Politica globală Cvent privind confidențialitatea

Rezumatul modificărilor recente:

Noutăți la data de 7 octombrie, 2020:

 • Adăugarea Virtual Attendee Hub® pe lista produselor Cvent și clarificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal legate de produs.
 • Actualizare privind transferurile internaționale de date cu caracter personal, ținând cont de decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) care invalidează Scutul de confidențialitate UE-SUA.

Ultima modificare: 7 octombrie, 2020

Introducere

Cvent, Inc., și entitățile sale care operează în întregime Cvent Europe Ltd., Cvent Germany GmBH, Cvent Canada Inc., Cvent Australia PTY Limited, Cvent Singapore PTE Limited, Cvent India Private Limited, DoubleDutch, Inc., Cvent Nederland BV, Social Tables, Inc., Lanyon Solutions, Inc., Passkey International, Inc. și StarCite, Inc. („Cvent” sau Noi”, „noastră”), respectă confidențialitatea dvs. și se angajează să vă protejeze confidențialitatea prin conformitatea acestei politici. 

Această politică descrie practicile noastre în legătură cu informațiile pe care le colectăm prin intermediul platformelor și aplicațiilor software Cloud Event Cloud și Hospitality Cloud (colectiv „Aplicațiile” noastre) precum și practicile de confidențialitate ale Cvent în legătură cu utilizarea site-urilor web ale Cvent (precum www.cvent.com, www.lanyon.com și alte site-uri web Cvent care leagă această politică) și activități de marketing extern.

Această politică descrie, de asemenea, drepturile dvs. de protecție a datelor, inclusiv dreptul de a se opune anumitor prelucrări Cvent. Politica nu se aplică informațiilor colectate de nicio terță parte, inclusiv prin intermediul oricărei aplicații sau a unui conținut al unei terțe părți (inclusiv publicitate) care face legătura sau este accesibil din aplicațiile sau site-urile noastre web.

Cuprins

 1. Sunteți un client, contact de afaceri pentru clienți sau vizitator?
 2. Ce tipuri de date personale colectează clienții noștri?
 3. În ce mod colectează clienții noștri datele personale?
 4. În ce mod utilizează clienții noștri datele personale?
 5. Utilizează Cvent datele personale colectate de clienții noștri?
 6. În ce mod colectează și procesează Cvent datele personale de la clienții noștri și de la contactelor lor de afaceri pentru clienți?
 7. Care este baza legală pentru Cvent de a prelucra date personale din SEE?
 8. Cât timp stochează Cvent datele personale colectate de clienții noștri?
 9. În ce mod poate o persoană de contact de afaceri pentru clienți accesa, corecta sau șterge datele sale personale?
 10. În ce mod poate un clienți accesa, corecta sau șterge datele sale personale?
 11. În ce mod utilizează Cvent modulele cookie și tehnologiile asemănătoare?
 12. În ce mod prelucrează Cvent datele de la vizitatori?
 13. Prelucrează Cvent informații despre copiii sub vârsta de 16 ani?
 14. Unde transferă Cvent datele pe care le prelucrează?
 15. În ce mod securizează Cvent datele pe care le prelucrează?
 16. Care sunt produsele Cvent?
 17. În ce mod poate un client sau un vizitator gestiona preferințele sale e-mail de la Cvent?
 18. În ce mod contactați Cvent sau ofițerul Cvent de protecție a datelor?
 19. În ce mod face publice Cvent modificările la politica sa de confidențialitate?

Sunteți un client, contact de afaceri pentru clienți sau vizitator?

Această politică se aplică următoarei clasificări a persoanelor care interacționează cu Cvent:

 • CLIENȚII: sunt persoane care sunt angajate sau asociate clienților direcți ai Cvent (de exemplu, planificatori de evenimente, cumpărători de călătorii și furnizori de spații de întâlnire), inclusiv personalul clientului care are atribuit un ID de autentificare și este autorizat să acceseze și să utilizeze aplicațiile noastre în conformitate cu un acord în vigoare sau în baza unei licențe temporare de evaluare, dacă este disponibilă. În plus, clienții includ persoanele care se înregistrează singure pentru a accesa aplicațiile noastre.
 • CONTACTELE DE AFACERI PENTRU CLIENȚI: sunt persoane care interacționează cu clienții noștri prin intermediul aplicațiilor noastre. Acestea includ clienții noștri actuali și potențiali, membrii, participanții, sponsorii, expozanții, partenerii de marketing, oaspeții hotelului sau alte contacte de afaceri. De exemplu, contacte de afaceri pentru clienți includ persoanele care se înregistrează pentru un eveniment organizat de un client, descarcă o aplicație mobilă legată de eveniment, completează un sondaj online sau fac o rezervare la hotel utilizând una din aplicațiile Cvent.  
 • VIZITATORII: persoane și viitorii clienți care interacționează cu site-urile noastre web (de ex. pentru a citi despre produsele și serviciile Cvent, pentru a descărca o carte albă sau pentru a se înscrie la o demonstrație online), precum și cele care participă la evenimentele de marketing ale Cvent (de ex. Cvent CONNECT®, evenimente Cvent live, și evenimente web Cvent) și pe care le întâlnim la un târg sau care se documentează cu privire la o sesizare din partea unor terțe părți sau din alte surse externe. 

Ce tipuri de date personale colectează clienții noștri?

Aplicațiile noastre sunt flexibile și permit clienților noștri să colecteze o varietate de date personale din și despre contactele de afaceri pentru clienți, inclusiv numele, organizația, titlul, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax, ID-ul contului rețelei de socializare, numărul cardului de credit sau de debit și alte informații care includ, dar nu se limitează la preferințele dietetice, interesele, opiniile, activitățile, vârsta, sexul, educația și ocupația. Încurajăm contactele de afaceri pentru clienți, pentru a analiza politicile de confidențialitate ale clienților și pentru a înțelege tipurile de date pe care aceștia le colectează.

