"Cvent“ pasaulinė privatumo politika

"Cvent Global" Privatumo politika

Vėliausių pakeitimų santrauka:

Atnaujinimai nuo 2020 m. spalio 7 d.

 • Į "Cvent" produktų sąrašą įtraukiamas produktas "Virtual Attendee Hub®" ir paaiškinama, kaip apdorojami su produktu susiję asmeniniai duomenys.
 • Atnaujinimai, susiję su tarptautiniais asmeninių duomenų persiuntimais atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimą, kuriuo anuliuojamas ES ir JAV "Privatumo skydas".

Vėliausi pakeitimai atlikti 2020 m. spalio 7 d.

Įžanga

Įmonė "Cvent", Inc. ir jos valdomos bendrovės "Cvent Europe" Ltd., "Cvent Deutchland GmbH", "Cvent Canada" Inc., "Cvent Australia PTY Limited", "Cvent Singapore PTE Limited", "Cvent India Private Limited", "DoubleDutch, Inc., Cvent Nederland BV, Social Tables, Inc.,", "Lanyon Solutions", Inc., "Passkey International", Inc. ir "StarCite", Inc. ("Cvent" arba "Mes") gerbia Jūsų privatumą, todėl įsipareigoja jį saugoti laikydamosi šios privatumo politikos. 

Ši privatumo politika aprašo mūsų veiklą ir kokią informaciją renkame savo „Cvent Event Cloud“ ir „Hospitality Cloud“ programinės įrangos platformose bei paslaugose (bendrai - „Paslaugos“), o kartu apibūdina ir kaip „Cvent“ asmeninius duomenis tvarko svetainėse (tokiose kaip www.cvent.com, www.lanyon.com ir kitose „Cvent“ svetainėse, kurioms taikoma ši privatumo politika) bei išorinėje rinkodaros veikloje.

Ši politika taip pat aprašo Jūsų duomenų apsaugos teises, įskaitant teisę nesutikti su tam tikrais "Cvent" duomenų apdorojimo tikslais. Ši Politika netaikoma informacijai, kuri buvo surinkta trečiųjų šalių, įskaitant naudojimąsi trečiųjų šalių programomis arba turiniu (įskaitant reklamą), kuris susietas arba prieinamas iš Programų arba tinklapių.

Turinys

 1. Ar esate klientas, "Customer Business Contact" arba lankytojas?
 2. Kokius asmeninius duomenis renka mūsų klientai?
 3. Kaip mūsų klientai renka asmeninius duomenis?
 4. Kaip mūsų klientai naudoja asmeninius duomenis?
 5. Ar "Cvent" naudoja mūsų klientų surinktą asmeninę informaciją?
 6. Kaip "Cvent" renka ir apdoroja asmeninius duomenis iš mūsų klientų ir "Customer Business Contact"?
 7. Kokiais teisiniais pagrindais "Cvent" tvarko asmeninius duomenis iš EEE?
 8. Kiek ilgai "Cvent" saugo asmens duomenis, surinktus mūsų klientų?
 9. Kaip gali "Customer Business Contact" prieiti, pakoreguoti arba ištrinti savo asmeninius duomenis?
 10. Kaip gali klientas prieiti, pakoreguoti arba ištrinti savo asmeninius duomenis?
 11. Kaip "Cvent" naudoja slapukus ir panašias technologijas?
 12. Kaip "Cvent" apdoroja duomenis iš lankytojų?
 13. Ar "Cvent" apdoroja vaikų informacija iki 16 metų amžiaus?
 14. Kur "Cvent" perduoda tvarkomus duomenis?
 15. Kaip "Cvent" užtikrina tvarkomų duomenų saugumą?
 16. Kas yra "Cvent" produktai?
 17. Kaip klientas arba lankytojas gali tvarkyti savo "Cvent" pirmenybinius el. pašto nustatymus?
 18. Kaip susisiekti su "Cvent" arba "Cvent" Duomenų apsaugos pareigūnu?
 19. Kaip "Cvent" publikuoja pakeitimus savo Privatumo politikoje?

Ar esate klientas, "Customer Business Contact" arba lankytojas?

Ši politika taikoma šiai asmenų klasifikacijai, kurie bendrauja su "Cvent":

 • KLIENTAI: Klientai yra asmenys, kurie yra arba darbuotojai, arba bendradarbiauja su "Cvent" tiesioginiais klientais (pavyzdžiui, renginių planuotojai, kelionių pirkėjai ir susitikimų erdvės teikėjai), įskaitant klientų personalą, kuriam suteikiamas prisijungimo ID ir kurie turi teisę prieigai ir naudojimuisi mūsų programomis pagal aktyvią sutartį su "Cvent" arba pagal laikiną vertinimo licenciją, jei tokia teikiama. Papildomai, klientai apima asmenis, kurie patys registruojasi prieigai prie mūsų programų.
 • "CUSTOMER BUSINESS CONTACTS": "Customer Business Contact" yra asmenys, kurie kontaktuoja su mūsų klientais per mūsų programas. Tai apima mūsų klientų esamus ir perspektyvius klientus, narius, lankytojus, sponsorius, pristatinėtojus, rinkodaros partnerius, viešbučių svečius arba kitus verslo kontaktus. Pavyzdžiui, "Customer Business Contact" apima asmenis, kurie registruojasi renginiui, kurį organizuoja Klientas, atsisiunčia su renginiu susijusias mobilias programėles, atlieka internetines apklausas arba užsako viešbučius internetu naudodamiesi "Cvent" programine įranga.  
 • LANKYTOJAI: Asmenys ir potencialūs klientai, kurie naudojasi mūsų svetainėmis (pavyzdžiui, norėdami skaityti informaciją apie "Cvent" produktus ir paslaugas, atsisiųsti baltąją knygą ar užsiregistruoti internetinei demonstracijai), taip pat tie, kurie lankosi "Cvent" rinkodaros renginiuose (pavyzdžiui, "Cvent CONNECT®", "Cvent" "live events" ir "Cvent" internetiniuose seminaruose) ir kuriuos sutinkame verslo renginiuose ar apie kuriuos sužinome kreipęsi į trečiąsias šalis arba kitus šaltinius. 

Kokius asmeninius duomenis renka mūsų klientai?

Mūsų programos yra universalios ir leidžia klientams rinktis įvairius asmeninius duomenis iš ir apie savo "Customer Business Contact", įskaitant vardą, organizaciją, pavadinimą, kreipinį, pašto adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, fakso numerį, socialinės medijos paskyros ID, kreditinės arba debetinės kortelės numerį ir kitą informaciją, įskaitant, tačiau neapsiribojant informacija apie mitybines pasirinktis, interesus, nuomones, veiklą, amžių, lytį, išsilavinimą ir profesiją. Mes raginame "Customer Business Contacts" peržiūrėti klientų privatumo politiką, kad jie galėtų geriau suprasti, kokie duomenys renkami.

