte naršyklėje ar įrenginyje jau esančius slapukus. Informacija apie tai, kaip tai padaryti, turėtų būti pateikta interneto naršyklės pagalbos / nuorodų skyriuje. Apribojus arba išjungus tam tikrų rūšių slapukus, klientas arba galutinis vartotojas taip pat nebegalės naudoti tam tikrų programėlių dalių, priklausomai nuo to, kaip konfigūruoti naršyklės nustatymai. Pavyzdžiui, registracija į renginį negalės būti sėkmingai atlikta, jei galutinio vartotojo interneto naršyklėje slapukai bus išjungti. Jeigu interneto naršyklė bus nustatyta taip, kad slapukus atmestų, mūsų sistema pateiks slapukus tada, kai naršyklė pasieks mūsų Paslaugas. Daugiau informacijos apie slapukus ir apie tai, kaip juos išjungti žr. www.allaboutcookies.org.
 • Sesijų slapukai ir nuolatiniai slapukai. Sesijos slapukas naudojamas tik vieną naršyklės sesiją ir ištrinamas tada, kai vartotojas uždaro interneto naršyklę. Sesijos slapukai leidžia interneto operatoriams susieti vartotojo veiksmus naršymo sesijos metu. Nuolatinis slapukas išlieka vartotojo įrenginyje (net tada, kai išjungiamas), kol baigiasi jo galiojimas arba jis ištrinamas. Nuolatinis slapukas bus suaktyvintas iš naujo tada, kai vartotojas grįš į žiniatinklį, kuris paskelbė slapuką. Nuolatinius slapukus naudojame padėti suasmeninti jūsų interneto naudojimą, kai grįšite į interneto puslapį ar mūsų svetainę.

Slapukai negali perskaityti arba atidaryti kitų slapukų arba bet kokių kitų duomenų vartotojo standžiajame diske. Vien tik slapukai nenustatys asmens tapatybės, tačiau slapukas gali atpažinti vartotojo žiniatinklio naršyklę arba įrenginį pagal IP adresą, naršyklės versiją, operacinę sistemą ir kitą informaciją bei atpažinti mūsų paslaugų galutinius vartotojus, kurie prisijungia prie „Cvent“ paskyrų ir gali būti asmeniškai identifikuoti pagal konkrečias sesijų slapukus naudojančias paslaugas.

 • Žiniatinklio indikatoriai. Puslapiuose apie mūsų paslaugas ir mūsų el. laiškuose gali būti nedidelių elektroninių failų, kurie dar žinomi kaip žiniatinklio indikatoriai (taip pat vadinami permatomais „gif“, pikselių žymomis arba vieno pikselio „gif“). Žiniatinklio indikatoriai skiriasi nuo slapukų tuo, kad informacija neišsaugoma jūsų standžiajame diske, bet nematomai įterpiami žiniatinklio puslapiuose ar el. laiškuose. Su žiniatinklio indikatoriais galime sekti žiniatinklio vartotojų veiksmus internete, pavyzdžiui, suskaičiuoti, kiek vartotojų apsilankė šiuose puslapiuose arba atidarė el. laišką, ir atlikti kitą su žiniatinkliu susijusią statistiką (pavyzdžiui, registruojant tam tikro žiniatinklio turinio populiarumą ir tikrinant sistemos ir serverio vientisumą). Šitaip „Cvent“ žiniatinklio patirtį galime labiau pritaikyti prie jūsų pasirinkimų ir pomėgių.
 • Atminties slapukai. Kai kurios mūsų paslaugų funkcijos gali naudoti vietinę atmintį, tokią kaip „atminties slapukai“, kad rinktų ir saugotų informaciją apie jūsų pasirinkimus ir naršymą įjungiant, išjungiant mūsų svetaines arba jose naršant. Atminties slapukai netvarkomi pagal tuos pačius naršyklės nustatymus, kaip naršyklės slapukai. Jei nenorite, kad jūsų kompiuteryje būtų išsaugoti atminties slapukai, galite nustatyti savo „Flash Player“ nustatymus, kad užblokuotumėte atminties slapuko išsaugojimą, naudodami interneto atminties nustatymų skyde esančius įrankius, pateiktus tolesniu adresu .

Mes nesilaikome naršyklės pranešimų, siūlančių nesekti, nes laukiame standartų, kuriuos pateiks reglamentas ar privatumu besirūpinančios institucijos. „Cvent“ sąžiningai pripažįsta asmens savarankišką teisę nuspręsti, kaip turi būti tvarkomi jo asmens duomenys, ir vis stebi, kaip ši sritis yra plėtojama.

