Cvent globala integritetspolicy

Cvent globala integritetspolicy

Sammanfattning av de senaste ändringarna:

Vad är nytt från och med den 7:e oktober 2020:

 • Tilläggande av Virtual Attendee Hub® i listan över Cvent-produkter och förtydliganden om behandling av personuppgifter relaterade till produkten.
 • Uppdatering av internationella överföringar av personuppgifter mot bakgrund av EU-domstolens (CJEU) beslut att ogiltigförklara EU-US Privacy Shield.

Senast ändrad den 7:e oktober 2020

Inledning

Cvent, Inc., och dess helägda enheter Cvent Europe Ltd., CventDeutschland GmbH, Cvent Canada Inc., Cvent Australia PTY Limited, Cvent Singapore PTE Limited, Cvent India Private Limited, DoubleDutch, Inc., Cvent Nederland BV, Sociala tabeller, Inc., Lanyon Solutions, Inc., Passkey International, Inc. och StarCite, Inc. ("Cvent" eller  "Vi", "oss"), respekterar din integritet och vi är engagerade i att skydda din integritet genom vår överensstämmelse med denna policy. 

Denna policy beskriver våra metoder i samband med den information som vi samlar in via vår programvaruplattformar Cvent Event Cloud och Hospitality Cloud och applikationer (kollektivt våra ”Applikationer”) samt Cvent:s integritetspraxis i förhållande till användningen av Cvent:s webbplatser (som www.cvent.com, www.lanyon.com och andra Cvent-webbplatser som länkar till denna policy) och externa marknadsföringsaktiviteter.

Denna policy beskriver också dina rättigheter angående dataskydd , inklusive rätten att framföra invändningar mot några av Cvent:s behandlingar. Policyn gäller inte information som samlats in av någon tredje part, inklusive genom någon tredje part applikation eller innehåll (inklusive annonsering) som länkar till eller är åtkomlig från våra applikationer eller webbplatser.

Innehållsförteckning

 1. Är du kund, affärskontakt eller besökare?
 2. Vilka typer av personuppgifter samlar våra kunder in?
 3. Hur samlar våra kunder in personuppgifter?
 4. Hur använder våra kunder personuppgifter?
 5. Använder Cvent personuppgifter som samlats in av våra kunder?
 6. Hur samlar Cvent in och hanterar personuppgifter från våra kunder och deras företagskunder?
 7. Vad är den rättsliga grunden för Cvent att behandla personuppgifter från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?
 8. Hur länge kvarhåller Cvent personuppgifter som samlats in av våra kunder?
 9. Hur kommer en företagskund åt, korrigerar eller raderar sina personuppgifter?
 10. Hur kommer en kund åt, korrigerar eller raderar sina personuppgifter?
 11. Hur använder Cvent kakor och liknande tekniker?
 12. Hur behandlar Cvent data från besökare?
 13. Behandlar Cvent information om barn under 16 år?
 14. Vart överför Cvent data som den behandlar?
 15. Hur säkerställer Cvent de data som behandlas?
 16. Vad är Cvent:s produkter?
 17. Hur gör en kund eller besökare för att hantera sina e-postinställningar för Cvent?
 18. Hur kontaktar du Cvent eller Cvent:s personuppgiftsombud?
 19. Hur publicerar Cvent ändringar isinintegritetspolicy?

Är du kund, affärskontakt eller besökare?

Denna policy gäller följande klassificering av individer som interagerar med Cvent:

 • KUNDER: Kunder är individer som är anställda eller medarbetare till Cvent:s direkta kunder (till exempel, planerare av evenemang, köpande resenärer och leverantörer av mötesplatser), inklusive kundpersonal som är tilldelade ett inloggnings-ID och har behörighet till åtkomst av och använda våra applikationer enligt ett aktivt Cvent-avtal, eller enligt en tillfällig utvärderingslicens, om tillgänglig. Dessutom, omfattas kunder av individer som själva registrerat sig för att få tillgång till våra applikationer.
 • FÖRETAGSKUNDER: Företagskunder är personer som interagerar med våra kunder genom våra applikationer. Dessa inkluderar vår kunders nuvarande och potentiella kunder, medlemmar, deltagare, sponsorer, utställare, marknadsföringspartners, hotellgäster eller andra affärskontakter. Till exempel, innefattar företagskunder personer som registrerar sig för ett evenemang organiserad av en kund, hämtat hem en evenemangsrelaterad mobilapp, slutföra en online-undersökning, eller boka hotell med hjälp av en av Cvent:s applikationer.  
 • BESÖKARE: Personer och potentiella kunder som interagerar med våra webbplatser (till exempel, som läser om Cvent-produkter och tjänster, laddar ner en vitbok, eller anmäler sig till en online-demo), liksom de som deltar i Cvent-marknadsföringshändelser (till exempel, Cvent CONNECT®, Cvent live-evenemang och webbseminarier) och de vi träffar på en mässa eller lära känna via en hänvisning från tredje part eller andra externa källor. 

Vilka typer av personuppgifter samlar våra kunder in?