Dėl išsamaus mūsų programų sąrašo žr. skyrelį “Dėl išsamaus mūsų programų sąrašo žr. skyrelį” šios Privatumo politikos pabaigoje. "Cvent" naudojimasis asmenine informacija, kuri surenkama programomis, gali būti ribojamas iki paslaugos teikimo, kuria mūsų klientai įsipareigoja "Cvent", siekiant gerinti paslaugas arba įstatymų numatytais atvejais.

Jei nesutinkate su mūsų politika ir praktika, galite rinktis nesinaudoti mūsų programomis.

Kaip mūsų klientai renka asmeninius duomenis?

Naudodamiesi mūsų tinkinamosiomis programomis klientai gali įvairiais būdais rinkti asmeninius duomenis, kaip nurodoma toliau pateikiamuose pavyzdžiuose. Mes raginame "Customer Business Contacts" peržiūrėti klientų privatumo politiką, kad jie galėtų geriau suprasti, kokias būdais renkami asmeniniai duomenys.

 • Kai "Customer Business Contacts" savo noru ir išskirtinai patys įveda asmeninę informaciją į mūsų programas.
 • Kai mūsų klientai įeina į "Customer Business Contacts" iš mūsų programų, kada tai leidžiama, įskaitant teisėtų verslo interesų turėjimą arba gaunant išskirtinį sutikimą iš "Customer Business Contact".
 • Automatiškai, kada "Customer Business Contacts" sąveikauja su programomis, įskaitant dažniausiai naudojamas informacijos rinkimo technologijas, tokias, kaip slapukai. Daugiau informacijos apie šias technologijas, žr. skyrių žemiau pavadinimąKaip Cvent naudojame slapukus ir panašias technologijas?“.

Kaip mūsų klientai naudoja asmeninius duomenis?

Jei "Customer Business Contact" nusprendžia naudoti su mūsų programomis tam, kad vykdytų verslo veiklą su klientu (pavyzdžiui, užsiregistruotų arba pasižymėtų internete renginį, atliktų internetinę apklausą, atsisiųstų mobiliąją programėlę, siųstų arba atsakyt į prašymą dėl pasiūlymo ("PDP"), bet kokia informacija, pateikta dėl tokios sąveikos, bus perduota ir kontroliuojama kliento.

Klientai taip pat turės galimybę susipažinti su informacija (įskaitant asmens duomenis ir naudojimo duomenys) yra susijęs su tuo, kaip "Customer Business Contact" sąveikauja su programomis. Tokiu atveju Klientai veikia kaip duomenų valdytojai "Customer Business Contact" atžvilgiu pagal Europos Ekonominės Erdvės (EEE) duomenų apsaugos įstatymus.  Taigi „Cvent“ negali prisiimti ir neprisiima atsakomybės už klientų vykdomą privatumo politiką.

Mūsų klientų privatumo praktika nustatyta jų pačių privatumo politikoje. Mes skatiname "Customer Business Contacts" peržiūrėti klientų privatumo politiką ir procedūras.

Ar "Cvent" naudoja arba parduoda asmeninius duomenis, kuriuos surinko mūsų klientai?

"Cvent" nenaudoja jokių asmeninių "Customer Business Contacts" duomenų jokiems kitiems tikslams, nei siekiant teikti paslaugas, dėl kurių mūsų klientai sudarė sutartis jas teikti per mūsų programas, kaip tai aprašyta žemiau, arba siekiant gerinti mūsų paslaugas, arba kaip to reikalaujama pagal įstatymus. "Cvent" neparduoda mūsų "Customer Business Contacts" asmens duomenų.

Kaip "Cvent" renka ir apdoroja asmeninius duomenis iš mūsų klientų ir "Customer Business Contact"?

Mes renkame asmens duomenis iš savo klientų tam, kad galėtume užtikrinti komunikaciją su jais ir teikti programas, kuriomis mūsų klientai domisi arba kurias naudoja pagal sutartis su mumis. Pavyzdžiui, mes galime rinkti klientų kontaktinę informaciją, kada vykdome sutartį arba kada klientas naudojasi mūsų paslaugomis arba užpildo formą mūsų tinklapyje, pateikia paklausimus per pokalbių agentą, kontaktuoja su mūsų pardavimų arba klientų pagalbos komanda, registruojasi į renginį arba atsako į vieną iš mūsų apklausų arba rinkodaros el. laiškų. Mes taip pat galime rinkti kreditinės kortelės informaciją (pvz., kreditinės kortelės numerį ir jos galiojimo datą, jos savininko adresą ir t.t.) ir kitą įprastinę bankinę informaciją, kuri reikalinga apmokestinimo ir apmokėjimo tikslais.

Mes galime įrašinėti klientų telefoninius pokalbius, kada skambinama mūsų klientų aptarnavimo komandai ir tai darome pagrįstais teisiniais verslo interesais, kurie susiję su pagalbos klientams teikimu, atitiktimi įstatymams, mokymų ir kokybės užtikrinimo tikslais. Mes šiuos įrašus saugome iki 90 dienų po įrašymo, išskyrus atvejus, kai reikėtų elgtis kitaip dėl kontrakto įgyvendinimo ar darbuotojų mokymo.

Mes ir mūsų rangovai renka klientų naudojimosi informaciją apie tai, kaip mūsų klientai sąveikauja su mūsų programomis. Tai apima tinklapius, kuriuose lankotės, tai, ką juose paspaudžiate, kada atliekate tam tikrus veiksmus, kokius kalbos pirmenybinius nustatymus turite, ką perkate ir t.t.

