NEXANS Nederland B.V.

Nexans Nederland B.V.

News@Nexans Nieuwsbrief
 8 mei 2017
CPR voor kabels
 
CPR komt eraan !

Na een overgangsperiode van een jaar wordt met ingang van 1 juli 2017 de toepassing van CPR op kabels verplicht. Dat betekent dat kabels voor permanente installatie in bouwwerken moeten voldoen aan de nieuwe geharmoniseerde norm EN 50575:2014, die eisen specificeert betreffende het brandgedrag van deze kabels. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen.
 
  CE-markering op het etiket 

Vanaf 1 juli 2017 moeten fabrikanten, in overeenstemming met CPR, op alle kabels voor permanente installatie in bouwwerken, CE-markering aanbrengen. Deze markering is zichtbaar op het etiket van de verpakking en wordt gecombineerd met de vermelding van een tiental verplichte elementen, zoals de brandclassificatie en het beoogde gebruik van de kabel. 
        
 
 
CE_label
     
  Prestatieverklaring of Declaration of Performance (DoP)
 
  Prestatieverklaring (DoP)
Ook zijn fabrikanten verplicht om voor ieder product een Prestatieverklaring op te stellen en te verstrekken, waarin alle informatie over het product en zijn prestaties is samengevat. Met deze verklaring neemt de fabrikant de volledige verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het product met de verklaarde prestaties.
 
  
  Zoek de Prestatieverklaring (DoP) in de NEXANS TRACKERTM                           

NEXANS TRACKER™ is een online tool waarmee u deze Prestatieverklaring en andere regelgevende documenten van onze producten kunt raadplegen en downloaden. U kunt eenvoudig zoeken op productreferentie of productomschrijving.

Kijk op http://www.nexans.nl/dop voor een directe link naar de NEXANS TRACKERTM.
 
     
  Zoek de DoP in de Nexans tracker  
     
  Bezoek de webpagina en open de NEXANS TRACKER...
 
     
  Nieuwe generatie brandveilige kabels

Om aan de CPR te kunnen voldoen introduceert Nexans een nieuwe generatie brandveilige kabels, geheel in overeenstemming met de gewijzigde wet- en regelgeving. De introductie van deze nieuwe producten zal geleidelijk plaatsvinden. Voor bouwwerken met een laag brandrisico (brandklasse Eca) en middelgroot brandrisico (brandklasse Dca) zijn de eerste CPR gecertificeerde kabels al verkrijgbaar. Vanaf 1 mei zullen ook kabels met een groot of zeer groot brandrisico (brandklassen Cca en B2ca) geleidelijk beschikbaar komen.
 
     
  Mogen niet-CPR-gecertificeerde kabels na 1 juli 2017 nog worden toegepast?

In voorraad zijnde ‘oude kabels’ voor permanente installatie in bouwwerken die vóór 1 juli in de handel zijn gebracht, mogen na deze datum nog toegepast worden in bestaande installaties, omdat daar de toen geldende regels van toepassing zijn. Na 1 juli 2017 mogen fabrikanten en importeurs deze niet meer in de handel brengen.
Stuur ons nu uw aanvraag en profiteer van de opruiming van oude voorraad!
 
     
CPR komt eraan !
  
   FOCUS OP DE CPR VOOR KABELS    
 
Overgangsperiode voor CPR bijna voorbij
WILT U MEER INFORMATIE ?


Heeft u vragen over de CPR ? Stuur een e-mail naar brandveiligheid.nl@nexans.com

Bezoek regelmatig onze website www.nexans.nl/cpr om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Lees meer...

 
  
  OVER NEXANS  
 
Nexans brengt energie tot leven door middel van een uitgebreid gamma kabels en kabeloplossingen die voor klanten wereldwijd betere prestaties leveren. De Nexans teams zetten zich in voor een partnerschap aanpak die klanten in vier belangrijke gebieden ondersteunt: energietransmissie en distributie (onderzee en op het land), energiebronnen (olie & gas, mijnbouw en hernieuwbare energiebronnen), transport (weg, spoor, lucht & zee) en gebouwen (commerciële en residentiële gebouwen en data centers).
 
   NEXANS Nederland B.V.
 
 


Cvent - Web-based Software Solutions