Våra applikationer är flexibla och tillåter våra kunder att samla in en mängd olika personuppgifter från och om deras företagskontakter, inklusive namn, organisation, titel, postadress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer, konto-ID till social media, kredit- eller betalkortnummer och annan information inklusive men inte begränsat till kostpreferenser, intressen, åsikter, aktiviteter, ålder, kön, utbildning och yrke. Vi uppmuntrar företagskunder att granska kundens integritetspolicy för att skapa en mera ingående förståelse för typerna av uppgifter som samlas in.

För en mer detaljerad lista över våra applikationer, hänvisas du till avsnittet ”Vad är Cvent:s produkter” i slutet av denna integritetspolicy. Cvent:s användning av personuppgifter insamlade via våra applikationer ska vara begränsad med ändamålet att tillhandahålla den tjänst som våra kunder har engagerat Cvent, för att förbättra våra tjänster, eller som krävs eller tillåts enligt lag.

Om du inte samtycker till våra policyer och metoder, har du valet att inte använda våra applikationer.

Hur samlar våra kunder in personuppgifter?

Kunder kan använda våra anpassningsbara applikationer för att samla in personuppgifter på flera olika sätt, i enlighet med vad som beskrivs i exemplen nedan. Vi uppmuntrar företagskunder att granska kundens integritetspolicy för att skapa en mera ingående förståelse för metoderna för insamling av personuppgifter.

 • När företagskunder frivilligt och explicit anger personuppgifter i våra applikationer.
 • När våra kunder anger företagskunder i våra applikationer, när så de tillåts, inklusive genom att ha ett legitimt affärsintresse eller erhåller explicit samtycke från en företagskund.
 • Automatiskt, då företagskunder interagerar med våra applikationer, använder vi vanligtvis informationstekniker för insamlande som kakor. För ytterligare information om dessa tekniker, se avsnittet nedan med titelnHur använder Cvent kakor och liknande tekniker?”.

Hur använder våra kunder personuppgifter?

Om en företagskund väljer att använda våra applikationer för att genomföra affärer med en kund (till exempel: registrera sig för en händelse, svara på en undersökning online, eller hämta hem en mobilapplikation), kommer all information du tillhandahåller i samband med denna interaktion att överföras till och vara under kundens kontroll.

Kunderna kommer också att ha åtkomst till information (inklusive personuppgifter och användningsdata för applikation) relaterad till hur företagskunden interagerar med applikationer som de använder. I sådana fall, agerar kunden som personuppgiftsansvarig mot företagskunden, inom ramen för Europeiska ekonomiska samarbetsområdets ("EES") dataskyddslagar.  Därför kan Cvent inte och tar inte ansvar för kundernas integritetsrutiner.

Informationspraxis för våra kunder regleras av deras integritetspolicy. Vi uppmuntrar företagskunder att granska kundens integritetspolicy för att förstå deras handlingar och rutiner.

Använder eller säljer Cvent personuppgifter som samlats in av våra kunder?

Cvent använder inte personuppgifter i våra kontakter med företagskunder i något annat syfte än att tillhandahålla tjänster som våra kunder har avtalat sig till att tillhandahålla genom våra applikationer, som noteras nedan, för att förbättra våra tjänster eller som krävs eller tillåts enligt lag. Cvent säljer inte våra företagskunders personuppgifter.

Hur samlar Cvent in och hanterar personuppgifter från våra kunder och deras företagskunder?

Vi samlar in personuppgifter från våra kunder för att underlätta kommunikation och leverans av de applikationer som kunderna är intresserade av eller som vi enligt avtal ska leverera. Vi kan exempelvis samla in kundens kontaktinformation genom upprättandet av ett avtal, användandet av våra tjänster, ett formulär på vår webbplats, frågeställningar inskickade till vår chattagent, interaktion med vårt försäljningsteam eller kundtjänstteam, registrering till ett evenemang eller då kunden svara på en av våra undersökningar eller marknadsföringsmeddelanden. Vi kan också samla in kreditkortsuppgifter (t.ex. kreditkortsnummer och utgångsdatum, faktureringsadress, osv.) eller annan bankinformation som krävs för fakturering och betalning.

Vi kan spela in kunders telefonsamtal till kundtjänst för legitima affärsintressen relaterade till att tillhandahålla kundstöd, efterlevnad av lagar, utbildning och kvalitetssäkring. Vi behåller sådana inspelningar fram till 90 dagar efter inspelningsdatumet om inget annat behövs för genomförande av kontraktet eller vidareutbildning av anställda.

Vi och våra leverantörer samlar information om hur våra kunder interagerar med våra applikationer. Detta inkluderar vilka webbsidor du besöker, vad du klickar på, när du utför vissa handlingar, vilka språkinställningar du har, vad du köper och så vidare.