Mes apdorojame klientų ir jų "Customer Business Contacts" asmeninius duomenis tokiu būdu:

 • Mes juos teikiame savo padaliniams ir dukterinėms kompanijoms tam, kad jos galėtų teikti paslaugas klientams ir jų "Customer Business Contacts".
 • Šiuos duomenis atskleidžiame savo rangovams, paslaugų teikėjams ir kitiems tretiesiems asmenims, kada tai pagrįstai reikalinga arba protinga norint teikti, užtikrinti ir palaikyti techniškai mūsų programas klientams ir jų "Customer Business Contacts", pavyzdžiui, mokėjimo apdorojimo paslaugų teikėjams ir duomenų centrui, arba internetinės prieglobos tiekėjams. "Cvent" nesidalina ir neprekiauja jokia informacija su jokiomis trečiosiomis šalimis jokiais rinkodaros tikslais.
 • Tam, kad galėtume teikti paslaugas, dėl kurių tiekimo su mumis klientai sudarė sandorius naudodamiesi mūsų programomis. Tokie pavyzdžiai gali apimti:
  • Jei "Customer Business Contact" naudoja mūsų programinę įrangą tam, kad galėtų registruotis įvykiui, mes naudosime nurodytą el. pašto adresą tam, kad galėtume siųsti informaciją ir kitus pranešimus, kurie susiję su įvykiu.
  • Jei "Customer Business Contact" naudoja vieną iš mūsų programų tam, kad apmokėtų už renginio registracijos mokesčius ar kitus produktus ar paslaugas naudojant kreditines korteles; mes tokią kreditinių kortelių informaciją perduosime kortelių mokėtojų apdorojimui tam, kad patvirtintume mokėjimo informaciją ir užbaigtume sandorius.
  • Kai klientas pateikia PDP dėl susirinkimo vietos, kuri nurodyta "Cvent" tiekėjų tinkle arba "Customer Business Contact", kaip nurodo klientas, "Cvent" susisiekia su šia vieta, administruojančia kompanija arba "Customer Business Contact" bei pateikia informaciją, apimančią asmeninius duomenis, kurios reikia tam, kad būtų galima atsakyti į PDP.
  • Kai klientas arba "Customer Business Contact" naudoja asmeninę informaciją savo socialinės medijos kredencialams norint dalintis tokia informacija socialinės medijos platformoje arba prisijungti prie mūsų programų, mes dalinsimės tokia informacija tiekėjo socialinės medijos paskyroje. Informacija, kuria mes dalinamės, bus tvarkoma pagal socialinės medijos portalo privatumo politiką. 
  • Atskleidžiame informaciją renginių organizatoriams, parodų organizatoriams ar kitiems lankytojams pagal Kliento nurodymus arba sutikus "Customer Business Contact", pavyzdžiui, kai jis sutinka, kad parodų organizatorius nuskenuotų jo renginių juostą, kad būtų pasidalinta jo kontaktine informacija, kai jis spustelėdamas mygtuką sutinka gauti parodų organizatoriaus informaciją arba aktyviai sutinka dalintis informacija "Cvent" programoje (pavyzdžiui, sutinka dalintis vardu, kontaktine informacija, profilio paveikslėliu, atsakymais į apklausas, klausimų ir atsakymų straipsniais, komentarais, pranešimais, apklausų atsakymais ir t. t.).
 • Teikiame informaciją trečiosioms šalims tais atvejais, kai jungiamos ar skaidomos, restruktūrizuojamos, rekapitalizuojamos, reorganizuojamos, uždaromos įmonės arba atliekami kiti pardavimo ar perleidimo veiksmai, susiję su visais "Cvent" aktyvais ar jų dalimi, taip pat kada ketinama tęsti veikla arba kai tai yra bankroto, likvidavimo ar panašių procedūrų dalis, kai tokiais atvejais asmeninę informaciją apie savo klientus arba "Customer Business Contact" klientus turi "Cvent" ir tokia informacija yra perleidžiamų aktyvų dalis.
 • Mūsų vidaus verslo tikslais, kurie apima administravimo prieigą ir naudojimąsi mūsų programomis, duomenų analizę, saugų klientų identifikavimą prisijungiant prie programų, gerinant arba modifikuojant programas, nustatant jų efektyvumą mūsų reklaminėse kampanijose, apmokestinant paslaugas ir administruojant verslą.
 • Mes manome, kad šie veiksmai yra reikalingi arba tinkami:  (a) pagal galiojančios teisės aktus, įskaitant teisės aktus už Jūsų rezidavimo valstybės; (b) atsakyti į paklausimus iš visuomenės ir valstybės institucijų už Jūsų rezidavimo valstybės ribų; (c) apsaugai nuo arba dėl nesąžiningų sandorių identifikavimo.
 • Kitiems tikslams, kai "Customer Business Contacts" suteikia aiškų sutikimą.

Mes apibendriname ir nuasmeniname informaciją apie (i) klientus ir "Customer Business Contacts" ir (ii) naudojame programas tam, kad galėtume pagerinti savo programas ir sukurti apsaugas bei kitus verslo žvalgybos produktus. Tokioje apibendrintoje ir nuasmenintoje informacijoje nėra jokių asmeninių duomenų (t.y. pagal šią informaciją neįmanoma identifikuoti asmens).

Kokiais teisiniais pagrindais "Cvent" tvarko asmeninius duomenis iš EEE?

Jei asmenys yra iš Europos Ekonominės Erdvės (EEE), mūsų teisinis pagrindas, susijęs su jų asmeninės informacijos rinkimu ir naudojimu, priklauso nuo apdorojamų duomenų pobūdžio ir aplinkybių. Kai esame klientų duomenis apdorojančioji šalis, mūsų teisinis pagrindas yra kontrakto vykdymas arba veikimas gavus sutikimą. Kai esame duomenis valdančioji šalis, mūsų teisinis pagrindas yra gautas sutikimas arba teisėtas interesas, kai informacija apdorojama tiek mūsų, tiek trečiųjų šalių teisėtais interesais ir tokios informacijos tvarkymas nepažeidžia asmens duomenų apsaugos interesų arba fundamentaliųjų teisių ir laisvių. Minėti interesai yra pagrindas suteikti asmenims prieigą prie mūsų programų ir šių programų funkcijų; siųsti jiems informaciją, kurios jie pageidavo; užtikrinti programų naudojimo saugumą apsaugant nuo neleistinos prieigos ar piktybinės veiklos; arba reikalauti vykdyti mūsų naudojimosi sąlygas, kontraktus ir kitą politiką. 

Kiek ilgai "Cvent" saugo asmens duomenis, surinktus mūsų klientų?

Jeigu mūsų sutartyje su klientu nenurodyta kitaip, duomenis tvarkome iki 90 dienų po kontrakto nutraukimo, o paskui tokius duomenis pašaliname iš savo produktų aplinkos. Per 13 mėnesių mes pašaliname duomenis iš mūsų rezervinių laikmenų.

Kaip gali "Customer Business Contact" prieiti, pakoreguoti arba ištrinti savo asmeninius duomenis?