Apie tai, kaip nustatyti naršyklės nustatymus norint apriboti ar išjungti slapukus bei kitas sekimo technologijas galite sužinoti atidarę tolesnį skyrių pavadinimu „Trečiųjų šalių analizės teikėjai[FP4] “.

Reklama

Taip pat iš jūsų surinktą informaciją galime naudoti, kad galėtume rodyti savo „Hospitality Cloud“ klientų reklamas jų vartotojų tikslinei auditorijai. Vienas iš pavyzdžių, kai susirinkimo vietos teikėjai gali įsigyti reklamas, kurios pateikiamos pasirinktinai per „Cvent Supplier Network“ tiekėjų tinklą susirinkimų planuotojams, anksčiau perdavusiems minimalų kiekį susirinkimų verslo tam teikėjui arba konkuruojančioms renginių vietoms tikslinėje didmiesčio zonoje. Net jei neatskleidžiame asmeninės informacijos šiems tikslams, kai galutinis vartotojas paspaudžia ant reklamos arba atlieka kitus veiksmus su ja, „Hospitality Cloud“ reklamos klientas gali manyti, kad galutinis vartotojas atitinka tikslinius kriterijus. Nors šią technologiją naudojame reklamuotis savo klientams, mes niekada neteikiame reklamos galutiniams vartotojams.

Mes dar naudojamės trečiųjų šalių (pavyzdžiui, „LinkedIn“, „Google AdRoll“, „YouTube“) paslaugomis, kad pasiūlytume jums įdomią reklamą kitose svetainėse. Daugiau apie tai, kaip galima nustatyti prioritetus, rašoma adresais:

Jei esate Šveicarijoje ar Europos Sąjungoje, spauskite čia.

Trečiųjų šalių analizės teikėjai

Naudojamės trečiųjų šalių analizės teikėjais, pavyzdžiui, „Quantcast“, „Google“, „Adobe“, „Mixpanel“, „Mouseflow“ ir kitais, kad rinktume informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų paslaugomis, ir galėtume patobulinti paslaugas. Su šia informacija galime matyti bendras naudojimosi paslaugomis tendencijas, lengviau užregistruoti, kokias problemas patyrėte naudodamiesi paslaugomis, pamatyti, ar mūsų reklama efektyvi, ir galime naudoti atsakymus į reklamas, kad optimizuotume reklamų poveikį. „Google Analytics“, „Adobe“ ir „Mixpanel“ naudoja slapukus ir kitas panašiais technologijas informacijai apie paslaugų naudojimą rinkti ir pranešti žiniatinklio tendencijas mums, neatskleisdama asmeninės galutinių vartotojų ar lankytojų informacijos. Jei norite daugiau informacijos arba pageidaujate atsisakyti šios praktikos, žr. toliau.

 • „Google Analytics“ galite atsisakyti paspaudę čia.
 • „Adobe“ duomenų apie jūsų naudojimąsi paslaugomis kaupimo ir analizės galite atsisakyti paspaudę šią nuorodą.
 • „Mixpanel“ praktikų galite atsisakyti apsilankę https://mixpanel.com/optout/.
 • „Mouseflow“ renka su pelės paspaudimais, pelės veiksmais, slankiklio veiksmais ir (arba) klavišų paspaudimais susijusią informaciją, bet nerenka asmenį identifikuojančios informacijos mūsų vardu ir neseka vartotojo naršymo įpročių kituose žiniatinkliuose, kurie nenaudoja „Mouseflow“. Daugiau apie „Mouseflow“ praktiką galite sužinoti apsilankę http://mouseflow.com/privacy.  

Kaip „Cvent“ tvarko lankytojų duomenis?

„Cvent“ tvarko lankytojų duomenis atskirai ir paprasčiau nei tvarkomi klientų ir galutinių vartotojų duomenys. Kai lankytojai apsilanko mūsų svetainėse, lankosi „Cvent“ rinkodaros renginiuose ar mums suteikia savo asmeninę informaciją, jie sutinka, kad jų asmeninė informacija būtų renkama, tvarkoma ir saugoma, kaip paaiškinama šioje dalyje.

