Nexans logo
NEWS @ Nexans Nieuwsbrief

Nexans Nederland B.V.
 
Gebouwen
 
15 juli 2015
LAATSTE NIEUWS 
 
BOUWPRODUCTENVERORDENING (CPR) VOOR KABELS OP 1 DECEMBER 2015
Bouwproductenverordening
Op 1 december 2015 treedt de Europese Bouwproductenverordening (CPR) voor kabels in werking. De publicatie van de norm EN 5075:2014 zal de lokale wetgevende instanties toelaten om de vereiste brandklassen van kabels in verschillende situaties te definiëren.
Marcel Greveling


"De verordening heeft niet alleen gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs. Zo zullen architecten, ingenieurs en installateurs verantwoordelijk zijn voor het selecteren van het juiste product met bijbehorende brandklasse voor de van toepassing zijnde situatie. Ook zullen nationale autoriteiten te maken krijgen met het stellen van eisen en het verrichten van markttoezicht. Het is dan ook van groot belang de gevolgen van de verordening goed te begrijpen”,
zegt Marcel Greveling, Verkoopdirecteur van Nexans Nederland. 
NEXANS MAAKT ZICH OP VOOR BOUWPRODUCTEN VERORDENING
Nexans is volledig voorbereid op de implementatie van de norm EN 50575:2014 en zal bestekschrijvers, installateurs en groothandels tijdens de één jaar durende overgangsperiode ondersteunen om aan de verordening te voldoen. Lees meer... 

NEXANS NEDERLAND HOUDT TECHNISCHE CONFERENTIE
Onder de titel ‘’Een Heldere Kijk op Brandveilige Kabels en de nieuwe Bouwproductenverordening” houdt Nexans Nederland op 16 september 2015 in Jaarbeurs Utrecht een technische conferentie, om de markt te informeren over de gevolgen van deze evolutie van de regelgeving. Lees meer...

WILT U MEER INFORMATIE?
Vraag naar onze speciale brochure ‘Brandveiligheid begint met kabels’. In dit handzame boekje wordt antwoord gegeven op een aantal van de meest gestelde vragen over brandveilige kabels en de bouwproductenverordening (CPR). Lees meer..

CE markering

 
 
 
 
Focus op BRANDVEILIGHEID

brandveiligheid   BRANDVEILIGHEID BEGINT MET KABELS

Als onderdeel van haar Corporate Social Responsibility zet Nexans zich in voor maatschappelijk bewustzijn ten aanzien van brandveiligheid in gebouwen. Nexans neemt actief deel aan de ontwikkeling van nieuwe normen en voorschriften op het gebied van brandveiligheid en is prominent lid van de technische comités van de belangrijkste Europese en internationale normalisatie-instellingen.

 
 SAFETY DURING FIRE

Bekijk de video 'Vluchtweg simulatie'

LEVENS REDDEN
Kabels met verbeterd gedrag bij brand verhogen de veiligheid.

Bekijk de video: 'Safety during fire'

Bron: EUROPACABLE


 
 
 
Over Nexans
 
Nexans brengt energie tot leven door middel van een uitgebreid gamma kabels en kabeloplossingen die voor klanten wereldwijd betere prestaties leveren. De Nexans teams zetten zich in voor een partnerschap aanpak die klanten in vier belangrijke gebieden ondersteunt: energietransmissie en distributie (onderzee en op het land), energiebronnen (olie & gas, mijnbouw en hernieuwbare energiebronnen), transport (weg, spoor, lucht, zee) en gebouwen (commerciële en residentiële gebouwen en data centers). 
logo_nexans
 

 
 
News@Nexans - Nieuwsbrief van Nexans Nederland B.V. - Juli 2015 verkoop@nexans.com
 


Cvent - Web-based Software Solutions