Įvairiose valstybėse, įskaitant EEE valstybes, taip pat tam tikrose JAV valstijose, pagal atskirą prašymą, "Customer Business Contacts" turi teisę prieiti prie savo asmeninės informacijos ir, jei reikia, ją pakeisti, ištrinti ar apriboti. "Customer Business Contacts" taip pat gali paprašyti tam tikrų asmens duomenų tipų, kurie turėtų būti pristatyti jiems, arba kitai jų nurodytai organizacijai, struktūrišku ir mašina nuskaitomu formatu. 

Kur mes apdorojame Jūsų asmeninę informaciją Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą. Žr. "Cvent" kontaktų skyrelį žemiau. Sutikimo atšaukimas negali turėti įtakos apdorojimo teisėtumui iki jo atšaukimo. "Customer Business Contacts" taip pat turi teisę skųstis prižiūrinčiai institucijai, kuri atsakinga už duomenų saugą valstybėje, kurioje jie gyvena arba dirba nepaisant to, kad mes tikimės, kad ir patys galėsime padėti jiems su jų paklausimais ar skundais dėl Jūsų naudojimosi jų asmeniniais duomenimis.

"Cvent" apdoroja "Customer Business Contacts" duomenis pagal klientų nurodymus ir tiesiogiai nevaldo asmeninių duomenų bei neturi į juos tiesioginės nuosavybės teisės. Klientai atsako už tai, kad laikytųsi net kokiu reikalavimų ar įstatymų dėl pranešimų atskleidimo arba sutikimo gavimo prieš perduodant duomenis "Cvent" apdorojimo tikslais. Bet kuris "Customer Business Contact", ieškantis prieigos prie duomenų, norintis juos pakoreguoti ar ištrinti, turi nukreipti savo užklausimą klientui. Jei klientas prašo "Cvent" pašalinti asmeninius duomenis iš "Customer Business Contact" tam, kad būtų laikomasi duomenų apsaugos reikalavimų, "Cvent" įgyvendina tokį prašymą per laikotarpį, kuris nustatytas šį dalyką reglamentuojančiame teisės akte ar įstatyme.

Mes neįgyvendinsime prašymo pakeisti informaciją jei manysime, kad tokie pakeitimai gali pažeisti įstatymus ar teisinius reikalavimus; arba jei pakeista informacija būtų klaidinga. Tokiais atvejais mes informuosime klientą apie teisinius įsipareigojimus, kurių pagrindu negalime įgyvendinti jo prašymo. 

Kaip gali klientas prieiti, pakoreguoti arba ištrinti savo asmeninius duomenis?

Klientai turi tas pačias teises prieigai prie savo asmens duomenų, jų koregavimui arba ištrynimui pagal aukščiau aprašytas sąlygas.

Bet kuris klientas gali prieiti prie savo arba "Customer Business Contact" duomenų, juos koreguoti ar ištrinti pateikdamas prašymą mūsų tinklapyje https://www.cvent.com/personal-data-requests. "Cvent" apdoros šį prašymą pagal galiojančiuose teisės aktuose arba įstatymuose nustatytą laiką.

Mes neįgyvendinsime prašymo pakeisti informaciją jei manysime, kad tokie pakeitimai gali pažeisti įstatymus ar teisinius reikalavimus, arba jei pakeista informacija būtų klaidinga. Tokiais atvejais mes informuosime klientą apie teisinius įsipareigojimus, kurių pagrindu negalime įgyvendinti jo prašymo.

Mes išsaugosime audito istoriją, kuri susijusi su bet kokiais prašymais dėl prieigos prie asmeninės informacijos, jos koregavimo ir ištrynimo tam, kad užtikrintumėme įrašų atitiktį pagal teisinius reikalavimus.

Kalifornijos rezidentai

Jei esate Kalifornijos rezidentas, Kalifornijos įstatymai nustato Jums specifines teises dėl Jūsų asmens duomenų, įskaitant teisę prašyti, kad mes atskleistume tam tikrą informaciją apie Jus apie tai, kaip mes rinkome ir naudojome Jūsų asmeninę informaciją per pastaruosius 12 mėnesių; teisę prašyti, kad mes ištrintume bet kokią Jūsų asmeninę informaciją, kurią surinkome apie Jus, išskyrus tam tikras išimtis; ir teisę atsisakyti, kad mes parduotume Jūsų asmeninę informaciją. Jei norite pateikti tokį prašymą, spauskite čia tam, kad pateiktumėte internetinę formą, arba skambinkite 1-833-455-0249, arba atsiųskite mums laišką adresu:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102
 

Atkreipkite dėmesį į tai, kad mes privalome atsakyti tik į du tokius paklausimus kartą per metus. Jūs taip pat turite teisę nebūti diskriminuojami dėl to, kad naudojatės savo teisėmis pagal Kalifornijos privatumo įstatymus.

"Cvent" galėjo rikti šias Kalifornijos rezidentų asmeninės informacijos kategorijas per pastaruosius 12 mėnesių:

 • Asmenį identifikuojančia informaciją, tokią, kaip vardas, pašto adresas, internetinio protokolo adresas, el. pašto adresas ir kiti panašūs identifikatoriai. 
 • Asmeninės informacijos kategorijos aprašytos poskyryje (e) – žr. Kalifornijos Civilinio Kodekso straipsnį 1798.80.
 • Saugomos (jautrios) asmeninės informacijos klasifikacijos pagal Kalifornijos arba federalinius įstatymus.
 • Komercinė informacija, įskaitant įrašus apie pirktus arba pasirinktus produktus ir paslaugas.
 • Internetinio ar kito elektroninio tinklo veiklos informacija.
 • Geolokaciniai duomenys.
 • Audio ir vizualinė informacija, tokia, kaip klientų aptarnavimo skambučių įrašai ir fotografijos.
 • Profesinė arba su įdarbinimu susijusi informacija.
 • Išsilavinimo informacija.
 • Nuorodos, paimtos iš aukščiau nurodytos informacijos.

Ši informacija reklama ir naudojama tais tikslais, kurie nustatyti šioje Privatumo politikoje. "Cvent" gali atsikleisti kliento arba lankytojo vardą, pareigas, kontaktinę verslo informacija renginių vietų savininkams (t.y. restoranams, viešbučiams) arba "Cvent" rinkodaros renginių sponsoriams 12 mėnesių iki šios atnaujintos privatumo politikos paskelbimo. Jei klientas arba lankytojas nenori, kad jo informacija būtų tokiu būdu atskleidžiama, spauskite čia tam, kad pateiktumėte prašymą. "Cvent" galėjo atskleisti bet kurias iš aukščiau nurodytų asmeninės informacijos kategorijų pagal asmens sutikimą arba pagal rašytinį kontraktą su paslaugos teikėju verslo tikslais 12 mėnesių nedelsiant iki šios privatumo politikos atnaujinimo paskelbimo.