Surinkti lankytojo asmens duomenys

„Cvent“ surenka tokius asmens duomenis: vardą, titulą, pašto adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, socialinio tinklo paskyros adresą, informaciją apie įmonę (įskaitant finansinius ir atsiskaitymo duomenis, gautus įsigyjant „Cvent“ paslaugas), apklausos duomenis, forumo įrašus, susirašinėjimo žinutes, konkurso įrašus ir reklamos užklausas. Šią informaciją naudojame, kad galėtume jums pateikti papildomos informacijos apie mūsų paslaugas, atlikti tyrimus, pateikti baltąsias knygas ar po apsilankymo su jumis susisiekti.

Dar renkame asmens duomenis iš trečiųjų šalių šaltinių, pavyzdžiui, viešų duomenų bazių, jungtinių rinkodaros partnerių ir socialinių tinklų platformų. Pavyzdžiui, jei interneto lankytojas nusprendžia susieti savo socialinio tinklo paskyrą su savo paskyra mūsų svetainėse, tam tikra asmenine informacija iš socialinio tinklo paskyros bus pasidalyta su mumis, ir ji gali sudaryti dalį lankytojo profilio arba jo draugų profilių asmeninės informacijos.

Be to, mes renkame asmens duomenis iš slapukų ir panašių technologijų, kad sukauptume informaciją apie lankytojo matytus puslapius, paspaustas nuorodas, lankytojo interneto naršyklės duomenis, jo IP adresą ir kitus lankytojo veiksmus, kuriuos jis atliko besilankydamas mūsų svetainėje. Daugiau apie šias technologijas ir kaip jas valdyti, skaitykite dalyje „Slapukai ir panašios technologijos“.

Kaip „Cvent“ naudoja surinktus lankytojo asmens duomenis

„Cvent“ tvarko lankytojo asmens duomenis šiems tikslams:

 • Analizuoti, kaip pasiekiamos mūsų svetainės;
 • Suasmeninti jūsų naršymą ir pristatyti produktus ar ypatybes, kurios jums gali būti tinkamesnės;
 • Pastebėti svetainės technines problemas;
 • Pastebėti, tirti ir pašalinti nesąžiningą ar neteisėtą veiklą;
 • Pateikti pranešimus, susijusius su produktu, paslauga ar privatumo politikos pasikeitimais;
 • Atsakyti į jūsų klausimus dėl produktų ir paslaugų;
 • Atsiųsti jums informaciją, pavyzdžiui, pranešimus apie produktą, naujienlaiškius, baltąsias knygas, kitus panašius pasiūlymus, būsimas akcijas ar renginius (kur reikalaujama, priklausomai nuo vietovės, prieš siųsdami rinkodaros laiškus el. paštu į jus kreipsimės dėl aiškaus sutikimo);
 • Planuoti ir pravesti „Cvent“ bendrus renginius, pravesti interneto forumus ir renginius socialiniuose tinkluose, kuriuose lankytojai galėtų dalyvauti;
 • Analizuoti, vertinti ir numatyti naujas galimybes;
 • Kurti pritaikytas reklamas, rengti išpardavimus ir akcijas; ir
 • Siųsti klientams sąskaitas už paslaugas ir įvertinti potencialių klientų finansines galimybes naudotis „Cvent“ sprendimais.

Lankytojo asmens duomenų saugojimas

Jeigu tvarkome lankytojo asmens duomenis rinkodaros tikslais arba su lankytojo sutikimu, juos tvarkome tol, kol lankytojas paprašo tai nutraukti. Paprastai įvykdyti prašymą užtrunka iki 30 dienų. „Cvent“ nesaugos lankytojo asmens duomenų ilgiau nei leidžia vietovių, kuriose siūlomos ir teikiamos „Cvent“ paslaugos, įstatymuose numatytas terminas. Be to, mes saugojame įrašą apie lankytojo prašymą nesiųsti tiesioginio rinkodaros pranešimo arba saugoti lankytojo duomenis neribotai, kad galėtume atsiliepti į lankytojo prašymą ateityje.

Dalinimasis lankytojo duomenims

„Cvent“ gali pasidalinti informacija su trečiosiomis šalimis, kurios pagal sutartį teikia paslaugas mums, arba su trečiosiomis šalimis, kurios perparduoda „Cvent“ paslaugas.

„Cvent“ dar gali sutarti su verslo partneriais bendrai siūlyti produktus, paslaugas ir programas, pavyzdžiui, interneto seminarus ar baltąsias knygas, todėl kartais galime perduoti asmens duomenis, jeigu jūs įsigysite bendrai siūlomų produktų ar paslaugų arba jomis domėsitės.