Vi hanterar kundernas och deras företagskunders personuppgifter på följande sätt:

 • Att tillhandahålla våra dotterbolag och samarbetspartners i syfte att tillhandahålla tjänster till våra kunder och deras företagskunder.
 • Att dela med till leverantörer, tillhandahållare av tjänster och andra tredje parter som är rimligt nödvändiga eller försiktig att tillhandahålla, upprätthålla och stödja våra applikationer för våra kunder och deras företagskunder, som exempelvis betalningsförfaranden och leverantörer av dataanalys samt datacenter eller webbhotell. Cvent delar inte, säljer eller utbyter någon information med sådana tredje parter för några marknadsföringsändamål.
 • Att leverera de tjänster som vår kund har avtalat sig att tillhandahålla genom våra applikationer. Några exempel inkluderar:
  • Om en företagskund använder en av våra applikationer för att registrera sig för en händelse, kommer vi att använda den angivna e-postadressen för att skicka informationen och meddelanden som relateras till den händelsen.
  • Om en företagskund använder en av våra applikationer till att betala registreringsavgifter för en händelse eller andra produkter och tjänster genom att använda kreditkort, skickas informationen vidare till behandling av kortet för att validera betalningsinformationen och slutföra transaktionerna.
  • När en kund lämnar en RFP (förslagsförfrågan) till en leverantör av mötesplatser som är upptagen på Cvent:s nätverk över leverantörer eller till en företagskund enligt kundens anvisningar, kommer Cvent att kontakta den platsen, förvaltningsbolaget eller företagskunden och tillhandahålla information som innehåller de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna svara på denna RFP.
  • När en kund företagskund använder sin identifieringsinformation för sociala medier för att dela information på sin sociala medieplattform eller logga in i en av våra applikationer, delar vi information med deras leverantör av sociala mediekonton. Informationen vi delar kommer att styras av den sociala medieplatsens integritetspolicy. 
  • Att avslöja till evenemangsarrangörer, utställare eller andra deltagare, enligt kundens direktiv eller samtycke till av en företagskontakt, som genom att samtycka till att en utställare skannar deras namnbrickor på evenemanget för att dela deras kontaktinformation, klickar för att ge samtycke till att få utställarinformation eller aktivt samtycka till att dela information i en Cvent mobilapplikation (t.ex. namn, kontaktinformation, profilbild, svar på undersökning, frågor och svar, kommentarer, meddelanden, svar enkätsvar osv.).
 • Leverera till en tredje part i händelse av en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överlåtelse av några eller alla av Cvent:s tillgångar, oavsett om det är i gång varande företag eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfaringssätt,  i vilket personlig information som innehas av Cvent om våra besökare, kunder och slutanvändare är bland de överförda tillgångarna.
 • För interna företagsändamål som inkluderar att administrera åtkomst och användning av våra applikationer, dataanalys, säker identifiering av kunder vid inloggning till en applikation, förbättra eller ändra våra applikationer, fastställa effektiviteten hos en marknadsföringskampanj , fakturera för tjänster och driva vår verksamhet.
 • Som vi anser vara nödvändig eller lämplig:  (a) enligt gällande lag, inklusive lagar utanför ditt hemland; (b) att besvara på förfrågningar från statliga verk och regeringsmyndigheter, inklusive statliga verk och regeringsmyndigheter utanför ditt hemland; och (c) att skydda mot eller identifiera bedrägliga transaktioner.
 • För andra ändamål när företagskunder ger explicit samtycke.

Vi sammanställer och anonymiserar information om (i) kunder och företagskunder, och (ii) användningen av våra applikationer för att förbättra dessa och att skapa referenspunkter och andra affärsintelligensprodukter. Ingen av de samlade och anonymiserade uppgifterna innehåller personuppgifter (det vill säga, identifierar ingen enskild person).

Vad är den rättsliga grunden för Cvent att behandla personuppgifter från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

För individer som är bosatta inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är vår rättsliga grund för insamling och användning av deras personuppgifter beroende av typen av behandling och rådande omständigheter. I de fall där vi är våra kunders databehandlare, kan vår rättsliga grund vara genomförandet av ett avtal eller ett samtycket. I de fall där vi är registeransvariga, kommer vår rättsliga grund att vara samtycke eller legitimt intresse när behandlingen sker i våra eller våra kunders legitima intressen och inte åsidosätts av individens dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Dessa intressen är att ge individer tillgång till applikationerna och funktionerna i applikationerna; att skicka dem information som de har begärt; för att säkerställa säkerheten för våra applikationer genom att försöka förhindra obehöriga eller skadliga aktiviteter; eller för att upprätthålla överensstämmelse med våra användningsvillkor, kontrakt och andra policyer. 

Hur länge kvarhåller Cvent personuppgifter som samlats in av våra kunder?

Om inget annat anges i vårt avtal med vår kund behandlar vi uppgifterna fram till 90 dagar efter att avtalet har upphört, varefter vi tar bort dem från vår produktionsmiljö. Inom 13 månader tar vi bort data från vårt medium för säkerhetskopiering.

Hur kommer en företagskund åt, korrigerar eller raderar sina personuppgifter?

I flera länder, inklusive länder inom EES, såväl som i vissa stater i USA, har företagskunder på begäran rätt att få åtkomst till sina personuppgifter, och vid behov ändra, radera eller begränsa dem. Företagskunder kan också begära att vissa typer av personuppgifter levereras till dem, eller till en annan organisation som de nominerar, i ett strukturerat och maskinläsbart format. 