Kaip "Cvent" naudoja slapukus ir panašias technologijas?

Slapukai ir interneto švyturėliai

Mes naudojame slapukus ir panašias automatines duomenų rinkimo technologijas, kada asmenys sąveikauja su mūsų programomis tam, kad būtų renkama tam tikra informacija apie jų įrangą, naršymo veiksmus ir įpročius, įskaitant:

 • Informaciją apie Jūsų apsilankymus, tokią, kaip prieigos prie programų data ir laikas, laiko trukmė, kurį praleidžiate mūsų programose, tinklapiai, kurie susieti su mūsų programomis arba nurodomi mūsų programų, ištekliai ir turinys, prie kurio prieinate ir naudojatės programose.
 • Informacija apie Jūsų kompiuterį ir interneto ryšį, tokia, kaip Jūsų IP adresas, kompiuterio tipas, ekrano dydis, kalba, internetinės naršyklės tipas ir versija. 

Žemiau yra technologijos, kurias mes naudojame automatiniam duomenų rinkimui. Mes nenaudojame jokių šių technologijų tam, kad rinktume informaciją iš "Customer Business Contacts" rinkodaros ar reklamos tikslais.

 • Naršyklės slapukai.  Slapukai yra maži failai, kurie įrašomi kompiuterio kietajame diske.  Internetinę naršyklę galima sukonfigūruoti taip, kad ji ribotų arba visiškai blokuotų slapukus, konfigūruotų slapukų pateikiamos informacijos nustatymus ir/arba ištrintų slapukus, kurie jau yra kompiuteryje arba naršyklėje.  Informacija apie tai, kaip tai padaryti, pateikta internetinės naršyklės pagalbos/nuorodų skyrelyje. Apribojus tam tikrų slapukų naudojimą ar veikimą klientams arba "Customer Business Contact" gali nepavykti naudotis tam tikromis programų dalimis priklausomai nuo to, kaip sukonfigūruoti naršyklės nustatymai.  Pavyzdžiui, gali nepavykti užbaigti registracijos į renginį jei internetinėje naršyklėje bus išjungti slapukai. Išskyrus atvejus, kada naršyklės nustatymai atlikti taip, kad ji atsisakys slapukų, mūsų sistema sudarinės slapukus, kada naršyklė sąveikaus su mūsų programomis.  Daugiau informacijos apie slapukus ir apie tai, kaip juos išjungti žr. www.allaboutcookies.org.
 • Sesijos slapukai ir nuolatiniai slapukai  "Sesijos" slapukas veikia tik vieną naršyklės sesiją ir jis ištrinamas tada, kai vartotojas uždaro internetinę naršyklę. "Sesijos" slapukai leidžia tinklapio operatoriams susieti vartotojo veiksmus su naršyklės sesija.  "Nuolatinis" slapukas lieka vartotojo prietaise (net tada, kai prietaisas išjungiamas) tol, kol jis baigiasi arba ištrinamas.  Nuolatinis slapukas bus aktyvuojamas ir vėl, kada vartotojas grįš į tinklapį, kuris įkėlė slapuką. Mes naudojame nuolatinius slapukus tam, kad priderintumėme Jūsų tinklo patirtį, kada grįžtate iš internetinio puslapio arba tinklapio.

Nė vienas iš šių slapukų negali perskaityti arba prieiti prie kitų slapukų ar kitų duomenų iš vartotojo kietojo disko. Be to, nė vienas iš šių slapukų atskirai negalės identifikuoti vartotojo, tačiau slapukas atpažint vartotojo individualią tinklapio naršyklę arba prietaisą pagal IP adresą, naršyklės versiją, operacinę sistemą ir kitą informaciją bei asmenis, kurie prisijungia prie "Cvent" paskyrų, šie asmenys bus individualiai identifikuojami pagal atitinkamos programinės įrangos sesijos slapukus.

Mūsų svetainėje naudojami nuolatiniai slapukai, kurie skirstomi į būtinuosius, veiklos ir rinkodaros. Mūsų funkcinių slapukų galiojimo trukmė – 12 mėnesių, veiklos slapukų – nuo 24 val. iki 24 mėnesių, o rinkodaros slapukų – nuo 12 iki 24 mėnesių.

 • Interneto švyturėliai.  Mūsų programų puslapiuose ir el. pašte yra mažų elektroninių failų, kurie žinomi, kaip internetiniai švyturėliai (taip pat vadinami "permatomais gif", "pikselių kodais" arba vieno pikselio "gif" failais).  Interneto švyturėliai skiriasi nuo slapukų tuo, kad juose informacija neišsaugoma kietajame diske, tačiau ji matomai integruojama į tinklapius arba el. paštą.  Internetiniai švyturėliai leidžia sekti interneto vartotojų judėjimą tinklapyje, pavyzdžiui: skaičiuoti vartotojus, kurie apsilankė atitinkamuose puslapiuose arba atsidarė el. laišką, taip pat rinkti kitą tinklapio statistiką (pavyzdžiui, įrašyti informaciją apie tam tikro puslapio turinio populiarumą ir patikrinti sistemos ar serverio veikimą).  Tai leidžia "Cvent" užtikrinti tokius tinklapio potyrius, kurie būtų labiau pritaikyti prie mūsų vartotojų pageidavimų ir interesų.
 • "Flash" slapukai.  Tam tikros mūsų paslaugų funkcijos naudoja vietinę talpą, tokią, kaip "flash slapukai" tam, kad rinktų ir išsaugotų informaciją apie Jūsų pageidavimus ir navigaciją užeinant ir išeinant iš mūsų tinklapių.  "Flash" slapukų netvarko tie patys naršyklės nustatymai, kaip kad naršyklės slapukams. Jei nenorite, kad jūsų kompiuteryje būtų išsaugoti atminties slapukai, galite nustatyti savo „Flash Player“ nustatymus, tam, kad užblokuotumėte atminties slapuko išsaugojimą, naudodami interneto atminties nustatymų skyde esančius įrankius paspaudę šiąnuorodą 

Šiuo metu mes neatsakome į naršyklės "do not track" signalus ir laukiame unifikuoto standarto, kurį turėtų pateikti reglamentuojančiosios institucijos arba privatumo industrija.  "Cvent" dorai žiūri į asmenų nepriklausomą teisę nustatyti tai, kaip jų asmeniniai duomenys bus apdorojami ir toliau stebi plėtrą šioje srityje.