Pentru o listă mai detaliată a aplicațiilor noastre, consultați secțiunea „Ce sunt produsele Cvent” de la finalul acestei politici de confidențialitate. Utilizarea de către Cvent a informațiilor personale colectate prin intermediul Aplicațiilor noastre va fi limitată la scopul de a furniza serviciul pentru care clienții noștri au angajat Cvent, pentru a perfecționa serviciile noastre, sau conform celor impuse sau permise prin lege.

Dacă nu sunteți de acord cu politicile și cu practicile noastre, puteți opta să nu utilizați aplicațiile noastre.

În ce mod colectează clienții noștri datele personale?

Clienții pot utiliza aplicațiile noastre personalizabile pentru a colecta date cu caracter personal într-o diverse moduri, așa cum este subliniat în exemplele de mai jos. Încurajăm contactele de afaceri pentru clienți, pentru a analiza politicile de confidențialitate ale clienților și pentru a înțelege tipurile de date pe care aceștia le colectează.

 • Atunci când contactele de afaceri pentru clienți introduc în mod voluntar și explicit datele personale în aplicațiile noastre.
 • Atunci când clienții noștri introduc contactele de afaceri pentru clienți în aplicațiile noastre, atunci când sunt permise, inclusiv prin faptul că au un interes legitim în afaceri sau obțin consimțământul explicit din partea unui contact de afaceri pentru clienți.
 • În mod automat, în calitate de contacte de afaceri pentru clienți, interacționează cu aplicațiile noastre, utilizând tehnologii de culegere a informațiilor utilizate în mod obișnuit, precum modulele cookie. Pentru informații suplimentare despre aceste tehnologii, consultați secțiunea de mai jos intitulată „În ce mod utilizează Cvent modulele cookie și tehnologiile asemănătoare?

În ce mod utilizează clienții noștri datele personale?

Dacă un contact de afaceri pentru clienți alege să utilizeze aplicațiile noastre să conducă o afacere cu un client (de exemplu: să se înregistreze sau să verifice un eveniment, să răspundă la un sondaj online, să descarce o aplicație mobilă sau să trimită sau să răspundă la o cerere de propunere („CDP”)), orice informații furnizate în legătură cu această interacțiune vor fi transferate către, și sub control, clientului.

Clienții vor avea, de asemenea, acces la informații (inclusiv date personale și date privind utilizarea aplicațiilor) legate de modul în care contactele de afaceri pentru clienți interacționează cu aplicațiile pe care le utilizează. În asemenea caz, clienții acționează precum controlori de date în legătură cu contactele de afaceri pentru clienți, în conformitate cu legile privind protecția datelor din Spațiul Economic European („SEE”).  Prin urmare, Cvent nu poate și nu își asumă responsabilitatea pentru practicile politicii de confidențialitate ale clienților.

Practicile de informare ale clienților noștri sunt guvernate de politicile lor de confidențialitate. Încurajăm contactele de afaceri pentru clienți să analizeze politicile de confidențialitate ale clienților pentru a le înțelege practicile și procedurile.

Utilizează sau vinde Cvent datele personale colectate de clienții noștri?

Cvent nu utilizează datele personale ale contactelor noastre de afaceri pentru clienți, pentru alte scopuri decât pentru a furniza servicii pe care clienții noștri le-au contractat să le furnizăm prin intermediul aplicațiilor noastre, după cum se menționează mai jos sau se impune sau permite prin lege. Cvent nu vinde datele personale ale contactelor noastre de afaceri pentru clienți.

În ce mod colectează și procesează Cvent datele personale de la clienții noștri și de la contactelor lor de afaceri pentru clienți?

Noi colectăm date personale de la clienții noștri pentru a facilita comunicarea și livrarea Aplicațiilor de care clienții noștri sunt interesați sau pe care le-au contractat să le furnizăm. De exemplu, putem colecta informații de contact ale clienților, fie prin executarea unui contract de utilizare a serviciilor noștri, printr-un formular de pe site-ul nostru web, prin consultările depuse la agentul nostru de discuții, prin interacțiune cu echipa noastră de vânzări sau a serviciului de relații cu clienții, prin înscriere pentru un eveniment, fie răspunzând la unul dintre sondajele noastre de opinie sau la e-mailurile noastre de marketing. De asemenea, putem colecta informații despre cardul de credit (de ex. numărul și data de expirare a cărții de credit, adresa de facturare etc.), sau alte informații bancare obișnuite necesare în scopuri de facturare și plată.

Putem înregistra apelurile telefonice ale clienților efectuate la echipa serviciului nostru pentru clienți în interese legitime de afaceri legate de furnizarea de asistență clienților, instructajul, conformitatea cu legile și asigurarea calității. Păstrăm aceste înregistrări până la 90 de zile de la data înregistrării, dacă nu se necesită la alt mod pentru implementarea contractului sau școlarizarea altui angajat.

Colectăm, ca și vânzătorii noștri, informații de utilizare de la clienți despre modul în care clienții noștri interacționează cu Aplicațiile noastre. Acestea includ paginile de web pe care le vizitați, elementele pe care faceți clic, momentul în care efectuați anumite acțiuni, preferințele dvs. lingvistice, produse și servicii pe care le cumpărați etc.