„Cvent“ su trečiosiomis šalimis dalinsis tik tų lankytojų asmens duomenimis, kurie apsilankė „Cvent“ rinkodaros renginyje, jeigu a) lankytojas aiškiai sutinka, b) lankytojas leidžia nuskenuoti jo kortelę arba c) tai leidžia atitinkamas įstatymas.

Kaip lankytojui duomenis pasiekti, redaguoti ir ištrinti

Lankytojai irgi turi teisę pasiekti, redaguoti ir ištrinti savo asmeninius duomenis, kaip ir mūsų klientai ir galutiniai vartotojai; apie tai aprašyta dalyje „Kaip galima pasiekti, redaguoti ir ištrinti savo informaciją“.

Bet kuris lankytojas, kuris nori pasiekti, redaguoti ir ištrinti savo asmeninius duomenis, tai gali atlikti užpildęs prašymą mūsų svetainėje adresu http://www.cvent.com/gdpr. „Cvent“ prašymą apsvarstys per 30 dienų.

Neįvykdysime užklausos pakeisti informaciją, jei laikysime, kad pakeitimas galėtų pažeisti bet kokius įstatymų arba teisinius reikalavimus arba dėl to informacija gali tapti neteisinga. Tokiais atvejais klientui pranešime apie teisinius įsipareigojimus, kurie mums neleidžia įvykdyti prašymo.

Mes išsaugosime audito istoriją apie bet kurį prašymą pasiekti, redaguoti ir ištrinti asmeninę informaciją, ir pasirūpinsime, kad šis įrašas atitiktų reglamento reikalavimus.

Slapukai ir panašios technologijos

Visa su slapukais ir jų naudojimu susijusi veikla, aprašyta dalyje „Kaip „Cvent“ naudoja slapukus ir panašias technologijas“ , taikoma ir lankytojams, kurie lankosi mūsų svetainėse.

Ar „Cvent“ tvarko vaikų iki 13 metų amžiaus informaciją?

Mūsų paslaugos nėra skirtos vaikams iki 13 metų. Tiesiogiai neprašome ir nerenkame asmeninės informacijos iš vaikų iki 13 metų. Jei esate jaunesnis nei 13 metų (i) nenaudokite ir neteikite jokios informacijos naudodamiesi šiomis paslaugomis arba kitomis jos funkcijomis, (ii) nesiregistruokite naudotis jokiomis mūsų paslaugomis, (iii) nepirkite nieko naudodamiesi mūsų paslaugomis, (iv) nenaudokite jokių mūsų paslaugų interaktyvių arba viešo komentavimo funkcijų ir neteikite mums jokios informacijos apie save, įskaitant savo vardą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą arba bet kokį jūsų naudojamą ekrano vardą arba vartotojo vardą.

Kur „Cvent“ persiunčia tvarkomus duomenis?

ES ir JAV bei Šveicarijos ir JAV „Privatumo skydas“

„Cvent“ dalyvauja ES ir JAV „Privatumo skydo“ sistemoje bei Šveicarijos ir JAV „Privatumo skydo“ sistemoje, o kartu turi ir atitikties sertifikatus. „Cvent“ įsipareigoja visiems iš Europos Sąjungos (ES) šalių narių ir Šveicarijos gautiems asmeniniams duomenims taikyti atitinkamai „Privatumo skydo“ sistemas ir sistemos taikomus principus. Norėdami sužinoti daugiau apie „Privatumo skydo“ sistemą, peržiūrėkite JAV privatumo skydo departamento sąrašą.

„Cvent“ yra atsakinga už gautų asmeninių duomenų apdorojimą pagal „Privatumo skydo“ sistemą ir vėliau šią informaciją trečiajai šaliai turi persiųsti kaip jos vardu veikianti tarpininkė. Visų tolesnių asmeninių duomenų iš ES ir Šveicarijos persiuntimo metu „Cvent“ laikosi „Privatumo skydo“ principų, įskaitant atsakomybės už tolesnį persiuntimą nuostatų.

Pagal „Privatumo skydo“ sistemą gautiems arba persiųstiems asmeniniams duomenims „Cvent“ taikomos JAV federalinės prekybos komisijos reguliuojančios teisėtvarkos teisės. Tam tikrais atvejais „Cvent“ gali būti paprašyta atskleisti asmeninius duomenis atsakant į teisėtas valstybės institucijų užklausas, taip pat ir norint įvykdyti nacionalinio saugumo ir teisėtvarkos reikalavimus.