Där vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke. Se Cvent:s kontaktavsnitt nedan. Återkallandet av samtycke ska inte påverka lagen om behandling baserat på samtycke innan den återkallas. Företagskunder I EES har också rätt att klaga till en tillsynsmyndighet för dataskydd i det land där de bor, eller där de arbetar – även om vi hoppas att vi kan hjälpa till med eventuella frågor eller oro över vår användning av dina personuppgifter.

Cvent behandlar företagskunders data under ledning av våra kunder och har ingen direkt kontroll över eller äganderätt till de personuppgifter vi behandlar. Kunderna är ansvariga för att följa bestämmelser eller lagar som kräver tillkännagivande, avslöjande eller inhämta samtycke innan de överför data till Cvent för bearbetningsändamål. Alla företagskunder som syftar till att komma åt, korrigera eller radera data, ska rikta deras förfrågan till kunden. Om kunden begär att Cvent ska ta bort personuppgifter från en företagskund för att följa dataskyddsförordningar, kommer Cvent att behandla denna begäran inom den föreskrivna tiden enligt tillämplig förordning eller lag.

Vi kan inte ta emot en begäran om att ändra information som vi misstänker skulle vara en överträdelse mot lagen eller rättsligt krav eller orsaka att informationen skulle bli felaktig. I sådana fall informerar vi kunden om de lagliga skyldigheter som hindrar oss från att uppfylla förfrågan. 

Hur kommer en kund åt, korrigerar eller raderar sina personuppgifter?

Kunder har samma rättigheter till åtkomst, korrigera eller radera sina personuppgifter som skisseras ovan.

Alla kunder har tillgång till, kan korrigera eller radera sina uppgifter, eller sina kundaffärskontaktuppgifter genom att skicka en förfrågan till vår webbplats på https://www.cvent.com/personal-data-requests. Cvent kommer att behandla denna begäran inom den föreskrivna tiden enligt tillämplig lagstiftning.

Vi kan inte ta emot en begäran om att ändra information som vi misstänker skulle vara en överträdelse mot lagen eller lagkravet eller orsaka att informationen skulle bli felaktig. I sådana fall informerar vi kunden om de lagliga skyldigheter som hindrar oss från att uppfylla förfrågan.

Vi kommer att kvarhålla en revisionshistorik om eventuella förfrågningar om åtkomst, korrigering eller radering av personlig information för att upprätthålla en registrering av överensstämmelse med lagstadgade krav.

Invånare i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien ger lagstiftningen i Kalifornien dig specifika rättigheter angående dina personliga uppgifter, inklusive rätten att begära att vi lämnar ut viss information till dig om vår insamling och användning av din personliga information under de senaste 12 månaderna; rätten att begära att vi tar bort någon av din personliga information som vi har samlat in om dig, med vissa undantag; och rätten att välja bort försäljningen av din personliga information. För att skicka in en sådan förfrågan, klicka här för att skicka in ett webbformulär, ring 1-833-455-0249, eller skicka ett brev till:

Cvent Representative 1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102
[email protected]
 

Notera att vi endast är skyldiga att svara på två sådana förfrågningar per individ varje år. Du har också rätten att inte diskrimineras om du utövar någon av dina rättigheter enligt Kaliforniens integritetslagstiftning.

Cvent kan ha samlat in följande kategorier av personlig information från Kaliforniens invånare under de senaste 12 månaderna:

 • Identifierare som ett namn, postadress, Internetprotokolladress, e-postadress eller andra liknande identifierare. 
 • Kategorier av personuppgifter som beskrivs i underavsnitt (e) i California Civil Code Section 1798.80.
 • Egenskaper för skyddade klassificeringar enligt Kaliforniens eller federal lag.
 • Kommersiell information, inklusive register över produkter eller tjänster som köpts eller övervägs.
 • Internet eller annan elektronisk nätverksinformation.
 • Geolokaliseringsdata.
 • Ljud- och visuell information, som inspelningar av kunders telefonsamtal och fotografier.
 • Professionell eller anställningsrelaterad information.
 • Utbildningsinformation.
 • Slutledningar hämtade från någon av de uppgifter som identifierats ovan.

Denna information samlas in och används för de ändamålen som anges i denna integritetspolicy. Cvent kan ha avslöjat en kunds eller besökares, namn, titel eller företagets kontaktuppgifter för att agera värd på plats för föreställningar (t.ex. restaurang eller hotell) eller evenemangsponsorer för Cvent marknadsföringsevenemang under de 12 månader som förekom omedelbart före publiceringen av denna uppdaterade integritetspolicy. Om en kund eller besökare önskar undanta sina uppgifter från denna typ av vidarebefordrande, klicka här för att skicka in en förfrågan. Cvent kan ha lämnat ut någon av ovanstående kategorier av personliga uppgifter enligt en enskild persons samtycke eller enligt ett skriftligt avtal med en tjänsteleverantör för ett affärsändamål under 12 månader som förekom omedelbart före publiceringen av denna uppdaterade integritetspolicy.

Hur använder Cvent kakor och liknande tekniker?