Procesăm datele personale ale clienților noștri și ale contactelor de afaceri pentru clienți în următorul mod:

 • pentru a le divulga filialelor și entităților noastre asociate în scopul furnizării de servicii clienților noștri și contactelor de afaceri pentru clienții acestora.
 • pentru a le divulga contractanților, furnizorilor de servicii și altor terțe părți, în mod rezonabil necesar sau prudent pentru a furniza, menține și sprijini Aplicațiile noastre pentru clienții noștri și contactele lor de afaceri pentru clienți, precum, de exemplu, prelucrarea plăților și centrul de date sau furnizori de servicii de găzduire web. Cvent nu partajează, nu vinde sau comercializează niciun fel de informații cu astfel de părți terțe în scopuri promoționale.
 • Pentru a livra serviciile pe care clientul nostru le-a contractat pentru a fi furnizate prin Aplicațiile noastre. Câteva exemple:
  • dacă un contact de afaceri pentru clienți utilizează una dintre aplicațiile noastre pentru a se înregistra pentru un eveniment, vom utiliza adresa de e-mail furnizată pentru a le trimite informații și anunțuri legate de acel eveniment.
  • dacă un contact de afaceri pentru clienți utilizează una dintre aplicațiile noastre pentru a plăti taxele de înregistrare pentru un eveniment sau alte produse și servicii utilizând cardurile de credit, vom transmite informațiile despre cardul de credit prelucrătorilor de carduri de plată pentru a valida informațiile de plată și pentru a finaliza tranzacțiile.
  • Atunci când un client trimite o CDP către un furnizor de spații de întâlnire listat în rețeaua furnizorilor Cvent sau către un contact de afaceri pentru clienți, conform instrucțiunilor clientului, Cvent va contacta acea locație, compania de gestionare sau contactul de afaceri pentru clienți și va divulga informațiile necesare pentru ca acesta să răspundă la CDP, care conține date personale.
  • atunci când un client sau un contact de afaceri pentru clienți utilizează acreditările rețelelor de socializare pentru a partaja informații pe platforma rețelei de socializare sau pentru a se conecta la una dintre aplicațiile noastre, vom partaja informații cu furnizorul contului rețelei sociale. Informațiile pe care le partajăm vor fi guvernate de politica de confidențialitate a site-ului web al rețelei sociale. 
  • Pentru a divulga către organizatorii de evenimente, expozanți sau alți participanți, conform instrucțiunilor clientului sau consimțământului contactului pentru afaceri pentru clienți, ca de exemplu consimțământul la scanarea de către expozant a ecusonului său de eveniment pentru a partaja informațiile sale de contact, clicul de consimțământ pentru primirea de informații despre expozant, sau consimțământul activ la partajarea de informații într-o aplicație Cvent (de exemplu nume, informații de contact, imagine de profil, răspunsuri la sondaje, caracteristici de întrebări și răspunsuri, comentarii, mesaje, răspunsuri la sondaje, etc.).
 • pentru a livra unei terțe părți, în eventualitatea unei fuziuni, cesiuni, restructurări, recapitalizări, reorganizări, dizolvări sau altei vânzări sau în eventualitatea transferului unora dintre activele Cvent sau al tuturor acestor active, fie ca o afacere continuă de operare, fie ca parte a falimentului, lichidării sau unei proceduri asemănătoare, în care datele personale deținute de Cvent despre clienții și contactele de afaceri pentru clienți sunt printre activele transferate.
 • În scopurile noastre interne de afaceri care includ administrarea accesului și utilizarea aplicațiilor, analiza datelor, identificarea în siguranță a clienților după ce se conectează la o aplicație, îmbunătățirea sau modificarea aplicațiilor noastre, stabilirea eficienței campaniilor noastre promoționale, facturarea serviciilor și operarea afacerilor noastre.
 • după cum credem că este necesar sau corespunzător:  (a) în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv legile din afara țării dvs. de reședință; (b) pentru a răspunde cererilor din partea autorităților publice și guvernamentale, inclusiv a autorităților publice și a autorităților guvernamentale din afara țării dvs. de reședință; și (c) pentru a proteja împotriva sau pentru a identifica tranzacții frauduloase.
 • pentru alte scopuri, atunci când contactele de afaceri pentru clienți furnizează consimțământul explicit.

Strângem și facem anonime informații despre (i) clienți și contacte de afaceri pentru clienți și (ii) utilizarea aplicațiilor noastre pentru a îmbunătăți aplicațiile noastre și pentru a crea produse de referință și alte produse de inteligență de afaceri. Niciuna dintre informațiile strânse și făcute anonime nu conține date personale (adică, nu identifică nicio persoană).

Care este baza legală pentru Cvent de a prelucra date personale din SEE?

Pentru persoanele care provin din Spațiul Economic European (SEE), baza noastră legală de colectare și utilizare a informațiilor lor personale depinde de natura, respectiv de circumstanțele procesării. În cazul în care noi suntem prelucrătorii de date pentru clienții noștri, baza noastră legală poate fi îndeplinirea unui contract sau consimțământul. În cazul în care suntem controlerul de date, baza noastră legală va fi consimțământul sau interesul legitim în cazul în care prelucrarea este în interesul legitim al nostru sau al clientului nostru și nu este depășită de interesele individuale de protecție a datelor sau de drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei. Aceste interese sunt pentru a furniza persoanelor accesul la aplicațiile și caracteristicile aplicațiilor; pentru a le trimite informațiile pe care le-au cerut; pentru a asigura securitatea aplicațiilor noastre prin încercarea de a preveni activitățile neautorizate sau rău intenționate; sau pentru a impune conformitatea termenilor noștri de utilizare, a contractelor și a altor politici. 

Cât timp stochează Cvent datele personale colectate de clienții noștri?

Dacă nu este specificat altfel în contractul cu clientul nostru, vom prelucra datele până la 90 de zile de la terminarea contractului, moment în care îl eliminăm din mediul nostru de producție. În termen de 13 luni, eliminăm datele din copiile noastre media de siguranță.

În ce mod poate o persoană de contact de afaceri pentru clienți accesa, corecta sau șterge datele sale personale?