Jei turite kokių nors neišspręstų su privatumu arba duomenų naudojimu susijusių problemų, kurių tinkamai neišsprendėme, prašome kreiptis į mūsų JAV trečiųjų šalių ginčų sprendimo paslaugų teikėją (nemokamai) adresu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Esant tam tikroms sąlygoms, kurios išsamiau aprašytos „Privatumo skydo“ svetainėje https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, galite turėti teisę kreiptis į įpareigojantį arbitražo teismą, jei kitos ginčo sprendimo priemonės nepasiteisino.

Persiuntimas į užsienio šalis (ne į ES ar Šveicariją) 

Asmens duomenis gali pasiekti „Cvent“ personalas, kuris teikia paslaugas įvairiose šalyse, kur veikia mūsų padaliniai, arba IT paslaugų teikėjai, įskaitant Indiją, Australiją ir Singapūrą. Todėl asmeninius duomenis mes persiunčiame už Europos ekonominės erdvės ir JAV ribų. Tokiais atvejais mes naudojame tipines sutarčių sąlygas, kurios patvirtintos Europos Komisijos, ir yra skirtos apsaugoti asmens duomenis. Jeigu norėtumėte kopijos ar turite kitų klausimų, prašome kreiptis toliau nurodytais kontaktais.

Kaip „Cvent“ apsaugo tvarkomus duomenis?

Naudojame pagrįstas organizacines, technines ir administracines priemones, kad apsaugotume mūsų organizacijos turimą asmeninę informaciją. Deja, jokia duomenų perdavimo arba saugojimo sistema negali užtikrinti 100 proc. saugumo. Jei turite priežastį manyti, kad jūsų bendravimas su mumis nebėra saugus (pavyzdžiui, jei jaučiate, kad buvo pakenkta bet kurios pas mus turimos jūsų paskyros saugumui), prašome nedelsiant mums pranešti apie problemą kontaktais, nurodytais tolesnėje dalyje Kontaktinė informacija .

Kokius produktus „Cvent“ siūlo?

Event Cloud

Cvent Meetings & Events

 • Cvent Event Management
 • RegOnline by Cvent
 • Inquisium by Cvent
 • Cvent Conference
 • Lanyon Meetings

Cvent Onsite Solutions

 • OnArrival
 • OnArrival 360
 • SocialWall
 • LeadCapture
 • CrowdCompass by Cvent
 • QuickMobile by Cvent

 

Hospitality Cloud

 • Cvent Supplier Network
 • SpeedRFP.com
 • EliteMeetings.com
 • Cvent Business Intelligence
 • Cvent Lead Scoring
 • Cvent Passkey
 • Cvent Business Transient

Kaip susisiekti su „Cvent“ arba su „Cvent“ duomenų apsaugos pareigūnu?

Apie duomenų apsaugos pareigūno veiklą ir apie bet kokius privatumo klausimus, susijusius su „Cvent“ privatumo politika, išsiaiškinsite kreipęsi į duomenų apsaugos pareigūną adresu [email protected]. Be to, galite bet kada kreiptis į „Cvent“ toliau nurodytais kontaktais, jei norite išsiaiškinti, kaip laikomasi jūsų privatumo plano:

„Cvent“ privatumo atstovas

1765 Greensboro Station Place, 7th Floor

Tysons Corner, Virdžinija 22102

[email protected]

Kaip „Cvent“ paskelbia apie privatumo politikos pakeitimus?

Šią privatumo politiką galime atnaujinti, kad joje atsispindėtų mūsų su informacija susijusios praktikos pakeitimai. Jei atliksime kokių nors esminių pakeitimų, apie tai jus informuosime šioje interneto svetainėje trisdešimt (30) dienų iki pakeitimų įsigaliojimo arba el. laišku (nusiųstu jūsų paskyroje nurodytais el. pašto adresais) septynias (7) dienas iki pakeitimų įsigaliojimo. Vis dėlto bet kokie privatumo politikos pakeitimai įsigalioja iškart nuo jų paskelbimo naujiems lankytojams, klientams ir galutiniams vartotojams. Raginame periodiškai peržiūrėti šį puslapį ir patikrinti, ar nėra naujausios mūsų privatumo praktikos politikos.