Kakor och webbsignaler

Vi och våra leverantörer använder kakor eller liknande tekniker för automatiska datainsamling från individer som interagerar med våra applikationer för att samla in viss information om deras utrustning, åtgärder och mönster i besöken på internet, inklusive:

 • Detaljer om dina besök på våra applikationer. Till exempel datum och tid som du har haft åtkomst till våra applikationer, hur lång tid du tillbringar på våra applikationer, webbplatser som länkade till våra applikationer eller som du länkades till från våra applikationer, resurser och innehåll som du har åtkomst till och användning av applikationerna.
 • Information om din dator och internetanslutning, till exempel din IP-adress, datortyp, skärmupplösning, språk, webbläsartyp och version. 

Nedan hittar du de tekniker som vi använder för automatisk datainsamling. Vi använder ingen av dessa tekniker för att samla in information från företagskunder för marknadsföring eller reklamändamål.

 • Webbläsarkakor.  En kaka är en liten fil placerad på en dators hårddisk.  Webbläsare kan konfigureras för att begränsa eller helt blockera kakor, konfigurera inställningar för kaka med meddelanden och/eller att radera kakor som redan finns i webbläsaren eller enheten.  Information om hur man utför detta anges i webbläsarens hjälp-/referensavsnitt. Genom att begränsa eller inskränka vissa typer av kakor, kan också hindra en kund eller företagskund från att använda vissa delar av våra applikationer beroende på hur inställningarna för webbläsaren är konfigurerade.  Till exempel, kan registrering av händelse inte slutföras om kakor är inaktiverade i en webbläsare. Om inte webbläsarinställningen har justerats så att den nekar kakor, kommer vårt system att utfärda kakor när webbläsaren interagerar med våra applikationer.  Mer information om kakor och hur du inaktiverar dem finns i www.allaboutcookies.org.
 • Sessionskakor och permanenta kakor.  En "sessionskaka" varar endast för en enda webbläsarsession och raderas när användaren stänger webbläsaren. Sessionskakor tillåter operatörer av webbplatsen länka en användares åtgärder under en webbläsarsession.  En "permanent" kaka förblir kvar på användarens enhet (även när den är avstängd) tills den löper ut eller raderas.  En permanent kaka kommer att åter aktiveras när en användare återvänder till webbplatsen som skickade kakan. Vi använder permanenta kakor för att hjälpa till att anpassa din webbläsarupplevelse när du återvänder till en webbsida eller vår webbplats.

Ingen av dessa kakor kan läsa eller komma åt andra kakor eller data från en användares hårddisk. Dessutom, kan inga av dessa kakor i sig själva personligen identifiera en användare; emellertid känner en kaka igen en användares enskilda webbläsare eller enhet via en IP-adress, webbläsarens version, operativsystem och annan information, och  personer som loggar in till sina Cvent-konton blir individuellt identifierbara för vissa applikationer med hjälp av sessionskakor.

Vår webbplats använder persistenta cookies som är essentiella, prestations- och marknadsföringsbaserade. Varaktigheten för våra funktionella cookies är 12 månader, prestationsbaserade cookies sträcker sig från 24 timmar till 24 månader och marknadsföringsbaserade cookies varar mellan 12 och 24 månader.

 • Webbsignaler.  Sidor på våra applikationer och våra e-postmeddelanden innehåller små elektroniska filer som benämns webbsignaler (även kallade clear gifs, pixeltaggar och en enda pixel gifs).  Webbsignaler skiljer sig från kakor i det att informationen inte lagras på hårddisken, men är osynligt inbäddad på webbsidor eller i e-post.  Webbsignaler gör det möjligt att spåra online-rörelser hos webbanvändarna - till exempel att räkna hur många användare som har besökt sidorna eller öppnat ett e-postmeddelande och annan relaterad webbplatsstatistik (till exempel registrerar populariteten för visst innehåll på en webbplats och verifieringssystem och integriteten på servern).  Detta gör att Cvent kan erbjuda en upplevelse på webbplatsen som är mer skräddarsydd för våra användare och intressen.
 • Flashkakor  Vissa funktioner i våra tjänster kan använda lokal lagring, till exempel ”Flashkakor”. Dessa kan samla in och lagra information om dina inställningar och navigering till, från och på våra webbplatser.  Flashkakor hanteras inte av samma webbläsarinställningar som används för webbläsarkakor. Om du inte vill att Flashkakor ska lagras på din dator, kan du justera inställningarna för din Flash-spelare för att blockera lagring av Flashkakan genom att använda verktygen i inställningspanelen för webbplatsens lagring på följande  länk

Vid denna tidpunkt svarar vi inte på webbläsarens "spåra inte"-signaler, eftersom vi väntar på en enhetlig standard som framförs av tillsynsmyndigheter eller integritetspolicy på branschnivå.  Cvent anser på allvar att en oberoende person har rätt att bestämma hur dennes personuppgifter behandlas och vi fortsätter att övervaka utvecklingen på detta område.

Du kan lära dig hur du kan justera webbläsarens inställningar för att begränsa eller inaktivera kakor och andra tekniker för att spåra genom att besöka avsnittet nedan, med titeln "Leverantörer av tredjepartsanalys."