În diferite țări, inclusiv țări din SEE, ca și în unele state ale SUA, la cererea acestora, contactele de afaceri pentru clienți au dreptul de a accesa datele lor personale și, dacă este necesar, le modifică, le șterg sau le restricționează. Contactele de afaceri pentru clienți pot solicita, de asemenea, ca anumite date personale să fie livrate acestora sau altei organizații pe care o desemnează, într-un format structurat și care poate fi citit automat. 

În cazul în care prelucrăm datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să vă retrageți consimțământul. Consultați secțiunea date de contact Cvent de mai jos. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Contactele de afaceri ale clienților au, de asemenea, dreptul să se plângă către o autoritate de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiesc sau unde lucrează - deși sperăm că ne putem ajuta cu orice întrebări sau îngrijorări cu privire la utilizarea datelor dvs. personale.

Cvent prelucrează contactele de afaceri pentru clienți sub îndrumarea clienților noștri și nu deține controlul direct sau proprietatea asupra datelor personale pe care le prelucrăm. Clienții sunt responsabili pentru respectarea oricăror reglementări sau legi care necesită notificarea, divulgarea sau obținerea consimțământului înainte de a transfera datele către Cvent în scopul prelucrării. Orice contact de afaceri pentru clienți care urmărește accesarea, corectarea sau ștergerea datelor ar trebui să direcționeze solicitarea către client. Dacă clientul cere Cvent să elimine datele personale ale unui contact de afaceri pentru clienți pentru a respecta regulamentele privind protecția datelor, Cvent va prelucra această cerere în termenul prevăzut de reglementarea sau legea aplicabilă.

Nu vom accepta o cerere de modificare a informațiilor dacă credem că modificarea ar încălca orice lege sau cerință legală sau ar determina ca informațiile să fie incorecte. În astfel de cazuri, vom informa clientul despre la obligațiile legale care ne împiedică să îndeplinim cererea. 

În ce mod poate un clienți accesa, corecta sau șterge datele sale personale?

Clienții au aceleași drepturi de a accesa, corecta sau șterge datele lor personale ca și cele detaliate mai sus.

Orice Client poate accesa, corecta sau șterge datele sale sau datele contactelor sale pentru clienți, depunând cerere prin site-ul nostru web, la adresa https://www.cvent.com/personal-data-requests. Cvent va procesa această cerere înăuntrul termenului prevăzut de reglementarea sau legea aplicabilă.

Nu vom accepta o cerere de modificare a informațiilor dacă credem că modificarea ar încălca orice lege sau cerință legală sau ar determina ca informațiile să fie incorecte. În astfel de cazuri, vom informa clientul despre la obligațiile legale care ne împiedică să îndeplinim cererea.

Vom menține un istoric de audit al oricărei cereri de accesare, corectare sau ștergere a informațiilor personale pentru a menține o evidență a conformității cu cerințele de reglementare.

Rezidenții în California

Dacă sunteți rezident în California, atunci legea din California vă conferă drepturi speciale privind informațiile personale, inclusiv dreptul de a solicita ca noi să vă divulgăm anumite informații despre modul în care am colectat și folosit datele dumneavoastră personale în ultimele 12 luni; dreptul de a solicita ca noi să ștergem oricare dintre informațiile dumneavoastră personale pe care le-am colectat de la dumneavoastră, sub rezerva anumitor excepții; și dreptul de a renunța la valorificarea informațiilor dumneavoastră personale. Pentru formularea unei astfel de solicitări, faceți click pe aici pentru depunerea unui formular web, sunați la 1-833-455-0249, sau trimiteți o scrisoare la:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102
 

Vă rugăm să rețineți că obligația noastră se rezumă la răspunsul la cel mult două astfel de solicitări pe persoană pe an. De asemenea, aveți dreptul de a nu fi discriminat dacă vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră conform Legii confidențialității din California.

Cvent poate să fi colectat următoarele categorii de informații personale despre rezidenții în California în ultimele 12 luni:

 • Identificatori cum sunt numele, adresa poștală, adresa IP, adresa de e-mail, sau alți identificatori similari. 
 • Categoriile de informații personale descrise în subdivizia (e) a Codului Civil din California Secțiunea 1798.80.
 • Caracteristicile clasificărilor protejate conform Legii din California sau Legii federale.
 • Informații comerciale, inclusiv evidența produselor sau serviciilor achiziționate sau luate în considerație.
 • Informații privitoare la activități de internet sau altă rețea electronică.
 • Date de geolocație.
 • Informații audio și vizuale, cum sunt înregistrările apelurilor serviciului de relații cu clienții și fotografiile.
 • Informații profesionale sau legate de relația de muncă.
 • Informații de educație.
 • Concluziile trase din orice informație identificată mai sus.

Această informație se colectează și se folosește în scopurile divulgate în această Politică de confidențialitate. Cvent poate să fi divulgat în raport cu un Client sau Vizitator numele, titlul, sau informațiile de contact de afaceri ale acestuia la locația gazdă (spre exemplu restaurant sau hotel) sau sponsorii evenimentelor de marketing Cvent în ultimele 12 luni de dinaintea postării acestei politici de confidențialitate actualizate. Dacă un Client sau Vizitator dorește ca informațiile sale să fie excluse din acest tip de divulgare, faceți click aici pentru a depune cererea. Cvent poate să fi divulgat oricare dintre categoriile de informații personale de mai sus conform consimțământului persoanei sau conform unui contract încheiat în scris cu un furnizor de servicii în scopuri de afaceri în ultimele 12 luni de dinaintea postarea acestei politici de confidențialitate actualizate.

În ce mod utilizează Cvent modulele cookie și tehnologiile asemănătoare?