Apie tai, kaip nustatyti naršyklės nustatymus norint apriboti ar išjungti slapukus bei kitas sekimo technologijas galite sužinoti atidarę tolesnį skyrių pavadinimu "Trečiųjų šalių analizės teikėjai."

Reklama

Mes naudojame informaciją, kuri surinkta iš mūsų įmonės klientų tam, kad galėtume rodyti reklamas iš mūsų "Hospitality Cloud Customers" tikslinei vartotojų auditorijai pasitelkdami savo tinklą arba mūsų reklamos teikėjų tinklą.  Kaip pavyzdys, susitikimų vietos teikėjai perka reklamas, kurias pateikiame selektyviai per "Cvent Supplier Network" tinklą susitikimų planuotojams, kuriems anksčiau buvo suteiktas minimalus sutikimų verslo kiekis tam tiekėjui arba konkuruojančioms vietoms tikslinėje metropolio zonoje.  Nors mes ir neteikiame asmens duomenų šiais tikslais, jei vietos teikėjo vartotojas paspaudžia ant nuorodos arba kitaip sąveikauja su skelbimu, besireklamuojantis "Hospitality Cloud Customer" klientas daro prielaidą, kad tokia vieta atitinka jo tikslinius kriterijus. Nors mes ir mūsų "Hospitality Cloud Customers" naudojasi šia technologija reklamuotis klientams, mes niekada nenaudojame klientų informacijos "Customer Business Contacts" skirtai reklamai.

Mes taip pat naudojame trečiąsias šalis (tokias, kaip "LinkedIn", "Google AdRoll", "YouTube") tam, kad galėtume pateikti dominančius skelbimus Jums mūsų tinklapiuose. Dėl išsamesnės informacijos rekomenduojame apsilankyti:

http://preferences-mgr.truste.com,
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 
http://www.aboutads.info/
https://policies.google.com/privacy/partners
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.facebook.com/ads/preferences/
https://twitter.com/settings/personalization
https://www.quora.com/optout

Jei esate Šveicarijoje ar Europos Sąjungoje, spauskite čia

Trečiųjų šalių analizės teikėjai

Mes naudojamės trečiųjų šalių analizės priemonių tiekėjais, tokiais, kaip "Google", "Adobe", "Mixpanel", "Mouseflow" ir kitais tam, kad galėtume rinkti informaciją apie naudojimąsi mūsų programomis ir galėtume gerinti jų darbą.  Šios informacijos dėka mes galime matyti naudojimosi mūsų programomis tendencijas ir tai padeda mums fiksuoti sunkumus, su kuriais susiduriama naudojantis programomis, rodoma, ar mūsų reklamos yra efektyvios, tai leidžia mums tinkamai reaguoti į reklamas ir optimizuoti reklamų rodymą.  "Google Analytics", "Adobe" ir "Mixpanel" naudoja slapukus ir panašias technologijas tam, kad rinktų informaciją apie naudojimąsi mūsų programomis ir galėtų pranešti apie tinklapio tendencijas mums neišsaugant asmeninių duomenų trečiųjų šalių analizės priemonių tiekėjų platformose.  Žr. žemiau dėl išsamesnės informacijos arba pasirinkite šias praktikas:

 • "Google Analytics" galite atsisakyti paspaudę čia
 • „Adobe“ duomenų apie jūsų naudojimąsi paslaugomis kaupimo ir analizės galite atsisakyti paspaudę šią nuorodą
 • „Mixpanel“ praktikų galite atsisakyti apsilankę https://mixpanel.com/optout/
 • "Mouseflow" renka informaciją, kuri susijusi su pelės paspaudimais, pelės judėjimo, ratelio elgsena ir/arba klavišų paspaudimo veikla, tačiau ji nerenka jokios asmenis identifikuojančios informacijos mūsų vardu ir nestebi vartotojo įpročių kituose tinklapiuose, kurie nenaudoja "Mouseflow".  Daugiau apie „Mouseflow“ praktiką galite sužinoti apsilankę http://mouseflow.com/privacy

Kaip "Cvent" apdoroja duomenis iš lankytojų?

"Cvent" apdoroja lankytojų duomenis atskirai ir skirtingai, nei apdorojami klientų ir "Customer Business Contact" duomenys. Lankydamiesi mūsų tinklapiuose ir dalyvaudami "Cvent" rinkodaros renginiuose Jūs mums teikiate asmeninę informaciją, lankytojų sutikimą dėl jos rinkimo, apdorojimo ir saugojimo, kaip tai aprašyta šiame skyrelyje.

Surinkti lankytojų asmeniniai duomenys

"Cvent" renka asmeninę informaciją, įskaitant vardą, kreipinį, pašto adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, socialinės medijos paskyros ID, kompanijos informaciją (įskaitant, tačiau neapsiribojant apmokestinimo informacija perkant "Cvent" paslaugas), atsakymus į apklausas, pranešimų lentų informaciją, pokalbių žinutes, dalyvavimą konkursuose ir paklausimus dėl reklamos. Mes galime rikti lankytojų informaciją per formą savo tinklapyje, per paklausimus per savo pokalbių agentą, bendradarbiaujant su mūsų pardavimo arba pagalbos klientams komanda, registruojantis renginiui, arba atsakant į vieną iš mūsų apklausos arba rinkodaros elektroninių laiškų. Mes naudojame šią informaciją siekdami suteikti Jums papildomos informacijos apie mūsų paslaugas, norėdami atlikti tyrimus, teikti baltuosius popierius arba susisiekti su Jumis po apsilankymo.

Mes taip pat renkame asmeninę informaciją iš trečiųjų šalių šaltinių, tokių, kaip viešos duomenų bazės, bendri rinkodaros partneriai, socialinės medijos platformos.  Pavyzdžiui, jei lankytojas pasirenka prisijungimą prie socialinės medijos paskyrą prie mūsų tinklapio, tam tikra informacija iš socialinės medijos paskyros bus pasidalinta su mumis, kuri gali apimti asmeninius duomenis, kurie yra lankytojo profilio dalis arba jo draugų profilio dalis.

Jei pasirinktumėte tai, kada pateikiate mums nuorodą, mes renkame asmeninę informaciją apie Jūsų kontaktus, tokią, kaip:

 • Vardas
 • Darbo el. pašto adresas
 • Organizacija
 • Telefono numeris
 • Gyvenamasis miestas
 • Pašto indeksas

Kai Jūs suteikiate mums asmeninę informaciją apie Jūsų kontaktus, mes ją naudosime tik specialiais tiksliais, kuriais ši informacija buvo pateikta.