Annonsering

Vi kan använda informationen som vi har samlat in från dig på vår plats för att vi ska kunna visa annonser från våra Hospitality Cloud-kunder till deras användarmålgrupper genom våra nätverk eller våra leverantörer av marknadsföringstjänster.  Som ett exempel, köper leverantörer av mötesplatser annonser som presenteras selektivt via Cvent:s leverantörsnätverk för att möta planerare som tidigare har tilldelat en minimum volym av mötesaffärer till den leverantören eller till konkurrerande platser i det målriktade huvudstadsområdet.  Trots att vi inte yppar/avslöjar personlig information för dessa ändamål, om källanvändaren på platsen klickar på eller på annat sätt interagerar med en annons, antar den annonserande Hospitality Cloud-kunden att källanvändaren  på platsen uppfyller dennes målkriterier, Även om vi och våra Hospitality Cloud-kunder utnyttjar denna teknik för att annonsera till kunder, använder vi aldrig våra kunders information för att annonsera till kundens företagskontakter.

Vi använder oss också av tredjepartskunder (som LinkedIn, Google AdRoll, YouTube) för att betjäna annonser som kan vara av intresse för dig på andra webbplatser. För mer information och förmåga att styra dina inställningar, besök:

http://preferences-mgr.truste.com,
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 
http://www.aboutads.info/
https://policies.google.com/privacy/partners
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.facebook.com/ads/preferences/
https://twitter.com/settings/personalization
https://www.quora.com/optout

Om du befinner dig i Schweiz eller EU klickar du här

Leverantörer av tredjepartsanalys

Vi använder leverantörer av tredjepartsanalys, inklusive Google, Adobe, Mixpanel, Mouseflow och andra, för att samla in information om din användning av applikationerna, vilket gör att vi kan förbättra hur de fungerar.  Informationen tillåter oss att se de övergripande användningsmönstren på applikationerna, hjälper oss att registrera eventuella problem du kan ha med applikationerna, och visar oss huruvida vår annonsering är effektiv eller inte och tillåter oss att använda svaren på annonser för att optimera annonsresultatet.  Google Analytics, Adobe och Mixpanel använder kakor och andra liknande tekniker för att samla in information om användning av våra applikationer och rapportera trenderna på webbplatsen till oss utan att lagra personuppgifter på externa plattformar till leverantörer av tredjepartsanalys.  Se nedan för mer information, eller för att avbryta dessa metoder:

 • Du kan välja bort Google Analytics genom att klicka här
 • Du kan välja bort Adobes datainsamling och analys om din användningen av tjänsterna genom att klicka på den här länken
 • Du kan välja bort Mixpanels metoder genom att besöka https://mixpanel.com/optout/
 • Mouseflow samlar in information relaterad till musklickar, musrörelser, scrollar/beteenden och/eller aktivitet i tangenttryckning, men samlar inte in personligt identifierbar information åt våra vägnar eller spårar användarnas surfvanor på andra webbplatser som inte använder Mouseflow.  Du kan lära dig mer om Mouseflows metoder genom att besöka http://mouseflow.com/privacy

Hur behandlar Cvent data från besökare?

Cvent behandlar besökardata separat och tydligt från hur vi behandlar kundens och företagskundens data . Genom att besöka våra webbplatser, deltar i Cvent-marknadsföringshändelser eller tillhandahålla oss personliga uppgifter, samtycker besökare till insamling, behandling och lagring av deras personuppgifter som beskrivs i detta avsnitt.

Insamlade personuppgifter från besökaren

Cvent samlar in personuppgifter inklusive namn, titel, postadress, e-postadress, telefonnummer, konto-ID för social media, företagsinformation (inklusive finansiell och faktureringsinformation vid inköp av Cvent-tjänster), enkäter, svar, anslagstavlor för meddelande, tävlingsanmälningar och marknadsföringsförfrågningar. Vi kan komma att samla in besökarens information genom ett formulär på vår webbplats, frågor inskickade till vår chattagent, en interaktion med vårt team sälj- eller kundsupportteam, när man registrerar sig för ett evenemang, eller genom ett svar på en av våra enkäter eller e-marknadsföringsmeddelanden. Vi använder denna information för att ge dig ytterligare information om våra tjänster, utföra forskning, tillhandahålla vitbok eller kontakta dig efter ditt besök.

Vi hämtar också personuppgifter från tredjepartskällor, såsom offentliga databaser, gemensamma partners för marknadsföring och sociala medieplattformar.  Till exempel, om en besökare på en webbplats väljer att ansluta sitt sociala media-konto till våra hennes konto på våra webbplatser, kommer viss personlig information från det sociala mediekontot att delas med oss. Detta kan innefatta personuppgifter som är en del av besökarens profil eller hennes vänners profiler.

Om väljer att göra så, när du anger en referens, samlar vi in personlig information om dina kontakter som:

 • Namn
 • E-postadress till arbetet
 • Organisation
 • Telefonnummer
 • Bostadsort
 • Postnummer

När du tillhandahåller oss med personlig information om dina kontakter kommer vi endast att använda denna information i det specifika syfte för vilken den tillhandahållits.