Modulele cookie și modulele beacon web

Utilizăm, ca și vânzătorii noștri, module cookie sau tehnologii asemănătoare de colectare automată a datelor, deoarece persoanele interacționează cu aplicațiile noastre pentru a colecta anumite informații despre echipamentul, acțiunile și modelele browserului, inclusiv:

 • detaliile vizitelor dvs. la aplicațiile noastre, precum data și ora la care accesați aplicațiile noastre, durata de timp petrecută pe aplicațiile noastre, site-urile web care conțin o legătură către aplicațiile noastre sau site-urile web către care aplicațiile noastre conțin o legătură, resursele și conținutul pe care le accesați și le utilizați în aplicații.
 • informații despre computerul dvs. și conexiunea la internet, precum adresa IP, tipul computerului, rezoluția ecranului, limba, tipul de browser și versiunea de internet. 

Mai jos sunt tehnologiile pe care le utilizăm pentru colectarea automată a datelor. Nu utilizăm niciuna dintre aceste tehnologii pentru a colecta informații de la contactele de afaceri pentru client în scopuri de marketing sau publicitate.

 • Module cookie pentru browser.  Un modul cookie este un fișier mic plasat pe hard disk-ul computerului.  Browserele web pot fi configurate astfel încât să restricționeze sau să blocheze în întregime modulele cookie, să configureze setările de notificare a modulelor cookie și/sau să șteargă modulele cookie deja prezente în browser sau dispozitiv.  Informații despre modul cum se face acest lucru sunt furnizate în secțiunea de ajutor/referință a browserului web. Limitarea sau restricționarea anumitor tipuri de module cookie pot împiedica un client sau un contact de afaceri pentru client să utilizeze anumite porțiuni ale aplicațiilor, în funcție de modul în care sunt configurate setările browserului.  De exemplu, înregistrarea evenimentului nu poate fi finalizată cu succes dacă modulele cookie sunt dezactivate în browserul web. Cu excepția cazului în care setarea browserului a fost ajustată astfel încât să refuze modulele cookie, sistemul nostru va emite module cookie atunci când browserul interacționează cu aplicațiile noastre.  Pentru mai multe informații despre modulele cookie și despre modul cum să le dezactivați, consultați www.allaboutcookies.org.
 • Module cookie pentru sesiuni și module cookie persistente.  Un modul cookie de „sesiune” durează numai o singură sesiune a browserului și este șters atunci când utilizatorul închide browserul web. Modulele cookie pentru sesiuni permit operatorilor site-urilor web să lege acțiunile unui utilizator în timpul unei sesiuni de browser.  Un modul cookie „persistent” rămâne pe dispozitivul utilizatorului (chiar și atunci când i se întrerupe alimentarea) până când expiră sau este șters.  Un modul cookie persistent va fi reactivat atunci când un utilizator revine la site-ul web care a postat modulul cookie. Utilizăm module cookie persistente pentru a vă ajuta să personalizați experiența dvs. web atunci când vă întoarceți la o pagină web sau la site-ul nostru web.

Niciunul dintre aceste module cookie nu poate citi sau accesa alte module cookie sau orice date de pe hard disk-ul utilizatorului. Mai mult, niciunul dintre aceste module cookie nu va identifica personal un utilizator; cu toate acestea, un modul cookie va recunoaște browserul sau dispozitivul personal al unui utilizator printr-o adresă IP, o versiune a browserului, un sistem de operare și alte informații, iar persoanele care se conectează la conturile Cvent vor fi identificate personal pentru anumite aplicații utilizând module cookie de sesiune.

Site-ul nostru web folosește cookie-uri persistente care sunt esențiale, performante și bazate pe marketing. Durata cookie-urilor noastre funcționale este de 12 luni, cookie-urile de performanță variază de la 24 de ore, la 24 de luni, iar cookie-urile de marketing durează între 12 și 24 de luni.

 • Modulele beacon web.  Paginile din aplicațiile noastre și e-mailurile noastre vor conține mici fișiere electronice cunoscute sub numele de module beacon web (referindu-se, de asemenea, și la gif-uri clare, etichete pixel și gif-uri cu un singur pixel).  Modulele beacon web diferă de cele cookie prin aceea că informațiile nu sunt stocate pe hard disk, ci sunt încorporate invizibil pe paginile web sau în e-mail.  Modulele beacon web ne permit să urmărim mișcările online ale utilizatorilor web, de exemplu: să numărăm utilizatorii care au vizitat acele pagini sau care au deschis un e-mail și pentru alte statistici legate de site-ul web (de exemplu, înregistrarea popularității privind conținutul anumitor site-uri web și sistemul de verificare și integritatea serverului).  Aceasta permite Cvent să furnizeze o experiență mai personalizată pe site-ul web față de preferințele și interesele utilizatorilor.
 • Modulele cookie intermitente.  Anumite caracteristici ale serviciilor noastre vor utiliza stocarea locală, precum „modulele cookie intermitente”, pentru a colecta și stoca informații despre preferințele dvs. și navigarea către, de pe și pe site-urile noastre web.  Modulele cookie intermitente nu sunt gestionate de aceleași setări de browser ca cele utilizate pentru modulele cookie de browser. Dacă nu doriți ca modulele cookie intermitente să fie stocate pe computerul dvs., puteți ajusta setările playerului dvs. Flash pentru a bloca stocarea modulelor cookie intermitente, utilizând instrumentele conținute în panoul de setări pentru stocarea site-ului web, disponibil la următorul link

În acest moment, nu răspundem la semnalele browserului „nu urmăriți”, deoarece așteptăm un standard uniform pus în aplicare de autoritățile de reglementare sau de industria de confidențialitate.  Cvent consideră cu toată convingerea dreptul independent al unei persoane de a determina modul în care sunt prelucrate datele personale ale acestuia și continuă să monitorizeze dezvoltările din acest domeniu.