Jei manytumėte, kad kažkas kitas teikė mums Jūsų asmeninę informaciją ir norėtumėte paprašyti mūsų ją pašalinti iš mūsų duomenų bazės, pateikite prašymą čia https://www.cvent.com/personal-data-requests. Be to, mes ir mūsų analizės paslaugų teikėjai renkame asmens duomenis iš slapukų ir panašių technologijų, kad sukauptume informaciją apie lankytojo matytus puslapius, paspaustas nuorodas, lankytojo interneto naršyklės duomenis, jo IP adresą ir kitus lankytojo veiksmus, kuriuos jis atliko besilankydamas mūsų svetainėje. Daugiau apie šias technologijas ir kaip jas valdyti, skaitykite dalyje „Slapukai ir panašios technologijos“ aukščiau .

Kaip "Cvent" naudoja surinktus lankytojų asmeninius duomenis

"Cvent" apdoroja lankytojų asmeninius duomenis tam, kad:

 • Analizuotų tai, kaip prieinama prie mūsų tinklapių;
 • Personalizuotų Jūs naršymo patirtį ir pristatytų produktus arba funkcijas, kurios gali būti naudingos Jums;
 • Identifikuotų tinklapio technines problemas;
 • Nustatytų, ištirtų arba užkardytų nesąžiningą arba neteisėtą veiklą;
 • Perduotų pranešimus, susijusius su produktu, paslauga ar politikos pasikeitimus;
 • Atsakytų į Jūsų paklausimus dėl produktų arba paslaugų;
 • Siųstų Jums informaciją, tokią, kaip naujų produktų paskelbimas, naujienlaiškiai, baltieji puslapiai, kitą susijusią informaciją ir pasiūlymus, informaciją apie numatomas akcijas ir renginius (kur reikėtų, priklausomai nuo jurisdikcijos, mums reikės gauti Jūsų išskirtinį sutikimą prieš siunčiant rinkodaros el. laiškus);
 • Planuoti ir organizuoti "Cvent" korporatyvinius renginius, organizuoti internetinius forumus ir socialinius tinklus, kuriuose gali dalyvauti lankytojai;
 • Analizuoti ir numatyti naujas galimybes;
 • Kurti suasmenintą informaciją, pardavimo ir reklamines programas;
 • Apmokestinti klientus už mūsų paslaugas ir vertinti finansines potencialių klientų galimybes įpirkti "Cvent" sprendimus.

Jei norite pašalinti save iš rinkodaros komunikacijų apie "Cvent", spauskite čia: https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Lankytojų asmeninių duomenų išsaugojimas

Ten, kur mes apdorojame lankytojo asmeninius duomenis rinkodaros tikslais arba su lankytojo sutikimu, mes apdorojame duomenis iki tol, kol lankytojas paprašo mūsų sustoti. Jūsų prašymas paprastai išnagrinėjamas per laikotarpį iki 30 dienų, tačiau, pagal galiojančius įstatymus, tai gali ir užtrukti. "Cvent" nelaikys lankytojų asmeninių duomenų ilgiau, nei to reikia pagal galiojančius teisinius reikalavimus vietinėje jurisdikcijoje, kur teikiamos arba reklamuojamos "Cvent" paslaugos. Mes taip pat registruojame tai, kada lankytojai prašė mūsų nesiusti tiesioginės rinkodaros medžiagos arba apdoroti lankytojų duomenis neribotam laikui tam, kad mes galėtume atsižvelgti į lankytojų prašymus ateityje.

Dalinimasis lankytojų duomenimis

"Cvent" gali dalintis informacija su trečiosiomis šalimis ir sutartis pasirašiusiais paslaugų tiekėjais, kurie teikia paslaugas mūsų vardu bei trečiosiomis šalimis, kurios perparduoda "Cvent" paslaugas.

"Cvent" taip pat gali naudotis savo verslo partnerių paslaugomis tam, kad kartu pasiūlytų produktų, paslaugų ar kitų programų, tokių, kaip internetiniai seminarai arba baltieji puslapiai ir, laikas nuo laiko, mes galime dalintis asmeniniais duomenimis tais atvejais, jei pirktumėte bendrai siūlomus produktus ar paslaugas.

"Cvent" dalinsis su trečiosiomis šalimis lankytojų ar klientų, kurie lankėsi "Cvent" rinkodaros renginiuose, asmenine informacija jei a) lankytojas aiškiai sutinka, b) lankytojas sutinka, kad būtų nuskenuota jo juostelė arba c) tai leidžiama pagal įstatymus.

Prieiga prie lankytojo duomenų, jų koregavimas arba ištrynimas

Lankytojai turi tas pačias teises prieiti, koreguoti ar ištrinti savo asmeninius duomenis kaip ir mūsų klientai taip, kaip tai nurodyta skyrelyje “Kaip gali klientas prieiti, pakoreguoti arba ištrinti savo asmeninius duomenis?

Bet kuris lankytojas, kuris nori pasiekti, redaguoti ir ištrinti savo asmeninius duomenis, tai gali atlikti užpildęs prašymą mūsų svetainėje adresu https://www.cvent.com/personal-data-requests. "Cvent" apdoros tokį prašymą per 30 dienų.

Mes neįgyvendinsime prašymo pakeisti informaciją jei manysime, kad tokie pakeitimai gali pažeisti įstatymus ar teisinius reikalavimus; arba jei pakeista informacija būtų klaidinga. Tokiais atvejais klientui pranešime apie teisinius įsipareigojimus, kurie mums neleidžia įvykdyti prašymo. 

Mes išsaugosime audito istoriją, kuri susijusi su bet kokiais prašymais dėl prieigos prie asmeninės informacijos, jos koregavimo ir ištrynimo tam, kad užtikrintumėme įrašų atitiktį pagal teisinius reikalavimus.

Kalifornijos rezidentai

Jei esate lankytojas ir Kalifornijos rezidentas, Kalifornijos teisė Jums suteikia specifines teisės dėl Jūsų asmeninės informacijos. Visos šios praktikos, kurios aprašytos skyrelio Kaip gali klientas prieiti, pakoreguoti arba ištrinti savo asmeninius duomenis? Kalifornijos rezidentams skirtoje dalyje, taip pat taikomos ir Kalifornijos lankytojams.

Slapukai arba panašios technologijos

Visa su slapukais ir jų naudojimu susijusi praktika aprašyta skyrelyje „Kaip "Cvent" naudoja slapukus ir panašias technologijas; šios sąlygos taip pat taikomos lankytojams, kada jie naudojasi mūsų tinklapiais.

Ar "Cvent" apdoroja vaikų informacija iki 16 metų amžiaus?