Om du anser att någon annan har gett oss din personliga information och du ber oss att ta bort den från vår databas, ska du skicka in en begäran till https://www.cvent.com/personal-data-requests. Dessutom samlar vi och våra leverantörer av analystjänster in ​​personuppgifter från cookies och liknande tekniker för att samla information om sidorna som besökares tittar på, länkar som besökaren klickar på, besökares webbläsarinformation, besökares IP-adress och andra åtgärder som besökare kan vidta när de besöker våra webbplatser. För mer information om användningen av dessa tekniker och hur man styr dem, se avsnittet ”Kakor och liknande teknik” ovan.

Cvent:s användning av besökarens insamlade personuppgifter

Cvent behandlar besökarens personuppgifter för att:

 • Analysera hur våra webbplatser är åtkomliga;
 • Anpassa din surfupplevelse och presentera produkter eller funktioner som kan vara mer passande för dig;
 • Identifiera webbplatsens tekniska problem;
 • Upptäcka, utreda och åtgärda bedräglig eller olaglig verksamhet;
 • Överför meddelanden relaterade till produkt-, service- eller policyändringar;
 • Svara på dina produkt- och serviceförfrågningar;
 • Skicka information som produktmeddelanden, nyhetsbrev, vitbok, andra relevanta erbjudanden och kommande kampanjer eller evenemang (där så krävs, beroende av jurisdiktion, kommer vi att söka och erhålla ditt explicita samtycke, innan vi skickar marknadsföringsmeddelanden via e-post till dig);
 • Planera och vara värd för Cvent-företagsevenemang, forum på nätet och sociala nätverk där besökare kan delta;
 • Analysera och identifiera nya framtidsperspektiv;
 • Skapa skräddarsydda annonser, försäljning och marknadsföringsprogram; och
 • Skicka fakturor till kunder för våra tjänster och bedöm de potentiella kundernas finansiella förmåga att ha råd med lösningar från Cvent.

Om du vill avregistrera dig från marknadskommunikation från Cvent, ska du klicka här: https://www.cvent.com/subscriptionmanagement https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Lagring av besökarens personuppgifter

När vi behandlar besökares personuppgifter för marknadsföringsändamål eller med besökarens samtycke behandlar vi data tills besökaren ber oss att upphöra. Vanligtvis tar det upp till 30 dagar att genomföra din begäran, men under inga omständigheter längre än vad som krävs enligt tillämplig lag. Cvent kommer inte att behålla besökarens personuppgifter längre än den lagstadgade kvarhållandeperioden som tillåts i de lokala jurisdiktioner där Cvent-tjänster marknadsförs och tillhandahålls. Vi registrerar också när besökare har bett oss att inte skicka direktmarknadsföring eller att behandla besökaruppgifter på obestämd tid, så att vi kan respektera besökarens begäran i framtiden.

Dela besökares data

Cvent kan dela information med tredje parts leverantör av tjänster som är kontrakterade att tillhandahålla tjänster på vår vägnar, samt tredje part som säljer Cvent-tjänster.

Cvent kan också engagera sig med affärspartners för att gemensamt erbjuda produkter, tjänster eller andra program som webbinarier eller vitböcker från tid till annan, och vi kan dela personuppgifter om du köper eller visar intresse för alla produkter eller tjänster som erbjuds gemensamt.

Cvent delar endast personuppgifter från besökare eller kunder som deltar i en Cvent-marknadsföringshändelse med tredje parter om a) besökaren uttryckligen samtycker, b) besökaren tillåter att deras namnskylt skannas, eller c) det är tillåtet enligt gällande lag

Åtkomst, korrigering eller borttagning av besökardata

Besökare har samma rätt att få tillgång till, korrigera eller radera sina personuppgifter som våra kunder på det sätt som beskrivs i avsnittet ”Hur kommer en kund åt, korrigerar eller raderar sina personuppgifter?

Alla besökare som önskar åtkomst till, korrigering eller radering av data, kan göra detta genom att skicka en förfrågan på vår webbplats till https://www.cvent.com/personal-data-requests. Cvent kommer att behandla denna begäran inom 30 dagar.

Vi kan inte ta emot en begäran om att ändra information som vi misstänker skulle vara en överträdelse mot lagen eller rättsligt krav eller orsaka att informationen skulle bli felaktig. I sådana fall informerar vi besökaren om de lagliga skyldigheter som hindrar oss från att uppfylla förfrågan. 

Vi kommer att kvarhålla en revisionshistorik om eventuella förfrågningar om åtkomst, korrigering eller radering av personlig information för att upprätthålla en registrering av överensstämmelse med lagstadgade krav.

Invånare i Kalifornien

Om du är en besökare och hemvist i Kalifornien, ger lagstiftningen i Kalifornien specifika rättigheter angående din personliga information. Alla rutiner som beskrivs i avsnittet för personer som är bosatta i Kalifornien Hur kan en kund få åtkomst till, korrigera eller radera sina personuppgifter? gäller även besökare i Kalifornien.