Puteți afla despre modul de a ajusta setările browserului dvs. pentru a limita sau a dezactiva modulele cookie și alte tehnologii de urmărire vizitând secțiunea de mai jos intitulată „Furnizori analitici terță parte”.

Publicitate

Utilizăm informațiile colectate de la clienții noștri de externalizare a locației pentru a ne permite să afișăm publicitate de la clienții noștri din Hospitality Cloud către publicul lor țintă de utilizatori prin rețeaua noastră sau furnizorii noștrii de servicii de publicitate.  De exemplu, furnizorii de spațiu de întâlnire achiziționează publicitate care este prezentată selectiv prin intermediul rețelei furnizorilor Cvent pentru a întâlni planificatorii care au acordat anterior un volum minim de întâlniri de afaceri acelui furnizor sau locațiilor concurente din zona metropolitană țintă.  Chiar dacă nu divulgăm date personale în aceste scopuri, în cazul în care utilizatorul din locația de externalizare face clic sau interacționează în alt mod publicitatea, clientul publicitar Hospitality Cloud presupune că utilizatorul din locația de externalizare îndeplinește criteriile țintă. Deși atât noi, cât și clienții noștri de Hospitality Cloud folosesc această tehnologie pentru publicitate către clienți, nu folosim niciodată informațiile clientului nostru pentru publicitate către contactele de afaceri pentru client.

Utilizăm, de asemenea, terțe părți (precum LinkedIn, Google AdRoll, YouTube) pentru a difuza publicitate care ar putea fi de interes pentru dvs. pe alte site-uri web. Pentru mai multe informații și capacitatea de a vă controla preferințele, vizitați:

http://preferences-mgr.truste.com,
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 
http://www.aboutads.info/
https://policies.google.com/privacy/partners
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.facebook.com/ads/preferences/
https://twitter.com/settings/personalization
https://www.quora.com/optout

Dacă vă aflați în Elveția sau în Uniunea Europeană, faceți clic aici

Furnizori analitici terță parte

Utilizăm furnizori analitici terță parte, inclusiv Google, Adobe, Mixpanel, Mouseflow și alții, pentru a colecta informații despre utilizarea aplicațiilor și site-urilor noastre web, pentru a ne permite să îmbunătățim modul în care funcționează acestea.  Informațiile ne permit să vedem modelele globale de utilizare a aplicațiilor, ne ajută să înregistrăm orice dificultăți pe care le aveți cu aplicațiile, ne arată dacă publicitatea noastră este eficientă sau nu și ne permite să utilizăm răspunsuri la publicitate pentru a optimiza performanța anunțurilor.  Google Analytics, Adobe și Mixpanel utilizează module cookie și alte tehnologii asemănătoare pentru a colecta informații despre utilizarea aplicațiilor noastre și pentru a raporta tendințele site-urilor web către noi, fără a stoca date personale pe platforme externalizate ale furnizorilor analitici terță parte.  Consultați cele de mai jos pentru informații suplimentare sau pentru modul în care să optați pentru a nu mai avea loc aceste practici:

 • Puteți opta să renunțați la Google Analytics dând clic aici
 • Puteți opta să renunțați la strângerea și analiza datelor Adobe privind utilizarea de către dvs. a aplicațiilor făcând clic pe acest link
 • Puteți opta să renunțați la practicile Mixpanel vizitând https://mixpanel.com/optout/
 • Mouseflow colectează informații legate de clicurile mouse-ului, de mișcările mouse-ului, de comportamentul de derulare și/sau de activitatea de acționare a tastelor, dar nu colectează în numele nostru informații de identificare personală și nu urmărește obiceiurile utilizatorilor de accesare a browserului pe alte site-uri web care nu utilizează Mouseflow.  Puteți afla mai multe despre practicile Mouseflow vizitând http://mouseflow.com/privacy

În ce mod prelucrează Cvent datele de la vizitatori?

Cvent prelucrează datele vizitatorului separat și distinct de modul în care prelucrăm datele clientului și contactele de afaceri pentru clienți. Vizitând site-urile noastre web, participând la evenimentele de marketing ale Cvent sau furnizând informațiile dvs. personale, vizitatorii își dau consimțământul cu privire la colectarea, prelucrarea și stocarea informațiilor lor personale așa cum este descris în această secțiune.

Date personale colectate de la vizitatori

Cvent colectează datele personale, inclusiv numele, titlul, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon, ID-ul contului rețelei de socializare, informații despre companie (inclusiv informații financiare și de facturare la achiziționarea serviciilor Cvent), răspunsuri la sondaje, mesaje de pe pancarte, mesaje de pe chat, intrări în concursuri și anchete promoționale. Putem colecta aceste informații de contact ale vizitatorilor printr-un formular de pe site-ul nostru web, prin consultările depuse la agentul nostru de discuții, prin interacțiune cu echipa noastră de vânzări sau a serviciului de relații cu clienții, prin înscriere pentru un eveniment, sau răspunzând la unul dintre sondajele noastre de opinie sau la e-mailurile noastre de marketing. Utilizăm aceste informații pentru a vă furniza detalii suplimentare despre serviciile noastre, pentru a efectua cercetări, pentru a vă furniza pagini albe sau pentru a vă contacta după vizita dvs.

Colectăm, de asemenea, date personale de la surse terță parte, precum baze de date publice, parteneri de marketing în comun și platforme de socializare.  De exemplu, dacă un vizitator alege să-și conecteze contul de socializare în contul său pentru site-urile noastre web, anumite date personale din contul rețelei de socializare vor fi partajate cu noi, care pot include date personale care fac parte din profilul vizitatorului sau al prietenilor săi.