Jokia mūsų programa neskirta naudoti vaikų iki 16 metų asmeninės informacijos. Mes tiesiogiai neprašome ir nerenkame asmeninės informacijos iš vaikų iki 16 metų. Jei būtų nustatyta, kad mes netyčia surinkome jaunesnių nei 16 metų vaikų informaciją, mes ją nedelsdami pagal galimybes ištrinsime.

Ši Privatumo politika netaikoma praktikoms su mūsų klientais, kada jie patys naudoja vaikų duomenis. Jūs turite peržiūrėti klientams taikomas sąlygas ir politikas tam, kad nustatytumėte, ar jos tinka Jūsų vaikui, įskaitant jo asmens duomenų rinkimą ir panaudojimo praktikas.

Kur "Cvent" perduoda tvarkomus asmeninius duomenis?

Siekiant palengvinti mūsų verslo praktiką ir paslaugų teikimą, gali būti renkami asmeniniai duomenys, prie kurių gali būti prieinama, kurie gali būti siunčiami į Jungtines Valstijas ar kitas šalis, kuriose vykdome veiklą, įskaitant už Europos Ekonominės Erdvės ribų esančias šalis, arba šiose šalyse saugomi. Prie asmens duomenų gali prieiti ir "Cvent" personalas, kuris teikia paslaugas bet kurioje valstybėje, kurioje tokiam paslaugų teikimui yra techninės galimybės arba kurioje naudojami IT paslaugų teikėjai, įskaitant Indiją, Australiją, Singapūrą. Tais atvejais, kai asmeniniai duomenys siunčiami už Europos Ekonominės Erdvės ar JAV ribų, imamės apsaugos priemonių, kad būtų užtikrinama adekvataus lygio duomenų apsauga, pavyzdžiui, naudojame Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas. Jei norėtumėte gauti kopiją arba turite kitų klausimų, susisiekite su mumis naudodamiesi žemiau pateikta kontaktine informacija.

Pastaba dėl neseniai anuliuoto ES ir JAV "Privatumo skydo"

2020 m. liepos 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) anuliavo ES ir JAV "Privatumo skydą", vieną pagrindinių mechanizmų, užtikrinančių teisėtą asmeninių duomenų siuntimą iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas. Iki šio sprendimo priėmimo buvo užtikrinama, kad įmonėje "Cvent" ir atitinkamuose jos padaliniuose būtų laikomasi asmeninių duomenų siuntimą iš EEE į JAV numatančių ES ir JAV "Privatumo skydo" principų.

Tame pačiame sprendime Teismas patvirtino, kad kitas pagrindinis metodas, kuriuo naudojamasi siekiant užtikrinti adekvačią asmeninių duomenų apsaugą, "Standartinės sutarčių sąlygos" (SSS) tebegalioja. Iš anksto pasirašytą naujausių ES standartinių sutarčių sąlygų kopiją "Cvent" klientai gali rasti čia. Be to, raginame klientus pasirašyti ir atsiųsti mums pasirašytą naujausią duomenų apdorojimo tvarką numatantį priedą

Kaip "Cvent" užtikrina tvarkomų duomenų saugumą?

Mes naudojame įvairias organizacines struktūras, technines ir administracines priemones tam, kad būtų saugomi asmeniniai duomenys Jūsų organizacijoje.  Mes laikomės visuotinai priimtinų standartų siekdami apsaugoti mums pateiktą asmeninę informaciją tiek perdavimo metu, tiek ją gavus. Tačiau jokia duomenų perdavimo ar laikymo sistema negali garantuoti 100% saugumo.  Jei turite pagrindo manyti, kad jūsų bendravimas su mumis nebėra saugus (pavyzdžiui, jei jaučiate, kad buvo pakenkta bet kurios pas mus turimos jūsų paskyros saugumui), prašome nedelsiant mums pranešti apie problemą kaip nurodyta toliau esančiame skyrelyje Kontaktinė informacija.

Kas yra "Cvent" produktai?

Renginių debesis

"Cvent" susirinkimai ir renginiai

 • "Cvent Event Management"
 •  
 • "Inquisium" iš "Cvent"
 • "Cvent Conference"
 • "Lanyon Meetings"
 • Socialinės lentelės
 • "Virtual Attendee Hub®"

"Cvent" sprendimai tinklapyje

 • "OnArrival"
 • "OnArrival 360"
 • "SocialWall"
 • "LeadCapture"
 • "CrowdCompass" iš "Cvent"
 • "QuickMobile" iš "Cvent"
 • "DoubleDutch" iš "Cvent"

Paslaugų debesis

 • "Cvent" tiekėjų tinklas
 • SpeedRFP.com
 • EliteMeetings.com
 • "Cvent Business Intelligence"
 • "Cvent Lead Scoring"
 • "Cvent Passkey"
 • "Cvent Business Transient"
 • Socialinės lentelės

Kaip klientas arba lankytojas gali tvarkyti savo "Cvent" pirmenybinius el. pašto nustatymus?

Jei norite atnaujinti savo el. pašto pirmenybinius nustatymus tam, kad priderintumėte prie labiausiai dominančių temų arba jei norite atsisakyti komunikacinių pranešimų iš "Cvent", tai galite padaryti čia:  https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Kaip susisiekti su "Cvent" arba "Cvent" Duomenų apsaugos pareigūnu?

Dėl išsamios informacijos apie duomenų apsaugos pareigūno veiklą ar bet kokiais su "Cvent" Privatumo politika susijusiais klausimais kreipkitės adresu [email protected].  Taip pat bet kada galite susisiekti su "Cvent" dėl išsamios informacijos apie tai, kaip įgyvendinama ši privatumo programa adresu:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102

[email protected]

Kaip "Cvent" publikuoja pakeitimus savo Privatumo politikoje?

Mes atnaujiname šią Privatumo politiką, kad ji atspindėtų pokyčius mūsų informacinėje praktikoje. Jei atliksime kokių nors esminių pakeitimų, apie tai jus informuosime šioje interneto svetainėje trisdešimt (30) dienų iki pakeitimų įsigaliojimo arba el. laišku (nusiųstu jūsų paskyroje nurodytais el. pašto adresais) septynias (7) dienas iki pakeitimų įsigaliojimo. Nepaisant to, bet kokie šios Privatumo politikos pakeitimai taikomi nedelsiant po jos publikavimo naujiems lankytojams, klientams ir "Customer Business Contacts". Mes rekomenduojame Jus periodiškai peržiūrėti šį puslapį dėl naujausios informacijos apie privatumo praktikas.