Kakor och liknande tekniker

Alla metoder relaterade till kakor och deras användning som beskrivs i avsnittet ”Hur använder Cvent kakor och liknande tekniker gäller också för besökare när de interagerar med våra webbplatser.

Behandlar Cvent information om barn under 16 år?

Ingen av våra applikationer riktar sig till barn under 16 år. Vi begär inte direkt eller samlar medvetet in personuppgifter från barn under 16 år. Om det kommer till vår kännedom att vi oavsiktligt har samlat in personuppgifter från barn under 16 år, kommer vi att radera dessa uppgifter snarast möjligt.

Denna integritetspolicy gäller inte för våra kunders praxis som ditt barn kan interagera med. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer för kunder för att bestämma deras lämplighet för ditt barn, inklusive deras rutiner för insamling och användning av uppgifter.

Var överför Cvent personuppgifterna som man behandlar?

För att underlätta våra affärsmetoder och tillhandahållandet av våra tjänster kan personuppgifter samlas in, nås från, överföras till eller lagras i USA eller i andra länder där vi verkar, inklusive länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Personuppgifter kan kommas åt av Cvent-personal som tillhandahåller tjänster i alla länder där vi har faciliteter eller där vi anlitar IT-tjänsteleverantörer, inklusive Indien, Australien och Singapore. I fall där vi överför personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller USA implementerar vi skydd för att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd, till exempel användning av standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen. Om du vill ha en kopia eller ha andra frågor, kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Not angående det nyligen genomförda ogiltigförklarandet av EU-US Privacy Shield

Den 16:e juli 2020 ogiltigförklarade Europeiska unionens domstol (CJEU) EU-US Privacy Shield, en av de viktigaste mekanismerna för laglig överföring av personuppgifter från Europeiska unionen till USA. Innan detta beslut certifierade Cvent och vissa av dess dotterbolag att de följer principerna för EU-US Privacy Shield för överföring av personuppgifter från EES till USA.

I samma beslut bekräftade domstolen att en annan huvudmetod som används för att tillhandahålla adekvat skydd för överföring av personuppgifter, "Standard Contractual Clauses" (SCC), fortfarande gäller. Följaktligen har Cvent gjort en förunderskriven kopia av de nuvarande EU-standardavtalsklausulerna tillgänglig för sina kunder här. Vi uppmuntrar vidare våra kunder att underteckna och returnera vårt senaste tillägg angående databehandling.

Hur säkerställer Cvent de data som behandlas?

Vi använder en mängd olika organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter i vår organisation.  Vi följer allmänt accepterade standarder för att skydda den personliga information som lämnats till oss. Detta gäller både under överföringen och när den mottagits. Tyvärr kan ingen dataöverförings- eller lagringssystem garanteras vara 100% säkert.  Om du har anledning att misstänka att din interaktion med oss inte längre är säker (till exempel om du känner att säkerheten på något konto du kan ha med oss har komprometterats), ska du omedelbart kontakta oss i enlighet med avsnittet "Kontaktinformation" nedan.

Vad är Cvent:s produkter?

Event Cloud

Cvent Meetings & Events

 • Cvent Event Management
 •  
 • Inquisium by Cvent
 • Cvent Conference
 • Lanyon Meetings
 • Sociala tabeller
 • Virtual Attendee Hub®

Cvent Onsite Solutions

 • OnArrival
 • OnArrival 360
 • SocialWall
 • LeadCapture
 • CrowdCompass av Cvent
 • QuickMobile av Cvent
 • DoubleDutch av Cvent

Hospitality Cloud

 • Cvent Supplier Network
 • SpeedRFP.com
 • EliteMeetings.com
 • Cvent Business Intelligence
 • Cvent Lead Scoring
 • Cvent Passkey
 • Cvent Business Transient
 • Sociala tabeller

Hur gör en kund eller besökare för att hantera sina e-postinställningar för Cvent?

Om du vill uppdatera dina e-postinställningar eller skräddarsy de ämnen du är mest intresserad av att motta, eller om du vill avsluta prenumerationen på kommunikation från Cvent, kan du göra det här:  https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Hur kontaktar du Cvent eller Cvent:s dataskyddsansvarige (DPO)?

För mer information om DPO: s roll eller eventuella integritetsfrågor relaterade till Cvent:s integritetspolicy, kontakta DPO på [email protected].  Du kan också gärna kontakta Cvent angående detaljer om vår implementering av vårt integritetsprogram på:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102

[email protected]

Hur publicerar Cvent ändringar i sin integritetspolicy?

Vi uppdaterar denna integritetspolicy för att spegla förändringar i vår informationspraxis. Om vi gör några väsentliga ändringar, kommer vi att meddela dig genom meddelanden på denna webbplats trettio (30) dagar innan ändringarna blir gällande, eller via e-post (skickad till den e-postadress som angetts i ditt konto) sju (7) dagar innan förändringarna blir gällande. Ändringar i integritetspolicyn gäller omedelbart efter offentliggörandet för nya besökare, kunder och företagskunder. Vi uppmanar dig att regelbundet granska den här sidan för den senaste informationen om våra integritetsrutiner.