Dacă alegeți să procedați astfel, când furnizați o referință, noi colectăm informații personale despre contactele dvs., precum:

 • Nume
 • E-mail la locul de muncă
 • Organizație
 • Număr de telefon
 • Orașul de referință
 • Cod poștal

Când ne furnizați informații personale despre contactele dvs., noi vom utiliza aceste informații doar în scopul specific pentru care acestea au fost furnizate.

Dacă considerați că altcineva ne-a furnizat informațiile dumneavoastră personale și doriți să ne solicitați înlăturarea acestora din baza noastră de date, atunci vă rugăm să depuneți cerere la adresa https://www.cvent.com/personal-data-requests. În plus, atât noi, cât și furnizorii noștri analiști, colectăm date personale din modulele cookie și tehnologii asemănătoare pentru a colecta informații despre paginile pe care le vizualizează vizitatorii, link-urile pe care vizitatorii fac click, informațiile despre browserul web al vizitatorilor, adresa IP a vizitatorilor și alte acțiuni pe care vizitatorii le pot efectua atunci când accesează site-urile noastre web. Pentru informații suplimentare despre utilizarea acestor tehnologii și despre modul cum să le controlați, consultați secțiunea de mai sus „Module cookie și tehnologii asemănătoare”.

Utilizarea de către Cvent a datelor personale colectate de la vizitatori

Cvent prelucrează datele personale ale vizitatorilor pentru a:

 • analiza modul în care sunt accesate site-urile noastre web;
 • personaliza experiența de accesare a browserului și a prezenta produsele sau caracteristicile care ar putea fi mai potrivite pentru dvs.;
 • identifica probleme tehnice ale site-ului web;
 • descoperi, investiga și remedia activitatea frauduloasă sau ilegală;
 • transmite notificări legate de modificările produselor, serviciilor sau politicii;
 • răspunde la întrebările dvs. despre produse și servicii;
 • trimite informații precum anunțuri despre produse, buletine de știri, pagini albe, alte oferte relevante și promoții sau evenimente viitoare (când este cerut, în funcție de jurisdicție, vom căuta și obține consimțământul dvs. explicit înainte de a trimite e-mailuri de marketing);
 • planifica și găzdui evenimente corporative Cvent, găzdui forumuri online și rețele sociale la care pot participa vizitatorii;
 • analiza și identifica noi perspective;
 • crea publicitate personalizată, programe de vânzări și promoționale; și
 • pentru a factura clienții pentru serviciile noastre și evalua capacitatea financiară a clienților potențiali de a-și permite soluțiile Cvent.

Dacă doriți să nu mai primiți scrisori despre Cvent, vă rugăm să faceți click aici: https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Stocarea datelor personale ale vizitatorilor

În cazul în care prelucrăm datele personale ale vizitatorilor în scopuri de marketing sau cu consimțământul vizitatorilor, prelucrăm datele până când vizitatorul ne cere să ne oprim. De regulă durează până la 30 de zile pentru a implementa cererea dvs., dar în niciun caz nu mai mult decât termenul prevăzut de legea aplicabilă. Cvent nu va păstra date personale ale vizitatorilor mai mult decât perioada legală de păstrare permisă în jurisdicțiile locale în care sunt comercializate și furnizate serviciile Cvent. Ținem, de asemenea, o evidență a momentului în care vizitatorii ne-au cerut să nu trimitem e-mailuri de marketing direct sau să prelucrăm datele vizitatorului pe o perioadă nedeterminată, astfel încât să putem respecta cererea vizitatorului în viitor.

Partajarea datelor vizitatorilor

Cvent poate partaja informații cu furnizorii de servicii terță parte contractați pentru a furniza servicii în numele nostru, precum și terțelor părți care revând serviciile Cvent.

Cvent poate, de asemenea, să se angajeze cu parteneri de afaceri pentru a oferi în comun produse, servicii sau alte programe, precum evenimente web sau pagini albe și din când în când, putem partaja date personale dacă achiziționați sau sunteți interesați pentru orice produse sau servicii oferite în comun.

Cvent va partaja numai datele personale ale vizitatorilor sau ale clienților care participă la un eveniment de marketing al Cvent cu terțe părți dacă a) vizitatorul își dă consimțământul în mod explicit, b) vizitatorul permite ca insigna lui să fie scanată sau c) este permis conform legii aplicabile.

Accesarea, corectarea sau ștergerea datelor de la vizitatori

Vizitatorii au aceleași drepturi de a accesa, corecta sau șterge datele lor personale, precum fac și clienții noștri, după cum se arată în secțiunea “În ce mod poate un client accesa, corecta sau șterge datele sale personale?

Orice vizitator care caută să acceseze, să corecteze sau să șteargă date poate să facă acest lucru prin trimiterea unei cereri pe site-ul nostru web la https://www.cvent.com/personal-data-requests. Cvent va prelucra această cerere în termen de 30 de zile.

Nu vom accepta o cerere de modificare a informațiilor dacă credem că modificarea ar încălca orice lege sau cerință legală sau ar determina ca informațiile să fie incorecte. În astfel de cazuri, vom informa vizitatorul despre obligațiile legale care ne împiedică să îndeplinim cererea. 

Vom menține un istoric de audit al oricărei cereri de accesare, corectare sau ștergere a informațiilor personale pentru a menține o evidență a conformității cu cerințele de reglementare.

Rezidenții în California

Dacă sunteți vizitator și rezident în California, atunci legea din California vă conferă drepturi speciale privind informațiile dumneavoastră personale. Toate practicile descrise în secțiunea Rezident în California Cum poate un client să acceseze, să corecteze sau să șteargă datele sale personale? sunt aplicabile inclusiv pentru vizitatorii din California.

Module cookie și tehnologii asemănătoare

Toate practicile legate de modulele cookie și utilizarea lor descrise în secțiunea „În ce mod utilizează Cvent modulele cookie și tehnologiile asemănătoare” se aplică, de asemenea, vizitatorilor când interacționează cu site-urile noastre web.

Prelucrează Cvent informații despre copiii sub vârsta de 16 ani?

Niciuna dintre Aplicațiile noastre nu se adresează copiilor sub 16 ani. Nu solicităm direct și nu colectăm cu bună știință informații personale de la copiii cu vârsta sub 16 ani. Dacă aflăm că am colectat în mod inadvertent informații personale de la copii sub vârsta de 16 ani, atunci le ștergem cât se poate de curând.

Această Politică de confidențialitate nu se aplică practicilor clienților noștri cu care copilul dumneavoastră ar putea interacționa. Trebuie să revizuiți condițiile și politicile aplicabile clienților pentru a determina caracterul corespunzător al acestora pentru copilul dumneavoastră, inclusiv colectarea de către ei a datelor și practicile lor de utilizare.

Unde transferă Cvent datele cu caracter personal pe care le prelucrează?

Pentru a facilita practicile noastre comerciale și furnizarea serviciilor noastre, datele cu caracter personal pot fi colectate, accesate din, transferate sau stocate în Statele Unite sau în alte țări în care activăm, inclusiv țări din afara Spațiului Economic European (SEE). Datele personale pot fi accesate de personalul Cvent care furnizează servicii în orice țară în care avem facilități sau în care angajăm furnizori de servicii IT, inclusiv India, Australia și Singapore. În cazurile în care transferăm date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European sau SUA, implementăm măsuri de protecție pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor, cum ar fi utilizarea clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană. Dacă doriți o copie sau aveți alte întrebări, vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de contact de mai jos.

Notă despre invalidarea recentă a scutului de confidențialitate UE-SUA

La data de 16 iulie, 2020, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a invalidat Scutul de confidențialitate UE-SUA, unul dintre mecanismele cheie pentru transferul legal al datelor personale din Uniunea Europeană în Statele Unite. Înainte de această decizie, Cvent și câteva dintre filialele sale au certificat aderarea la principiile scutului de confidențialitate UE-SUA pentru transferul datelor cu caracter personal din SEE către SUA.

În aceeași decizie, Curtea a confirmat că o altă metodă principală utilizată pentru a asigura o protecție adecvată pentru transferurile de date cu caracter personal, „Clauzele contractuale standard” (CSC), rămâne valabilă. În consecință, Cvent a pus la dispoziția clienților o copie pre-semnată a actualelor clauze contractuale standard ale UE, here. Mai mult, încurajăm clienții să semneze și să returneze ultima noastră anexă privind prelucrarea datelor

În ce mod securizează Cvent datele pe care le prelucrează?

Utilizăm o varietate de măsuri organizatorice, tehnice și administrative pentru a proteja datele personale din cadrul organizației noastre.  Respectăm standarde general acceptate, pentru a proteja informaţiile personale care ne sunt trimise, atât pe parcursul transmiterii, cât și imediat după primire. Din păcate, niciun sistem de transmisie sau stocare a datelor nu poate fi garantat a fi securizat 100%.  Dacă aveți motive să credeți că interacțiunea dvs. cu noi nu mai este securizată (de exemplu, dacă considerați că securitatea oricărui cont pe care ați avut-o cu noi a fost compromisă), vă rugăm să ne anunțați imediat problema, contactând-ne în conformitate cu secțiunea "Informații de contact" de mai jos.

Care sunt produsele Cvent?

Event Cloud

Ședințe și evenimente Cvent

 • Administrarea evenimentelor Cvent
 •  
 • Inquisium de la Cvent
 • Conferință Cvent
 • Lanyon Meetings
 • Social Tables
 • Virtual Attendee Hub®

Soluții Cvent Onsite

 • OnArrival
 • OnArrival 360
 • SocialWall
 • LeadCapture
 • CrowdCompass de la Cvent
 • QuickMobile de la Cvent
 • DoubleDutch by Cvent

Hospitality Cloud

 • Rețeaua furnizorilor Cvent
 • SpeedRFP.com
 • EliteMeetings.com
 • Inteligență de afaceri Cvent
 • Punctarea conducerii Cvent
 • Cvent Passkey
 • Afaceri temporare Cvent
 • Social Tables

În ce mod poate un client sau un vizitator gestiona preferințele sale e-mail de la Cvent?

Dacă doriți să actualizați preferințele dvs. de e-mail, pentru a personaliza temele pe care sunteți cel mai interesat să le primiți, sau pentru a dezabona de la comunicările primite de la Cvent, o puteți face aici:  https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

În ce mod contactați Cvent sau ofițerul Cvent de protecție a datelor?

Pentru detalii despre rolul DPO sau orice întrebări privind confidențialitatea referitoare la politica de confidențialitate Cvent, vă rugăm să contactați DPO la [email protected].  Nu ezitați, de asemenea, să contactați Cvent cu privire la detaliile implementării programului nostru de confidențialitate la:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102

[email protected]

În ce mod face publice Cvent modificările la politica sa de confidențialitate?

Vom actualiza această politică de confidențialitate pentru a reflecta modificările în practicile noastre de informare. Dacă vom face modificări semnificative, vă vom notifica prin intermediul unui anunț pe acest site web cu treizeci (30) de zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor sau prin e-mail (trimis la adresa de e-mail specificată în contul dvs.) cu șapte (7) zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Cu toate acestea, orice modificare a politicii de confidențialitate intră în vigoare imediat după publicarea noilor vizitatori, clienți și contacte de afaceri pentru clienți. Vă sfătuim să consultați această pagină la anumite intervale de timp, pentru a afla cele mai recente informații despre practicile noastre legate de confidențialitate.